Програма “Основні напрямки благоустрою в межах території Іллічівської міської ради Одеської області на 2015-2018 роки"

  Міська програма “Основні напрямки благоустрою в межах території Іллічівської міської ради Одеської області на 2015-2018 роки"

  Міська  програма

  Основні  напрямки   благоустрою в  межах території  Іллічівської   міської ради Одеської області   на  2015-2018 роки" 

  ЗМІСТ

   

  Паспорт програми.

  1. Загальні  положення

  2. Мета  програми

  3. Основні напрямки діяльності, завдання та заходи

  4.Фінансове забезпечення виконання програми.

   Паспорт програми

  Назва програми

  Міська  програма

  “Основні  напрямки   благоустрою в  межах території  Іллічівської   міської ради Одеської області   на  2015-2018роки

  Підстава для розроблення програми

  Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  Розробник програми та відповідальний виконавець

  Відділ комунального   господарства та благоустрою Іллічівської міської ради

  Учасники програми

  Відділ комунального   господарства та благоустрою Іллічівської міської ради, комунальне підприємство «Зеленгосп», комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства», комунальне підприємство «Іллічівськводоканал», підприємства, установи, організації, суб’єкти господарювання

  Головна мета програми

  Визначення і реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій в  межах території Іллічівської  міської ради

  Строки реалізації програми

  2015-2018 роки

  Джерела фінансування

  Міський бюджет та кошти з інших джерел, не заборонених законодавством України.

  Обсяги фінансування

  Надходження  коштів на реалізацію розділів   програми  в межах видатків, що затверджені бюджетом міста на відповідний рік.

   

  1. Загальні  положення

  Іллічівськ  - місто  обласного  підпорядкування, є одним із великих міст Одеської області  з  населенням  72,3 тис.  чоловік,  площею  понад  2,6 тис. га   із  сформованою  структурою  міської  забудови,  промисловими  та  рекреаційними  територіями. Територія міської ради включає  місто Іллічівськ, селище Олександрівка, села Малодолинське і Бурлача Балка.

  Міська програма  ”Основні напрямки благоустрою  в межах території Іллічівської   міської ради Одеської області    на  2015-2018 рр” (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України “Про благоустрій населених пунктів”,  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в межах Іллічівської  територіальної громади, які затверджені рішенням Іллічівської міської ради від  20.07.2006р. № 54 –V.

   З  метою  розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Іллічівської міської ради в належному стані.  розгорнута робота  з реалізації  щорічних  міських  заходів  з комплексного  благоустрою  міста,  сіл, які  включають  в  себе   капітальний  ремонт, реконструкцію  об’єктів міського благоустрою,  озеленення вулиць,  скверів, парків, заміну вимощення  пішохідних  тротуарів,  бульвару,  улаштування кутків відпочинку,  ремонт  зовнішнього освітлення, ілюмінації, вулично-дорожньої мережі.         

  До основних об'єктів міського комунального благоустрою належать:

  - дорожньо - шляхові мережі;
  - зелені  насадження  (парки,  сквери,  зелені  кутки   відпочинку,  зелені    насадження   на вулицях, вздовж доріг);
  - малі архітектурні споруди, пам’ятники, фонтани;
  - вуличне освітлення та його зовнішні електромережі;
  - гідротехнічні та протизсувні споруди;
  - споруди санітарної очистки та прибирання міста;
  - пляжі;
  - кладовища;
  - інші міські  об’єкти,  що відносяться  до  сфери    комунального  благоустрою  міста     та утримуються за кошти  міського   бюджету    і   кошти   підприємств,      розташованих  на  території  Ілічівської  міської ради.

  2. Мета  Програми

  Метою Програми є визначення й реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій території, надання місту сучасного архітектурного вигляду, здійснення ефективних заходів по ремонту та утриманню об’єктів благоустрою міста у належному санітарно-технічному стані, збереження і охорону навколишнього природного середовища,  створення оптимальних умов праці та відпочинку для мешканців і гостей міста Іллічівська.

  3. Основні напрями діяльності, завдання та заходи

  3.1 Програмою передбачена щорічна розробка відділом  комунального господарства та благоустрою Іллічівської міської ради заходів щодо благоустрою міста на поточний рік з включенням  конкретних об'єктів для проведення капітального і поточного ремонтів, реконструкції і благоустрою. Ці заходи щорічно  затверджуються   виконавчим комітетомом  міської  ради у першому  кварталі  поточного року після затвердження міського бюджету (таблиця 1).

  3.2. Комплексний благоустрій територій  житлових мікрорайонів, містить у собі ремонт, реконструкцію  доріг, внутрішньо квартальних проїздів і пішохідних тротуарів, ремонт та влаштування зовнішнього освітлення, озеленення, влаштування дитячих ігрових і господарських майданчиків, облаштування зелених кутків відпочинку. 

  3.3. Особлива увага приділяється благоустрою дворових територій і створенню сприятливих умов для життєдіяльності в мікрорайонах, кварталах і житлових масивах,  в т.ч. створенню  нових  і  відновленню  існуючих  дитячих    та  ігрових  майданчиків.

  З цією метою Програмою передбачається проведення щорічного  огляду - конкурсу “Двір  найкращого благоустрою”  із залученням  до участі в конкурсі населення, громадських організацій та підприємств міста.  

   3.4. Основними завданнями Програми є:

  - забезпечення  утримання в належному санітарно-технічному стані автомобільних  доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, проведення поточного і капітального ремонтів;  

  - щоденне прибирання міських автомобільних доріг, тротуарів, паркових  зон; 

  -  зимове утримання міських доріг;

  - утримання в належному стані міських  зливових  канав,  зливнестоків;

  - забезпечення поточно - сталої роботи вуличного зовнішнього освітлення та ілюмінації міста, капітальний та поточний ремонт мереж, електроосвітлювальних пристроїв;

  - розвиток     та модернізація мереж   вуличного,  внутрішньоквартального  зовнішнього освітлення, враховуючи заходи з енергозбереження;

  - виконання робіт з нанесення  дорожньої розмітки, поточного утримання міських світлофорів та дорожньо - шляхових знаків;

  - забезпечення відповідного санітарного стану міських територій  та ліквідація несанкціонованих міських звалищ, установка урн;

  - утримання туалетів загального користування;

  - забезпечення поточного утримання в належному стані територій міських кладовищ та їх охорону;

  -  утримання в належному стані територій міських пляжів та зон відпочинку, утримання сучасної зони відпочинку з послугами на міському пляжі, додержання критеріїв сертифікату якості пляжів  ”Блакитний прапор”;

  - утримання в належному санітарно- технічному стані   берегоукріплюючих споруд міста;

  - утримання та розвиток існуючих у місті зелених насаджень, створення нових зелених зон та зон відпочинку;

  - поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм міста, пам’ятників;

   - проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою;

  - проведення   суботників з благоустрою,  весняного двомісячника   з  благоустрою  міста, залучення суб’єктів господарювання та мешканців  до виконання робіт з благоустрою;

  - забезпечення дотримання встановлених норм і правил в сфері благоустрою.

  4.Фінансове забезпечення виконання Програми

             Фінансування заходів  Програми  передбачається здійснювати  за  рахунок коштів міського бюджету  та інших  джерел фінансування,  не заборонених  чинним законодавством України,  в межах видатків, затверджених у бюджеті місті на відповідний рік.

           Оплата робіт з виконання Програми може здійснюватись за рахунок коштів, отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо…).

           У ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов'язані з фактичним  надходженням  коштів на реалізацію розділів   Програми, уточнення    обсягів робіт  по розробленій   проектно-кошторисній документації й виходячи з можливостей міського бюджету у відповідному бюджетному році.
   

   

   

     Перелік заходів Програми та етапи їх виконання
  Найменування заходу Терміни виконання по роках,  орієнтовна вартість реалізації, тис.грн. Відповідальні особи-конкретні виконавці Примітки
  2015 2016 2017 2018
  1 2 6 7 8 9 10 11
    Орієнтовні загальні обсяги фінансування,  тис. грн. 38000,0 40000,0 42000,0 44500,0    
  I Зовнішнє освітлення, ілюмінація, та декоративне освітлення
  1 Оплата використаної електроенергії на освітлення вулиць міста, сіл  та ілюмінацію Х Х Х Х ВКГБ,                     ІРЕМ  
  2 Утримання ліній зовнішнього освітлення, ілюмінації Х Х Х Х ВКГБ, підрядна організація            
  3 Ремонт ліній зовнішньогго освітлення  Х Х Х Х ВКГБ          
  В тому числі:        
    Капітальний ремонт  лінії зовнішнього  освітлення в парку Приморському         ВКГБ, підрядна організація            
    Капітальний, поточний ремонт  лінії зовнішнього  освітлення внутрішньоквартальних територій         ВКГБ, підрядна організація           за адресами  затвердженими щорічними заходами
    Капітальний ремонт  лінії зовнішнього  освітлення  вулиць міста         ВКГБ, підрядна організація          
    Капітальний ремонт  лінії зовнішнього  освітлення  вулиць в селищі Олександрівка, селах Малодолинське,  Б.Балка         ВКГБ, підрядна організація          
    Капітальний, поточний ремонт ілімінації         ВКГБ, підрядна організація            
    Капітальний ремонт  лінії зовнішнього  освітлення  міського пляжу         ВКГБ, підрядна організація            
  II Дворові, загальноміські території
  1 Утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн,  вивезення  сміття, листя).Вологе прибирання підмітально-прибиральною машиною вулиць міста й сіл, фарбування бордюрів)  Ремонт  урн, лав для відпочинку Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  2 Придбання спецтехніки обладнання  для утримання загальноміських територій Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  3 Придбання запчастин для спецтехніки Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  4 Установка урн, лав для відпочинку  Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  5 Улаштування, придбання, ремонт дитячих майданчиків Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ,           за адресами  затвердженими щорічними заходами
  6 Капремонт благоустрою дворових територій за окремими видами робіт Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ, підрядна організація          
  7 Капітальний, поточний ремонти внутрішньоквартальних,  дворових територій Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ, підрядна організація            
  III Вулично-дорожня мережа
  1 Утримання вулично-дорожньої мережі,  в т.ч.зимове утримання Х Х Х Х ВКГБ, підрядна організація            
  2 Утримання зливової каналізації Х Х Х Х ВКГБ, підрядна організація            
  3 Капітальний, поточний ремонти вулиць міста, сіл, селища Х Х Х Х ВКГБ, підрядна організація            
  4 Капітальний, поточний ремонти тротуарів Х Х Х Х ВКГБ, підрядна організація            
  5 Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки), поновлення дорожньої розмітки Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ         
  6 Капітальний ремонт світлофорних об'єктів та придбання запчастин до них Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ  
  7 Улаштування, заміна зупинок міського транспорту Х Х     ВКГБ, підрядна організація            
  8 Заміна урн, турнікетів вздовж вулично дорожньої мережі Х Х     ВКГБ, підрядна організація            
  IV Міський пляж
  1 Утримання міського пляжу та рятувальної служби (утримання туалетів загального користування, прибирання  та  вивіз  сміття, підготовка  пляжу  до  літнього сезону, чергування   рятувальників, медсестер, водолазів, утримання охоронно-пропускного пункту) Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  2 Придбання спецтехніки, обладнання для міського пляжу Х Х     ВКГБ,                    МУЖКГ  
  3 Капітальний, поточний ремонти благоустрою міського пляжу Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  4 Заходи з благоустрою пляжу для отримання сертифікату "Блакитний прапор" Х Х Х Х ВКГБ,                    МУЖКГ  
  5 Розширення зони міського пляжу в сторону бухти вздовж території профілакторію "Чайка"   Х Х   ВКГБ, підрядна організація            
  V Зелене господарство
  1 Утримання зеленої зони міста,заходи з озеленення Х Х Х Х ВКГБ, КП  "Зеленгосп"  
  2 Ремонт зеленої зони (висадка  квітників, дерев, капремонт розаріїв) , створення нових зелених зон відпочинку Х Х Х Х ВКГБ, КП  "Зеленгосп"  
  3 Придбання  спецтехніки для зеленого господарства Х   Х   ВКГБ, КП  "Зеленгосп"  
  4 Улаштування зелених кутків відпочинку Х Х Х Х ВКГБ, КП  "Зеленгосп",           підрядна організація   
  5 Улаштування нових місць відпочинку загального користування Х Х Х Х ВКГБ,                                   КП  "Зеленгосп",       підрядна організація        
  6 Капремонт малих архітектурних форм, дитячих майданчиків в парках та скверах Х Х Х Х ВКГБ,                                 МУЖКГ,              
                 
  VI Інші заходи
  1 Утримання артезіанських свердловин Х Х Х Х ВКГБ,    КП "ІВК"  
  2 Утримання міських цвинтарів Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ  
  3 Відлов, доставка, ветеренарне обслуговування, годування, стерилізація бродячих тварин  Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ  
  4 Проведення паспортизації  та інвентаризації об’єктів благоустрою Х Х Х Х ВКГБ, МУЖКГ  
    Всього            
    Х   -  вартість реалізації після  щорічного затвердження міського  бюджету та затвердження уточнених заходів щодо благоустрою міста на поточний рік з включенням  конкретних об'єктів.

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань