КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про створення служби екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

Тип документу

Проекти рішень міської ради

Ідентифікаційний номер

265F1DCB-7F17-4C0C-B69C-AE27003547BF

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління економічного розвитку та торгівлі

Відповідальна особа

Рябова Т.Ю.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

04.12.2019

09:19

Останні зміни

04.12.2019

09:48

Дата прийняття

04.12.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Розглянувши пропозиції міського голови  щодо створення служби екології Чорноморської міської ради Одеської області, з метою реалізації повноважень Чорноморської міської ради Одеської області у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та реалізації екологічної політики в місті, відповідно до статей 15, 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №732-р «Про затвердження Плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою,  

 

Чорноморська міська рада Одеської області вирішила:

 

1. Створити службу екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

 

2. Затвердити Положення про службу екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

 

3. Рекомендувати Чорноморському міському голові до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади призначити виконуючого обов’язки начальника служби екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою, заступника міського голови Ясніцького О.О.

 

 

Міський голова                                                                                                      В.Я. Хмельнюк

Додаток

до рішення Чорноморської міської ради Одеської області

від _____________________№________

 

Положення

про службу екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба з питань екології (далі – служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області. Служба є підзвітною і підконтрольною  виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області, підпорядкована міському голові і заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.2. Службу утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів на території міста, а також побудови сучасної ефективної системи екологічного менеджменту.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією, Кодексами і Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами профільних Міністерств, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями Одеської обласної ради, рішеннями Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями Чорноморського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Працівники служби призначаються на посади Чорноморським міським головою за умовами конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.5. Структура, штатна чисельність працівників служби затверджуються рішеннями Чорноморської міської ради Одеської області.

1.6. Служба не наділяється правами юридичної особи, не має власної печатки, в діловому листуванні використовує бланк виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

2. МЕТА СЛУЖБИ

2.1. Основною метою служби є здійснення на території  Чорноморської міської ради екологічної політики, спрямованої на поліпшення екологічного стану, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, впровадження енергозберігаючих технологій.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

3.1. Реалізація державної політики та повноважень виконавчих органів міської ради в сфері охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження.

3.2. Визначення пріоритетних напрямків вирішення екологічних проблем, природоохоронних та енергоефективних заходів.

3.3. Забезпечення діяльності, яка спрямована на поліпшення стану і запобіганню забруднення довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

3.4. Підготовка проєктів рішень Чорноморської міської ради Одеської області, її виконавчого комітету і розпоряджень Чорноморського міського голови.

3.5. Підготовка і подання на затвердження Чорноморській міській раді Одеської області  пропозицій для складання та реалізації місцевих програм з питань охорони довкілля.

3.6. Координація роботи по зменшенню техногенного навантаження на природне середовище та споживанню невідновлюваних джерел енергії серед підприємств, установ та організацій на території Чорноморської міської ради.

3.7. Виконання та втілення в життя заходів та положень Угоди Мерів, розробка/коригування плану для сталого енергетичного розвитку.

3.8. Забезпечення виконання вимог системи управління якістю відповідно стандартів

ISO-9001:2015 та ISO-14001:2015. Участь в проведенні внутрішнього аудиту.

 

3.9. Забезпечення запровадження в місті принципів енергоефективності та енергозбереження.

3.10. Проведення діяльності щодо залучення грантів для співфінансування проєктів з екологічних питань та питань розвитку транспортної інфраструктури.

4.ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Бере участь у реалізації державної політики щодо екологічних питань та енергоменеджменту.

4.2. Здійснює формування розділів та показників програми економічного і соціального розвитку міста Чорноморська у сферах охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності, на відповідний рік.

4.3. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проєкти рішень Чорноморської міської ради Одеської області, її виконавчого комітету, розпоряджень Чорноморського міського голови.

4.4. Веде постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародної технічної допомоги.

4.5. Веде моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету та промисловими підприємствами.

4.6. Інформує населення, підприємства, організації та громадян про стан навколишнього природного середовища.

4.7. Здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян.

4.8. Приймає участь в міських комісіях по благоустрою, санітарному стану та екологічних проблемах міста, а також у розгляді питань з охорони навколишнього природного середовища.

4.9. Розглядає та опрацьовує матеріали щодо погодження «Заяви про наміри» та приймає на контроль заяву про екологічні наслідки діяльності об’єктів промислового та цивільного призначення (складову розділу матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення).

4.10. Організує та забезпечує проведення стратегічної екологічної оцінки.

4.11. Координує співпрацю міста в сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує реалізацію спільних проєктів.

4.12. Обґрунтовує і розробляє пропозиції, спрямовані на підвищення екологічної та енергетичної ефективності управлінської діяльності.

4.13. Забезпечує організаційну підготовку і проведення нарад, семінарів, які проводять Чорноморська міська рада Одеської області  та її виконавчий комітет з питань компетенції служби.

4.14. Співпрацює з державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами різних форм власності, фондами в Україні та за кордоном з питань компетенції служби.

4.15. Координує роботу, забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради в реалізації їх повноважень з питань, що входять до компетенції служби.

4.16. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські зверненння та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

4.17. Готує відповіді на вхідну кореспонденцію, листи у виконавчі та законодавчі органи влади та інші організації з питань, що належать до компетенції служби.

4.18. Звітує перед Чорноморською міською радою Одеської області, її виконавчим комітетом, постійними профільними комісіями міської ради про виконану роботу з охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності.

4.19. Взаємодіє для отримання інформації з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян в реалізації питань охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності.

4.20. Організує проведення тематичних заходів, що відносяться до компетенції служби.

4.21. Надає допомогу підприємствам, установам та організаціям, які звернулися за роз'ясненнями щодо виконання та реалізації пунктів плану сталого енергетичного розвитку.

4.22. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Чорноморська міська рада Одеської області або її виконавчий комітет.

4.23. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, рішень Чорноморської міської ради Одеської області, її виконавчого комітету та  розпоряджень Чорноморського міського голови.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови на умовах конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

5.2. Діловодство служби ведеться згідно з номенклатурою справ та Інструкцією з діловодства виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

5.3. Начальник служби:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, відповідає за виконання покладених на службу завдань.

5.3.2. Розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, розробляє та затверджує посадові інструкції.

5.3.3. Забезпечує дотримання працівниками служби правил охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.4. Проводить роботу щодо підвищення професійної кваліфікації працівників служби.

5.3.5. Відповідає за ведення діловодства, своєчасне проходження, виконання документів, етичну поведінку працівників служби.

5.3.6. Представляє службу з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

5.3.7. У разі тимчасової відсутності начальника служби, його обов’язки на цей час виконує головний спеціаліст служби екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, призначений розпорядженням Чорноморського міського голови.

5.4. Служба взаємодіє з іншими відділами, управліннями Чорноморської міської ради Одеської області, використовує в своїй роботі статистичну, оперативну, довідкову інформацію, підготовлену і підтверджену у встановленому порядку.

6. ПРАВА СЛУЖБИ

6.1. Служба має право:

6.1.1. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Чорноморської міської ради Одеської області, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, і семінарах, що проводяться цими органами з питань, що входять до компетенції служби.

6.1.2. Скликати наради, формувати комісії для вирішення питань, що стосуються напрямків роботи служби.

6.1.3. Отримувати в установленому порядку від підприємств усіх форм власності, установ і організацій, виконавчих органів міської ради інформацію, документи, інші матеріали, які необхідні для виконання завдань, що належать до компетенції служби.

6.1.4. Вносити пропозиції керівникам підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції служби, відповідно до цього Положення і вимагати їх виконання.

6.1.5. Вносити Чорноморській міській раді Одеської області пропозиції з використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

6.1.6 Вносити пропозиції Чорноморській міській раді Одеської області та її виконавчому комітету з усіх питань поліпшення роботи підприємств, установ та організацій, які є забруднювачами навколишнього середовища, зокрема, викидів діоксиду вуглецю.

6.1.7. Представляти Чорноморську міську раду Одеської області, її виконавчий комітет у державних та громадських організаціях при розгляді питань охорони навколишнього природного середовища.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ

7.1. Служба несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань та здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

7.2. Працівники служби притягаються до відповідальності згідно з діючим законодавством за порушення трудової дисципліни, вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих актів України.

 

Секретар міської ради                                                                  О.П. Лисиця

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань