МІСЬКА ПРОГРАМА регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Чорноморську Одеської області на 2018-2023 pоки

  Міська програма

  регулювання чисельності безпритульних тварин

  у м. Чорноморську Одеської області на 2018-2023 pоки

   

  ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

  Найменування Програми

  Міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин у                 м. Чорноморську Одеської області на 2018-2023 pоки

  Нормативно-правове забезпечення розробки Програми

  Закони України:

  - «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  - «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

  - «Про ветеринарну медицину»;

  - «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»;

  - «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку»  від   28.09.2010 року № 425;

  Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України «Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках» від 15.10.2010 року № 438;

  Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України «Про затвердження «Положення про притулок для тварин» від 15.10.2010 року № 1016/18311;

  Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин» від 07.09.2010 року № 365;

  інші нормативно-правові акти.

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  Розробники

  Програми

  Депутат Чорноморської міської ради Філатова Г.В., комунальне підприємство  «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області , управління державної реєстрації прав та правого забезпечення Чорноморської міської ради Одеської області.

  Мета та завдання Програми

  Основною метою Програми є покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у місті, регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Чорноморська Одеської області виключно гуманними методами відповідно до умов чинного законодавства.

  Завдання Програми полягають у забезпеченні умов для:

  • - організації вилову безпритульних тварин гуманним методом;

  - вакцинації та лікування безпритульних тварин;

  - попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин, зокрема шляхом стерилізації безпритульних тварин та тварин, які мають власників;

  - створення відповідного структурного підрозділу для організації та утримання карантинного майданчика або притулку для тварин;

  - сприяння створенню притулків для тварин інших форм власності;

  - недопущення створення стихійних місць продажу тварин у місті;

  - визначення заходів для забезпечення належного вигулу домашніх тварин, облаштування майданчиків для дресирування домашніх тварин;

  - проведення роз'яснювальної роботи серед власників про необхідність стерилізації домашніх тварин;

  • ведення системи всебічного моніторингу з усіх питань, що пов’язані з безпритульними тваринами;

  -                  ідентифікації домашніх тварин, створення та використання Єдиного реєстру домашніх тварин, що знаходяться на території м. Чорноморська;

  -                  розробки та затвердження «Правил утримання домашніх тварин у           м. Чорноморську»;

  -                  впровадження системи ідентифікації та страхування домашніх тварин;

  • розробки алгоритму дій по відношенню до тварин, що проявили агресію та становлять небезпеку;
  • проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи з населенням щодо поводження з тваринами.

  Джерела фінансування Програми

  1. Кошти міського бюджету.

  2. Добровільні внески юридичних та фізичних осіб.

  3. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

  Механізми забезпечення реалізації Програми

  1. Нормативно-правове забезпечення.

  2. Фінансове забезпечення.

  3. Організаційне забезпечення.

  Очікуваний результат реалізації Програми

  - Зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин;

  - підтримання мінімальної кількості безпритульних тварин та недопущення її зростання на території міста;

  - зменшення забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;

  - поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного стану міста;

  - збереження здоров'я населення;

  - формування сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;

  - свідоме ставлення громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та безпритульними тваринами в місті;

  - впровадження міжнародного позитивного досвіду у вирішенні питань поводження з домашніми та безпритульними тваринами;

  - формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин.

  Терміни реалізації Програми

  2018-2023 роки.

   

  1. Визначення термінів

  Поняття, що вживаються у Міській програмі регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Чорноморську Одеської області на 2018-2023 pоки (далі – Програма) мають наступне визначення:

  тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

  домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

  безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні групування;

  евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

  жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

  стерилізація – позбавлення тварини здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

  жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

  ідентифікація - процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до єдиного реєстру домашніх тварин;

  гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

  карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

  притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

  собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України.

  Єдиний реєстр домашніх тварин - електронна база даних про ідентифікованих тварин та їх власників.

  1. Аналіз причин виникнення проблеми

  і обґрунтування необхідності прийняття Програми

  Необхідність розроблення Програми виникла у зв’язку зі збільшенням кількості  безпритульних тварин у м. Чорноморську, що становить пряму небезпеку для людей, а також, у свою чергу, сприяє поширенню інфекційних та паразитарних хвороб серед населення, джерелом збудників яких є безпритульні тварини, погіршення санітарно-епідеміологічного стану місцевості, якості життя людей; загибель тварин та жорстоке поводження з ними.

  Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин у    м. Чорноморську гуманними методами, що задовольнить як захисників тварин, так і їх супротивників.

  Міська Програма передбачає просвітницьку роботу з населенням щодо впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного відношення до тварин та підвищення відповідальності громадян, організацій, установ і підприємств, що утримують тварин.

  Аналіз ситуації у сфері поводження з домашніми та безпритульними тваринами дає можливість зробити висновок, що чисельність безпритульних тварин збільшується за рахунок двох чинників: неконтрольованого розмноження безпритульних тварин та надходження домашніх тварин, які втратили господарів.

  Також, одними з основних причин, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин і, як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного й екологічного стану міста, є:

  - недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;

  - відсутність системи реєстрації та ідентифікації тварин;

  - наявність надлишкової кормової бази;

  - наявність безвідповідального ставлення власників до тварин, через яких вони виявляються кинутими або загубленими;

  - наявність стихійних місць продажу тварин;

  - відсутність у місті карантинного майданчика або притулку для тварин.

  Таким чином, можна зробити висновок, що рішення даної проблеми вимагає принципово іншого підходу з урахуванням вимог чинного законодавства України.

  Світова практика виділяє наступний існуючий ефективний метод впливу на зменшення чисельності безпритульних тварин: безповоротний вилов - вилов безпритульних тварин з місця їх проживання з подальшим розміщенням у притулку, де їм на протязі певного часу підшукують господарів, а до не прилаштованих тварин застосовують евтаназію.

  В Україні довгий час існувала практика негуманного знищення безпритульних тварин. У 2006 році був прийнятий Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. Методами регулювання чисельності безпритульних тварин цим Законом визначені: метод біостерилізації, а в разі неможливості її застосування – метод евтаназії.

  На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», з метою зменшення кількості безпритульних тварин та підтримання належного санітарно-екологічного та епізоотичного стану території міста, виконавчими органами Чорноморської міської ради Одеської області, одними з перших в Україні, було прийнято рішення про зміну порядку вилову безпритульних тварин, який здійснювався негуманними методами, на новий гуманний метод регулювання їх чисельності. Виловлені безпритульні тварини протягом дев’яти років підлягали стерилізації, вакцинації проти сказу та поверненню на місце вилову. За період з 2012-2017 років піддалися стерилізації 1920 тварин.

  Очікувалося, що регулювання чисельності безпритульних тварин зазначеним методом буде більш ефективним і гуманним, ніж попередня практика умертвіння.

  Однак, виявилося, що цей метод не виправдовує покладених на нього сподівань бо, як наслідок, чисельність безпритульних тварин не зменшується. Охороняючи “свої” території, собачі зграї стають агресивними, нападають на дорослих людей та дітей.

  У нашому місті санітарно-епідеміологічною службою зафіксовано динаміку звернень осіб, які постраждали від укусів безпритульних тварин, яка має стійку тенденцію до зростання:

   

  2010 рік

  2011 рік

  2012 рік

  2013 рік

  2014 рік

  2015 рік

  2016 рік

  53

  62

  72

  94

  119

  135

  170

   

  Ні метод «вилов-стерилізація-повернення», ні вилов без повернення як методи регулювання чисельності безпритульних тварин без застосування комплексних запобіжних заходів щодо розмноження власницьких тварин не мають визначального впливу на кількість безпритульних тварин.

  Отже, можна з великим ступенем ймовірності стверджувати, що лише комплексні заходи з запобігання неконтрольованого розмноження домашніх тварин, здійснювані силами місцевої влади, є ефективними щодо регулювання чисельності безпритульних тварин незалежно від того, який метод регулювання безпритульних тварин практикується.

  Важливо зазначити, що в серпні 2017 року в Україні набув чинності
  Закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Згідно з цим Законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які завдали тварині фізичний біль, страждання і спричинили тілесні ушкодженння, каліцтва чи загибель, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

              Враховуючи викладене, розробка Міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин є важливим питанням для міста. Цією Програмою пропонується запровадити в місті методику регулювання чисельності безпритульних тварин, а саме: виловлені безпритульні тварини утримуються на карантинному майданчику або в притулку до повернення їх власнику (якщо вони були загублені) або до передачі новому власнику. По закінченні встановленого терміну утримання на карантинному майданчику або в притулку незатребувані безпритульні тварини можуть далі утримуватися (якщо буде прийняте відповідне рішення) підлягати стерилізації, вакцинації, можуть бути передані іншим притулкам для тварин, які  створені фізичними особами, громадськими і благодійними організаціями, або підлягати евтаназії у випадках та у спосіб, що передбачені Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та іншими нормативно – правовими актами України.

   

  3. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

  Підставою для розробки та впровадження Міської програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Чорноморську Одеської області на 2018-2023 роки є ціла низка невирішених питань в цій сфері:

  • не вирішені питання утримання і поводження з домашніми та безпритульними тваринами без заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;
  • надлишкова кількість тварин у місті;
  • відсутність повного обліку, ідентифікації безпритульних тварин, також реєстрації тварин, що знаходяться у володінні населення та на підприємствах;
  • відсутність карантинного майданчика або притулку для тварин;
  • відсутність алгоритму дій по відношенню до тварин, що проявили агресію та становлять небезпеку;
  • недостатні інформування населення та проведення просвітницької роботи з громадянами щодо гуманного ставлення до тварин.

  4. Напрямки реалізації Програми

  Для вирішення завдань Програми необхідно:

  -                     впровадити систему ідентифікації та Єдиний реєстр домашніх тварин, що знаходяться на території м. Чорноморська;

  -                     розробити та затвердити нову редакцію «Правил утримання домашніх тварин у   м. Чорноморську»;

  • розробити та затвердити положення щодо гуманного вилову безпритульних тварин, про діяльність служби вилову, утримання виловлених тварин, стерилізації та евтаназії;
  • розробити алгоритм дій по відношенню до тварин, що проявили агресію та становлять небезпеку;
  • створити дієвий механізм пошуку власників для тварин, що загубилися, та нових власників для безпритульних тварин, зокрема із залученням зоозахисних організацій;
  • створити структурний підрозділ для організації та утримання карантинного майданчика або притулку для тварин;
  • готувати та проводити тематичні лекції, семінари, круглі столи, конференції та наради з відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями, що працюють в цій сфері;
  • проводити просвітницьку роботу серед населення з питань, пов’язаних з гуманним ставленням до тварин;
  • видавати та розповсюджувати громадськими організаціями тематичні друковані видання: буклети, плакати, пам’ятки для проведення просвітницької роботи серед населення міста;
  • розробляти та запроваджувати просвітницькі проекти у дитячих навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження;
  • брати участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації;
  • проводити консультації з населенням стосовно опіки над безпритульними тваринами, що перебувають на території міста;
  • пропагувати гуманне поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації.

  5. Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Головними шляхами реалізації Програми є:

  • вдосконалення нормативно-правової бази на місцевому рівні у даній сфері;
  • створення відповідного структурного підрозділу для регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом їх вилову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації та профілактичних обробок, а також подальшого утримання на карантинному майданчику або в притулку для пошуку та передачі новим власникам;
  • зменшення популяції безпритульних тварин шляхом їх евтаназії у випадках та у спосіб, що передбачені Методичними рекомендаціями щодо проведення евтаназії тварин.

   

  Вилов та транспортування тварин.

  Вилову підлягають усі без винятку безпритульні тварини, а також тварини, які перебувають на вулиці без нагляду їх власників. Вилов та транспортування тварин здійснюється відповідно до Положення щодо гуманного вилову та транспортування безпритульних тварин.

  Утримання безпритульних тварин на карантинному майданчику або у притулку, передача фізичним та юридичним особам.

  Виловлені тварини транспортуються на карантинний майданчик відповідного структурного підрозділу. Термін утримання тварин здійснюється з дотриманням встановлених законодавством вимог.

  Після перетримки на карантинному майданчику, тварини можуть бути повернуті власнику (у разі його виявлення) після сплати ним грошових коштів, фактично витрачених на вилов та утримання тварини або передані після стерилізації, вакцинації та ідентифікації фізичним чи юридичним особам, які виявили бажання взяти на утримання тварину.

  Тварини, які передаються фізичним чи юридичним особам як новим власникам, мають бути поставлені на облік та зареєстровані у встановленому порядку.

  По закінченні встановленого терміну утримання на карантинному майданчику або в притулку, незатребувані безпритульні тварини можуть далі утримуватися (якщо буде прийняте відповідне рішення у встановленому порядку), підлягати стерилізації, вакцинації, можуть бути передані іншим притулкам для тварин, які створені фізичними особами, громадськими і благодійними організаціями, або підлягати евтаназії у випадках та у спосіб, що передбачені Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та іншими нормативно – правовими актами України.

  Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин.

  Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» умертвіння тварин допускається:

  • для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
  • за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
  • при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;
  • за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
  • за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходяться в небезпеці.

  При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

  • умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
  • приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
  • забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від удушення, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи;
  • умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

  Евтаназія безпритульних тварин проводиться у передбачених чинним законодавством випадках лікарями ветеринарної медицини у встановленому порядку згідно з Положенням «Про проведення (здійснення) евтаназії безпритульних тварин» (для службового користування).

  Утилізація трупів тварин виконується згідно з ветеринарно - санітарними вимогами і правилами.

  6. Фінансове забезпечення

   

  Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:

  - коштів бюджету м. Чорноморська;

  - добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

  - коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України.

  Для забезпечення ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з безпритульними тваринами кошти бюджету м. Чорноморська можуть спрямовуватись як у вигляді  бюджетного фінансування створеного відповідного структурного підрозділу, так особам, які здійснюють діяльність у цій сфері на підставі відповідних укладених договорів.

  З метою виконання заходів цієї Програми, у Програмі соціально-економічного розвитку м. Чорноморська розпорядники коштів щорічно надають фінансово-економічне обґрунтування заходів, передбачених даною Програмою. Кошти на реалізацію Програми виділяються в бюджеті окремим рядком.

  7. Організаційне забезпечення

   

  Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює Чорноморська міська рада Одеської області.

  Напрямки і заходи Програми, обсяги її фінансування затверджуються сесією Чорноморської міської ради Одеської області окремо на кожний фінансовий рік при прийнятті бюджету м. Чорноморська.

  8. Партнерство (благодійність)

   

  Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність.

  Благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

  У рамках Програми, відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», планується залучення позабюджетних коштів та волонтерської допомоги на утримання тварин та поводження з ними, а також на будівництво карантинного майданчика.

  Для залучення благодійних коштів заплановано проведення інформаційної та рекламної кампаній  щодо необхідності вирішення проблем в м. Чорноморську, пов’язаних з безпритульними тваринами.

  У рамках діючого законодавства  та для виконання заходів, передбачених Програмою, планується залучення небайдужих громадян м. Чорноморська, що виявлять бажання якимось чином допомогти в реалізації даної Програми, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, тощо.

   

  Секретар міської ради                                                                                          О.Р. Боровська   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань