МІСЬКА ПРОГРАМА розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення “Спорт для всіх” на 2019 - 2021 роки

  Міська програма

  розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення

  “Спорт для всіх”  на 2019 - 2021 роки

   

  Зміст

  І. Паспорт Міської програми розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення "Спорт для всіх" 2019 - 2021 роки  (далі - Програма).

  ІІ. Загальні положення.

  ІІІ. Мета Програми.

  ІV. Основні завдання  Програми.

  V. Організаційні заходи щодо виконання Програми.

  VI. Очікувані результати виконання Програми.

  VІІ. Фінансове забезпечення Програми.

   

  I. Паспорт Програми

  Назва Програми

  Міська програма розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення "Спорт для всіх" на 2019 - 2021 роки

  Підстава для розробки Програми

  Бюджетний кодекс України;

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);

   

  Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

  (зі змінами);

   

  Указ Президента України №42/2016 «Про

  Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація";

  Постанова Кабінету Міністрів України від              1 березня 2017 року № 115  «Про затвердження Державної цільової  соціальної програми розвитку фізичної  культури і спорту на період до 2020 року»;

  Постанова Верховної Ради України від                   19.10.2016 року №1695-VIII «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в України в умовах децентралізації влади»;

   

  Інші нормативно-правові акти

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  Головний розробник Програми

  Відділ  у справах сім'ї, молоді  та спорту Чорноморської міської ради Одеської області

  Головна мета Програми

  Залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Створення  умов для заняття фізичною культурою та спортом у місті. забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя. Сприяння соціальному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров’я та створення умов для максимальної реалізації здібностей у спорті. Популяризація масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку

  Термін  реалізації Програми

  2019 - 2021 роки

  Джерела фінансування

  Міський бюджет

  Обсяги фінансування

  Розмір коштів визначається в кошторисах витрат відділу у справах сім’ї, молоді та спорту та Управління комунальної власності та земельних відносин на реалізацію заходів  Програми на відповідний рік

   

  II. Загальні положення

  Міська Програма розвитку фізкультурно – оздоровчої роботи за місцем проживання населення  “Спорт для всіх” на 2019 - 2021 роки розроблена на підставі Закону України “Про фізичну культуру і спорт”. Відповідно до цього Закону визначаються  підходи до зміцнення здоров’я людини як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напрямку державної політики. Програма є засобом реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту щодо створення умов розвитку масового фізкультурно-оздоровчого руху в місті.

  Програма передбачає практичні заходи фізичного розвитку людини, зміцнення здоров'я, профілактики захворювань, організації змістовного відпочинку i дозвілля, залучення до регулярних занять фізичною культурою i спортом широких верств населення  міста, підготовки до високопродуктивної пpaцi, захисту Батьківщини. В основу Програми закладено комплексний підхід до вирішення проблеми здоров'я та фізичної активності населення. Реалізація Програми створить умови для підвищення рівня охоплення населення руховою активністю, мотивації свідомого ставлення до власного здоров'я  та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді. Реалізація Програми сприятиме соціальній адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями, залученню дітей та молоді до занять спортом.

   

  III. Мета Програми

  Метою Програми є:

  - залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять;

  - популяризація масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

  - виховання у населення активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя за допомогою змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;

  - створення умов для забезпечення оптимальної  рухової активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості;

  - сприяння соціальному, фізичному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичній реабілітації населення.

   

  IV. Основні завдання Програми

  Основними завданнями Програми є:

  - привернення уваги громадськості до нагальних потреб громадян міста стосовно зміцнення власного здоров'я шляхом активного заняття фізичною культурою i спортом;

  -  організація та проведення iз залученням різних верств населення регулярних оздоровчих занять, змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

  -  збереження та подальший розвиток матеріально - спортивної  бази за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, спортивних споруд та об’єктів;

  - підтримка талановитих спортсменів та тренерів Чорноморської територіальної громади

   

  V. Організаційні заходи з реалізації Програми

  1. Забезпечити  участь населення міста у  заходах за Міською Програмою розвитку   фізкультурно – оздоровчої  роботи  за  місцем  проживання  населення “Спорт для всіх”

  на 2019 - 2021 роки.

  Постійно                                                                  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                                     відділ освіти

              2. Забезпечити сприятливі умови для розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ комунального господарства і

  благоустрою, відділ освіти

   

  3. Організувати проведення щорічного  міського місячника в рамках Всеукраїнського місячника ‘‘Спорт для всіх – спільна турбота”, залучаючи до його проведення населення міста та волонтерів.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ освіти, Чорноморський центр

  соціальних служб для сім’ї, дітей та

  молоді, керівники спортивних закладів та

  споруд

   

  4. Забезпечити проведення  роботи  щодо   організації змістовного сімейного дозвілля батьків та дітей шляхом проведення міських спортивних  свят: “Тато, мама, я - спортивна сім’я”, “Веселі старти”, конкурсів, вікторин, екскурсій, туристичних сімейних походів, фестивалю ранкової зарядки “Рух заради здоров’я” з нагоди Всесвітнього дня здоров’я.  

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ освіти

   

  5. Забезпечити проведення мicьких змаганнь  “А у нас у дворі”, “Спортивні канікули”  серед дітей шкільного віку за  місцем  проживання під час літніх  канікул.    

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                                     відділ освіти

   

   

  6. Забезпечити проведення масових спортивних заходів з різних видів спорту серед  різновікової категорії громадян за місцем проживання населення (дітей, молоді, пенсіонерів).

  Постійно                                                                                         Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                         відділ освіти

   

  7. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих масових заходів:“Олімпійське літо”, “Спорт для всіх у кожному дворі”, “Школа плавання”, туристичні змагання, дворовий футбол серед дітей та молоді.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                                     громадські організації з видів спорту

   

  8. Забезпечити проведення інформаційно - просвітницьких і спортивно – масових заходів, спрямованих  на  пропаганду здорового способу життя “Здорова молодь – здорова нація”, фізкультурно-оздоровчих заходів “Ти зможеш, якщо я зміг! ”                         

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ освіти, Чорноморський  центр

  соціальних служб для сім’ї, дітей та

  молоді, засоби масової інформації

   

  9. Щорічно проводити спортивні заходи: “Олімпійський день”, “Олімпійське лелеченя”, “Олімпійський урок”, “Олімпійський тиждень”.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                                     відділ освіти

             

  10. Забезпечити проведення фізкультурно - оздоровчих спортивно-масових заходів з нагоди державних та місцевих свят. 

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ освіти, засоби масової інформації

   

  11. Вивчати та впроваджувати в роботу кращий  досвід з організації масової спортивної роботи.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

   

  12. Проводити виплату щомісячної стипендії Чорноморського міського голови видатним спортсменам міста.

  Постійно                                                                   Виконавчий комітет, відділ у справах

  сім’ї, молоді та спорту, фінансове

  управління,

   

  13. При досягненні спортсменами високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях та за результатами виступів спортсменів міста на всеукраїнських та міжнародних змаганнях у кінці року, згідно з клопотаннями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних організацій та спортивних клубів, проводити виплату матеріального заохочення спортсменам, тренерам, спортивним організаціям міста.

  Постійно                                                                   Виконавчий комітет, фінансове

  управління, відділ у справах сім’ї, молоді

  та спорту

   

  14. При досягненні спортсменами Чорноморської територіальної громади високих спортивних результатів світового рівня вирішувати питання щодо забезпечення у разі потреби житлом таких осіб.

  Постійно                                                                   Виконавчий комітет, відділ у справах

  сім’ї, молоді та спорту

   

  15. Сприяти діяльності спортивних клубів, громадських організацій, федерацій, асоціацій з видів спорту, які зареєстровані на території Чорноморської територіальної громади, а також видатним спортсменам та тренерам міста.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

   

  16. Активізувати фізкультурно – оздоровчу роботу за міцем проживання та в місцях масового відпочинку населення через роботу оздоровчих гру  (груп  “Здоров’я’’).

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  керівники спортивних закладів та споруд

   

  17. Здійснювати підбір інструкторів для роботи з оздоровчими групами та забезпечувати групи необхідними умовами та  спортивним  інвентарем.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

                                                                                     відділ освіти

   

              18. Сприяти, в установленому порядку, будівництву ігрових спортивних майданчиків зі штучним покриттям та майданчиків для занять загальною фізичною підготовкою.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ комунального господарства і

  благоустрою

   

  19. Забезпечувати утримання в належному стані спортивних споруд, майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, забезпечити їх доступність.

  Постійно                                                                   Керівники спортивних закладів та споруд,

  відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ освіти, відділ комунального

  господарства і благоустрою

   

  20. Забезпечити надання фінансової підтримки комунальному підприємству Палац спорту «Юність».

  Постійно                                                                   Управління комунальної власності та

  земельних відносин, відділ у справах

  сім’ї, молоді та спорту, фінансове

  управління

   

   

   

   

              21. Забезпечити надання фінансової підтримки спортивним клубам, спортивним федераціям, громадським організаціям з видів спорту, зареєстрованих та діючих на території Чорноморської територіальної громади, які проводять заняття, зокрема з дітьми та підлітками дітей соціально незахищених категорій.

  Постійно                                                                   Управління комунальної власності та

  земельних відносин, відділ у справах

  сім’ї, молоді та спорту, фінансове

  управління

   

  22. Залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

  Постійно                                                                   Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

  відділ освіти, Чорноморський центр

  соціальних служб для сім’ї, дітей та

  молоді.

   

  VI. Очікувані  результати

  Виконання Програми повинно забезпечити:

  • популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя ;
  • підвищення рухової активності;
  • збільшення кількості спортивних заходів;
  • подальше створення  умов  для активних занять  фізичною культурою і спортом різних вікових груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
  • вирішення проблеми вільного часу дітей та молоді;
  • зміцнення матеріально - спортивної бази за місцем проживання та в місцях масового

  відпочинку населення;

  • активну участь населення в різних спортивно - масових заходах;
  • активізацію спортивно - оздоровчої роботи за місцем проживання.

   

  VІІ. Фінансове забезпечення Програми

               Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших, передбачених законом джерел.

               Загальні обсяги фінансування (тис. грн.):

   

  Міський бюджет

  За роками виконання:

  2019 р.

  2020 р.

  2021 р.

             Всього (тис. грн.)

   

  6138,1

   

   

  6149,3

   

  6149,3

   

   

  Виконавець:                                                                                                

  Начальник відділу у справах

  сім’ї,  молоді та спорту                                                                              С.П.Фурсова

   

   

    Додаток  2

  до рішення Чорноморської міської ради

   Одеської області

    від 01.03.  2019 року  №408-VII

   

   

  Кошторис

  видатків на реалізацію Міської програми розвитку фізкультурно – оздоровчої роботи

  за місцем проживання  населення  “Спорт  для  всіх” на 2019 - 2021 роки

   

   

   

  з/п

   

  Заходи Програми

   

  Сума видатків

   за роками виконання

  (тис. грн.)

   

  2019р.

  2020р.

  2021р.

   

  1.

   

  Робота з різновіковими категоріями населення за місцем проживання

  (оплата праці інструкторів,  у т.ч. нарахування )

   

  288,8

   

   

   

  300,0

   

   

   

  300,0

   

   

   

  2.

   

  Проведення спортивних заходів  (придбання спортінвентарю, нагородного матеріалу, оплата харчування суддям)

   

   

  69,3

   

  69,3

   

  69,3

   

   

  3.

   

   

  Стипендія міського голови талановитим спортсменам  міста, винагорода за перемогу у змаганнях та за підсумками  року

   

   

  780,0

   

  780,0

   

  780,0

   

  4.

   

  Фінансова підтримка КП ПС «Юність»

   

   

  5000,0

   

  5000,0

   

   

  5000,0

   

   

   

  Всього  видатків:

   

  6138,1

   

   

  6149,3

   

  6149,3

                

  Виконавець:                                                                                                

  Начальник відділу у справах

  сім’ї,  молоді та спорту                                                                              С.П.Фурсова

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань