Міська цільова програма соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

  Міська цільова програма соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

  Міська цільова програма

  соціального  захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської  міської територіальної  громади

    на  2021-2025   роки (далі - Програма)

  Паспорт Програми

  1. Ініціатор розроблення Програми

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  2. Підстава для виконання Програми

  Закони України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування”,  Бюджетний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти щодо соціального захисту населення

  3. Розробник Програми

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  4.Співрозробники Програми

  Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5. Головні розпорядники коштів та виконавці

  Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Управління економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Служба у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

  КНП “Стоматологічна поліклініка м.Чорноморська”  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  КНП “Чорноморська  лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської

  6.Строк виконання

  2021-2025 роки

  7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

  Обсяг фінансування визначається щорічно при формуванні проєкту бюджету  Чорноморської  міської територіальної  громади  на відповідний рік за відповідальними головними розпорядниками коштів, виходячи з фінансової можливості бюджету

   

   

   

  1. Напрями діяльності

   

  1. Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,  одиноких пенсіонерів, ветеранів медичної та педагогічної праці, які зареєстровані та фактично проживають у межах Чорноморської міської територіальної громади.
  2. Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у межах Чорноморської міської територіальної громади.
  3. Надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним одиноким громадянам, що знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”.
  4. Надання додаткових соціальних гарантій у сфері житлово-комунальних послуг та адресних соціальних доплат громадянам, які зареєстровані та фактично проживають у межах Чорноморської міської територіальної громади.
  5. Забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, з числа внутрішньо переміщених осіб, які за довідками управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області зареєстровані та фактично проживають у межах Чорноморської міської територіальної громади, терміном понад 3 роки.
  6. Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя.
  7. Підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей.
  8. Підтримка заходів, спрямованих на підвищення культурного, освітнього, морального рівня сім’ї та кожного її члена.
  9. Надання гарячого харчування та фруктових сніданків учням 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.
  10. Організація повноцінного відпочинку та дозвілля сім’ї з урахуванням потреб різних вікових груп.
  11. Надання соціально – психологічних, реабілітаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями, які зареєстровані та фактично проживають у межах Чорноморської  міської територіальної громади.
  12. Забезпечення надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають у межах Чорноморської міської територіальної громади.

   

  1. Визначення  проблем та обґрунтування

  необхідності їх розв’язання програмним методом

   

  Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015 схвалено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», основною метою якої визначено досягнення європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі.

              На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають завдання підвищення добробуту населення, поступове наближення до зниження рівня бідності та досягнення соціальної справедливості. Одним із пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма.

  Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя. Об’єкти соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут.

  Економічні негаразди, кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти, при одночасному зменшенні реального доходу сімей, стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців міста Чорноморська, наслідки якого вони не можуть подолати самостійно. Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення рівня заробітної плати та пенсійного забезпечення окремих категорій населення не покривають необхідних додаткових витрат незахищених верств населення на харчування, медикаменти та інші, необхідні для життєдіяльності, речі.

  В населених пунктах Чорноморської територіальної громади  проживає близько 18000 пенсіонерів, з них 8865 ветеранів праці, соціальні гарантії яких визначені Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, 4190 дітей війни, на яких поширюється дія Закону України “Про соціальний захист дітей війни”,  277 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 472 ветерана військової служби, органів Міністерства внутрішніх справ, соціальні гарантії яких встановлені Законом України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, 3387 осіб з інвалідністю, соціальні гарантії яких визначені Законами України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, 143 дитини – сироти  та під опікою, 234 дітини з інвалідністю, 1056 дітей з багатодітних та неповних сімей, на яких поширюються Закони України “Про державні допомоги сім’ям з дітьми”, “Про соціальну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”.

  Невідкладної підтримки також потребують самотні громадяни, у  яких повністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування та яким потрібна увага, цілодобовий сторонній догляд і медико-соціальна допомога.

  Цю роботу при координуючій ролі управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області здійснюють працівники комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області» (далі – Територіальний центр), які щодня надають такі види соціальних послуг, як доставка додому підопічним продуктів харчування і медикаментів, прання білизни і прибирання житла, виклик лікаря, оплата комунальних платежів, оформлення субсидій тощо. На обліку в Територіальному центрі  на даний час перебувають 680 осіб, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв’язку із самотністю, інвалідністю, сирітством та з інших причин, які потребують надання різних видів соціальних послуг та  допомоги.

  В умовах здійсненні заходів  із  забезпечення національної  безпеки і оборони,  відсічі  і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що  здійснюється  шляхом проведення операцій Об’єднаних сил фінансової підтримки потребують громадяни, які переселилися з тимчасово окупованих територій.

            У зв’язку з внесенням змін в законодавство на сьогодення існує проблема відсутності гарячого харчування в школах для учнів 1-4 класів, а це біля 3000 дітей.   Для збереження здоров’я дітей, їх активності та повноцінного навчання необхідно передбачити  надання усім дітям щоденного гарячого харчування та фруктових сніданків.

  Фінансові можливості бюджетів всіх рівнів не забезпечують в повній мірі компенсацію видатків, пов’язаних з наданням ветеранам та осіб з інвалідністю у повному обсязі пільг, передбачених чинним законодавством. Щороку Держаним бюджетом України на реалізацію пільг ветеранам передбачається субвенція місцевим бюджетам, яка частково забезпечує реальну потребу, тоді як особам з інвалідністю від загального захворювання на надання пільг, субвенції Державним бюджетом України не передбачені зовсім.

  Економічне становище сім’ї залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу - кількості дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім’ї, їх професійного рівня. Найбільш уразливими є сім’ї, які виховують дітей, особливо багатодітні та неповні сім’ї.

  Головною проблемою багатодітних сімей є матеріальне забезпечення.

  Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування різних видів  соціальних допомог та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, управлінням соціальної політики, відділом освіти, Чорноморським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділом у справах сім'ї , молоді та спорту та радою ветеранів міста розроблено єдину міську цільову Програму  соціального захисту та соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2021- 2024 роки, яка консолідує в собі всі види діючих та нових місцевих гарантій у цій сфері.

  Таким чином, забезпечення соціального захисту пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених громадян та сімей з дітьми потребує додаткових заходів, передбачених Програмою.  

   

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

   

  Пріоритетом соціальної політики є перехід від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, що відповідають потребам конкретної людини та сім’ї. 

  Допомога незахищеним верствам населення має носити адресний характер, пільги повинні отримувати, у першу чергу, ті люди, які повністю залежать від підтримки держави.

  Комплексний та системний підхід соціального захисту населення здійснюватиметься шляхом координації зусиль усіх соціальних служб міста, комунальних підприємств, організацій та установ у справі захисту конституційного права на належний рівень життя громадян. При цьому, максимально будуть застосовуватися наступні напрями:

  1. Підвищення ефективності міської системи соціальних послуг через забезпечення місцевих соціальних гарантій, урізноманітнення та поступове розширення їх номенклатури та зростання якості відповідно до державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).

  2. Індивідуалізація та комплексний підхід під час надання соціальних послуг з урахуванням потреб конкретних осіб.

  3. Скорочення термінів надання різних видів соціальних послуг за рахунок удосконалення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів.

  4. Вирішення соціальних, медико-соціальних, побутових проблем ветеранів праці, дітей війни, малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян міста та покращення їхнього життя.

  5. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів, які можуть виникнути при недостатній увазі міської влади і соціальних служб до потреб та інтересів мешканців міста при несвоєчасному виявленні та розв’язанні можливих конфліктних ситуацій.

  6. Залучення усіх видів ресурсів громадських об’єднань та благодійної допомоги до вирішення соціальних проблем та надання соціальної допомоги найбільш уразливим категоріям населення. Раціональне та ефективне використання міських ресурсів та потенціалу громадських об'єднань і волонтерів.

  7. Формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, які потребують сторонньої допомоги.

  Через соціальну допомогу буде виконуватися реабілітаційна функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію,  вийти із цього стану і не опинитися на узбіччі суспільства.

  Одним із важливих напрямків підвищення ефективності соціальної допомоги є активізація самих громадян, що потребують допомоги, з орієнтацією їх на само- та взаємодопомогу, налагодження взаємодії соціальних служб та органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, які працюють у сфері надання соціальної допомоги.

  Прийняття Програми дозволить ефективніше забезпечити розв’язання в місті соціальних проблем з використанням принципів системності та комплексності, координації взаємодії виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та самих громадян, що потребують допомоги. Крім того, програмне фінансування заходів міської соціальної політики забезпечить більшу прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері міста Чорноморська.

                         

   

   

   

  11. Перелік заходів Програми:

  № п/п

  Перелік заходів Програми

  Категорії осіб – отримувачів соціальних допомог

  Прогнозована кількість осіб, що потребує соціальної допомоги

  Прогнозована періодичність надання соціальної допомоги, інших соціальних заходів на рік

  Відповідальні виконавці заходу Програми

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Надання адресної допомоги та пільг населенню Чорноморської міської  територіальної громади

  1.1

  Надання послуг з пільгового перевезення автобусними маршрутами:

  • № 3 “Міський соціальний”
  • “Бугово – Рибпорт (соціальний)”
  • № 5 “СОГ Ветеран”
  • “СОГ Прибой”
  •  “Чорноморськ – Барабой”

   

  Пільгові категорій населення

   

  Близько 18000 осіб

  Постійно, згідно з графіком

  Управління економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; автотранспортні підприємства;

  управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

   

  1.2

  Придбання послуг із забезпечення нерегулярного автобусного перевезення осіб з інвалідністю до відділення гемодіалізу КНП «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» ООР»

  Особи з інвалідністю, що за показаннями лікаря потребують постійного проходження процедури гемодіалізу та  знаходяться у скрутному становищі

  Близько 20 осіб

   

  За особистим зверненням

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  КНП “Чорноморська  лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.3

  Надання послуг з пільгового проїзду автомобільним міським, міжміським та приміським транспортом

  Закон України “Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

  Близько 2000 осіб

  Протягом року

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.4

  Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (компенсація вартості проїзду залізничними, автомобільними, водними або повітряним транспортом)

  Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС –І, ІІ  категорій; Закон України “ Про статус і

  соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

  Чорнобильської катастрофи”

  50 осіб

  Протягом року

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.5

  Надання пільг з послуг зв’язку

  Закон України “Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

  690 осіб

  Протягом року

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.6

  Надання пільг з оплати житлово – комунальних послуг особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи в розмірі 50%

  Особи з інвалідністю по зору І та ІІ групи

  60 осіб

  Щомісяця

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.7

  Надання пільг з оплати житлово – комунальних послуг почесним громадянам м.Чорноморська в розмірі 100%

  Почесні громадяни міста

  37 осіб

  Щомісяця

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.8

  Надання пільг з зубопротезування

  Ветерани війни

  Близько 1300 осіб

  Відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області

  КНП “Стоматологічна поліклініка м.Чорноморська”  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Ветерани праці

  Близько 8000 осіб

  Непрацюючі пенсіонери

  Близько 3000 осіб

  Особи з інвалідністю з дитинства

  253 особи

  Почесні донори

  5 осіб

  1.9

  Надання пільг із забезпечення медикаментами

  Ветерани війни

   

  Відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області

  КНП “Чорноморська  лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Аптечні заклади

  Особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання І групи

   

  Почесні донори

  5 осіб

  1.10

  Надання адресної допомоги на придбання слухових апаратів

  Особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання

  20 осіб

  За потребою, згідно із заявами

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

   

  1.11

  Надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС

  Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які віднесені до І-ІІ категорій та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І-ІІ категорії

  Вдови померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

  154 особи

  За розпорядженням міського голови

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.12

  Надання одноразової матеріальної допомога Почесним громадянам міста та вдовам (вдівцям) Почесних громадян міста до “Дня міста” в розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи, який визначено Законом України про державний бюджет України на відповідний рік станом на 01 січня

  Почесні громадяни міста

  Вдови (вдівці) Почесних громадян

  38 осіб

  До Дня Міста, за розпорядженням міського голови

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.13

  Надання одноразової матеріальної  допомоги Почесним громадянам, які внесли значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, у розмірі до п’яти мінімальних заробітних плат, яка визначена Законом України про державний бюджет України на відповідний рік станом на 01 січня

  Почесні громадяни міста

   

  За розпорядженням міського голови

  Відділ з питань внутрішньої політики  виконавчого комітету Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.14

  Надання рекомендацій по забезпеченню в мережі роздрібної торгівлі розширення асортименту  та продажу товарів і продуктів за “соціальними цінами”

  Пенсіонери міста

   

  Постійно

  Управління економічного розвитку та торгівлі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.15

  Надання адресної матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні

  Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

   

  Одноразово, за заявою

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Ритуальні служби

  м. Чорноморська

  Безробітні працездатні особи

   

  Почесні громадяни м.Чорноморська

   

  1.16

  Забезпечення компенсаційних виплат особам, що надають соціальні послуги громадянам, які потребують сторонньої допомоги

  Громадяни, що надають допомогу згідно з  Законом України “Про соціальні послуги”

  220 осіб

  Щомісяця

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  1.17

  Надання щомісячної адресної матеріальної  допомоги ветеранам педагогічної, медичної праці, ветеранам педагогам школи мистецтв та ветеранам виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Ветерани педагогічної, медичної праці, педагоги школи мистецтв та ветерани виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Біля

  550 осіб

  Щомісячно

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”;

  Відділ освіти Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області;

   Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області

  1.18

  Придбання послуг з організації спортивних заходів (відвідування басейну КП Палацу спорту «Юність») для дітей з обмеженими фізичними можливостями та дітей з багатодітних сімей, при наявності медичних показань

  Діти з обмеженими фізичними можливостями

  Близько 70

   осіб

  В період роботи басейну

  Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеського району Одеської області;

  відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Діти з багатодітних сімей, при наявності медичних показань

  Близько 50 осіб

  2. Соціальний захист осіб з інвалідністю

  2.1

  Облаштування, відповідно до державних будівельних норм, адміністративних будівель органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, автобусної станції, міського пляжу, магазинів, аптек, кафе, комунальних установ, поштових відділень, житлово-експлуатаційних ділянок

   

  За потребою

  За потребою

  Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КП “Міське управління житлово-комунального господарства

  2.2

  Установлення акустичних систем – сигнальних пристроїв до світлофорів – на перехрестях міста для осіб з інвалідністю з вадами зору

   

  Особи з інвалідністю з вадами зору

   

  За потребою

  КП “Міське управління житлово-комунального господарства”

   

  2.3

  Проведення засідань за “круглим столом” із проектувальниками та забудовниками, а також власниками

  та балансоутримувачами будівель і приміщень, установ і організацій різних форм власності з питання забезпечення комплексної доступності об’єктів житлового та громадського призначення, транспорту

   

   

   

  Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних

  груп населення

  2.4

  Проведення систематичного  моніторингу доступності із залученням представників громадських організацій осіб з інвалідністю, комітету “Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно транспортної інфраструктури”

   

   

   

  Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних

  груп населення

  2.5

  Забезпечення на маршрутах загального користування можливості користування транспортом для осіб з інвалідністю, із використанням спеціально пристосованих автобусів

   

   

   

  Управління економічного розвитку і торгівлі Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області;

  Автотранспортні підприємства

  2.6

  Забезпечення на соціально значимих об’єктах інформаційних знаків доступності для осіб з інвалідністю, що застосовується в міжнародній практиці (нумерації поверхів і кабінетів рельєфним літеро цифровим шрифтом)

   

   

   

  Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

   КП “Міське управління

  житлово-комунального господарства”

  2.7

  Забезпечення роботи електронної бази обліку осіб з інвалідністю

  Особи з інвалідністю від загального захворювання та трудового каліцтва

  Понад

  3380 осіб

  Постійно

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Особи з інвалідністю з дитинства

  Діти з інвалідністю

  493 особи

  2.8

  Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю на підприємствах міста

  Особи з інвалідністю з висновками медичних закладів,  які можуть бути працевлаштовані

   

  За потребою

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району

   Одеської області;

  Чорноморська філія Одеського обласного центру зайнятості

  2.9

  Сприяння працевлаштуванню молодих осіб з інвалідністю та залучення підлітків з обмеженими фізичними можливостями до трудової акції “Молодь в місті – молодь для міста”

  Молодь з функціональними обмеженнями

   

  Щорічно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області

  2.10

  Забезпечення функціонування спеціалізованої служби центру соціальних служб для сім’ї, дітей та

  молоді “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями”

  Діти та молодь з функціональними обмеженнями

   

  Постійно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеського району Одеської області

  2.11

  Проведення  на базі центра соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями заходів приурочених до свят:

  - День міста;

  - День матері;

  - День захисту дітей;

  - День молоді;

  - День знань;

  - День осіб з інвалідністю;

  - Новорічні та Різдвяні свята

  Сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, молодь з функціональними обмеженнями

   

  Щорічно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеського району Одеської області

  2.12

  Надання соціально-психологічних послуг дітям, молоді з функціональними обмеженнями та їх сім’ям у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

   

   

  Постійно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеського району Одеської області

  2.13

  Впровадження Служби супроводу для маломобільних верств населення

   

   

   

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеського району Одеської області;

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області”

  2.14

  Створення та  забезпечення функціонування пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації

  Особи похилого віку

   

  За зверненням

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

  2.15

   

  Надання фінансової підтримки діяльності громадським організаціям осіб з інвалідністю

  Організації осіб з інвалідністю

   

  Щорічно

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  Громадське об’єднання “Сліпих Світло”

  2.16

  Відзначення Дня осіб з інвалідністю. Здійснення заходів щодо вирішення життєво-важливих проблем осіб з інвалідністю, надання їм адресної

  матеріальної та натуральної допомоги

  Непрацюючі особи з інвалідністю І-ІІ груп, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю

  Понад

  1600 осіб

  Одноразово грудень місяць поточного року

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;   

    КУ “Територіальний центр

  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області”

   

  3. Соціальний захист та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, які зареєстровані та фактично проживають на території Чорноморської громади, та  громадянам, які є внутрішньо переміщеними особами з окупованих терторій

  3.1

  Вжиття заходів щодо забезпечення соціально-побутових потреб осіб, яким виповнилось 90 років та більше. Надання їм адресної матеріальної  допомоги до Дня народження

  Особи, яким виповнилось 90 років та більше

  300 осіб

  Одноразово до Дня народження

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КУ “Територіальний центр соціального

  обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області”

  3.2

  Надання  одноразової матеріальної допомоги в День  народження громадянам, які досягли 100-річного віку і більше

  Громадяни віком 100 років та більше

  До 5 осіб

  Одноразово до Дня народження

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Надання щомісячної адресної матеріальної допомоги громадянам, які досягли 100-річного віку і більше

  Щомісячно

  3.3

  Надання малозабезпеченим верствам населення міста адресної соціальної доплати

  Малозабезпечені непрацюючі пенсіонери

   

  Близько 3500 осіб

  Щомісячно

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  КП “Чорноморськтеплоенерго”; КП “Чорноморськводоканал”;

  КП “Міське управління житлово-комунального господарства”

  Надання малозабезпеченим верствам населення міста додаткових соціальних гарантій з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій.

  3.4

  Надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які знаходяться у скрутному становищі, на встановлення приладів розподільного (індивідуального) обліку холодної води 

  Особи з інвалідністю, одинокі пенсіонери, малозабезпечені громадяни, які знаходяться у скрутному становищі

  Близько 25 осіб

   

  За особистим зверненням громадян

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області;

  КП «Чорноморськводоканал»;

  3.5

  Надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам на лікування та особам, які знаходяться в скрутному становищі на вирішення життєво-важливих проблем, в тому числі на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

  Громадяни, які знаходяться у скрутному становищі та потребують лікування або вирішення соціально-побутових питань

  1100 осіб

  За зверненням громадян

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району

  Одеської області;

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  3.6

  Надання цільової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, батьки яких сумлінно виконують свої обов’язки 

   

  Багатодітні сім’ї

  Біля

  360 сімей

  Одноразово на рік

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  3.7

  Надання матеріальної допомоги імунозалежним громадянам, громадянам з гіпертонічною хворобою і реципієнтам з пересадженими органами

  Імунозалежні громадяни, громадяни з гіпертонічною хворобою і реципієнти з пересадженими органами

   

   

  За рецептами лікарів

  КНП “Чорноморська  лікарня” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Аптечні заклади

   

  4.Забезпечення надання соціальних та побутових послуг

  4.1

  Надання соціальної послуги у вигляді продуктових наборів та новорічних подарунків

  Одинокі пенсіонери, які знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних

  послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

  Біля 800 осіб

  Квітень, серпень, грудень поточного року

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

   

  4.2

  Надання соціальної послуги у вигляді наборів побутової хімії

  Одинокі пенсіонери, які знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних

  послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

  Біля 800 осіб

  Одноразово

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

   

  4.3

  Надання соціальної послуги у вигляді засобів особистої гігієни

  Одинокі пенсіонери, які знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних

  послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

   

  Біля 100 осіб

  Одноразово

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

   

  4.4

  Відшкодування надання послуг у вигляді благодійних обідів для малозабезпечених громадян міста з нагоди:

  - Нового року та Різдва Христова;

  - 8 Березня;

  - Дня міста;

  - Дня перемоги над нацизмом у Другій світової війні;

     - Дня квітів та дарів природи

  Малозабезпечені непрацездатні громадяни

  Одинокі пенсіонери, які знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних

  послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

  450 осіб

  Протягом року

  Відділ з питань  внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

   Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;  

  відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; 

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

  4.5

  Надання соціальної послуги у вигляді безкоштовного харчування малозабезпеченим непрацездатним громадянам, які знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради

  Одеського району Одеської області”

   

  Малозабезпечені непрацездатні громадяни, які знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області”  

  35 осіб

  30 календарних днів на рік на одну особу

  КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”

   

   

   

  5. Соціальний захист дітей – сиріт, дітей, позбавлених піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей

  5.1

  Харчування дітей пільгових категорій

   

   

   

   

   

  Діти з малозабезпечених сімей (за довідками управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,  актами обстеження соціально-побутових умов проживання сімей учнів)

  220 осіб

  Щорічно

  згідно з рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Вітамінізований сніданок (яблуко) для учнів 1-4 класів

  Учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл

  3800 осіб

   

   

   

  Щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок)  учнів 1-4 класів

  5.2

  Виплата одноразової матеріальної допомоги:

  - дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, по досягненню ними 18-річного віку.

  Діти-сироти

  Діти позбавлені батьківського піклування, по досягненню ними 18 років включно

   

   

  Одноразово

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з числа випускників дев’ятих, одинадцятих класів загальноосвітніх шкіл               міста

  Випускники загальноосвітніх навчальних закладів

  Діти-сироти

  Діти позбавлені батьківського піклування

  - випускникам загальноосвітніх шкіл – дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при їх працевлаштуванні.

   

  Випускники загальноосвітніх шкіл

   Діти-сироти

  Діти, позбавлені батьківського піклування

  5.3

  Придбання шкільної і спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, на період навчальних закладах.

  Діти-сироти

  Діти позбавлені батьківського піклування

   

  Щорічно

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.4

  Проведення щорічної акції “Готуємо дітей до школи”.

   

  Діти з багатодітних сімей

   

  Діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

  400 осіб

   

  Близько

  250 осіб

  Щорічно серпень

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.5

  Проведення профілактичних і благодійних акцій “Опіка”, “Сім’я”,  “Літо”, “Готуємо дітей до школи”, “Не залишати без уваги жодної дитини”, “Шануємо опікунів”, “Свято Миколая”, “День усиновлення”.

   

  Діти-сироти

  Діти, позбавлені батьківського піклування

  Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах

  1200 осіб

  Постійно

  Служба у справах дітей виконавчого комітету  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

   Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.6

  Надання всебічної допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування – випускникам шкіл міста, а також шкіл – інтернатів, у продовженні навчання, працевлаштуванні, забезпечення пільгами та соціальними виплатами ,в

  одержанні паспортів, в постановці на квартирний облік, в проведенні реєстрації за місцем проживання, тощо.

  Діти-сироти

  Діти, позбавлені батьківського піклування

  150 осіб

  Постійно

  Служба у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.7

  Надання одноразової матеріальної допомоги кандидатам в опікуни (піклувальники) на утримання тимчасово влаштованих в їх сім’ї дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийняття відповідного рішення про призначення їх опікунами (піклувальниками).

  Кандидати в опікуни (піклувальники)

  Згідно з фактично поданими заявами

  Постійно

  Служба у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.8

  Сприяння працевлаштуванню молоді, дітей пільгових категорій та залучення підлітків з багатодітних, малозабезпечених сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до трудової акції “Молодь в місті-молодь для міста”

  Діти-сироти

  Діти, позбавлені батьківського піклування

  Неповнолітні діти, які перебувають на обліку

   

  Щорічно

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.9

  Сприяння працевлаштуванню волонтерів Чорноморського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до  трудової акції «Молодь в місті – молодь для міста».

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області

  25 осіб

  Щорічно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Одеського району Одеської області

  5.10

  Доставка дітей  соціально незахищених категорій до місць оздоровлення та до місць участі їх у заходах, організованих обласною адміністрацією

  Діти з багатодітних сімей

  Діти сироти

  Діти, позбавлені батьківського піклування

  Неповнолітні діти, які перебувають на обліку

  Близько 30 осіб

  Протягом року

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  5.11

  Забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей планшетами

  Діти – сироти

  Діти, позбавлені батьківського піклування

  Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей

  Біля 100 осіб

  Серпень – вересень

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  6. Відзначення пам’ятних дат та свят

  6.1

  Привітання з ювілеєм громадян, які внесли значний особистий внесок у соціально – економічний та культурний розвиток міста

  Видатні мешканці Чорноморської територіальної громади

   

  За потребою

  Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  6.2

  Організація та проведення для сімей з дітьми міських заходів з нагоди Дня міста, Дня захисту дітей, Дня квітів та дарів природи, Міжнародного жіночого дня та інших заходів

  Сім’ї з дітьми Чорноморської територіальної громади

  Близько 600 сімей

  Березень, квітень, червень,вересень

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  6.3

  Проведення заходів присвячених Дню родини та Дню матері.

   

  Багатодітні сім’ї з дітьми

  Біля

  210 сімей

  Щорічно

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

   відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Одеського району Одеської області

   

  6.4

  Проведення Дня Святого Миколая та Новорічних заходів для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей,  які опинились  у   складних   життєвих обставинах. Придбання солодких подарунків.

  Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей селища Олександрівка, сіл Малодолинське, Бурлача Балка

   

  Щорічно

  грудень

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  6.5

  Проведення Новорічних заходів для дітей з багатодітних сімей, придбання солодких подарунків.

  Діти з багатодітних сімей

  Близько 500 дітей до 14 років

  Щорічно грудень

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  6.6

  Проведення Новорічних заходів для дітей з сімей, які опинились у складаних життєвих обставинах.

   

  Діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

  200 дітей до

  14 років

  Щорічно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Одеського району Одеської області

  7. Інформаційно-просвітницька робота

  7.1

  Проведення роботи щодо поновлення та уточнення єдиного банку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм всебічної допомоги.

   

   

  Щорічно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Одеського району Одеської області;

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  7.2

  Забезпечення діяльності служби екстреної допомоги “Телефон довіри”.

   

  Всі верстви населення, які перебувають у кризовому стані

   

  Постійно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Одеського району Одеської області

  7.3

  Проведення роботи з питань сімейних цінностей та гендерної рівності, а саме проведення міського конкурсу «Жінка року»

  Жінки Чорноморської територіальної громади, за поданням підприємств міста

  Близько 20 осіб

  Щорічно

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  7.4

  Інформаційно – просвітницька робота з питань надання почесного звання України «Мати – героїня», вшанування матерів – героїнь, які отримали статус в поточному році

  Жінки Чорноморської територіальної громади, які народили та належно виховали до 8-річного віку 5 та більше дітей

   

   

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  8. Соціальна підтримка молоді

  8.1

  Адресні соціальні виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання

  Студентська молодь

  100

  Щорічно

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  8.2

  Підтримка обдарованої молоді, заохочення лідерів молодіжного руху (премія міського голови), міські конкурси “Волонтер року.

  Молодь міста

   

  Щорічно

  Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чорноморської

  міської ради Одеського району Одеської області

             

  12.Очікувані результати виконання Програми:

  Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеними громадянами міста матеріальну допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу у зв’язку з негативним впливом інфляційних процесів і відчути реальну допомогу з боку міської влади.

              Поліпшення стану пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, одиноких непрацездатних громадян та інших осіб міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі важкохворим, іншим незахищеним категоріям на лікування, на придбання продуктів харчування, ліків, медикаментів, одягу, тощо, шляхом надання адресної матеріальної допомоги дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення міста.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань