Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

  Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

  Аналіз результатів виконання Програми забезпечення житлом молоді міста Іллічівська на 2002-2012 рік, затвердженої рішенням  Іллічівської міської ради  № 85-ХХIV від 22.11.2002 року.

             Державна програма забезпечення молоді житлом була запроваджена в  м. Іллічівську у 2001 році. За цей період  майже 60-ти молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам віком до 35 років були надані пільгові кредити та компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

              За вказаний період з місцевого бюджету на вищезазначені цілі було перераховано до Державної спеціалізованої фінансової установи Одеського регіонального  управління «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» суму  у розмірі  2 779 тис. грн.

  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма на 2013-2017 рік

              У м. Іллічівську станом на 01.11.2012 року  на квартирному обліку перебувають 875 сімей, з них молодих сімей та одиноких молодих громадян віком до 35 років  -  396 сімей; перебувають на обліку  10 і більше років – 25 сімей. По Одеському регіональному управлінню «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» зареєстровано 197 молодих сімей і одиноких молодих громадян – мешканців   м. Іллічівська. Для забезпечення  житлом вищезазначених молодих сімей та одиноких молодих громадян необхідні кошти орієнтовно у сумі 135 млн. грн.

              У зв’язку з динамічним розвитком молодого приморського міста Іллічівськ, за останнє десятиріччя значно зросли темпи народжуваності дітей. За  даними вибіркових опитувань 25 %  існуючого у м. Іллічівську житлового фонду орендується  сім’ями з дітьми та одинокими молодими громадянами віком до 35 років.

              Більшість  молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки.

  Мета Програми           

               Метою програми є створення належних умов для забезпечення житлом молодих сімей  та одиноких молодих громадян  віком до 35 років.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Можливо взяти до розгляду  два способи розв’язання проблеми.

  Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання ) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11 листопада 2009 року   № 1249.

  Однак, по-перше, зазначена Програма орієнтована на усіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування державної підтримки на цільові групи – молоді  сім’ї. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих  сімей та одиноких  молодих громадян.

  По - друге, чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте, у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких  молодих громадян кошти для здійснення  першого  внеску за власний рахунок відсутні. Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпечені житлом молодих сімей.

  Другий, оптимальний спосіб передбачає створення умов для реалізації у м. Іллічівську окремої Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей.

  Проблему передбачається розв’язати шляхом:

  - залучення  у молодіжне житлове будівництво  інвестицій;

   - зменшення вартості будівництва житла для молоді шляхом:

  • використання  вже відведених Іллічівській міській раді земельних ділянок  під житлове будівництво (перелік земельних ділянок, виділених Іллічівською міською радою під будівництво житла для молодих сімей та доступного житла наведено у Додатку № 1 до Програми);
  • будівництва об’єктів житла з вже готовою проектно-кошторисною документацією, розробленою за кошти місцевого бюджету (перелік об’єктів житлового будівництва, з яких вже розроблено проектно-кошторисну документацію, наведено у Додатку № 2 до Програми);
  • будівництва зовнішньо-майданчикових інженерних мереж для підключення  житлових будинків за  участю   місцевого бюджету.

   - розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

  Завдання і заходи Програми

  Основними заходами Програми є:

  залучення коштів міського бюджету до пільгового молодіжного житлового  кредитування, для забезпечення житлом  молодих сімей та одиноких молодих громадян, які зареєстровані у Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

  формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

  розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді  в організації будівництва (придбання )житла.

  Очікувані результати, ефективність Програми

  Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом  орієнтовно 25 молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Іллічівська, збудувати близько1600 кв. м житла.

  Виконання Програми сприятиме також створенню умов  для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язання їх житлових проблем, поліпшення демографічної ситуації  на території  Іллічівської міської ради.

  Обсяги і джерела фінансування  Програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

      Прогнозні обсяги та джерела фінансування міської Програми забезпечення молоді житлом  у м. Іллічівську  на 2013-2017 роки, наведено у додатку № 3 до Програми.

  Координування та контроль реалізації Програми

  Надання довгострокових пільгових кредитів та координація роботи з реалізації Програми покладається на  Одеське регіональне управління «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву».

  Контроль за своєчасним надходженням та використанням кредитних ресурсів, що передбачатимуться з міського бюджету, покладається на  фінансове управління та управління капітального будівництва Іллічівської міської ради.

   

   Додаток №1 до Програми

  Перелік земельних ділянок в м. Іллічівську Одеської обл.  на яких можливо здійснити будівництво молодіжного та доступного житла

  Характеристика земельної ділянки Наявність містобудівної документації (при наявності вказати стадію) Рішення сессії органу місцевого самоврядування, щодо виділення земельної ділянки*
  Адреса виділеної земельної ділянки Площа (Га) Найменування та адреса організації, на яких знаходиться виділена земельна ділянка Цільове призначення
  1 Одеська обл.                       м. Іллічівськ, 14-ий мікрорайон 4.7078 га Управління капітального будівництва Іллічівської  міської ради,                 місто Іллічвськ,           вул. Ленина, 33 Для часткової забудови       14-го мікрорайону міста Іллічівська Ескізний проект забудови мікрорайону   від 21.08.2009 р.        № 586/22-V
  2 Одеська обл.Овідіопольський район, с. Молодіжне,                ж/м "Міський" 20.00 га  Управління капітального будівництва Іллічвівської  міської ради, м. Іллічівськ,              вул. Ленина, 33 Під розміщення, будівництво та експлуатацію багатоповерхової житлової забудови та обєктів соціального призначення, мереж та споруд інженерно-технічного забезпечення Проект забудови житлового масиву Рішення Молодіжненської сільської ради             від 09 вересня 2008 р.  №1250-V 
  3 Одеська обл.                      м. Іллічівськ,                          вул. Гайдара, 5-б 0.2500га Управління капітального будівництва Іллічвівської  міської ради, м. Іллічівськ,          вул. Ленина, 33 Для будівництва та експлуатації двохсекційного 10-ти поверхового житлового будинку для молодих сімей по державній програмі забезпечення молоді житлом Робочий проек, позитивний висновок комплексної державної експертизи                                    від 10.06.2011р.                            №16-00096(16-00404-10) від 27.11.2009 р.           № 625/51-V
  4 Одеська обл.,                             м. Іллічівськ,                               13-ий мікрорайон 10.00 га ТОВ "Стройтехснаб" для часткової забудови          13-го мікрорайону                  м. Іллічівська Проект забудови житлового мікрорайону  від 21.08.2009 р           № 586/20-V                 Договір оренди              від 30.12.2010 р.                    № 041050800144 
  5 Одеська обл.,                              м. Іллічівськ,                                   14-ий мікрорайон 8.97 га ТОВ "Еліткомсервіс" Для часткової забудови                               14-го мікрорайону                                 м. Іллічівська Ескізний проект забудови мікрорайону  від 21.08.2009р                  № 586/21-V .                    Договір оренди                     від 30.12.2010 р.                 № 041050800145 
  6 Одеська обл.                       м. Іллічівськ,                            14-ий мікрорайон 8.66 га  ТОВ "Саймон" Для часткової забудови                              14-го мікрорайону                     м. Іллічівська Ескізний проект забудови мікрорайону від 21.08.2009 р.                     № 586/23-V 

  Додаток № 2

  до Програми

  ПЕРЕЛІК

  об’єктів житлового будівництва, передбачених для  реалізації у м. Іллічівську  Програми забезпечення  молоді житлом та Програми будівництва доступного житла

   

  Найменуван-ня об’єкту житлового будівництва

  Замовник

  Наявність проектно-кошторисної документації

  Наявність експертного висновку з проектно-кошторисної документації

  Примітки

  1

  2-х секційний

  10-ти поверховий

  житловий будинок для молодих сімей по вул. Гайдара, 5-б

  у місті Іллічівську

  Управління капітального будівництва Іллічівської міської ради

  2-х стадійний проект (Стадія «П» «РД»), 2010 рік

  проектувальник ТОВ «Архікон»,

  ліцензія АВ 514724

  Висновок комплексної державної експертизи № 16-00096-11

  ( 16-00404-10)

   від 10-06.2011р.  

   

  2

  Часткова забудова

  14-го мікрорайону м. Іллічівська

  Управління капітального будівництва Іллічівської міської ради

  Ескізний проект забудови 14-го

  мікрорайону

   м. Іллічівська, 2008 рік,

  проектувальник  ТОВ «Граждан-

  проект», ліцензія  АВ 118761

  Не потребує

   

  3

  Житловий  масив

  «Міський» на землях Молодіжненсь-кої сільської ради  Овідіопольсь-кого району

  Управління капітального будівництва Іллічівської міської ради

  Проект  забудови

  житлового масиву «Міський»

  на землях Молодіжненсь-кої сільської ради Овідіопольсько-го району.

  Проектувальник ТОВ «Граждан-проект», 2009 рік

  -

   


  Додаток №3

  до Програми

  ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

  та джерела фінансування міської Програми забезпечення  молоді житлом

  у м. Іллічівську на 2013-2017 роки

  Загальний обсяг фінансування

  (млн.грн)

  У тому числі

  Державний бюджет

  (млн. грн.)

  Місцевий бюджет

  (млн. грн.)

  Розподіл коштів місцевого бюджету за роками (млн. грн.)

   

  Інші джерела

  (млн.грн.)

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  8. 300

  5.000

  2500

  0.500

  0.500

  0.500

  0.500

  0.500

  0.800

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань