Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів в багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020-2022 роки

  Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів в багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020-2022 роки

  Паспорт Програми

  1

  Ініціатор Програми

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

  2

  Розробник Програми

  Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області;

   

  3

  Співрозробники Програми

  Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області;

  депутати Чорноморської міської ради Одеської області;

  громадська спілка «Асоціація ОСББ та ЖБК м. Чорноморськ»;

  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи міста Чорноморська

  4

  Відповідальні виконавці Програми

  Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області;

  фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області

  5

  Учасники Програми

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області;

  фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області;

  комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області;

  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи міста Чорноморська

  6

  Розпорядник бюджетних коштів, який бере  участь у виконанні Програми

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

  7

  Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет;

  кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів

  8

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

  Згідно з відповідними бюджетними призначеннями та додатково залученими коштами в процесі виконання бюджету

  9

  Термін реалізації Програми

  2020 - 2022 роки

  Вступ

  Міська програма сприяння діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів в багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020-2022 роки (надалі - Програма) розроблена на підставі Цивільного кодексу України, Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,     «Про житлово-комунальні послуги», «Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків», Постанови Кабінету Міністрів України                          від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя, в тому числі в галузі управління житловим фондом. На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина квартир у багатоквартирних будинках міста є у приватній власності, однак, самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунальних підприємств, капітальні ремонти яких фінансуються за рахунок міського бюджету. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.

  На  2019 рік  у  місті  Чорноморську  зареєстровано  35  об’єднань співвласників  багатоквартирних  будинків  (надалі  –  ОСББ)  та  13  житлово-будівельних     кооперативів (надалі – ЖБК).

  Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ, є відсутність зацікавленості всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, складні процедури реєстрації та неврегульованість окремих питань їх діяльності, недостатнє інформування мешканців про переваги ОСББ,  відсутність конкуренції на ринку.

  Світовий досвід виявляє, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельних кооперативів.

  Мета Програми

  Метою Програми є забезпечення умов для прискорення впровадження інституту ефективного власника житла, підвищення ефективності управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг шляхом створення і сталого функціонування ОСББ (ЖБК).

  Завдання Програми

  Створення і підтримка ОСББ та існуючих ЖБК, як альтернативного варіанту утримання та експлуатації житла, сприятиме поліпшенню технічного стану житлового фонду міста. Якщо зусилля зацікавлених у створенні ОСББ мешканців будинків будуть спиратись на організаційну та фінансову підтримку органів місцевого самоврядування, то така співпраця дасть вагомі результати.

  Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:

  • сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах його функціонування;
   • проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ (ЖБК) з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів;
   • поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;
   • співфінансування робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло, водо, електропостачання та ліфтів багатоквартирних житлових будинків (надалі – капітальний ремонт будинків), в яких створено ОСББ та існуючі ЖБК;
   • забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету;
   • сприяння в оформленні технічної документації на будинок та прибудинкову територію.

  Чорноморська міська рада Одеської області з метою зменшення фінансового навантаження на співвласників багатоквартирних будинків, у порядку, визначеному законодавством, безоплатно приймає від ОСББ та ЖБК, у комунальну власність територіальної громади міста (з наступною передачею на баланс відповідних комунальних підприємств) зовнішні мережі тепло, водопостачання, водовідведення, у тому числі зливової мережі та мережі зовнішнього освітлення без сплати коштів на ремонт та подальше їх утримання.

  Механізм та порядок співфінансування

  Головним розпорядником коштів Програми є відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області.

  Відповідальним виконавцем є комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області та інші виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області, визначені міською радою.

  Фінансування Програми проводиться в межах бюджетних призначень, визначених рішенням Чорноморської міської ради Одеської області про міський бюджет на відповідний рік за наступними кодами типової програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

  •  6011 – капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ;
  • 6030 – капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, при наявності витягу із Державного реєстру, що підтверджує наявність права постійного користування земельною ділянкою;
  • 6011,6030 –  облаштування пандусів, встановлення підйомників у житлових будинках та на прибудинковій території  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів для маломобільних груп населення;
  •  7691 – виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

   

  Виділення коштів з міського бюджету на виконання Програми здійснюватиметься на умовах співфінансування, а саме:

  -      капітальний ремонт житлового фонду будинків ОСББ (ЖБК) здійснюється на умовах співфінансування - 80 % від загальної вартості робіт (міський бюджет), решта, але не менше 20 % кошти ОСББ (ЖБК), які зараховуються до цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку Чорноморської територіальної громади (далі – Цільовий фонд);

  -    капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території ОСББ (ЖБК) здійснюється на умовах співфінансування - 70 % від загальної вартості робіт (міський бюджет), решта, але не менше 30 % кошти ОСББ (ЖБК), які зараховуються до цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку Чорноморської територіальної громади (далі – Цільовий фонд).

  -  облаштування пандусів, встановлення підйомників у житлових будинках ОСББ (ЖБК)  з метою утворення для маломобільних груп населення доступного середовища здійснюється на умовах співфінансування - 95 % від загальної вартості робіт (міський бюджет), решта 5 % кошти ОСББ (ЖБК), які зараховуються до цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку Чорноморської територіальної громади (далі – Цільовий фонд).

   

  Кошти, що надійдуть від ОСББ (ЖБК) до  Цільового фонду, використовуються за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів та видатків фонду соціально – економічного та культурного розвитку Чорноморської територіальної громади, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеської області про бюджет міста на відповідний рік.

  Обсяг коштів з міського бюджету для фінансування робіт одного будинку ОСББ (ЖБК) становить не більше 500,0 тисяч гривень на один рік та не більше 1 млн гривень на період дії Програми.

  Пріоритетні напрямки капітальних ремонтів:

  -          капітальні ремонти дахів;

  -          капітальні ремонти ліфтів;

  -          ремонт міжпанельних стиків, фасадів;

  -          капітальний ремонт підвалів, цоколів, відмостки;

  -          капітальний ремонт мереж тепло, водопостачання, водовідведення;

  -          капітальний ремонт мереж електропостачання;

  -          капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території;

  -          облаштування пандусів, встановлення підйомників для маломобільних груп населення.

  Для участі у співфінансуванні робіт з капітального ремонту будинку голова правління ОСББ (ЖБК) подає заяву на ім'я міського голови щодо виконання робіт з капітального ремонту (додаток 1), додавши наступні документи:

  1.    Статут ОСББ.

  2.    Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК), а у разі, якщо воно не видавалося, - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

  3.    Копію протоколу загальних зборів членів ОСББ (ЖБК), завірену підписом голови правління об'єднання та скріплену печаткою, про згоду на дольову участь власників житлових і нежитлових приміщень будинку у фінансуванні робіт з капітального ремонту будинку чи використання резервного фонду ОСББ (ЖБК) у розмірі визначеної частки від загальної вартості робіт.

  4.    Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (ЖБК) (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність на представництво інтересів).

  5.    Довідку про наявність ремонтного або резервного фондів.

  6.    Довідку про своєчасну сплату за житлово-комунальні послуги не менше ніж 70 % мешканців багатоквартирного будинку.

  7.    Витяг із Державного реєстру, що підтверджує наявність права постійного користування земельною ділянкою ОСББ, ЖБК (при виконанні робіт з капітального ремонту благоустрою прибудинкової території, пандусів для маломобільних груп населення на прибудинковій території).

  8.  Висновки МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія), дані про занесення особи з інвалідністю до бази даних обліку осіб з інвалідністю в органах соціального захисту населення (при виконанні робіт з облаштування пандусів, встановлення підйомників у житлових будинків ОСББ (ЖБК) для маломобільних груп населення).

   

  Порядок відбору поданих заяв ОСББ (ЖБК) та проведення співфінансування:

  подання заяв на співфінансування капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку ОСББ (ЖБК) здійснюється у І-ому кварталі, але не пізніше 30 квітня поточного року.

  1. Відповідно до резолюції міського голови, заява та додані до неї документи  передаються до комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області         (далі - КП «МУЖКГ»).
  2. КП «МУЖКГ» спільно з ОСББ (ЖБК) проводить технічне обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт).
  3. Під час здійснення технічного обстеження житлового багатоквартирного будинку (за заявленим видом робіт) залучені спеціалісти КП «МУЖКГ» перевіряють правильність ведення технічної документації, періодичності проведення оглядів, акти виконаних робіт поточного планового ремонту.
  4. Акт технічного обстеження житлового багатоквартирного будинку підписується всіма особами, які проводили обстеження (додаток 2).
  5.  Після проведення технічного обстеження КП «МУЖКГ» виносить на розгляд та погодження постійної комісії міської ради з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності перелік об’єктів.
  6. Після погодження постійною комісією міської ради з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності КП «МУЖКГ» у порядку черговості подання заяв від ОСББ (ЖБК), з урахуванням технічного стану будинку, формує перелік об’єктів, капітальний ремонт яких буде фінансуватися в поточному році в межах бюджетних призначень, та повідомляє ОСББ (ЖБК) щодо необхідності сплати дольового внеску на співфінансування робіт.
  7. Дольовий внесок ОСББ (ЖБК) на співфінансування робіт перераховується до Цільового фонду протягом 30 днів з дня погодження постійною комісією міської ради з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності проведення робіт на даному об’єкті, але не пізніше 60 днів.
  8. У разі неперерахування  ОСББ (ЖБК) в 60-тиденний термін дольового внеску на  співфінансування робіт даний об’єкт виключається з переліку на співфінансування  в поточному році та включається наступний за черговістю подання заяви.
  9. До укладення договору підряду на умовах співфінансування (далі – Договір підряду) комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області, як відповідальний виконавець, формує пакет наступних документів, а саме:
  • проектно-кошторисну документацію;
  • експертизу кошторисної вартості;
  • дозвіл на початок робіт;
  • договір про здійснення технічного та авторського (у разі необхідності) нагляду.

  Фінансування вищезазначених видів робіт здійснюється у межах Програми.

  1. Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області укладає двосторонній договір підряду на виконання робіт (замовник - КП «МУЖКГ», виконавець - підрядна організація).
  2. Приймання робіт здійснює уповноважений представник комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області з погодженням уповноваженої особи ОСББ (ЖБК).
  3. Фактична оплата підрядній організації за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на рахунок підрядника відповідно до  договору та актів виконаних робіт.
  4. Один із оригіналів акту разом з пакетом документів, наданих раніше ОСББ (ЖБК), зберігається в КП «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області.
  5. Копії проектно-кошторисної документації та акту виконаних ремонтних робіт надаються уповноваженій особі ОСББ (ЖБК).

  Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової інформації та розміщується спеціалістами відділу інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області на веб-порталі Чорноморської міської ради.

  Очікувані результати від виконання Програми

  Для територіальної громади міста:

  • забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об'єднань власників житла;
  • можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;
  • покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них;
  • цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;
  • контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;
  • можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;
  • соціальна мобілізація мешканців;
  • забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;
  • забезпечення умов безпечного проживання населення міста.

  Для міської ради:

  • реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;
  • поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому;
  • створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
  • створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
  • створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;
  • забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними (за умови їх своєчасної оплати).

  Координація та контроль за виконанням Програми

  Головним виконавцем заходів програми є комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області.

  Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності Чорноморської міської ради Одеської області.

  Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають міській раді за підсумками бюджетного року. Дані про хід виконання Програми розміщуються на сайті Чорноморської міської ради Одеської області для ознайомлення громадськості.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань