Міська програма ″Здоров’я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки″

  Міська програма ″Здоров’я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки″

  ЗМІСТ

  І. Паспорт Програми

  ІІ. Мета і основні завдання Програми

  ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

  ІV. Механізм  управління та здійснення контролю за виконанням Програми

  V. Прогноз результатів

  VІ. Заходи Міської програми "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки, необхідні для розвитку, підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади.

  І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

  Назва Програми

  Міська  Програма "Здоров’я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (далі-Програма)

  Підстава для розробки  Програми

  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада  Одеського району Одеської області

  Головні розробники Програми

  Відділ охорони здоров'я  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської областіКомунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Відповідальні виконавці Програми

  Відділ охорони здоров'я  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,

  Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  Головна мета Програми

  Збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян                                              на охорону здоров’я

  Строки реалізації Програми

  2021-2025 роки

  Джерела фінансування

  Бюджет Чорноморської міської територіальної громади,  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

  Обсяги фінансування

  Обсяг фінансування  визначається окремо за кожним заходом Програми в межах наявного фінансового ресурсу бюджету на відповідний рік

   

   

  ІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

   

  Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

  Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом реалізації  завдань Програми таких як:

  1. Удосконалення та розвиток первинної медико-санітарної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

  2. Проведення активної демографічної політики, охорони материнства і дитинства.

  3. Розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на  пропаганду, формування і заохочення здорового способу життя.

  4. Оздоровлення довкілля, попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками на об’єктах довкілля.

  5. Збільшення фінансування з бюджету Чорноморської міської територіальної громади на охорону здоров’я.

  6. Сприяння діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності.

  7. Підвищення ефективності використання наявних кадрів, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я, організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників.

  8. Створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я.

  9. Посилення вимог до лікарської етики та деонтології.

  10. Забезпечення населення ефективними та безпечними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

  11. Виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін.

  12. Боротьба з розповсюдженням ВІЛ-інфекції/СНІДу.

  13. Скорочення поширення захворюваності на туберкульоз.

  14. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб.

  15. Забезпечення надання медичної допомоги учасникам бойових дій.

  16. Покращення життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів.

  17. Скорочення поширеності інфекційних захворювань у жінок  та дітей.

  18. Профілактика материнських та неонатальних втрат.

  19. Покращення якості життя пацієнтів, у тому числі дітей-інвалідів, хворих на фенілкетонурію, гемофілію, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч, ювенільний ревматоїдний артрит, у разі амбулаторного лікування, у випадку лікування неускладнених захворювань дітей за місцем проживання.

  20. Поліпшення надання медичної допомоги хворим при стаціонарному лікуванні.

  21. Реалізація централізованих заходів із лікування хворих на цукровий, нецукровий діабет та з окремими захворюваннями.

  22. Надання одноразової адресної допомоги жителям Чорноморської міської територіальної громади, хворим на COVID-19, для КТ обстеження органів грудної клітини (далі-Допомога).

  Розмір Допомоги складає 680,00 грн на одну хвору особу на COVID-19.

              КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області формує списки хворих на COVID-19, які будуть направлені на КТ обстеження органів грудної клітини, та передає їх до управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на підставі отриманих списків зараховує Допомогу на картковий рахунок отримувача.

  23. Створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню.

  24. Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області.

  25. Проведення стоматологічних профілактичних оглядів, заходів.

              26. Надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані Стоматологічною поліклінікою м. Чорноморська для проведення планової санації порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів.

              27. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю.

              28. Розроблення та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги.

              29. Впровадження  використання нових прогресивних матеріалів.

              30. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання  медико-санітарної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

  31. Збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств галузі  охорони здоров’я комунальної власності.

  32. Надання бази комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та для проходження інтернатури.

   

  ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

   

  Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок бюджету Чорноморської міської територіальної громади у межах наявного фінансового ресурсу бюджету на відповідний рік відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, незаборонених діючим законодавством.

  Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області включені до мережі головного розпорядника бюджетних коштів - відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та використовують виділені кошти згідно з планом використання.

   

   

  Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються комунальними некомерційними підприємствами на виконання запланованих заходів Програми. Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

  Фінансова підтримка, яка передбачена Програмою для комунальних некомерційних підприємств є безповоротною.

  Обсяги фінансування Програми наведені в заходах цієї Програми.

   

   

  IV. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

  ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

   

  Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі-Відділ).

  Відповідальні за виконання заходів Програми звітують Відділу про реалізацію заходів, передбачених Програмою.

              Відділ звітує перед Чорноморською міською радою  Одеського району Одеської області про стан виконання Програми згідно  визначених Чорноморською міською радою Одеського району Одеської області термінів.

   

  V. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   

  Реалізація Програми дозволить  надавати населенню Чорноморської міської територіальної громади якісну, доступну та ефективну медичну допомогу, що призведе до збереження та зміцнення здоров’я громадян, своєчасної профілактики захворювань, зниження інвалідизації та підвищення тривалості життя.

  Реалізація заходів Програми забезпечить своєчасне надання кваліфікованої медичної допомоги, підвищення рівня виявлення захворювань на ранній стадії, дозволить забезпечити своєчасну, ранню діагностику важких захворювань, швидке і правильне надання відповідної медичної допомоги, попередить перехід хвороби у хронічні форми, дозволить провести профілактику захворювань, знизить рівень захворюваності, інвалідизації та смертності, значно поліпшить якість і тривалість життя пацієнтів.

  Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, змінних фінансово-господарських можливостей громади).

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань