Відкритий лист депутатів Чорноморської міської ради Одеської області 7 скликання

zvr.jpg

Із мережі інтернет - сторінки facebook (копія додається) ми дізналась, що 10 липня 2018 року відбулись збори виборців, на яких було прийняте рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Чорноморської міської ради Одеської області 7 скликання Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. за народною ініціативою.

Головний заінтересант та бенефіціар відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р.

Із мережі інтернет також стало відомо, що 10.07.2018 року в адміністративній будівлі заводу ТОВ «ІСРЗ» таємно та кулуарно було проведено збір людей, скоріш за все працівників заводу, на якому в порушення Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеві вибори» розпочаті очевидні незаконні дії по відкликанню депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р.

При цьому, слід враховувати, що директором ТОВ «ІСРЗ» є Дудніков М.Ю., який одночасно є керівником місцевої політичної партії «Опозиційний блок» в м. Чорноморськ, та який у разі відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р., як наступний по списку кандидат «Опозиційного блоку», стане депутатом міської ради.

Тому, у Дуднікова М.Ю. є особистий прямий та корисний інтерес по відкликанню депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р.

Згідно листа Інституту законодавства Верховної ради України від 31.10.2016 року №22/560-1-18 (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що в офіційному-доктриальному та системно-юридичних аспектах, будь-яка форма прямого, вільного волевиявлення громадян, або форма громадського контролю, зокрема збори виборців, має відбуватись на загальноприйнятих демократичних засадах, серед яких є об’єктивність, доброчесність тощо. Таки принципи виключають будь-який адміністративний тиск та/або матеріальну вигоду при прийнятті публічно значущого рішення.

Таким чином проведення зборів виборців в адміністративній будівлі заводу ТОВ «ІСРЗ» із залученням його працівників, за умови що у разі відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. депутатом міської ради може стати директор ТОВ «ІСРЗ» Дудніков М.Ю., є порушенням принципів об’єктивності та доброчесності.

Згідно п. 8 ст. 38 Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» забороняється  проводити  збори виборців щодо відкликання  депутата   місцевої   ради у  місцях  видачі  заробітної  плати, пенсій,  допомоги,  інших  соціальних  виплат, надання благодійної допомоги.

Враховуючи те, що збори виборців проводились у будівлі заводу ТОВ «ІСРЗ», на якому, як і на будь-якому іншому підприємстві, виплачується працівникам заробітна плата, надаються всі види допомоги, то при проведенні цих зборів автоматично було порушено норму п. 8 ст. 38 Закон України «Про статус депутатів місцевих ради».

Таким чином, МВК зобов’язана прийняти рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

Порушення прав депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. та місцевих ЗМІ бути обізнаними про відкликання депутата. 

Порушено моє право бути присутнім на зборах виборців, гарантоване ст. 48 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Ні Територіальна організація політичної партії «Опозиційний блок» в м. Чорноморськ, ні її керівник Дудніков М.Ю., ні члени ініціативної групи зборів виборців, ні голова Чорноморської міської виборчої комісії Одеської області (далі – МВК) Сорокін К.О. не повідомляли мене про початок проведення процедури відкликання депутата міської ради за народною ініціативою.

Відповідно до п. 3 ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на  яких  буде  розглядатися  питання про внесення пропозиції щодо відкликання  депутата  місцевої  ради за народною ініціативою, про дату, місце та час їх проведення повідомляються регіональні та/або місцеві  засоби  масової інформації. Представникам засобів масової інформації  гарантується  безперешкодний доступ на збори виборців, на   яких  розглядається  питання  про  внесення  пропозиції  щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

В порушення вказаної норми, місцеві засоби масової інформації комунальна газета «Чорноморський маяк», ТОВ телерадіокомпанія «ІТ-3» не повідомлялись  про дату, місце та час проведення зборів виборців. Право, гарантоване п. 3 ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на безперешкодний доступ на збори виборців представників цих засобів масової інформації, було порушено.

Також в порушення п. 1 ст. 39 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» відповідно до якої голова територіальної виборчої комісії на наступний день з дня одержання повідомлення щодо проведення зборів виборців зобов’язаний проінформувати про це депутата, однак, голова МВК Сорокін К.О. не повідомив депутатів Міркулу С.В., Пономарьова Є.О., Боровську О.Р. про проведення зборів виборців.

 

Закони України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеві вибори» не містять процедури та порядку відкликання депутата який у виборчому списку місцевої організації партії значився як  перший кандидат.

Згідно ст. 37 Закону України «Про місцеві вибори» у виборчому списку місцевої організації партії визначається перший кандидат, інші кандидати розташовуються у виборчому списку в алфавітному порядку (за прізвищем) із зазначенням територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат.

Однак, Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» та Закон України «Про місцеві вибори» не мають процедури відкликання депутата місцевої ради за народною  ініціативою, який у виборчому списку місцевої організації партії значився як  перший кандидат.

Згідно листа Апарату Верховної ради України – головне юридичне управління №07/05-514 (266205) від 08.11.2016 року, наданого Народному депутату О. Гончаренку (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає кількість підписів виборців у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, необхідну для відкликання депутата місцевої ради, обраного у територіальному виборчому окрузі. Однак закон не містить відповідних положень щодо необхідної кількості підписів виборців для відкликання депутата, який був розташований першим у виборчому списку місцевої організації партії. Тому в цій частині закон містить прогалину, заповнення якої потребує внесення відповідних змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Також згідно листа Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України від 04.11.2016 року №04-14/8 – 5350 (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що питання порядку відкликання депутата, який був визначений як перший кандидат на сьогодні не регламентований законодавством на належному рівні, у зв’язку із чим, підлягає додатковому законодавчому врегулюванню.

Відповідно до додатку до Постанови МВК від 26.09.2015 року №20 (додається) Боровська О.Р. була визначена Територіальною організацію політичної партії «Опозиційний блок» в м. Чорноморськ першим у виборчому списку кандидатів у депутати Чорноморської (Іллічівської) міської ради Одеської області.

Зважаючи на те, що чинним законодавством не передбачено порядку відкликання депутата, який був визначений як перший кандидат, ініціатива виборців щодо відкликання депутата за цих обставин слід вважати таким, що суперечить Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеві вибори».

Відповідно, у разі відсутності визначених Законом підстав ініціювання відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, подальша процедура, зокрема, формування пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради, що виноситься на обговорення на зборах виборців набуватиме незаконного характеру. У сукупності це ставить під питання легітимність організації виборців та прийнятих ними рішень.

У рішенні Європейського суду з прав людини «Щокін проти України» (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, Заяви №№ 23759/03 та 37943/06, від 14 жовтня 2010 р.) визначено концепцію якості закону, наявна вимога, щоб він був доступним для зацікавлених осіб, чітким та передбачуваним у своєму застосуванні. Як зазначається в рішенні відсутність в національному законодавстві необхідної чіткості і точності, порушує вимогу «якості закону». В разі коли національне законодавство припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати найбільш сприятливий для осіб підхід. Тобто вирішення колізій у законодавстві завжди тлумачиться на користь особи. Констатовано порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

 

Депутатом Боровською О.Р. не порушені вимоги ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», тому проведення процедури відкликання є незаконним.

За вимогами ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» підставами для  відкликання   виборцями  обраного  ними депутата місцевої ради можуть бути:

1.      порушення  депутатом  місцевої  ради положень  Конституції, законів України, що встановлено судом;

2.      пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини  пленарних  засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених статтею 10 цього Закону, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі;

3.      невідповідність  практичної  діяльності депутата місцевої ради  основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання  депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього Закону зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

З огляду на викладене слід зазначити, що Боровською О.Р., як депутатом Чорноморської міської ради Одеської області 7 скликання:

1.      не порушувались положення Конституції, законів України, що встановлено судом;

2.      згідно листа організаційного відділу виконкому від 13.07.2018 року №472 (додається) прийнято участь на всіх пленарних засіданнях сесії Чорноморської міської ради Одеської області, а саме на 25 з 25;    

3.      згідно листа організаційного відділу виконкому від 13.07.2018 року №472 (додається) та в порядку ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» проводились щорічні звіти про свою роботу перед виборцями.

Слід також зазначити, що у відповідності до листа Асоціації міст України від 08 листопада 2016 року №5-600 (копія додається) виборці відповідного виборчого округу не можуть вносити пропозицію про відкликання депутатів місцевої ради за народною ініціативою з підстав невідповідності практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборчої програми, оскільки Законом  України «Про місцеві вибори» наявність такої програми не передбачена.

Також, згідно листа Інституту законодавства Верховної ради України від 31.10.2016 року №22/560-1-18 (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що наявність індивідуальної передвиборної програми ні законодавством України, ні світовою електоральною практикою не передбачається. Окрім цього, ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеві вибори» передвиборна програма як документ не вимагається також при реєстрації кандидатів у депутати. З урахуванням цього, невиконання депутатом місцевої ради передвиборної програми політичної партії за виборчим списком якої він висувався, не може бути підставою для його відкликання за народною ініціативою.

Враховуючи все вищевикладене, Боровською О.Р., як депутатом Чорноморської міської ради Одеської області 7 скликання, не порушено жодної вимоги ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Згідно роз’яснень, викладених в листі Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України від 04.11.2016 року №04-14/8 – 5350 (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що       ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» містить вичерпний перелік підстав для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

Згідно листа Інституту законодавства Верховної ради України від 31.10.2016 року №22/560-1-18 (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначений вичерпний перелік підстав для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. Ініціативи виборців щодо відкликання депутата місцевої ради з будь-яких інших підстав слід вважати такими, що суперечать Закону. Відповідно, у разі відсутності визначених Законом підстав ініціювання відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, подальша процедура, зокрема, формування пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради, що виноситься на обговорення на зборах виборців набуватиме незаконного характеру. У сукупності це ставить під питання легітимність організації виборців та прийнятих ними рішень.

Незаконність протоколу зборів виборців, проведених 10.07.2018 року.

Пунктом 4 ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих ради» зазначено, що у протоколі зборів виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною  ініціативою,  зазначається  зміст звернення виборців про відкликання  депутата  місцевої  ради та зміст обговорення.

Згідно листа Інституту законодавства Верховної ради України від 31.10.2016 року №22/560-1-18 (копія додається) зазначено: (мовою оригіналу), що «зміст звернення виборців» повинен мати об’єктивне обгрунтування та наявні юридичні підстави для відкликання депутата місцевої ради, а також повідомлення про прийняте рішення щодо початку процедури відкликання депутата.

Вище було зазначено, що юридичних підстав, передбачених ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», для відкликання депутата Боровської О.Р. не існує, тому складений протокол зборів виборців від 10.07.2018 року відносно відкликання Боровської О.Р. є незаконним, у зв’язку із чим, МВК зобов’язана прийняти рішення  про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

Право вносити пропозицію про відкликання депутатів мають виключно виборці територіального виборчого округу за якими закріплювались кандидати в депутати Міркула С.В., Пономарьов Є.О., Боровська О.Р., а не багатомандатного виборчого округу.

Відповідно до ст. 2 Закону «Про місцеві вибори» вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією міста.

Згідно приписів ст. 3 Закону України «Про місцеві вибори»  громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями. Право голосу на виборах депутатів міської ради та міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу.

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

Згідно ст. 37 Закону України «Про місцеві вибори» у виборчому списку місцевої організації партії визначається перший кандидат, інші кандидати розташовуються у виборчому списку в алфавітному порядку (за прізвищем) із зазначенням територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих ради» право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради  за  народною  ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають громадяни України, які відповідно до  закону  про  місцеві вибори є виборцями відповідного  виборчого округу.

З наведених правових норм слідує, що багатомандатний виборчий округ поділяється на територіальні виборчі округа, а кандидати в депутати міських рад закріпляються за такими територіальними виборчими округами за виборчими списками місцевих організацій політичних партій.

Отже, зважаючи на те, що за депутата міської ради, який закріплений за відповідним територіальним виборчим округом, голосують виборці відповідного виборчого округу, то цілком імовірно, що право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради  за  народною  ініціативою мають виключно виборці цього територіального виборчого округу, а не багатомандатного виборчого округу.

Аналогічної правової позиції дотримується Асоціації міст України, яка листом від 08 листопада 2016 року №5-600 (копія додається) зазначила: (мовою оригіналу), що зважаючи на те, що за депутата міської ради, який закріплений за відповідним територіальним виборчим округом, голосують виборці відповідного виборчого округу, то цілком імовірно, що право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради  за  народною  ініціативою мають виключно виборці цього територіального виборчого округу, а не багатомандатного виборчого округу.

Враховуючи те, що збір виборців на території заводу «ІСРЗ» на яких було прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. здійснювався за пропозицією більшості працівників заводу «ІСРЗ», а не виборців територіальних виборчих округів за якими згідно ст.ст. 2, 37 Закону «Про місцеві вибори» закріплювались депутати Міркула С.В., Пономарьов Є.О., Боровська О.Р., то МВК зобов’язана прийняти рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

Створення перешкод у роботі депутатів членами ініціативної групи та іншими особами, які причетні до організації та проведенні зборів виборців щодо незаконного відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. є кримінальним злочином.

Як було зазначено вище, під час проведення збору виборців на території заводу «ІСРЗ», на яких було прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р., були грубо порушені норми чинного законодавства:

1.      пункт 8 ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (збори проводились на території заводу «ІСРЗ» та за участю працівників заводу «ІСРЗ», а законодавством заборонено проводити збори виборців у місцях  видачі заробітної плати, допомоги, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги);

2.      ст. 48 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (порушено гарантоване право депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. бути присутнім на зборах виборців, та на засідання МВК м. Чорноморська);

3.      пункт 3 ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (порушені права місцевих засобів масової інформації комунальної газети «Чорноморський маяк», ТОВ телерадіокомпанії «ІТ-3»  які не повідомлялись про дату, місце та час проведення зборів виборців, а також на безперешкодний доступ на збори виборців представників цих засобів масової інформації);

4.      пункт 1 ст. 39 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (голова територіальної виборчої комісії Сорокін К.О. не повідомив депутатів Міркулу С.В., Пономарьова Є.О., Боровську О.Р. про проведення зборів виборців);

5.      ст.ст. 37, 38, 40 України «Про статус депутатів місцевих рад» (Закони України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеві вибори» не містять процедури та порядку відкликання депутата який у виборчому списку місцевої організації партії значився як  перший кандидат);

6.      ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (юридичних підстав, передбачених ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», для відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. не існує, тому складений протокол зборів виборців від 10.07.2018 року є незаконним);

7.      ст.ст. 2, 3, 37 Закону «Про місцеві вибори», ст. 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (право вносити пропозицію про відкликання депутатів  Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. мають виключно виборці територіального виборчого округу за якими закріплювались ці депутата, а не багатомандатного виборчого округу).

Наведена правова позиція незаконності дій під час проведення 10.07.2018 року зборів виборців роз’яснюється найвищими державними та громадськими інститутами:

-          Інститут законодавства Верховної ради України лист від 31.10.2016 року №22/560-1-18;

-          Асоціації міст України лист від 08 листопада 2016 року №5-600;

-          Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України лист від 04.11.2016 року №04-14/8 – 5350;

-          Апарат Верховної ради України – головне юридичне управління лист №07/05-514 (266205) від 08.11.2016 року.

Копії вказаних листів – роз’яснень разом із відповідними скаргами передані голові МВК м. Чорноморська Сорокіну К.О.

Розуміючи, що вищевказані порушення є очевидними, члени ініціативної групи та інші особи, які організовували збори виборців 10.07.2018 року щодо незаконного відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р., свідомо йшли на ці правопорушення чим створили та продовжують створювати штучні перешкоди у роботі депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р. та за будь які цілі намагаються перешкодити у  реалізації ними своїх повноважень, визначених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Відповідно до ст. 351 Кримінального кодексу України створення штучних перешкод у  роботі депутата місцевої ради є кримінальним злочином.

Враховуюче вищевикладене, депутатами Чорноморської міської ради Міркулою С.В., Пономарьовим Є.О., Боровською О.Р. до органів Поліції подані заяви про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.  351  КК України, якими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за фактами, викладеними у цих заявах.

На підставі викладеного та керуючись Конституцією України, Кримінальним  кодексом України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеві вибори», -

ПРОШУ:

1.      Прийняти до відома інформацію про направлення мною заяв до органів Прокуратури, Поліції, СБУ про незаконні факти проведення членами ініціативної групи та іншими особами зборів виборців 10.07.2018 року, та порушення щодо цих осіб кримінального провадження.

2.      Терміново за нашою участю розглянути це звернення.

3.      В обов’язковому порядку згідно ч. 4 ст. 38, ч. 2 ст. 41 Закону України «Про місцеві вибори» перевірити у протоколі зборів виборців від 10.07.2018 року «зміст звернення виборців», та за наявності відсутності підстав для відкликання депутата, визначених ст. 37 цього Закону, прийняти рішення  про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

4.      Прийняти до відома та врахувати, що питання порядку відкликання депутата, який був визначений як перший кандидат на сьогодні не регламентовано Законом України «Про місцеві вибори».

5.      Прийняти до відома та врахувати, що право вносити пропозицію про відкликання депутатів мають виключно виборці територіального виборчого округу за якими закріплювались кандидати в депутати Міркула С.В., Пономарьов Є.О., Боровська О.Р., а не багатомандатного виборчого округу.

6.      Прийняти до відома та врахувати, що було порушено право депутатів Міркула С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р бути присутнім на зборах виборців 10.07.2018 року, гарантоване ст. 48 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

7.      Прийняти до відома та врахувати, що в порушення п. 1 ст. 39 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» голова МВК м. Чорноморська Сорокін К.О. не повідомив депутатів Міркулу С.В., Пономарьова Є.О., Боровську О.Р. про проведення зборів виборців 10.07.2018 року.

8.      Прийняти рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р., яке було прийнято на зборах виборців 10.07.2018 року.

9.      Прийняти інші передбачені законодавством заходи щодо припинення порушення законодавства щодо відкликання депутатів Міркули С.В., Пономарьова Є.О., Боровської О.Р., яке було прийнято на зборах виборців 10.07.2018 року.

10.  Терміново ознайомити нас з протоколом зборів виборців 10.07.2018 року.

11.  В порядку передбаченому п. 1 ст. 48 «Про статус депутатів місцевих рад» в обов’язковому порядку запросити Міркулу С.В., Пономарьова Є.О., Боровську О.Р. на засідання  Чорноморської міської виборчої комісії Одеської області при  розгляді  нею  питань,  що стосуються їх відкликання.

 

З повагою,

Боровська О.Р.

Міркула С.В.

Пономарьов Є.О. 

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань