Міська цільова Програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Іллічівської тер.грома

  Міська програма

  соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів,

  одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді,

  сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

  Іллічівської територіальної громади на 2016-2020 роки

   

  Зміст Програми:

  1. Напрями діяльності міської цільової Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств   населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського   піклування, Іллічівської територіальної  громади  на    2016-2020  роки (далі Програма).
  2. Визначення  проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом.
  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.
  4. Перелік завдань і заходів Програми.
  5. Ресурсне забезпечення Програми.

   

  1. Напрями діяльності
  1. Підтримка ветеранів Другої світової війни 1939-1945 років, учасників АТО, ветеранів медичної та педагогічної праці, воїнів-інтернаціоналістів, реабілітованих громадян, одиноких та малозабезпечених пенсіонерів;
  2. Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та зареєстровані у межах Іллічівської територіальної громади;
  3. Надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення, одиноким громадянам, що знаходяться на обслуговуванні у КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Іллічівської міської ради”;
  4. Надання додаткових соціальних гарантій населенню міста Іллічівська у сфері житлово-комунальних послуг та адресних соціальних доплат;
  5. Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
  6. Підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;
  7. Підтримка заходів, спрямованих на підвищення культурного, освітнього, морального рівня сім’ї та кожного її члена;
  8. Організація повноцінного відпочинку та дозвілля сім’ї з урахуванням потреб різних вікових груп;
  9. Надання соціально – психологічних, реабілітаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями;
  10. Надання  інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення.

   

  2. Визначення  проблем та обґрунтування

  необхідності їх розв’язання програмним методом

   

  В населених пунктах Іллічівської територіальної громади  проживає понад 20000 пенсіонерів, з них 12067 ветеранів, у тому числі 1670 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 10397 ветеранів праці, соціальні гарантії яких визначені Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, 360 ветеран військової служби, органів Міністерства внутрішніх справ, соціальні гарантії яких встановлені Законом України “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, 3424 інвалідів, соціальні гарантії яких визначені Законами України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, 1404 дітей-сиріт та під опікою, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та неповних сімей, на яких поширюються Закони України “Про державні допомоги сім’ям з дітьми”, “Про соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”.

  Повсякчас зростає кількість звернень громадян міста, які на даний час гостро потребують окремих видів соціальних допомог, передусім, адресної грошової допомоги, в тому числі на лікування, на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг та на вирішення життєво-важливих проблем.

  В результаті проведення в Україні антитерористичної операції, в якій приймають участь в тому числі і мешканці м. Іллічівськ, виникає необхідність підтримки та надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО та їх сім’ям, особливо до отримання статусу  “учасник бойових дій”. З 2015 року передбачено надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам; демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у проведенні АТО; пораненим військовослужбовцям учасникам АТО; сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали участь у проведенні АТО на Сході України.

  Фінансові можливості бюджетів всіх рівнів не забезпечують в повній мірі компенсацію видатків, пов’язаних з наданням ветеранам та інвалідам у повному обсязі пільг, передбачених чинним законодавством. Щороку Держаним бюджетом України на реалізацію пільг ветеранам передбачається субвенція місцевим бюджетам, яка частково забезпечує реальну потребу, тоді як інвалідам від загального захворювання на надання пільг, субвенції Державним бюджетом України не передбачені зовсім.

  В останні роки спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей. У ході економічного і соціального реформувань з’явився  ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки сімей,  виховання дітей у сім’ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

  Економічне становище сім’ї залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу - кількості дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім’ї, їх професійного рівня. Найбільш уразливими є сім’ї, які виховують дітей, особливо багатодітні та неповні сім’ї.

  Головною проблемою багатодітних сімей є матеріальне забезпечення.

  Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування різних видів  соціальних допомог та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, управлінням соціальної політики, міським відділом освіти, міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділом у справах сім'ї , молоді та спорту та радою ветеранів міста розроблено єдину міську цільову Програму  соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Іллічівської територіальної громади  на 2016- 2020 роки, яка консолідує в собі всі види діючих та нових місцевих гарантій у цій сфері.

  Таким чином, забезпечення соціального захисту ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених громадян та сімей з дітьми потребує додаткових заходів, передбачених Програмою.

   

  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

   

           Враховуючи вже існуючий досвід надання соціальних допомог, додаткових соціальних гарантій, соціальної підтримки молоді, багатодітних сімей, сімей з дітьми,  прийняття Програми забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження програмного фінансування заходів міської Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері м. Іллічівська.

   

  Аналіз діючих державних стратегічних актів свідчить про головну мету державної соціальної політики – перетворення України в соціально орієнтовану державу.

  Комплексний та системний підхід до проведення політики соціального захисту населення здійснюватиметься шляхом координації зусиль усіх соціальних служб міста, комунальних підприємств, організацій та установ у справі захисту конституційного права на належний рівень життя, поліпшення соціально-економічних умов життя.

  Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Іллічівську є відповідне формування міської соціальної політики.

   

  Враховуючи вищевикладене, визначені такі пріоритетні напрямки Програми:

   

                - Постійний розвиток міської системи надання різних видів соціальних допомог через забезпечення їх надання у вигляді адресної соціальної допомоги, адресних соціальних доплат та додаткових соціальних гарантій, їх урізноманітнення та поступове зростання їх якості та вартості з  урахуванням встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму тощо);

  - Вирішення проблем ветеранів війни, ветеранів праці у тому числі  педагогічної та медичної, поліпшення їх забезпечення та  посилення  соціального захисту;

  • Надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, військовослужбовцям, які брали участь у проведенні АТО; пораненим військовослужбовцям – учасникам АТО; сімям загиблих (померлих) військових, які брали участь у проведенні АТО на Сході України;

  - Запобігання проявів соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів;

  - Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

  - Створення сприятливих умов для повноцінного розвитку та виховання дітей у сім'ї.

   

  4. Перелік завдань і заходів  Програми

   

   4.1. Головними завданнями Програми є:

  4.1.1. Надання соціальних допомог незахищеним верствам населення  Іллічівської територіальної громади у вигляді додаткових соціальних гарантій:

  • надання соціально-побутових допомог одиноким громадянам, які знаходяться на обслуговуванні КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Іллічівської міської ради”;
  • надання соціально-економічних допомог (адресні соціальні допомоги, адресні соціальні доплати та додаткові соціальні гарантії);
  • надання  інших видів  соціальних допомог.

   

   

   4.2. Заходи із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення Програми:

  • укладання відповідних договорів між головним розпорядником та юридичною особою – постачальником послуг;
  • постійна підтримка та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують соціальних допомог та осіб – отримувачів соціальних допомог;
  • розширення діючої мережі магазинів, що надають пенсіонерам  можливість придбання продуктів харчування за зниженими цінами;
  • проведення моніторингу та аналізу виконання Програми для визначення рівня соціального захисту та соціальної підтримки різних категорій громадян, що дасть можливість внести необхідні зміни та доповнень до заходів Програми;
  • забезпечення широкого висвітлення ходу виконання Програми в засобах масової інформації міста.

   

   

  5. Ресурсне забезпечення Програми

   

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок та в межах коштів міського бюджету, передбачених на соціальних захист населення та на проведення  культурних і спортивних програм, на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного  Кодексу  України.

  Головними розпорядниками коштів міського бюджету за Програмою є виконавчий комітет Іллічівської міської ради, управління соціальної політики Іллічівської міської ради, міський відділ освіти Іллічівської міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Іллічівської міської ради.

  У разі потреби можуть коригуватися обсяги фінансування окремих заходів Програми.

   

   

   

  Секретар міської ради                                                                                      О.Р. Боровська

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань