Програма зайнятості населення м. Чорноморськ на 2014-2017 роки

  ПРОГРАМА зайнятості населення м. Чорноморськ на 2014-2017 роки

  ПРОГРАМА

  зайнятості населення м. Чорноморськ

  на 2014-2017 роки

   

  Зміст

   

  1. Паспорт програми зайнятості населення м. Іллічівська на 2013-2017 роки

  2. Визначення проблеми

  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

  4. Мета Програми

  5. Строки виконання Програми

  6. Перелік завдань Програми

  7. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення протягом 2014-2017 років

  8. Ресурсне забезпечення Програми

  9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

  10. Очікувані результати виконання Програми

  1. Паспорт Програми зайнятості населення м. Іллічівська на 2014-2017 роки
   

  1.

  Назва програми

  Програма зайнятості населення м. Іллічівська на 2014-2017 роки

  2.

  Ініціатор розроблення програми

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради

  3.

  Розробник програми 

   

  Управління соціальної політики Іллічівської міської ради

  4.

  Співрозробники програми

  Іллічівський міський центр зайнятості

  5.

  Відповідальний виконавець програми 

  Управління соціальної політики Іллічівської міської ради

  6.

  Учасники програми 

   

  Виконавчі органи Іллічівської міської ради,

  депутатський корпус Іллічівської міської ради,

  підприємства, організації та установи міста Іллічівська

  6.1.

  Термін реалізації програми 

  2014-2017 роки

  7.

  Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

   

  1 етап – 2014 рік

  2 етап – 2015 рік

  3 етап – 2016 рік

  4 етап – 2017 рік

  8.

  Джерела фінансування

  Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та міський бюджет

   

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

  3102,8 тис.грн.

  8.1.

  у тому числі: 

   

  8.2.

  коштів міського бюджету

  2390,8 тис.грн.

  8.2.

  коштів інших джерел (Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

  712,0 тис.грн

  2. Визначення проблеми

  Незважаючи на позитивні тенденції на місцевому ринку праці, зокрема, збільшення рівня зайнятості населення віком 15-70 років та зменшення рівня безробіття   протягом 2012-2013 років, поступове збільшення кількості новостворених робочих місць, на ринку праці ще існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

  Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу та пропозицій у професійно-кваліфікаційному розрізі; наявність молодіжного безробіття; «тіньова» зайнятість.

  В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями. Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкурентоспроможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки.

  В умовах розвитку приватних форм власності поширення набув процес приховування заробітної плати та «тіньової» зайнятості, що спричиняє певні перепони до зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.

  Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності.

  За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.

  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

  3.1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Іллічівська  за 2012-2013 роки

  Реалізації основних напрямків, передбачених Програмою зайнятості населення    м. Іллічівська в 2012-2013 роках, сприяли проведені органами державної влади та місцевого самоврядування заходи з покращення інвестиційного клімату, створення нових виробництв, ефективного використання фінансових ресурсів, удосконалення умов розвитку підприємницької діяльності, вирішення проблеми розвитку інфраструктури, соціальної сфери та раціонального використання ресурсного потенціалу міста, нарощування товарообігу.

  Про це свідчить стабільність економічних показників та збереження їх позитивних тенденцій в таких галузях як транспорт, судноремонт, виготовлення бетону, переробка рослинної олії, виробництво автомобілів, автобусів, кабельної продукції, а також крабових паличок та кави.

  Промисловість міста представлена такими  підприємствами як: ТОВ “Іллічівський судноремонтний завод” – ремонт суден та виробництво контейнерів;    ТОВ „Укркава” – виробництво чаю та кави; ЗАТ “ЗАЗ” Іллічівський завод автомобільних агрегатів – великовузлова збірка автомобілів та виготовлення міських, міжміських, туристичних, „шкільних” автобусів; ТОВ “Аквафрост” – виробництво крабових паличок, пресервів із риби та морепродуктів; ВАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”,   ЗАТ “Іллічівський маслоекстракційний завод” та ТОВ “Українська чорноморська індустрія” – переробка рослинної, соняшникової та тропічної олії; ТОВ „Хай-Рейз Констракшнз” – виробництво товарного бетону; ПП „Тумен-електро” – виробництво кабельної продукції та іншими, з обсягами реалізованої промислової продукції у 2013 році 933,5 млн.грн, що  на 35,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

  Створені можливості для переорієнтації підприємств на інноваційний розвиток сприяли поповненню внутрішнього ринку вітчизняною продукцією. Про це свідчить стабільність обсягів виробництва на таких діючих підприємствах як   ТОВ „Аквафрост”, ТОВ „Іллічівський судноремонтний завод”, ВАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”, ЗАТ “Іллічівський маслоекстракційний завод”, ТОВ “Українська чорноморська індустрія” та ТОВ „Укркава”.

  Транспортний комплекс був і залишається важливою складовою частиною у структурі економіки міста і забезпечив обсяги переробки вантажів у 2012 році на рівні 18,6 млн.тонн, а в 2013 році – 18,4 млн.тонн, що свідчить про стабільність показників в цій галузі.

  Основою соціально-економічного розвитку міста є всебічний і послідовний розвиток малого підприємництва, який створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення міського бюджету. У цій пріоритетній сфері протягом останніх років з боку виконавчих органів міської ради в місті здійснювались заходи щодо поліпшення умов підприємницької діяльності. Основні зусилля влади були направлені на спрощення процедури входження в бізнес, впровадження державної регуляторної політики, удосконалення заходів фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу.

  На території міської ради діє 506 об’єкт роздрібної торгівлі, 142 – ресторанного господарства, 196 – побутового обслуговування та 5 спеціалізованих ринків. Їх загальний обсяг товарообігу у 2012 році склав 644,1 млн.грн. і в розрахунку на душу населення складає 8,95 тис.грн.

  Розвиток підприємницької діяльності свідчить про її стабільність. Станом на 01.01.2013 року зареєстровано 7919 од. підприємництва, з яких юридичних 2200 од., фізичних 5719 од.; а на 01.01.2014 року їх стало 7909 од.; з яких  юридичних – 2327, приватних підприємців – 5582.

  Станом на 01.01.2014 року кількість малих підприємств в місті складає 863 одиниці.

  Для стимулювання підприємств до виробничої діяльності в 2012-2013 роках підприємцям передано приміщень в оренду: загальною площею 8706,23 тис.кв.м., у  власність 3077,5 кв.м.

  Середній рівень заробітної плати на малих підприємствах зростає, але залишається ще дуже низьким, так в 2013 році середня заробітна плата склала 1939 грн. (у порівнянні з 2012 роком зросла на 3,2%).

  Для подальшого розвитку малого підприємництва міста, удосконалення його діяльності та нарощування обсягів промислового виробництва Фондом підтримки малого підприємництва протягом 2012-2013 років надано 2770 консультативних послуг для суб’єктів підприємництва та вісім позик на загальну суму 157,0 тис.грн., запроваджена “гаряча лінія”, “телефон довіри” для підприємців, створена „громадська приймальня”.

  Для залучення прямих іноземних інвестицій в основний капітал в місті створюються сприятливі умови для інвесторів. Так, з початку інвестиційного періоду станом на  01.10.2013 року іноземні інвестиції склали 305,9 млн. дол. США, або 4263 дол. США              на 1 мешканця міста. (по Одеській області – 711,4 дол. США на 1 мешканця).

  Значною мотивацією для зайнятості є рівень заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата по м. Іллічівську в 2012 році склала 3595 грн., а в 2013 році – 3884 грн., що більше на 289 грн. (по Одеській області – 3440 грн.). Відсутня заборгованість по заробітній платі в бюджетній та комунальній сферах.

  Станом на 01.01.2014 року заборгованість із заробітної плати по м. Іллічівську за комунальними та державними установам не значиться.

  Впродовж 2013 року населення Іллічівської територіальної громади (включаючи селище Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) збільшилось на 223 особи і   на 1 грудня 2013 року його кількість становила 72,3 тис. осіб.

  З метою забезпечення виконання завдання зі створення робочих місць та контролю за додержанням законодавства посилено роботу щодо легалізації зайнятості населення. Протягом 2012-2013 років проведено 9 засідань робочих нарад Іллічівського міського голови з керівниками підприємств міста та 13 засідань спільної комісії щодо мобілізації надходжень до державного та міського бюджетів, робочої групи по моніторингу економічної діяльності суб’єктів господарювання основних галузей економіки м. Іллічівська. До складу  комісії увійшли фахівці Державної податкової інспекції у м. Іллічівську, управління соціальної політики Іллічівської міської ради, управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівську та інших органів місцевої влади. На засіданнях комісій були заслухані представники 275 підприємств, де рівень оплати праці нижчий від встановленого законодавством мінімуму. За результатами проведеної роботи в 2013 році спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин з початку року легалізовано 5 робочих місць та заробітної плати на суму 134,5 тис.грн.

  В умовах переходу економіки на ринкові відносини зростає роль колективних договорів, оскільки колективний договір на підприємстві будь-якої форми власності на сьогодні є головним нормативно-правовим актом, який не тільки регламентує і встановлює взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом, але й гарантує відповідний захист прав та інтересів працівників з багатьох соціальних питань зайнятості та створення додаткових робочих місць, нормування, оплату праці, преміювання, режим праці та відпочинку, охорони праці, додаткових пільг, гарантій та компенсацій. Протягом 2012-2013 років зареєстровано 154 колективних договорів та доповнень до них, якими охоплено 23297 працюючих міста.

  За 2012-2013 роки надано 562 консультації з питань складання колективних договорів, проведення індексації заробітної плати і компенсації за не своєчасно виплачені доходи, мінімальної заробітної плати та дотримання міжкваліфікаційних співвідношень в посадових окладах.

  Відділом праці управління соціальної політики (структурний підрозділ міськвиконкому) постійно проводяться перевірки стану охорони праці, атестації робочих місць, дотримання роботодавцями мінімальних гарантій при нарахуванні і виплаті заробітної плати, стан складання колективних договорів, якими регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини. Протягом 2012-2013 років  проведено 479 перевірок юридичних та фізичних осіб, які мають найманих працівників, із зазначених питань. Рекомендовано провести атестацію 25 робочих місць за умовами праці, привести посадові оклади у відповідність до вимог галузевих угод 183 юридичним та фізичним особам, індексувати заробітну плату працівникам у 91 юридичної та фізичної особи та інше.

  Протягом 2012-2013 років проводилась постійна робота щодо стабілізації економіки міста, що призвело до зменшення вивільнення працівників з підприємств та установ міста та позначилось на рівні безробіття, який станом на 01.01.2014 року зменшився                              до 0,6% (в 2012 році – 0,7%).

  Протягом 2012 року в місті створено 2233 нових робочих місця (або 186,1% річного завдання) та за 2013 рік – 1133 робочих місця (94,4%). Серед галузей найбільша частка новостворених робочих місць припадає на підприємства, які здійснюють оптову і роздрібну торгівлю – 41,5%, тимчасове розміщення й організація харчування – 19,9%, транспортне, складське, господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 14,3% та переробна промисловість – 5,7%,

  Протягом 2013 року скорочувалась чисельність працівників, які знаходились у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи адміністрації, і на кінець року склала нуль. Також у режимі неповного робочого дня працювало 4850 осіб або 20,6% середньооблікової кількості штатних працівників.

  Протягом 2012 року до місцевого центру зайнятості звернулися за сприянням у працевлаштуванні 1315 осіб, працевлаштовано 683 особи, 292 особи залишились на обліку на початок 2013 року, решта працевлаштувались самостійно. За 2013 рік працевлаштовано   598 осіб,  залишилась на обліку – 268 осіб.

  Розширенню можливостей забезпечення роботою незайнятих громадян сприяло працевлаштування їх на робочі місця, створені за рахунок надання міським центром зайнятості дотацій роботодавцям з коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В 2012 році на такі робочі місця було працевлаштовано 31 особу. Для розвитку та підтримки підприємницької ініціативи серед незайнятих громадян надавалася одноразова виплата допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. В 2012 році таку допомогу отримали 6 осіб, а за 2013 рік – 7 осіб.

  Особлива увага приділялася організаційній роботі щодо працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці та потребували додаткових соціальних гарантій. Так, в міському центрі зайнятості протягом 2013 року на обліку значилось 227 таких осіб, з них працевлаштовано – 39 осіб.

  Підтриманню рівня життєзабезпечення та мотивації до праці осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості, сприяла організація для них оплачуваних громадських робіт. В 2012 році за рахунок коштів місцевого бюджету та госпрозрахункових організацій в оплачуваних громадських роботах брали участь 40 осіб, а в 2013 році брали участь 28 осіб в оплачувальних громадських та тимчасових роботах.

  З метою забезпечення якості робочої сили та підвищення її конкурентоспроможності на ринку праці проводились навчання, перенавчання, та підвищення кваліфікації безробітних громадян. За рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в 2012 році пройшли навчання на курсах 193 безробітних та 28 осіб під конкретне замовлення роботодавців, а за 2013 рік – 151 безробітний та 69 осіб під конкретне замовлення.

  Показники надання соціальних послуг незайнятому населенню, передбачені Програмою зайнятості населення на 2012-2013 роки, виконані.

  3.2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку та розвитку ринку праці

  В 2014-2017 роках Іллічівською міською радою буде продовжена робота, спрямована на розвиток економіки міста і його інфраструктури, введення в дію підприємств, створених в минулі роки, та вивід їх на рівень запроектованих потужностей і кількості нових робочих місць.

  В 2014 році промислове виробництво буде забезпечено за рахунок збільшення виробництва в ТОВ “Іллічівський судноремонтний завод”, ТОВ “Українська чорноморська індустрія”, ТОВ „Хай-Рейз Констракшнз”, ЗАТ „Аквафрост” та ТОВ „Укркава”.

  Діючі промислові підприємства міста та нові, які будуть введені в експлуатацію в поточному році, планують довести обсяг промислового виробництва у 2014 році до рівня 2,0 млрд.грн., (в розрахунку на 1 мешканця – 27,7 тис.грн.).

  Будуть продовжені роботи з будівництва нових підприємств та виробництв:

  • виготовлення ілюмінації з новітніми технологіями ТОВ „Люм’єр Україна”;
  • заводу холодильного обладнання ТОВ “Айсберг Лтд”;
  • сучасного комплексу з виробництва харчової продукції ТОВ „Торговий дім Левада”;
  • заводу великовузлового збирання ліфтів та підйомних механізмів  ТОВ „Облкомунбуд”.

  Продовжується будівництво зернового та олійного термінала.

  Також буде продовжена реконструкція виробничих потужностей ТОВ “Іллічівський морській рибний порт”, розпочато будівництво комплексу по перевалці рослинних масел та планується ввести в експлуатацію другу чергу ТОВ “Укркава”.

  Згідно зі складеними прогнозами на 2014 рік, планується залучити прямих іноземних інвестицій, з початку інвестиційного періоду, в розмірі 310 млн.дол. США, або 4295 дол. США на 1 мешканця міста.

  Одним із основних завдань забезпечення продуктивної зайнятості населення є створення нових робочих місць.

  У 2014-2017 роках планується продовжувати розвивати рекреаційно-туристичну галузь у м. Іллічівську, що забезпечить створення нових робочих місць і збільшать кількість зайнятих громадян в цій сфері. Упродовж 2014-2017 років буде створено 7,3 тис. нових робочих місць, у тому числі: для найманих працівників у юридичних осіб – 4,1 тис. од., у фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 3,3 тис.од.

  За видами економічної діяльності найбільша частка новостворених робочих місць буде створено у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,5 тис. одиниць; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 2,0 тис. одиниць; переробна промисловість – 1,1 тис. одиниць та тимчасове розміщення й організація харчування – 0,7 тис. одиниць.

  У 2014 році планується розпочати будівництво готельно-рекреаційного комплексу, кінно-спортивного клубу, аквапарку та готелів. Введення цих об’єктів дозволить збільшити кількість робочих місць у сфері торгівлі та послуг на 330 од., що надасть можливість для працевлаштування безробітних, які стоять на обліку в міському центрі зайнятості.

  Ураховуючи наявні тенденції розвитку ринку праці та прогнози економічного і соціального розвитку міста, прогнозується, що у 2014-2017 роках число осіб, які перебуватимуть на обліку в Державній службі зайнятості та будуть отримувати послуги, збільшиться в середньому до 400 осіб. За її сприянням на вільних та новостворених робочих місцях прогнозується працевлаштувати протягом 2014-2017 років 250 осіб.

  Буде продовжена практика працевлаштування на робочі місця незайнятого населення, яке звернеться за послугами до центру зайнятості, шляхом одноразової виплати допомоги для організації власної справи. Протягом 2014-2017 років заплановано надати щорічно 15 безробітним одноразову допомогу для організації власної справи.

  В середньому щороку протягом 2014-2015 років прогнозується організувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації для 170 безробітних та для 180 безробітних протягом 2016-2017 років.

  Тимчасовою формою зайнятості населення є залучення безробітних громадян до участі в оплачуваних громадських роботах. Так, в 2014-2017 роках планується залучити до оплачувальних громадських та тимчасових робіт 50 осіб щорічно

  Для якісного задоволення потреб роботодавців у робочій силі міським центром зайнятості будуть організовувані семінари, „круглі столи”, ярмарки вакансій та міні-ярмарки вакансій.

  Пріоритетними напрямками у роботі служби зайнятості на прогнозні роки буде активізація зусиль самих безробітних щодо пошуку роботи, орієнтація незайнятих громадян на потребу ринку праці у робочій силі, вдосконалення профорієнтаційної роботи з усіма категоріями користувачів послуг служби зайнятості, співпраця з роботодавцями щодо задоволення їх потреби у робочій силі, що сприятиме підвищенню ефективності працевлаштування.

  Протягом 2014-2017 років буде продовжено контроль за ефективним користуванням робочої сили на підприємствах усіх форм власності, обґрунтуваним вивільненням найманих працівників роботодавцями та дотриманням ними норм законодавства про працю, особливо під час змін умов праці та надання відпусток без збереження заробітної плати, дотриманням норм чинного законодавства та реалізацію положень Генеральної і регіональних угод в частині сприяння зайнятості населення, легалізацію трудових відносин між роботодавцями, найманими працівниками та детінізацією праці та заробітної плати.

  В навчальних закладах впроваджуються модульні системи навчання, функціонують гуртки по інтересах, які передбачають розвиток здібностей і поглиблення знань для формування професійних навиків молоді. Діючими професійно-технічними закладами міста такими, як Іллічівське вище професійне училище морського транспорту, ТОВ “Центр підготовки моряків “Авант”, Іллічівський судноремонтний ліцей проводиться підготовка кадрів, як для державних підприємств, так і для підприємств з недержавною формою власності.

  Учбово-курсовими комбінатами ІМТП та ТОВ “ІСРЗ”, а також підприємствами, установами та організаціями міста проводиться підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

  Прогнозується подальше посилення соціального партнерства усіх гілок виконавчої влади, роботодавців та профспілкових організацій для виконання завдань по вирішенню питань зайнятості населення, спрямування зусиль на формування в суспільстві соціально-відповідального бізнесу та працевлаштування шляхом створення сучасних робочих місць, запровадження гідної та справедливої оплати праці, зниження рівня безробіття.

  Розвиваючи економіку міста, влада і бізнес піднімають добробут населення. Зростає його культурний рівень, народжуються нові запити, для яких з’являються нові спеціальності і нові робочі місця.

  3.3. Основні показники ринку праці         

  Найменування

  показника

  2012

  Звіт

  2013

  звіт

  2014

  очікуване

  2015

  прогноз

  2016

  прогноз

  2017

  прогноз

  1. Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці, осіб*

  43376

  43500

  43750

  43950

  44100

  44200

  2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб

  290

  268

  360

  280

  230

  190

  3. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку

  0,7

  0,6

  0,6

  0,6

  0,5

  0,4

  * - інформація буде надана Головним управлінням статистики в червні 2013 року

  3.4. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

  Найменування

  показника

  2012

  Звіт

  2013

  звіт

  2014

  очікуване

  2015

  прогноз

  2016

  прогноз

  2017

  прогноз

  1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб – усього

  327

  325

  324

  480

  465

  460

  у тому числі:

   

   

   

   

   

   

  1.1. випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  з них працевлаштовані як молоді працівники;

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  1.2. випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

  71

  54

  92

  125

  125

  140

  з них працевлаштовані як молоді працівники;

  62

  30

  45

  60

  60

  70

  1.3 випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

  256

  271

  232

  355

  340

  320

  з них працевлаштовані як молоді працівники

  234

  208

  116

  220

  200

  185

  2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього**

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

   

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць – усього**

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  в тому числі з отриманням:

   

   

   

   

   

   

  одноразової адресної допомоги

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  житла

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

  22889

  23557

  23700

  24000

  24070

  24150

  5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

  126

  0

  20

  10

  0

  0

  у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

  0,55

  0

  0,08

  0,04

  0

  0

  6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

  3347

  4850

  4500

  4300

  4000

  3300

  у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

  14,6

  20,6

  19,0

  17,9

  16,6

  13,7

  9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

  Х

  1

  1

  1

  1

  1

   

  ** - дані Іллічівського міського центру зайнятості, будуть розраховані при введенні в дію порядку, коригуються щорічно

  3.5. Працевлаштування на нові робочі місця

  Найменування показника

  2012

  Звіт

  2013

  звіт

  2014 очікуване

  2015

  прогноз

  2016

  прогноз

  2017 прогноз

  1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб - усього

  2233

  1133

  1800

  1820

  1840

  1860

  з них:

   

   

   

   

   

   

  1.1. юридичними особами

  1377

  250

  1000

  1010

  1015

  1025

  1.2. фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

  856

  883

  800

  810

  825

  835

  2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб

  2233

  1133

  1800

  1820

  1840

  1860

  сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

  34

  12

  6

  2

  1

  0

  добувна промисловість і розроблення кар'єрів

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  переробна промисловість

  160

  65

  250

  263

  271

  275

  постачання електроенергії,  газу, пари та кондиційованого повітря

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  водопостачання, каналізація, поводження з відходами

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  будівництво

  44

  22

  40

  43

  45

  40

  оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

  583

  471

  600

  605

  634

  650

  тимчасове розміщування й організація харчування

  204

  225

  184

  185

  180

  190

  транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

  254

  162

  500

  501

  495

  505

  інформація та телекомунікації

  0

  9

  0

  2

  2

  0

  фінансова та страхова діяльність

  683

  12

  50

  50

  45

  40

  операції з нерухомим майном

  183

  29

  120

  120

  125

  125

  професійна, наукова та технічна діяльність

  0

  34

  0

  0

  0

  0

  діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

  0

  31

  0

  0

  0

  0

  державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

  23

  5

  0

  0

  0

  0

  освіта

  10

  1

  0

  0

  0

  0

  охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

  8

  9

  5

  4

  0

  5

  мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

  0

  32

  0

  0

  2

  0

  надання інших видів послуг

  47

  14

  45

  45

  40

  30

  діяльність домашніх господарств

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  діяльність екстериторіальних організацій і органів

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

  Х

  2

  5

  22

  22

  22

  в тому числі:

   

   

   

   

   

   

  3.1. працівників у юридичних осіб, усього

  Х

  2

  8

  11

  11

  11

  за яких компенсовано:

   

   

   

   

   

   

  50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб**

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

  Х

  2

  8

  11

  11

  11

  3.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

  Х

  ——

  8

  11

  11

  11

  за яких компенсовано:

   

   

   

   

   

   

  50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб **

  Х

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

  Х

  ——

  8

  11

  11

  11

  ** Дані Пенсійного фонду України, розраховуються з 2014 року за підсумками 2013 року, коригуються щорічно

  3.6. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

  (осіб)

   

  Найменування

  показника

  2012

  Звіт

  2013

  звіт

  2014

  очікуване

  2015

  прогноз

  2016

  прогноз

  2017

  прогноз

  1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

  Х

  1147

  400

  400

  400

  400

  2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

  687

  1128

  1150

  1150

  1150

  1150

  3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

  Х

  598

  250

  250

  250

  250

  4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

  135

  340

  425

  440

  440

  440

  5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

  193

  151

  170

  170

  180

  180

  6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

  60

  28

  50

  50

  50

  50

  з них зареєстрованих безробітних

  40

  28

  25

  25

  25

  25

  7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

  140

  205

  35

  35

  35

  35

  з них організували власну справу

  6

  7

  15

  15

  15

  15

   

  3.7. Показники сприяння зайнятості інвалідів

  (осіб)

  Найменування

  показника

  2012

  Звіт

  2013

  звіт

  2014

  очікуване

  2015

  прогноз

  2016

  прогноз

  2017

  прогноз

  1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

  25

  22

  21

  20

  20

  20

  1.1. з них зареєстровані безробітні

  19

  21

  2

  2

  2

  2

  2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

  10

  4

  10

  10

  10

  10

  2.1. з них зареєстровані безробітні

  9

  4

  9

  9

  9

  9

  2.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

  1

  0

  1

  1

  1

  1

  3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

  Х

  0

  1

  1

  1

  1

  3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

  0

  0

  1

  1

  1

  1

  4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

  5

  1

  2

  2

  2

  2

  зокрема за рахунок:

   

   

   

   

   

   

  4.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  5

  1

  0

  0

  0

  0

  5. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  4. Мета Програми

   

  Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості.

  Мета Програми полягає у створенні за допомогою правового, організаційного та економічного механізму умов для сприяння:

  • визначення напрямків подальшого економічного розвитку та розв’язання проблем зайнятості населення міста;
  • зайнятості населення шляхом збереження діючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста;
  • самостійній зайнятості населення, розвитку підприємництва;
  • підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці, підвищення її якості;
  • регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили, детінізація відносин у сфері зайнятості населення та посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
  • зайнятості громадян, що потребують соціального захисту і не спроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
  • професійній підготовці та зайнятості осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями;
  • розвиток соціального партнерства у вирішенні питань зайнятості, активна участь роботодавців у реалізації державної політики зайнятості.

  Програма розроблена виходячи з основних прогнозних параметрів економічного розвитку міста в 2013-2014 роках. Вона враховує демографічні процеси регіону і базується на закладених в минулі роки та прогнозуємих до 2017 року факторів розвитку економіки.

   

  5. Строки виконання Програми:

   

  1 етап – 2014 рік

  2 етап – 2015 рік

  3 етап – 2016 рік

  4 етап – 2017 рік

   

  6. Перелік завдань Програми

  Основними завданнями Програми є:

  1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом:

  - стимулювання заінтересованості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційно-курортної інфраструктури;

  - залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;

  - розбудова мережі індустріальних (промислових) парків;

  - запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці;

  - запровадження стимулів заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю;

  1. Розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення шляхом:

  - забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;

  - удосконалення механізму захисту прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати у повному розмірі;

  - проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників;

  - підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;

  - активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників;

  - забезпечення системного прогнозування потреб економіки та соціальної сфери у кваліфікованих кадрах;

  - забезпечення відповідності рівня підготовки кадрів потребам соціально-економічного розвитку регіонів, перспективам розвитку галузей економіки та соціальної сфери;

  - удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями;

  - забезпечення систематичного інформування молоді щодо можливостей працевлаштування;

  - посилення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

  1. Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом:

  - застосування гнучких умов трудового договору, зокрема для молоді та осіб з інвалідністю;

  - сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

  - активізація роботи з профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників шляхом:

  - залучення до оплачуваних громадських робіт безробітних громадян та працівників, які переведені до роботи в режимі неповного робочого часу.

   

  7. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

  на 2014-2017 роки

   

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

  7.1.1

  Сприяти реалізації інвестиційних проектів з метою створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці.

  Відділ економіки, суб’єкти підприємництва

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.2

  Сприяти розширенню сфери зайнятості населення шляхом створення у 2014 році – 1800,

  у 2015 році – 1820,

  у 2016 році – 1840,

  у 2017 році – 1860 нових робочих місць з належними умовами і гідною оплатою праці.

   

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, підприємства, установи та організації міста

  Протягом

  2014-2017 років

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.1.3

  Надавати фінансову підтримку суб’єктам підприємницької діяльності та передбачити в міському бюджеті кошти для прискорення розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, нарощування обсягів  виробництва, підвищення продуктивної зайнятості, вирішення соціальних проблем міста.

  Фонд підтримки малого підприємництва

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.4

  Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, в т.ч. для молоді, шляхом компенсації Єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних та роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше ніж два роки.

  Іллічівський міський центр, Фонд підтримки малого підприємництва

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.5

  З метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем, посилити державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства про працю.

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, управління соціальної політики, фінансове управління, Державна податкова інспекція у                    м. Іллічівську, управління Пенсійного фонду в                 м. Іллічівську, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.6

  Проводити роботу з легалізації зайнятості та заробітної плати шляхом діяльності комісій створених при виконавчому комітеті щодо укладання роботодавцями трудових договорів з найманими працівниками та реєстрації підприємницької діяльності.

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, управління соціальної політики, фінансове управління, Державна податкова інспекція у                    м. Іллічівську, управління Пенсійного фонду в                 м. Іллічівську, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.7

  Аналіз звітних даних платників на предмет виявлення фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімального розміру та інформування соціальних партнерів для вжиття відповідних заходів.

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, управління соціальної політики, фінансове управління, Державна податкова інспекція у                    м. Іллічівську, управління Пенсійного фонду в                 м. Іллічівську, Іллічівський міський центр зайнятості

   

  Протягом

  2014-2017 років

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.1.8

  Сприяння зростанню середньомісячної заробітної плати працівників із метою збереження існуючих робочих місць і зменшення плинності кадрів.

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, управління соціальної політики, фінансове управління, Державна податкова інспекція у                    м. Іллічівську, управління Пенсійного фонду в                             м. Іллічівську, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.9

  Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на само зайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в т.ч. у сільській місцевості.

  Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.10

  Для реалізації положень концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення здійснювати заходи щодо збереження існуючих робочих місць та створення нових робочих місць у зазначеній сфері.

  Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.11

  Проводити інформаційно-консультативну роботу з питань підприємницької діяльності зі всіма категоріями населення.

  Фонд підтримки малого підприємництва

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.12

  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та формування в молоді активної життєвої позиції.

   

  Відділ освіти, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.13

  Проводити виїзні акції, профорієнтаційні семінари та уроки реального трудового життя, професіографічні екскурсії, презентації професій та навчальних закладів, дні відкритих дверей центру зайнятості та навчальних закладів.

   

  Відділ освіти, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.14

  Проводити позашкільні роботи в гуртках щодо формування і розвитку професійних інтересів і запитів учнів відповідно до напрямків роботи.

   

  Відділ освіти

  Протягом

  2014-2017 років

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.1.15

  З метою стимулювання мотивації молоді до праці, забезпечити профорієнтаційну підтримку учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

  Відділ освіти, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.16

  Вивчати питання про стан закріплення випускників вищих навчальних закладів на підприємствах, установах та організаціях міста.

  Управління соціальної політики

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.17

  За умовами відсутності відповідної роботи сприяти працевлаштуванню  безробітних шляхом надання за їх бажанням одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття).

  Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.18

  З метою підвищення поінформованості та соціальної адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіття проводити ярмарки вакансій, презентації професії.

  Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.19

  Сприяння створенню мережі індустріальних парків на території міста

  Структурні підрозділи Виконавчого комітету Іллічівської міської ради

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.20

  Участь в укомплектуванні створених робочих місць під час реалізації цільових програм та інфраструктурних проектів

  Іллічівський міський центр зайнятості за участю роботодавців

   

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.21

  Організація громадських робіт, в т. ч. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України для додаткової матеріальної підтримки працівників підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва продукції

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.1.22

  Проведення превентивних інформаційно-роз’яснювальних та профорієнтаційних заходів, в т.ч. шляхом організації виїзних семінарів

  Іллічівський міський центр зайнятості, управління соціальної політики

  Протягом

  2014-2017 років

   

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

   

  на підприємствах, в організаціях та установах, де планується масове вивільнення працівників, з метою адаптації вивільню вальних осіб до умов ринку праці та активації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості.

   

   

  7.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно

  активного населення

  7.2.1

  Сприяти формуванню якісного професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб економіки міста завдяки продуктивній діяльності базових навчальних центрів.

  Навчально-виробничий комбінат ДП „Іллічівського морського торговельного порту”, навчально-курсовий комбінат ТОВ “Іллічівського судноремонтного заводу”

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.2

  Проводити, на підставі даних про вакантні посади та вільні робочі місця з метою створення відповідної бази даних для навчальних закладів, моніторинг потреби роботодавців у робочій силі.

  Управління соціальної політики, Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.3

  Забезпечення підприємств, організацій, установ міста кваліфікованими кадрами, які відповідають вимогам сучасності шляхом нарощення обсягів професійного навчання безробітних на базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

  Іллічівський міський центр зайнятості, Одеській центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.4

  Сприяти поверненню безробітних до продуктивної зайнятості шляхом організації підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями.

  Іллічівський міській центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.5

  Вибірково вивчати професійно-кваліфікаційну структуру робочої сили та перспективну потребу підприємств у кваліфікованих кадрах.

  Управління соціальної політики

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.6

  Проводити  підготовку кваліфікованих робітників на базі Іллічівського вищого професійного училища морського транспорту за спеціальностями зварник, електрогазозварник, моторист, докер-механізатор, електрик, автослюсар, повар, офіціант, бармен та Іллічівського професійного судноремонтного ліцею – маляр, маляр-штукатур, електрогазозварник, моторист, кравець та ін.

  Іллічівське вище професійне училище морського транспорту, Іллічівський професійний судноремонтний ліцей

  Протягом

  2014-2017 років

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.2.7

  Відповідно до попиту на ринку праці забезпечити формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади.

  Іллічівський професійний судноремонтний ліцей, Іллічівське вище професійне училище морського транспорту

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.8

  Організація професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації  зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.

  Іллічівський міській центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.9

  Підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої конкурентоспроможності, шляхом надання даними особам ваучерів на професійне навчання.

  Іллічівський міській центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.2.10

  Запроваджувати сучасні модульні технології навчання кадрів на виробництві та в учбових закладах  міста з метою  професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

  Іллічівське вище професійне      училище морського транспорту, Іллічівський професійний судноремонтний     ліцей, навчально-виробничий комбінат Іллічівського морського торговельного порту, навчально-курсовий комбінат ТОВ “Іллічівського судноремонтного заводу”

  Протягом

  2014-2017 років

  7.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

  7.3.1

  Забезпечити співпрацю та контроль за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, згідно вимог чинного законодавства.

  Іллічівський міській центр зайнятості

  Протягом 2014-2017 років

  7.3.2

  Проводити роботу щодо регулювання залучення до роботи іноземних працівників, з метою сприяння та розвитку підприємництва, надходження іноземних інвестицій, збільшення кількості робочих місць та захисту внутрішнього ринку праці.

  Іллічівський міській центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.3.3

  Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з керівниками та представниками відділу кадрів підприємств, організацій та установ щодо утворення сприятливих умов для роботи їх працівників, забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон.

   

  Іллічівський міській центр зайнятості, Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, Фонд підтримки малого підприємництва

  Протягом

  2014-2017 років

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.3.4

  Надавати консультації громадянам та роботодавцям з питань працевлаштування за кордоном за допомогою посередницьких структур, які мають відповідну ліцензію та попереджувати про ризики нерегульованої трудової міграції.

  Іллічівський міській центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

  7.4.1

  Надавати профорієнтаційні послуги соціально-незахищеним громадянам, інвалідам та неповнолітнім особам з метою прискорення їх працевлаштування на робочі місця.

  Іллічівський міський центр зайнятості, Управління соціальної політики

  Протягом

  2014-2017 років

  7.4.2

  Надавати якісні та адресні соціальні послуги з працевлаштування молоді. Сприяти залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи.

  Іллічівський міський центр зайнятості

  Протягом

  2014-2017 років

  7.4.3

  Сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю, шляхом адресного та індивідуального підходу до кожної особи, враховуючи рівень їх методичної та трудової міграції

  Іллічівський міський центр зайнятості, Одеське обласне відділення   Фонду соціального захисту інвалідів, центри професійної реабілітації

  Протягом

  2014-2017 років

  7.4.4

  Організація професійного навчання  осіб з обмеженим фізичним можливостями за направленням служби зайнятості, в т.ч. за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, з метою прискорення їх адаптації шляхом до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство

  Іллічівський міський центр зайнятості, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, центри професійної реабілітації

  Протягом

  2014-2017 років

  7.4.5

  Проводити соціально-реабілітаційні роботи у вигляді тренінгів, бесід, анкетування, оздоровлення в літній період, надавати допомогу у працевлаштуванні  підліткам старше 15 років, які стоять на обліку в відділі у справах дітей, мають відношення до наркотиків та алкоголю.

  Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Іллічівський міський центр зайнятості, відділ у справах дітей

  Протягом

  2014-2017 років

  7.4.6

  Продовжити практику організації оплачуваних громадських робіт для учнівської молоді із сімей соціально-незахищених верств населення під час літніх канікул.

  Виконавчий комітет Іллічівської міської ради, Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Іллічівський міський центр зайнятості

   

  Протягом

  2014-2017 роки

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.4.7

  Сприяти проведенню акції “Молодь в місті – молодь для міста” по благоустрою міста в літній період за участю підлітків із соціально-незахищених сімей, підлітків, які стоять на обліку в відділі у справах дітей, школярів та учнів профтехучилищ.

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах дітей, відділ освіти

  Протягом

  2014-2017 роки

  7.4.8

  Надавати юридичні, психологічні консультації, проводити тренінги, лекції на тему: “Неблагополучна сім’я”, “Сімейні правовідносини” для жінок, які стали жертвами насильства чи опинилися в скрутній життєвій ситуації.

  Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Протягом

  2014-2017 роки

  7.4.9

  Сприяти в працевлаштуванні особам, які звільненні від відбування покарань з місць позбавлення волі та надання допомоги в професійному навчанні і побутовому влаштуванні.

  Іллічівський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, управління пенітенціарної служби в Одеській області, Іллічівський міський центр,

  Протягом

  2014-2017 роки

   

  8. Ресурсне забезпечення Програми        

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

  Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно відповідними бюджетами в межах наявного фінансового ресурсу.

  8.1. Орієнтований обсяг фінансування за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів

  Джерела фінансування

  Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.)

  у тому числі за роками

  2014

  2015

  2016

  2017

  Міський бюджет

  2390,8

  597,7

  597,7

  597,7

  597,7

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  712,0

  178,0

  178,0

  178,0

  178,0

  Всього

  3102,8

  775,7

  775,7

  775,7

  775,7

   

  8.2. Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів

  Назва заходу

  Розпорядник коштів

  Обсяг фінансування, тис. грн.

  2014 рік

  2015 рік

  2016 рік

  2017 рік

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

  Надавати фінансову підтримку суб’єктам підприємницької діяльності для прискорення розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, нарощування обсягів  виробництва, підвищення продуктивної зайнятості, вирішення соціальних проблем міста

  Фонд підтримки малого підприємництва

  100,0

  ——

  100,0

  ——

  100,0

  ——

  100,0

  ——

  Проводити інформаційно-консультативну роботу з питань підприємницької діяльності зі всіма категоріями населення

  Фонд підтримки малого підприємництва

  54,0

  ——

  54,0

  ——

  54,0

  ——

  54,0

  ——

  За умовами відсутності відповідної роботи сприяти працевлаштуванню безробітних шляхом надання за їх бажанням одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття)

  Іллічівський міський центр зайнятості

  ——

  145,0

  ——

  145,0

  ——

  145,0

  ——

  145,0

  З метою підвищення поінформованості та соціальної адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіття проводити ярмарки вакансій, презентації професії

  Іллічівський міський центр зайнятості

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  Організація громадських робіт, в т. ч. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України для додаткової матеріальної підтримки працівників підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва продукції

  Іллічівський міський центр зайнятості

  20,0

  20,0

  20,0

  20,0

  20,0

  20,0

  20,0

  20,0

  Організація професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації  зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.

  Іллічівський міський центр зайнятості

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  ——

  Підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої конкурентоспроможності, шляхом надання даними особам ваучерів на професійне навчання.

  Іллічівський міський центр зайнятості

  ——

  13,0

  ——

  13,0

  ——

  13,0

  ——

  13,0

  Продовжити практику організації оплачуваних громадських робіт для учнівської молоді із сімей соціально-незахищених верств населення під час літніх канікул.

  Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  86,4

  ——

  86,4

  ——

  86,4

  ——

  86,4

  ——

  Сприяти проведенню акції “Молодь в місті – молодь для міста” по благоустрою міста в літній період за участю підлітків із соціально-незахищених сімей, підлітків, які стоять на обліку в відділі у справах дітей, школярів та учнів профтехучилищ.

  Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  317,3

  ——

  317,3

  ——

  317,3

  ——

  317,3

  ——

  Надавати юридичні, психологічні консультації, проводити тренінги, лекції на тему: “Неблагополучна сім’я”, “Сімейні правовідносини” для жінок, які стали жертвами насильства чи опинилися в скрутній життєвій ситуації.

  Іллічівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  20,0

  ——

  20,0

  ——

  20,0

  ——

  20,0

  ——

   

  9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми           

  Організаційне супроводження Програми, координацію між виконавцями Програми та контроль за її реалізацією покласти на управління соціальної політики Іллічівської міської ради. Управлінню соціальної політики здійснювати систематичний моніторинг у сфері зайнятості на ринку праці, направляти щоквартально до 10-го числа виконавчому комітету Іллічівської міської ради і  Департаменту праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання Програми зайнятості населення м. Іллічівська Одеської області на період до 2017 року та у разі необхідності надавати пропозиції і рекомендації щодо регулювання ринку праці.

  Відділам економіки, у справах дітей, у справах сім’ї, молоді та спорту, Іллічівському міському центру соціальних служб для сім’ї, відділу освіти, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів виконавчого комітету Іллічівської міської ради, Фонду підтримки малого підприємництва, відділу статистики, міському центру зайнятості, щоквартально                  до 5-го числа здійснювати комплексну оцінку стану соціально-економічного розвитку                м. Іллічівська та надавати її управлінню соціальної політики Іллічівської міської ради.

  10. Очікувані результати виконання Програми

  Зросте середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці                  з 43,4 тис. осіб у 2012 році до 44,2 тис. осіб у 2017 році, у тому числі штатних працівників          з 22,9 тис. осіб до 23,4 тис. осіб відповідно.

  Знизиться рівень безробіття з 0,6% у 2013 році до 0,4% у 2017 році.

  Зменшиться частка працівників, які працюють у режимі неповної зайнятості з 14,6% до середньооблікової штатної чисельності працівників у 2012 році до 13,7% у 2017 році.

  Зросте чисельність працевлаштованих з числа зареєстрованих безробітних з 135 осіб у 2012 році до 320 осіб у 2017 році.

  Зросте чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, зайнятість населення які потребують додаткових соціальних гарантій та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

  Підвищиться конкурентоспроможність безробітних громадян віком старше 45 років на регіональному ринку праці шляхом отримання 45 ваучерів щорічно для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіям.

  Забезпечиться працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця щороку                 по 20 незайнятих громадян.

  Забезпечиться професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації                    для 215 безробітних, участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру для 40 безробітних осіб.

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань