ПРОГРАМА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки

  Міська програма

  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

  Чорноморської міської ради Одеської області

   

  на 2019-2022 роки

   

  ЗМІСТ

   

  І.  Загальні  положення.

  ІІ. Мета і завдання.

  ІІІ. Визначення основних проблем, на  розвязання яких спрямована Програма.

  ІV. Енергозбереження у сфері житлово-комунального та міського господарства:

  4.1. Стан енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві                                      м. Чорноморська.

  4.2.Аналіз впливу заходів енергозбереження, проведених у 2015-2018 роках на енергоспоживання   у сфері житлово-комунального господарства міста.

  4.3. Енергозбереження у сфері теплового господарства.

  4.4.  Енергозбереження у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

  4.5. Енергозбереження у сфері житлового господарства.

  4.6. Енергозбереження у сфері вуличного освітлення.

  4.7 Енергозбереження у сфері зеленого господарства.

  V. Енергозбереження  в закладах і установах освіти Чорноморської міської ради Одеської області:

   5.1. Стан енергоспоживання установами відділу освіти.

   5.2. Аналіз  впливу  заходів енергозбереження, проведених у 2015-2018 роках на енергоспоживання установами відділу освіти.

  5.3.  Оцінка потенціалу енергозбереження в закладах освіти.  

  VІ. Енергозбереження  в закладах і установах культури  Чорноморської  міської ради Одеської області.

  6.1. Стан енергоспоживання закладами і  установами відділу культури.

  6.2. Аналіз впливу заходів енергозбереження, проведених в 2015-2018 роках на енергоспоживання  закладами та установами відділу культури.

   6.3.  Оцінка потенціалу енергозбереження в закладах культури.  

  VІІ. Енергозбереження  в закладах і установах охорони здоров’я  Чорноморської  міської ради одеської області.

   7.1. Стан енергоспоживання закладами і  установами охорони здоров’я .

   7.2. Аналіз впливу заходів енергозбереження, проведених у 2015-2018 роках на енергоспоживання  закладами та установами охорони здоров’я.

   7.3.  Оцінка потенціалу енергозбереження в  закладах і установах охорони здоров’я.  

  VIII.  Напрямки вирішення проблем  енергозбереження в бюджетних установах міста.

  IХ. Стимулювання впровадження заходів енергозбереження для населення, обє’днаннь співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів.

   Х.  Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми.

   ХІ. Очікувані результати  та ефективність Програми.

   ХІІ. Обсяги і джерела фінансування, моніторинг та узагальнення результатів Програми.

  XIII. Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми енергозбереження та енергоефективності  Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки (висновки).

  XIV. Перелік енергозберігаючих заходів Програми енергозбереження та енергоефективності  Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки.

   

   

   

   

   

  Паспорт  Програми  енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Виконавчий комітет Чорноморської  міської ради Одеської області

   

  2.

   

  Розробник Програми

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

   

  3.

  Співрозробники  Програми

   

  Відділ комунального господарства та благоустрою,  відділ освіти, відділ культури, КНП «Чорноморська лікарня»,  КП «МУЖКГ», КП «ЧТЕ», КП «ЧВК»                КП «Зеленгосп»

  4.

  Відповідальні виконавці

  Програми

  Відділ комунального господарства та благоустрою,  відділ освіти, відділ культури, КНП «Чорноморська лікарня», КП «МУЖКГ», КП «ЧТЕ», КП «ЧВК»                 КП «Зеленгосп»

  6.

  Термін реалізації Програми

  2019-2022 роки

  7.

  Ресурсне забезпечення Програми

  Міський бюджет,  бюджет Одеської області, кошти підприємств, інші джерела фінансування

  8.

  Загальний обсяг фінансових

  ресурсів  для реалізації   заходів Програми

  2019 рік

  2020 рік

  2021 рік

  2022рік

  Обсяг фінансових ресурсів визначається щорічно під час формування міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним  розпорядникам бюджетних коштів, що задіяні в реалізації заходів енергозбереження.

  9.

  Система організації контролю за виконанням Програми

   Щорічне звітування  відповідальних виконавців Програми заходів Програми до Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської ради Одеської області;

   

   

   

  І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

   

      Місто Чорноморськ Одеської області розташовано на узбережжі Чорного моря, на відстані 25 км. від обласного центру ( м.Одеса). Адміністративний статус: місто обласного підпорядкування. На території Чорноморської  міської ради, крім міста Чорноморська,  розташовані також селище Олександрівка, село Малодолинське і село Бурлачу Балка. Загальна площа території Чорноморської міської ради становить 2,6 тис.га. Чисельність населення, що проживає в населених пунктах, розташованих на території Чорноморської  міської ради – 72,2 тис.осіб.

  Програма енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки (далі Програма) спрямована на :

  - вирішення проблеми підвищення  ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів  підприємствами житлово-комунального та міського господарства, бюджетними закладами та установами, об’єднаннями співвласників  багатоквартирних будинків (далі ОСББ), житлово-будівельними кооперативами (далі ЖБК) та  населенням Чорноморської міської ради;

  -  розширення обсягів використання альтернативних видів палива для опалення житлових і громадських будинків і споруд, збільшення обсягів і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

  - використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для реалізації  інвестиційних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності.

   

  ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

   

   Програма розроблена відповідно  до Законів України "Про енергозбереження",   "Про місцеве самоврядування в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2020 роки".

  Мета Програми: забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів  підприємствами житлово-комунального та міського господарства, бюджетними закладами та установами,  ОСББ, ЖБК та  населенням Чорноморської міської ради, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

  Програма   включає енергозберігаючі заходи, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в місті державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення міської системи управління енергоспоживанням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування у населення міста світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

  Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області, житлово-комунальних, теплопостачальних та енергопостачальних  підприємств. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану міського господарства, його модернізацію і розвиток, підвищити надійність та якість енергопостачання, покращити якість надання комунальних послуг для населення і поліпшити соціально-побутові умови мешканців міста та передбачає:

  1. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сферах теплопостачання, комунальній, бюджетній  та населенням  міста за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

  2. Підвищення надійності систем постачання енергоносіїв та послуг тепло-водопостачання;

  3. Впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

  4. Популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

  5. Скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв в усіх сферах міста;

  6. Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній,  комунальній та соціальних  сферах міста;

  7. Запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами міста;

  8. Постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста та впровадження енергозберігаючих заходів.

   

  ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

  ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

  Одними з найгостріших проблем України на сучасному етапі її розвитку, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку суспільства,  є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів.

  На сьогоднішній день в Україні швидко зростає кількість чинників, що спонукають до енергозбереження. Це:  постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

  Постійне здорощення паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагають особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

  Для нашого міста також, як і для багатьох міст України, характерною є значна енерговитратність сфер економіки, комунальної,  бюджетної та соціальної.

  Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є:

  - високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

  -  постійне зростання вартості енергоресурсів;

  - недостатність коштів у бюджетах усіх рівнів на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;

  -  недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;

  -  відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

   

  ІV. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

  4.1. Стан енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві                                        Чорноморської міської ради Одеської області.

  У житлово-комунальному господарстві  України споживається 44% енергетичних ресурсів, що складає близько 30% від  загального споживання палива в Україні. Щорічно галузь споживає електроенергії – біля 10,0 млрд. кВт, природного газу – біля                               14,0 млрд. м³, вугілля – біля 1,5 млн. т. Зокрема, житловий фонд держави та соціальна сфера споживають енергоресурсів  85% від загального споживання галуззю. Витрати на одного мешканця в Україні складають 0,7-1,0 т у.п., в Європі цей показник значно менше. Витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції та наданих комунальних послуг більш ніж у 1,5 рази перевищують показники європейських країн.

  Витрати палива на вироблення 1 Гкал тепла в комунальній теплоенергетиці країни становлять 160 – 180 кг у. п., ( м. Чорноморськ – 157,4 кг у. п., у розвинутих країнах – 145 – 150 кг у.п.).

  Аналіз втрат теплової енергії і обсягів природного газу у системах централізованого теплопостачання (за даними досліджень робочої групи Мінжитлокомунгоспу України) свідчить, що найбільші втрати природного газу пов’язані з марно витраченою тепловою енергією у споживача (до 30 %), тепловою енергією, втраченою при транспортуванні ( до 25 ; м. Чорноморськ - 4,4 %), при виробництві на котельні ( до 22 % ; м. Чорноморськ – 2,2 %).

  4.2.Аналіз впливу заходів енергозбереження, проведених в 2015-2018 роках на енергоспоживання   у сфері житлово-комунального господарства міста.

  4.2.1. Теплове господарство

   За результатами реалізації заходів Програми енергозбереження та енергоефективності у м. Чорноморську на 2015-2018 роки, питоме споживання природного газу на відпуск теплової енергії зменшено з 158,4 до 157,4 кг.у.п./Гкал. Втрати теплової енергії в мережах транспортування зменшились з 12,2 % до 4,4 %. Річне споживання води по підприємству зменшено на 2 %. Питома норма витрати електроенергії на відпуск теплової енергії зменшена з  35,6 кВт/Гкал (2015 рік) до                     27,2 кВт/Гкал (2018 рік). Вживані заходи дозволили отримати економію у споживанні природного газу більше ніж 100 тис. куб. м.

  Найбільш вагомими заходами з енергозбереження та енергоефективності за період з 2015 по 2018 роки є:

  - стовідсоткове оснащення  абонентських вводів системи опалення житлових будинків  комерційними  будинковими  приладами обліку теплової енергії  з   встановленням  дистанційної  системи передачі даних ;

   - проведення  реконструкції насосного обладнання  в котельні №2 по                           вул. Садовій, 1,  шляхом заміни застарілих енергоємних мережевих насосів 8НДВ на сучасні  енергоефективні  насоси WILO SCP 200/560 у кількості 5 штук;

  - технічне переоснащення котла КВГМ-50 №4 в котельні №2 по вул. Садовій, 1 з використанням енергоефективних  мікродифузійних пальникових пристроїв;

  - проведення капітальних ремонтів та реконструкцій  існуючих  магістральних та розподільчих теплових мереж з використанням  сучасних  попередньоізольованих  трубопроводів.

   

  4.2.2. Водопровідно-каналізаційне господарство

  На балансі підприємства знаходяться насосні станції підкачки, розташовані за адресами: вул. Парусна, 5, пр-т Миру, 41, вул. Паркова, 36. Загальне споживання електроенергії зазначеними станціями у 2015 році склало 211,5 МВт на рік. В результаті впровадження енергозберігаючих заходів, в тому числі заміни фізичнозношеного та морально застарілого обладнання, у 2017 році споживання електроенергії знизилося до 106,7 МВт на рік., тобто зменшилося на 104,8 МВт на рік, в тому числі :

   - насосна станція по вул.Парусній, 5 - на 45,8 МВт на рік;

  - насосна станція по пр-т Миру, 41- на 24,2 МВт на рік;

  - насосна станція по вул. Парковій, 36 - на 34,8 МВт на рік.

  Проведені заходи енергозбереження підприємством КП «ЧВК» суттєво відобразилися на зменшенні питомих норм витрат електроенергії. Так, в 2016 році питомі витрати електроенергії  склали  0,191 кВт/м³  на ПНС та 0,229 кВт/м³ на КНС та зменшились  в 2018 році до  0,186 кВт/ м³  на ПНС та 0,210 кВт/м³ на КНС.

   

  4.2.3. Житлове господарство.

  У ході  реалізації заходів Програми енергозбереження та енергоефективності                            м. Чорноморська на 2015-2018 роки у сфері житлового господарства  проведені наступні заходи енергозбереження:

  1. Замінено понад 4 тис. кв. м. старих дерев’яних вікон на сучасні металопластикові, що  дозволило  на 15 % зменшити споживання теплової  енергії  на обігрів сходових кліток та забезпечило підвищення температури в приміщенні на 1-2 градуси.

  2. Значною мірою покращити енергозберігаючі показники дозволила реконструкція та заміна вхідних дверних блоків в житлових будинках.

  3. Проведені роботи з теплоізоляції внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, що дозволило  ефективніше використовувати  системи опалення, уникаючи тепловтрат. Протягом 2015-2018 років було заізольовано понад 50 тис.м.п. внутрішньобудинкових мереж.

  4. Основа споживання електроенергії в багатоквартирному будинку  це освітлення (без урахування домогосподарств, обладнаних електроплитами), тому, провівши модернізацію освітлення сходових кліток, шляхом заміни близько 300 ламп розжарювання на економічні світлодіодні світильники, скоротили енергоспоживання на 5-7%.

  5. Питання енергозбереження тепла в багатоквартирних житлових будинках  вирішувалось шляхом проведення заходів  теплової санації.  Так, за період 2015-2018 роки  було замінено понад 70 тис. кв. м. покрівлі, на 4,4 млн. грн. було виконано робіт з ремонту фасадів.

   

  4.2.4 Зовнішнє освітлення.

  За  період з  01.01.2015 року по 01.01.2019 року  кількість світлоточок  зовнішнього  освітлення збільшилась з 3666  до 5209 шт.,  або на 42 % (з них світлодіодних – 544 шт.). За цей же  період загальна  довжина електромережі  зовнішнього  освітлення зросла  з 87  до 123,6 км., тобто на  42 %.  При цьому, середнє споживання електроенергії однією світлоточкою  зовнішнього  освітлення щорічно зменшувалось з  331,73 кВт на рік  в  2015 році  до  245 кВт на рік в  2018 році  в  цілому  на  36 %, що обумовлено проведенням ряду енергозберігаючих заходів, зокрема: заміна застарілих світильників  з лампами 150  та  250 Вт. на сучасні  з лампами  70-100 Вт.,  та світлодіодні світильники; заміна кабельних і повітряних мереж, проведення  розфазування світильників, що дозволяє перемикати світильники з денного режиму на  нічний.

              Загальне споживання електроенергії на  потреби  зовнішнього освітлення щорічно збільшується ( з  1698 тис. кВт на рік  в  2015 році,  до  1862 тис. кВт на рік  в  2018 році).  Зростання енергоспоживання  в цілому  становить  9,6  % та  обумовлено  значним збільшенням  кількості світлових  приладів  зовнішнього  освітлення, чисельності  об’єктів зовнішньої  ілюмінації,  а  також зростанням  довжини електромереж.

   

  4.3. Теплове господарство – основний споживач природного газу в житлово-комунальній сфері міста. Забезпечення міста тепловою енергією з 2001 року здійснює комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області. Централізованим теплопостачанням  охоплено 86 % житлового фонду міста. КП «ЧТЕ» обслуговує 18852 абонента, з яких: 18540 – населення, 23 – бюджетні установи, 289 – інші споживачі.

    На балансі КП «ЧТЕ» знаходяться діюча котельня №2, яка розташована у                             м. Чорноморську по вул. Садовій, 1 та котельня у  с. Малодолинському по                                 вул. Зеленій, 2б.  Діюча котельня №2 укомплектована двома котлами ПТВМ-30М та двома котлами КВГМ-50, сумарна потужність яких складає 160 Гкал/год. Котельня у с. Малодолинському  укомплектована 5-ма котлами Buderus сумарною потужністю 0,4 Гкал/год. ККД всіх котлів перевищує 91%. Щорічно на котельні виробляється понад 100 тис. Гкал теплової енергії. Температурний графік, за яким працює центральна котельня м. Чорноморська, 130/70 градусів.

  На балансі підприємства знаходиться 21 центральний тепловий пункт, дев’ять з яких працюють для забезпечення незалежного приєднання систем теплопостачання окремих мікрорайонів міста до теплових мереж. Призначення дванадцяти центральних теплових пунктів направлено на забезпечення споживачів міста централізованим гарячим водопостачанням. На даний час надання послуг централізованого гарячого водопостачання у  м. Чорноморську  припинено.

  На підприємстві КП «ЧТЕ» досягнуто 100% облік споживання теплоенергії споживачів категорії населення та 97,5% абонентів інших споживачів.

  Довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні складає 56033 п. м.

  Приєднане навантаження  – 73,1 Гкал/год., з яких понад 80% припадає на населення.

  Станом на 01.01.2019 року протяжність труб у пінополіуретановій ізоляції складає 14,08 км. що відповідає 25 відсоткам від загальної протяжності зовнішніх теплових мереж.

   

   

  Напрямки вирішення проблем  теплового господарства:

  - зниження втрат у магістральних та розподільчих теплових мережах шляхом  впровадження сучасних видів теплоізоляції, застосування попередньоізольованих труб при проведенні заміни та ремонту трубопроводів;

  - впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП),  приладів регулювання споживання теплової енергії;

  - впровадження попереджувальної діагностики (енергетичного обстеження) стану систем теплопостачання у процесі експлуатації;

   

  4.4. Водопровідно-каналізаційне господарство  – один з найбільших споживачів електроенергії у комунальній сфері міста ( близько 3620 тис. кВт на рік).

  З 2004 року комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених пунктів (сел. Олександрівка,  с. Малодолинське,  с. Бурлача Балка,                         с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та інші споживачі Овідіопольського району).

   Джерелом водопостачання м. Чорноморська є водопроводи (ТОВ “Інфоксводоканал” м. Одеса), по яких вода подається з річки Дністер. Водопостачання       м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах. Місце підключення водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться біля с. Великий Дальник.

  У зв'язку зі складним рельєфом місцевості, місто поділено на дві зони водопостачання: верхню і нижню. Надання послуг споживачам здійснюється через дві головні насосні станції: центральна насосна станція (ЦНС), розташована на                              вул. Транспортній, 11 та насосна станція резервуару чистої води (РЧВ) об'ємом 10000 м3, яка розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне,                 вул. Санжійська дорога, 3Б.

  Покупна вода (питної якості) перед подачею на головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом хлору.

  На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3, через який здійснюється подача води в місто.

  На верхню зону (район новобудов) вода подається насосною станцією з  РЧВ об’ємом 10,0 тис. м3.

  У райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

  Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна: куплена вода (питної якості) через станцію дознезараження води діоксидом хлору поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м. Окрім цих двох насосних станцій в розподільчій водопровідній системі налічується ще 21 ПНС для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська, та 3 ПНС для забезпечення водою сел. Олександрівку,                            с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.

  Водопровідно-каналізаційне господарство міста налічує:

  - 230,65 км водопровідних мереж, з яких 139,76 км (60,6 %) потребують заміни;

  - 118,54 км каналізаційних мереж, з яких 91,05 км або 76,8 % потребують заміни.

  Крім того, потребують заміни 20 % насосних агрегатів.

  Середньодобове споживання питної води в місті – 102 літри на одного мешканця.

  Втрати води у зовнішніх мережах та в житловому фонді дорівнюють 24,75 %.

  Знос основних фондів станом на 1 січня 2019 року складає  39,6 %.

  Втрати електроенергії під час очищення стічних вод – близько 9 %.

   

  Напрямки вирішення проблем  водопровідно-каналізаційного господарства:

  • заміна водопровідних та каналізаційних мереж;
  • використання автоматичних систем управління водопостачанням;
  • модернізація енергетичного та технологічного обладнання насосних станцій;
  • створення зон тиску;
  • встановлення вузлів обліку водопостачання на вводах житлових будинків та на насосних станціях.

   

   4.5. Житлове господарство. На території Чорноморської міської ради   У місті Чорноморську налічується близько 4945 будинків державної, комунальної, приватної та спільної власності, з них комунальної (на балансі КП «МУЖКГ») – 197 буд., спільної власності – 13буд.; приватні домогосподарства – 4681 буд., ОСББ – 34 буд., ЖБК – 13 буд., гуртожитки – 7 буд.,

  Підключені та користуються послугами централізованого водопостачання та водовідведення 100 % будинків м. Чорноморська та  прилеглих населених пунктів. Оснащенні системами обліку централізованого холодного водопостачання і водовідведення - 89 % багатоквартирних житлових будинків м. Чорноморська та 94 % приватних будинків; системами централізованого гарячого водопостачання - 90,0 % житлових будинків; системами централізованого опалення - 92,0 % житлових будинків.

  За статистичними даними  житловим фондом споживається до 80 % питної води від загального обсягу споживання в місті та 70 % теплової енергії.

  За даними енергетичних обстежень тепловтрати в житлових будинках масової забудови минулих років розподіляються наступним чином:

  через стіни - 20 %,

  через вікна - 41 %,

  через дах - 7 %,

  через підвал - 5 %,

  вентиляція - 30 %.

  Вирішенню завдання щодо упорядкування енергоспоживання житловими будинками має сприяти проведення енергоаудиту житлових будинків.

  Напрямки вирішення проблем  житлового господарства:

  1.Термомодернизація будинків:

  - утеплення фасадів, горищ і підвальних приміщень  житлових та громадських будівель із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів;

  - заміна застарілих вікон з низьким опором тепловіддачі;

  - обладнання вхідних дверей засобами автоматичного закриття та їх утеплення;

  - теплоізоляція мереж теплопостачання.

  2.Модернизація освітлення та енергопостачання ліфтів:

  - використання сучасних енергоефективних систем електричного освітлення;

  - модернізація освітлення місць загального користування шляхом застосування світлодіодних світильників, датчиків руху та фотореле;

  - заміна на сучасне устаткування розподільчих електричних щитових;

  - встановлення частотних перетворювачів на двигуни ліфтів.

   

  4.6. Зовнішнє вуличне освітлення -  дуже  важлива система життєзабезпечення жителів міста,  яка   включає:

  а) освітлення  транспортних  магістралей;

  б) освітлення  житлових  районів  і  пішохідних  зон;

  в) архітектурне  освітлення. 

  Постачання електричної енергії для м. Чорноморська забезпечує                                       ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія».

  Електропостачання здійснюється від зовнішніх джерел енергії, зв'язок із якими здійснюється по лініях електропередачі напругою 110  кВ.

  Роботи з експлуатації, утримання, капітального та поточного ремонтів електромереж зовнішнього освітлення міста здійснюють підрядні організації згідно договорів.

  Станом на 2019 рік система зовнішнього освітлення включає 5209 світильників  та  лінії зовнішнього освітлення протяжністю 123,6 км.

  Для забезпечення зовнішнього вуличного освітлення вулиць м. Чорноморська використовуються освітлювальні прилади з різними типами ламп відповідної потужності. Економію електроенергії (до 50 %) можна отримати при застосуванні в світильниках з лампами ДНаТ електронних пускорегулюючих апаратів. При цьому збільшиться в 1,5 рази термін служби ламп, стабілізується режим їх роботи при коливаннях напруги живлення від 160 до 260 В, лампи надійно запалюються, підвищується коефіцієнт потужності до 0,95 - 0,98, зменшується вага світильників в 2 - 2,5 рази.

   

  Напрямки вирішення проблем  зовнішнього освітлення:

  •  застосування принципів енергоефективності та енергозбереження з використанням сучасного електро- та світлотехнічного обладнання;
  •  створення автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням;
  •  впровадження інноваційних механізмів функціонування зовнішнього освітлення міста;
  •  застосування багатозонних тарифів;
  •  установка  відсутніх  блоків  керування  зовнішнім  освітленням,  з  метою  забезпечення астрономічного  періоду  включення  та  відключення засобів  зовнішнього  освітлення;
  •  забезпечення  симетрії  навантаження  трифазної  електромережі  зовнішнього  освітлення  з  метою забезпечення  надійності  та  стійкості  мережі,  а  також для  можливості  застосування  методик  економії;
  •  застосування методик  економії електроспоживання  в  мережах  зовнішнього  освітлення шляхом  нічного  вимикання  «вечірніх» світлоточок  на  період  часу  «громадського  спокою»;
  •  застосування  світлодіодних  світильників для  зменшення потреб  «активної» електроенергії  та  виключення  споживання  «реактивної» складової  електроенергії;
  •  влаштування  компенсуючих пристроїв  на  енергоємних  ділянках  мереж  зовнішнього  освітлення з  застосуванням  натрієвих  ламп,  для  виключення  «реактивної» складової спожитої  електроенергії  та  зменшення  в  зв’язку  з  цим  загального  споживання  «активної» електроенергії  на даних  ділянках.

  Таким чином, енергозбереження в зовнішньому вуличному освітленні допоможе не тільки збільшити освітлення, зекономити електричну енергію, а й допоможе частково подолати навантаження в мережах електропостачання в години пік.

   

              4.7.  Зелене господарство

  Утримання зеленої зони міста здійснює комунальне підприємство «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеської області.

  Основними споживачами тепла  на підприємстві є тепличний комплекс загальною площею  0,10 га   та   адміністративно-побутові приміщення - 173,3 кв.м.

  До опалювального сезону 2015-2016 років опалення об'єктів здійснювалося централізовано від котельні КП "Чорноморськтеплоенерго".   З 2015 року в комунальному підприємстві "Зеленгосп" проведена реконструкція системи опалення, у результаті якої підприємство повністю перейшло на опалення дровами, для чого  в теплицях встановлені  4 печі "Булер'ян", а  для опалення адміністративно-побутових приміщень створена котельня: придбаний і змонтований котел «Viadrus»; виконана установка сучасних радіаторів опалення,   проведені роботи з утеплення приміщень зсередини та  заміни вікон на енергозберігаючі в усіх приміщеннях.   Дрова заготовлюються в процесі господарської діяльності підприємства.

       Усі ці заходи дозволили КП "Зеленгосп" повністю відмовитися від послуг централізованого опалення.

  Напрямки вирішення проблем енергозбереження в зеленому господарстві:

  - реконструкція системи опалення теплиць, а саме установка одного котла з подачею теплоносія по трубах, що підвищить ефективність обігріву та забезпечить економію дров;

  - зовнішнє утеплення адміністративно-побутових приміщень;    

  - використання сучасних енергоефективних систем електричного освітлення.

                                  

   

  V.  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ ОСВІТИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  5.1. Стан енергоспоживання установами відділу освіти

  У місті Чорноморську функціонують 12 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ),                 11 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 позашкільні навчальні заклади, які підпорядковані відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області. Середній термін експлуатації будівель, що належать установам галузі освіти становить   45,3 роки.

  Середній термін експлуатації будівель дошкільних навчальних закладів - 50 років. Найстарішою є будівля ДНЗ №17 «Струмочок», яку збудовано  в 1916 році (термін експлуатації -  102 роки), найпізніше введена в експлуатацію будівля ДНЗ № 3 – в 1990 році (термін експлуатації – 28 років).

  Середній термін експлуатації будівель шкіл -  40,7 років, найбільший – Чорноморська гімназія №1, найменший – 7 років –  Олександрівська  загальноосвітня школа (ЗОШ).

  Майже всі заклади, підпорядковані відділу освіти, забезпечені теплом централізовано, крім ДНЗ №17, Бурлачобалківської,  Малодолинської та Олександрівської  ЗОШ, опалення яких забезпечується власними газовими котельнями.

  Для установ, що знаходяться на централізованому опаленні, тепло постачає                                 КП «Чорноморськтеплоенерго», постачальником газу є ПАТ «Одесагаз»

  Гарячою водою від централізованої мережі заклади освіти не забезпечуються з липня 2014 року .

  Постачання електроенергії в усі установи галузі здійснюється централізовано                  ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія».

  Холодною водою всі установи централізовано забезпечує                                                       КП «Чорноморськводоканал».  Цим же підприємством забезпечуються послуги водовідведення всім установам, крім ДНЗ №17, Бурлачобалківської та Малодолинської ЗОШ, які користуються вигрібними ямами.

  Будівлі усіх закладів освіти на 100% забезпечені приладами обліку електроенергії, холодної та гарячої води,  приладами обліку теплової енергії.  

   

  Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів і води закладами, підпорядкованими відділу освіти Чорноморської  міської ради Одеської області,  наведено у таблиці 1

                                                                                                                                                                 Таблиця 1

  Споживання ПЕР та води

  Од. виміру

  Рік

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  тис. Гкал.

  7,23

  9,62

  5,30

  6,80

  Природний газ

  тис. куб. м

  147,18

  193,33

       96,86

  103,22

  Електрична енергія

   тис. кВт

  1664,88

  1940,81

  1793,41

   

  1817,19

  Водопостачання

  тис. куб. м

  89,81

  110,78

  82,57

  56,00

   

  Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами галузі освіти                            м. Чорноморська  за 2015-2018 роки показав, що у 2018 році у порівнянні з 2015 роком, спостерігалося зменшення споживання всіх видів енергоресурсів у натуральному вигляді крім електроенергії. За 2017 рік також відбулося зменшення споживання теплової енергії та природного газу за рахунок скорочення опалювального сезону та економії природного газу.

   

  Видатки на оплату споживання енергоресурсів закладами освіти, підпорядкованими відділу освіти Чорноморської  міської ради Одеської області,   наведено у таблиці 2

                                                                                                                          Таблиця 2, тис. грн..

  Видатки на оплату

  енергоресурсів

  Рік

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  і гаряча вода

  10344,90

  13077,78

  7348,46

  13019,92

  Природний газ

  1286,96

  1658,63

  904,11

  1124,61

  Електрична енергія

  2899,71

  4588,08

  4007,93

  4797,37

  Водопостачання

  788,90

  863,30

  1708,57

  1142,77

  Водовідведення

  Разом

  15320,47

  20187,79

  13969,07

  20084,67

   

   

  У цілому розмір оплати за спожиту теплову енергію в закладах освіти за 2018 рік, у порівнянні з 2016 роком зменшився на 0,5%, природного газу - за 2018 рік у порівнянні з 2015 роком, зменшився на 12,6 %.  Проте, витрати на оплату електричної енергії збільшились на 65 %, послуги водовідведення   та водопостачання на 44,7%.

   

  5.2. Аналіз  впливу  заходів енергозбереження, проведених в 2015-2018 роках на енергоспоживання установами відділу освіти

  Враховуючи проведення  ряду енергоефективних заходів  в закладах освіти, а саме:

  - встановлення теплових пунктів з погодним регулюванням в освітніх закладах ДНЗ №12, ЗОШ № 3,6 в 2017 році;

  - часткове утеплення фасаду із заміною вікон в освітніх закладах ДНЗ № 2, 17,     ЗОШ №7;

  - стовідсоткова заміна вікон у дошкільних навчальних закладах  в 2018 році (ДНЗ                   № № 3, 5, 10, 11, 12, 17, 20);

  - заміна мереж зовнішнього водопостачання в   ДНЗ№ 3 в 2017 році;

  - заміна зовнішніх теплових мереж в закладах освіти в 2017 та 2018 році ( ДНЗ № 2, 8), вдалося досягти реальних показників економії енергоресурсів.

   

  Відносні показники економії енергоресурсів у результаті впровадження енергоефективних заходів в закладах освіти наведені в таблиці 3.

                                                                                                                                  Таблиця 3

  Найменування ПЕР

  Зменшення споживання ПЕР за рік, %

  (відносно базового рівня 2015 року)

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  0%

  0%

  26%

  6%

  Електрична енергія

  0%

  0%

  0%

  0%

  Природний газ

  0%

  0%

  34%

  30%

  Послуги з водовідведення та водопостачання

  0%

  0%

  7%

  37%

   

  5.3.  Оцінка потенціалу енергозбереження в закладах освіти  

  Потенціал реальної економії енергоресурсів пов'язаний, в першу чергу, з раціональністю споживання. Надмірне споживання енергоресурсів будівлями установ освіти зумовлено наступними недоліками:

  1. Автоматичні теплові регулятори споживання теплової енергії залежно від температури повітря встановлені частково;
  2. Системи опалення та теплові вводи розрегульовані і зашлаковані (не проводилась періодична промивка систем);
  3. Низькі теплозахисні властивості зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін, вікон, дахових перекриттів). Нещільні віконні та дверні отвори, що спричиняють велику інфільтрацію повітря;
  4. Велика енергоємність електроламп та електрообладнання закладів освіти;
  5. Розрегульованість запірної арматури внутрішніх систем холодного водопостачання закладів освіти;
  6. Недостатня культура споживання енергоресурсів у закладах освіти та організаційна робота зі стимулювання їх економії працівниками, учнями закладів освіти.

  Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів  установами освіти  не тільки зменшує фінансове навантаження на міський бюджет, а й сприяє підвищенню технічної доступності та надійності послуг тепло, газо та електропостачання, що поступово знижуються через дефіцит потужностей.

   

  VІ .   ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  6.1. Стан енергоспоживання установами відділу культури.

  У місті  Чорноморську функціонують 11 закладів культури і мистецтва, у т.ч.:

  - 4 клубного типу: Палац культури, Будинок культури сел. Олександрівка, Будинок культури с. Малодолинське, клуб с. Бурлача Балка;

  - дитяча школа мистецтв;

  - музей образотворчих мистецтв ім. О.Білого (виставкова зала);

  - централізована бібліотечна система, в  яку входять 5 бібліотек: міська бібліотека, дитяча бібліотека, філія № 2 сел. Олександрівка, філія № 3 с. Малодолинське,  філія № 4   с. Бурлача Балка.                                                     

  На балансі відділу культури знаходяться будівлі наступних закладів:

  •  палац  культури та дитяча  школи мистецтв (термін експлуатації  8 років);
  •  будинок культури сел. Олександрівка, Будинок культури с. Малодолинське та клуб  с. Бурлача Балка, які було передано відділу у 2000 році (термін експлуатації у відділі культури  -18 років).

  КП «МУЖКГ» є балансоутримувачем будівлі музею образотворчих мистецтв                  ім. О.Білого (виставкова зала), міської та дитячої бібліотек.  Середній термін експлуатації будівель у відділі культури  - 38 років.

   

  Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів і води закладами, підпорядкованими відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області,  наведено у таблиці 1

                                                                                                                                                                          Таблиця 1

  Споживання ПЕР та води

  Од. виміру

  Рік

   

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  Гкал

  232,7

  210,5

  261,8

  294,5

  Природний газ

  тис. куб. м.

  46,2

  47,3

  44,0

  44,1

  Електрична енергія

  тис.кВт

  146,9

  126,8

  109,7

  111,2

  Водопостачання

  тис.куб. м.

  1,7

  1,7

  1,5

  1,5

  Водовідведення

  тис.куб.м.

  1,2

  1,3

  1,2

  0,9

   

  Так, споживання теплової енергії за 2018 рік у порівнянні з 2015 роком збільшилось на  21%. Споживання природного газу – зменшилось на 5%, електричної енергії  зменшилось  на 25%.

      

  Видатки на оплату споживання енергоресурсів закладами культури, підпорядкованими відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області ,  наведено у таблиці  № 2

  Таблиця 2 (тис.грн)

  Видатки на оплату

  енергоресурсів

   

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  і гаряча вода

  338,5

  301,0

  331,9

  508,8

  Природний газ

  412,1

  409,2

  455,6

  547,1

  Електрична енергія

  250,5

  264,6

  251,2

  293,7

  Водопостачання

  16,0

  14,4

  15,1

  19,3

  Водовідведення

  7,1

  8,5

  8,8

  10,3

   

   

  6.2.  Аналіз впливу заходів енергозбереження, проведених в 2015-2018  роках на енергоспоживання  закладами та установами відділу культури.

  У закладах культури постійно ведеться робота серед співпрацівників щодо культури споживання енергоресурсів  та організаційна робота зі стимулювання їх економії працівниками, учнями закладів культури.

  У ході  реалізації заходів Програми енергозбереження та енергоефективності                            м. Чорноморська на 2015-2018 роки,  у закладах культури проведено:

  -  роботу з часткової  ізоляції на теплових вводах в будівлі та в місцях проходу їх через неопалювальні приміщення (підвальні);

  -  100 % заміну  електричних лампочок на енергозберігаючі та LED по всіх закладах культури;

  - капітальний ремонт опалювальної системи, утеплення стін та заміна вікон у підвальних приміщеннях  центральної міської  бібліотеки  ім. І. Рядченка;

  -  капітальні ремонти дахів у 100% закладів культури;

  - встановлення нового котла на альтернативному паливі (пілети) у Малодолинському будинку культури.

   Проведення даних робіт дало змогу знизити  у 2018 році у порівнянні з 2015 роком середньорічне споживання електричної енергії на 24,5%, природного газу на 5%.

   

  6.3.Оцінка потенціалу енергозбереження в закладах культури. 

  Потенціал реальної економії енергоресурсів пов'язаний в першу чергу з раціональністю споживання.

  Надмірне споживання енергоресурсів зумовлено наступними недоліками:       

  1. Відсутні автоматичні теплові регулятори споживання будівлями теплової енергії залежно від температури повітря.
  2. Частково відсутня  ізоляція  теплопроводів на теплових вводах в будівлі та в місцях проходу їх через неопалювальні приміщення (підвальні).
  3. Низькі теплозахисні властивості зовнішніх огороджуючих конструкцій (стін, вікон). Нещільні віконні та дверні отвори, що спричиняють велику інфільтрацію повітря.

   

  VІІ.  ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  7.1. Стан енергоспоживання  закладами  охорони здоров’я

  У місті Чорноморську функціонує  заклад  охорони здоров’я – комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області, до складу якого входять:

  - стаціонарне відділення, розташоване за адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4, рік забудови - 1971.

  На території стаціонару є: головний корпус – триповерхова будівля площею 10154,9м2; інфекційне відділення – двоповерхова будівля загальною площею 1519,1м2; харчоблок – одно та двоповерхова будівля  загальною площею 707 м2; пральня-котельня-бокси (господарський корпус) – одноповерхова будівля загальною площею 840,3м2; патологоанатомічне відділення –  одноповерхова будівля площею 166,2м2; хлораторна – одноповерхова будівля площею 24,5м2;

  -  поліклініка №1, розташована за адресою: м.Чорноморськ, вул. 1 Травня,1, трьох- та семиповерхова будівля, рік забудови - 1988, загальна площа – 11060,6 м2;

  - будівля ПНД, розташована за адресою: м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 6, двоповерхова будівля, рік забудови - 1963, загальна площа – 1069,7 м2;

  - будівля відділення сімейної медицини поліклініки № 1, розташована за адресою:                   сел. Олександрівка, вул. Перемоги, 64, двоповерхова будівля, рік забудови – 1969, загальна площа – 1048м2.

   

  Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів і води закладами охорони здоров’я  Чорноморської  міської ради Одеської області,  наведено у              таблиці 1

                                                                                                                                                                 Таблиця 1

  Споживання ПЕР та води

  Од. виміру

  Рік

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  Гкал.

  2228

  2809

  2155

  2095

  Природний газ

  тис. куб. м

  13

  13

  13

  12

  Електрична енергія

  тис.кВт

  1030

  1013

  1078

  1062

  Водопостачання

  тис.куб. м

  29

  30

  29

  27

  Водовідведення

  тис. куб.м

  29

  30

  29

  27

  Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами галузі охорони здоров’я                  м. Чорноморська за 2015-2018 роки показав, що у 2018 році,  у порівнянні з  2015 роком, спостерігалося зменшення споживання теплової енергії на 133 Гкал, природного газу на                         1 тис.куб.м  та  води на 2 тис.куб.м за рахунок скорочення опалювального сезону, впровадження заходів щодо покращення енергозбереження та економії природного газу.

  Споживання електричної енергії зросло у 2018 році,  у порівнянні із 2015 роком, на 32 тис.кВт за рахунок збільшення кількості електричних приладів для нагрівання води на місцях (електричні бойлери) та кондиціонерів в палатах відділень.

  Так, споживання теплової енергії за 2018 рік у порівнянні з 2015 роком зменшилось на 6%, природного газу – на 7,7%, води – на 6,9%, електричної енергії  збільшилось  на 3,1%.

   

  Видатки на оплату споживання енергоресурсів закладами охорони здоров’я   наведено у таблиці 2.

  Таблиця 2 (тис.грн)

  Видатки на оплату

  енергоресурсів

   

  2015

  2016

  2017

  2018

  Теплова енергія

  і гаряча вода

  2718,52

  3576,70

  2642,23

  3540,73

  Природний газ

  119,75

  127,30

  127,28

  60,79

  Електрична енергія

  1686,48

  1979,97

  2340,42

  2818,32

  Водопостачання

  431,53

  405,98

  510,29

  597,44

  Водовідведення

   

   

   

   

   

   

  У цілому розмір оплати за спожитий природний газ в закладах охорони здоров’я  за 2018 рік,  у порівнянні з 2015 ,  за рахунок економії зменшився  на 49,2%.  Проте, за рахунок збільшення тарифів, витрати на оплату теплової енергії збільшились на 30,2%, електричної енергії  -  на 67,1%, холодної води  -  на 38,4 %.

   

  7.2. Аналіз впливу заходів енергозбереження, проведених в 2015-2018 роках на енергоспоживання  закладами  охорони  здоров’я

  Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами галузі охорони здоров’я                  м. Чорноморська за 2015-2018 роки показав, що зменшення споживання теплової енергії, природного газу та  води відбулося за рахунок скорочення опалювального сезону та економії природного газу, а також впровадження заходів щодо покращення енергозбереження: заміна старих дерев’яних вікон на енергозберігаючі у відділенні сімейної медицини в сел. Олександрівка, часткове утеплення фасаду головного корпусу стаціонару (250 м2), проведення капітального ремонту приміщень відділень стаціонару із заміною вікон, частковий ремонт покрівлі будівлі головного корпусу (820 м2), заміна сантехнічних приладів на нові більш заощадливі, реконструкція приміщень Центрального стерилізаційного відділення хірургічного відділення (у т.ч. утеплення фасаду, ремонт покрівлі, заміна вікон на енергозберігаючі, встановлення сучасного устаткування).

  Споживання електричної енергії зросло за рахунок збільшення кількості приладів для нагрівання води на місцях (електричні бойлери) для забезпечення відділень гарячою водою впродовж цілого року з метою більш якісного дотримання вимог санепідрежиму  та кондиціонерів з метою покращення умов перебування пацієнтів.

   

  7.3.Оцінка потенціалу енергозбереження в закладах охорони  здоров’я 

  Потенціал реальної економії енергоресурсів, пов'язаний, в першу чергу, з раціональністю споживання. Надмірне споживання енергоресурсів будівлями установ охорони  здоров’я  зумовлено наступними недоліками:

  1. Фізично  застарілі системи опалення  в будівлях закладу та внутрішньо дворові мережі;
  2. Частково пошкоджена ізоляція  теплопроводів на естакадах;
  3. Низькі теплозахисні властивості зовнішніх огороджуючих конструкцій (стіни, вікна, дахові перекриття) на деяких ділянках будівель та споруд. Нещільні віконні та дверні отвори, що спричиняють велику інфільтрацію повітря;
  4. Потребують капітального ремонту дахи будівель закладу на площі 40%;
  5. Велика енергоємність морально застарілого електрообладнання та медичної апаратури, що застосовуються у відділеннях закладу;
  6. Морально та фізично застарілі прилади зовнішнього освітлення та електромережі;
  7. Недостатня культура споживання енергоресурсів в закладі та організаційна робота зі стимулювання їх економії працівниками, пацієнтами та відвідувачами.

   

  VIII.  НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ МІСТА

  Основними факторами успішної і повномасштабної реалізації завдань Програми є впровадження в установах бюджетної сфери технічних, організаційних і нормативно-правових енергоефективних заходів.

  Ключову позицію в досягненні поставленої мети займають заходи, що приносять найбільший енергозберігаючий ефект при відносно помірних витратах коштів. До таких заходів відносяться промивка систем опалення, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, і, безперечно, встановлення систем автоматичного регулювання споживання тепла. Енергозберігаючий ефект від впровадження останнього досягається шляхом погодинного регулювання та програмного зниження температури в приміщеннях протягом неробочого часу, що дозволяє заощадити значну кількість теплової енергії.

  Враховуючи стан електромереж, систем водопостачання та водовідведення в будівлях бюджетних установ, що також,  певною мірою, впливає на зростання обсягів споживання електроенергії та води, не менш важливу роль має впровадження заходів, що дозволяють підвищити ефективність їх використання. Одним із вагомих чинників у цій сфері є формування культури споживання води та користування електроприладами.

   

  IХ . СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ  НАСЕЛЕННЯ, ОСББ, ЖБК

   

  У рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки (далі Державна програма), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України  від 1 березня 2010 року № 243  розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів  для населення,  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів.

  Суть цього механізму полягає в стимулюванні населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії) та на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. Порядок відшкодування кредиту за Державною програмою визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 року № 1050 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження».

  Відповідно до Державної програми:

  Стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

  • обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
  • теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
  • системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
  • обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);
  • вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
  • світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

   Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

  Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

  для одно  та двоквартирних житлових будинків:

  • радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (у тому числі автоматичних)  та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
  • системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;
  • вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильники активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
  • світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

  З метою зниження фінансового навантаження на населення, в тому числі того, що проживає в багатоквартирних житлових будинках, ОСББ, ЖБК при впровадженні енергозберігаючих заходів за рахунок коштів міського бюджету відшкодовується:

  -  позичальникам категорії  «населення»: до 20 відсотків (включно) від  розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 5,0 тис. грн. за кредитним договором, 50 відсотків від суми сплачених відсотків за отримані кредити на заходи з енергозбереження та   70 відсотків від суми сплачених відсотків за отримані кредити на заходи, орієнтовані на використання альтернативних до газу та електроенергії джерел енергії;

  - позичальникам категорії  «ОСББ», «ЖБК»: до 50 відсотків (включно) від  розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 200,0 тис. грн. за кредитним договором,                    50 відсотків від суми сплачених відсотків за отримані кредити на заходи з енергозбереження та 70 відсотків від суми сплачених відсотків за отримані кредити на заходи, орієнтовані на використання альтернативних до газу та електроенергії джерел енергії

  Згідно  з цим механізмом,  відшкодування основної суми (тіла)  кредиту та  відсотків здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  передбачених на фінансування заходів з енергозбереження на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету та уповноваженим банком.

   

  Х. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

  Енергозбереження залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності  Чорноморської міської ради щодо ефективного втілення в життя державної політики енергозбереження та енергоефективності.

  Основна мета Програми - досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня підприємствами житлово-комунального та міського господарства,  бюджетними закладами,  установами  та  всебічне залучення населення міста, ОСББ та ЖБК  до енергоощадних заходів за рахунок системного і комплексного вирішення поставлених завдань.

   Досягнення мети Програми енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019 – 2022 роки передбачається шляхом реалізації заходів організаційного характеру.

  Заходами організаційного характеру є:

  -  фінансове забезпечення Програми – виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

  -  проведення пропагандистської діяльності серед споживачів енергоресурсів, молоді, дітей дошкільного віку щодо поширення інформації про ефективне та ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів;

  -  проведення енергомоніторингу в бюджетних, комунальних та інших установах міста;

  - забезпечення підвищення кваліфікації відповідальних працівників усіх установ міста щодо питань енергозбереження;

  -  пропагування політики енергозбереження;

  - надання виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області інформації про хід виконання Програми для розповсюдження через ЗМІ.

   

                ХІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

  Очікується отримати позитивний ефект від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які  передбачають:

  1. Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті;

  2. Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній,  бюджетній та соціальній  сферах міста;

  3. Проведення модернізації об’єктів сфери житлово-комунального господарства, бюджетної сфери, впровадження новітніх енергоефективних технологій;

  4. Економію коштів міського бюджету;

  5. Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів і заходів з енергозбереження;

  6. Формування орієнтовного на енергоефективність світогляду громади міста на всіх рівнях суспільного життя;

  7. Застосування механізму відновлювального фінансування енергозберігаючих заходів.

  ХІІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА

  УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   

  Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним  розпорядникам бюджетних коштів, що задіяні в реалізації заходів енергозбереження, і в разі потреби уточнюються завдання та заходи Програми.

  Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області, підприємства та бюджетні установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів в кінці кожного року впродовж терміну виконання Програми готують та подають до міського фінансового управління обґрунтовані запити на фінансування з міського бюджету енергоефективних заходів.

   Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області, підприємства та бюджетні установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені строки.

   

  XIII. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019-2022 РОКИ

  ВИСНОВОК

  Програма енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки є документом державного планування, що підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки (далі СЕО) з метою створення ефективної системи моніторингу та  управління міського енергоспоживання, економії енергетичних ресурсів та підвищення енергоефективності всіх сфер життя   Чорноморської міської ради. 

  Програма  визначає головні напрями забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів  підприємствами житлово-комунального та міського господарства, бюджетними закладами та установами,  ОСББ, ЖБК та  населенням Чорноморської міської ради; скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

  Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент стратегічного планування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, політики.

  Досвід багатьох країн продемонстрував високу ефективність СЕО як інструмента планування, що сприяє якості розроблюваних планів, програм, стратегій тощо.

  При цьому, згідно зі ст.1 Закону « Про стратегічну екологічну оцінку», стратегічна екологічна оцінка - це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування. Ця процедура повинна  здійснюватися у  законодавчо визначеному порядку.

  Відповідно до вищезазначеного, процедура СЕО проекту  Програми енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки виконана у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296, а також інших діючих нормативно-правових актів ( виконавець-Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління).

  Метою СЕО є сприяння високому рівню охорони довкілля та інтеграції екологічних чинників в методології підготовки Програми енергозбереження та енергоефективності  задля забезпечення збалансованого (сталого) розвитку міста Чорноморська .

  Для цього в Звіті СЕО проведено:

  - характеристику стану довкілля (базовий сценарій);

  - здійснено огляд наслідків, які можуть мати місце у разі виконання документа державного планування;

  -  рекомендації до впровадження документа державного планування.

  28 грудня 2018 року на сайті Чорноморської міської ради  опубліковано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проекту  Програми енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022.                До 15 січня  2019 р. приймались зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО.  За визначений законодавством період, зауваження та пропозиції до обсягу досліджень не надходили.

  Відповідно до Закону,  в рамках процедури СЕО  було направлено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проекту Програми  до  Департаменту екології та природних ресурсів  Одеської державної адміністрації. Зауважень чи пропозицій не отримано.

  Методологія проведення СЕО включала  декілька етапів:

    Етап 1. Визначення обсягу СЕО

  - визначення ключових екологічних проблем, які є важливими для міста;

  - визначення просторових і часових меж СЕО;

  - проведення консультацій (за необхідності) з природоохоронними органами та органами охорони здоров’я;

  - визначення кола зацікавлених сторін і необхідного ступеня залучення громадськості до консультацій і участі в процедурах СЕО;

   - написання Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;

  -  оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документа державного планування шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

  Етап 2. Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку

  - інформаційний моніторинг та систематизація інформації про поточний стан складових довкілля, на яких буде зосереджено увагу СЕО.

  - проведення SWOT-аналізу з точки зору екологічної ситуації.

  - проведення аналізу трендів стану довкілля.

  - оцінка ступеню врахування регіональних екологічних цілей в стратегічних і оперативних цілях Програми.

  - визначення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

  Етап 3. Підготовка  повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку  для публікації у друкованих засобах масової інформації

     Стисле резюме. В процесі виконання процедур СЕО було констатовано, що Проект Програми в достатній мірі враховує основні вимоги європейських директив, зокрема   Директиви ЄС  2012/27/ЄС «Про енергетичну ефективність», Директиви 2006/32/ЄС щодо ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг, Директиви 2010/31/ЄС щодо енергоефективності будівель, а також низки екологічних директив. Також проект Програми співзвучний до Стратегії  розумного, сталого та інклюзивного зростання «Європа 2020» ЄС.

  Перелік заходів проекту Програми частково співпадає з переліком заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Чорноморська, що наразі розробляється на виконання «Угоди Мерів».

  Проект Програми є таким, що в разі виконання запланованих заходів сприятиме виконанню завдань «Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року», прийнятого у вересні 2015 року на 70 сесії ООН. Через заходи Програми мають імплементуватися наступні Цілі Сталого Розвитку: ЦСР 1 «Подолання бідності»,  ЦСР 7 «Доступна чиста енергія», ЦСР 8 «Гідна праця та економічне зростання», ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад», ЦСР 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату», ЦСР 14 «Збереження морських ресурсів»,  ЦСР 15 «Захист та відновлення екосистем суші».

   Крім того, цілі сталого енергозабезпечення передбачені в Угоді «Про асоціацію  між Україною та ЄС» .

  Заходи Програми  не суперечать міжнародним угодам, державним програмам та планам, а навпаки спрямовані на їх безумовне дотримання та виконання.

  Довгострокові наслідки від її прийняття важко переоцінити, оскільки передбачається, що реалізація Програми не супроводжуватиметься появою нових негативних наслідків для довкілля. Дослідження свідчать, що заходи Програми в основному не  мають незворотного  негативного впливу  на стан довкілля та здоров’я населення міста внаслідок  їх кумулятивного впливу (зниження викидів СО2 від діяльності об’єктів водопостачання та теплопостачання, підвищення енергоефективності, зниження втрат тепла, води та каналізаційних стоків, використання альтернативних джерел енергії), що однозначно призведе до покращення екологічної ситуації в місті.

   

  З метою запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків від реалізації Програми,  передбачено здійснювати заходи з мінімізацією можливих ризиків. 

  Реалізації заходів Програми матиме значний соціальний ефект, такий як забезпечення доступу населення до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії, підвищення показників енергоефективності, підвищення долі відновлюваних джерел енергії.

   

   

  Вик.: начальник відділу економіки Гєнчева Н.Є.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань