КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про врегулювання деяких питань з оренди майна, що належить до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Тип документу

Проекти рішень міської ради

Ідентифікаційний номер

4A4E246B-D2A3-4085-ABD8-551B6F9C95C9

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc, docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління комунальної власності та земельних відносин

Відповідальна особа

Пакунова Ю.А.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Оренда .

Перше оприлюднення

15.01.2021

13:18

Останні зміни

12.02.2021

09:04

Дата прийняття

15.01.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою врегулювання правових та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна Чорноморської територіальної громади та реалізації норм  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», «Порядку передачі в оренду державного та комунального майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, беручи до уваги  постанову Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 04.09.2020 №607-VII «Про приведення орендних відносин щодо майна, яке належить до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеської області, у відповідність до норм чинного законодавства»,  ст.ст. 169, 172, 327 Цивільного кодексу України,  ст.ст. 283-289, 291 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись статтями 25, 59, 60 Закону України               «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                               

Чорноморська  міська  рада  Одеського району Одеської області  вирішила:

 

        1.  Визначити органом, уповноваженим  представницьким органом місцевого самоврядування, та уповноваженим органом управління  в розумінні Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  -   управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської  міської ради Одеського району  Одеської області.

       2. Затвердити додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Чорноморської  територіальної громади в особі Чорноморської  міської ради Одеського району  Одеської області (додаток 1).

       3.  При укладенні договорів оренди  майна, що належить до комунальної власності Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області,  застосовувати Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» та по тексту слова «державної» та «до державного бюджету»  в усіх  відмінках читати відповідно  «комунальної» та «до міського бюджету».

        3.1. Договір  оренди  може  відрізнятися  від  Примірного  договору оренди, якщо об’єкт  оренди  передається в  оренду  з  додатковими  умовами   згідно з  законодавством та  враховуючи особливості об’єкта оренди.

        4.  Встановити розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна, що  перебуває в комунальній власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області у розмірі 1 (одна) гривня (що  зараховується до міського бюджету у розмірі 100 %)  орендарям,  яким за окремими законами України надаються гарантії безоплатного користування будівлями, спорудами, приміщеннями, а також  їх окремими частинами та іншим майном, необхідним для здійснення   їх статутних завдань.

        5. У разі, якщо розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна, що  перебуває в комунальній власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, для орендарів  відповідної категорії  становитиме 1 (одну) гривню, абзац перший пункту 11 договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності, слова                                       “Сума забезпечувального депозиту” -  виключити.

         6. Авансовий внесок орендної плати  у пункті  10.1. (2) та  забезпечувальний  депозит  у пункті 11  Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», встановити у  розмірі 2 (дві) місячні орендні плати.

         7. Затвердити форму акту приймання-передачі майна комунальної власності, що є невід’ємною частиною договору  оренди (додаток 2).

         8. Рішення  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області  від 29.12.2011 № 962  «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду   майна,  що  перебуває в комунальній власності Чорноморської територіальної  громади в особі Чорноморської  міської ради» та пункти 1, 2, 3 рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області «Про внесення змін до рішення  виконавчого   комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 29.12.2011 року № 962  «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває в комунальній власності Чорноморської територіальної  громади в особі Чорноморської  міської   ради»  від 27.09.2018 № 304  вважати  такими,  що  втратили  чинність.

       9.   Управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області довести  дане рішення до всіх  управлінь, відділів, підприємств, установ, організацій, що утворені  Чорноморською  міською радою Одеського району Одеської області, майно яких перебуває в комунальній власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області та знаходиться в повному господарському віданні чи оперативному  управлінні. 

       10.  Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття Чорноморською  міською радою Одеського району Одеської області.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, заступників  міського  голови, згідно з розподілом посадових обов’язків.    

 

Міський голова                                                                                            Василь  ГУЛЯЄВ

 

 

 

Додаток   1    до     рішення

Чорноморської міської ради

Одеського   району

Одеської   області

 від ________ № _________

 

Додатковий перелік

підприємств, установ, організацій,

що надають соціально важливі послуги населенню

Чорноморської  територіальної громади

в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

 

           1. Підприємства, установи, організації, управління, відділи, комітети, центри,  що утворені  Чорноморською  міською радою Одеського району Одеської області;

           2. Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації громадян без визначеного місця проживання  «Шлях до дому»;

           3. Громадська організація «Чорноморська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»;

           4.   Громадська організація «Ветеранів та інвалідів АТО – РАПИРА»;

           5.   Громадська організація «Ветерани АТО міста Чорноморська»;

           6. Громадське формування з охорони громадського порядку та державного контролю "ПАТРУЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ";

           7. Чорноморське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка»;

           8.  Підприємства, у т.ч. фізичні особи-підприємці, організації, установи, організації у сфері спорту,  які проводять діяльність з розвитку дитячо-юнацького спорту та фізичної культури.

                 Послуги, які надаються орендарями, вважаються соціально важливими у випадках наступних умов:

             8.1 звіт про статутну діяльність за минулий рік, із додаванням фото -  підтверджуючих заходів, турнірів, змагань;

             8.2  рекомендації від відповідних федерацій спорту про діяльність орендаря, зокрема про участь дітей, які займаються на орендованих орендарем площах, у визначених федераціями заходах, турнірах, змаганнях;

             8.3. договір про співпрацю з профільним структурним підрозділом -  відділом  у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської  ради Одеського  району Одеської області;

              8.4. кількість груп/ секцій та кількість дітей, що займаються;

              8.5. вік дітей, що займаються;

              8.6. середній вік дітей, які займаються, не повинен перевищувати 15 років.

              9.  Підприємства, у т.ч. фізичні особи-підприємці, спілки, установи, організації  які об’єднують дітей, молодь, студентів та проводять діяльність з педагогічної та виховної  роботи, спрямованої на підвищення культурного рівня населення.

             Послуги, які надаються орендарями, вважаються соціально важливими у випадках наступних умов:

             9.1. звіт про статутну діяльність за минулий рік, із додаванням фото - підтверджуючих заходів, семінарів та тренінгів, зльотів, конкурсів та фестивалів;  

              9.2. договори  про співпрацю з профільними структурними підрозділами:   

                   9.2.1. відділом  у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської  ради Одеського  району Одеської області;

                   9.2.2. відділом освіти Чорноморської міської  ради Одеського  району Одеської області;

                   9.2.3. відділом культури Чорноморської міської  ради Одеського  району Одеської області;

 

            Примітка:

                   Вищезазначені у цьому додатку умови не стосуються перелічених:

  •   фізичних та юридичних осіб, діяльність яких у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, та  полягає у підготовці та участі у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів;
  • приватних  фізичних та юридичних осіб, метою діяльності яких  є  отримання  прибутку.              

 

          Начальнику УКВтаЗВ                                                                    Юлія ПАКУНОВА

 

 

Додаток  2  до рішення

Чорноморської міської ради

Одеського району  Одеської області

від _________________ № _______ 

 

Акт

приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної  власності

 

 

м. [_____]                                                                                                     [ДД.ММ.РРРР]

 

 

         Орендар, код за ЄДРПОУ [_____], що знаходиться за адресою: [_____],  в особі [_____], який діє на підставі [_____] з однієї сторони, та

          Балансоутримувач, код за ЄДРПОУ [_____], що знаходиться за адресою: [_____],  в особі [_____], який діє на підставі [_____] з другої сторони, склали цей Акт, про наведене нижче:

 

  1. На виконання договору оренди нерухомого майна від [ДД.ММ.РРРР] № [_____] (далі – Договір оренди) Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно, що належить до комунальної  власності, –

 

Для нерухомого майна

Характеристика нерухомого майна

 

Ключ об’єкта, під яким об’єкт включений до Переліку відповідного типу

 

Поверх

 

Загальна площа об'єкта (кв. м)

 

Корисна площа об'єкта (кв. м)

 

Назва об'єкта

 

Місцезнаходження об'єкта

 

Або[1]

Для індивідуально визначеного майна

Інформація про об’єкт оренди

 

Ключ об’єкта, під яким об’єкт включений до Переліку відповідного типу

 

(далі – Об’єкт оренди), що перебуває на балансі Балансоутримувача та належить до сфери управління [_____].

3. Балансоутримувач і Орендар засвідчують, що, за винятком тих випадків і обставин, про які зазначено у пункті 4 нижче:

3.1. Об’єкт оренди є вільним від третіх осіб, всередині Об’єкта оренди немає майна, належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до Об’єкта оренди надається Орендарю в день підписання цього акта приймання-передачі;

3.2. повністю відповідає дійсності інформація про Об’єкт оренди:

оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду (інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди), а також

розкрита на сайті Чорноморської міської ради Одеської області у Переліку відповідного типу або у Переліку договорів оренди комунального нерухомого майна, щодо яких орендодавцем прийнято рішення про продовження терміну їх дії на аукціоні (далі – Переліки).

4. _______________________________________________________.

(Відповідно до підпунктів 9.1.1 і 9.1.2 Договору оренди у цьому пункті зазначається інформація про випадки і обставини, що мають значення для визначення стану, в якому перебуває Об’єкт оренди, і  які сталі відомі під час приймання-передачі Об’єкта оренди, за умови, що такі обставини не були розкриті в оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про Об’єкт оренди або у Переліках або були розкриті неповно чи містили інформацію про Об’єкт оренди, яка станом на дату цього Акта не відповідає дійсності.

Якщо такої інформації немає, Сторони зазначають в цьому пункті: «Запевнення Балансоутримувача, зазначені у пунктах 9.1.1 і 9.1.2 Договору оренди, повністю відповідають дійсності, а випадки і обставини, на які є посилання у цих пунктах Договору оренди, відсутні»).

 

5. Цим Актом орендар засвідчує, що отримав від Балансоутримувача необхідний комплект ключів від Об’єкта у кількості [_____] штук[2].

 

  Довідково: Відповідно до пункту 12.9 Договору оренди, договір може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо протягом одного місяця після підписання Акта приймання-передачі Орендар отримає докази істотної невідповідності об’єкта оренди інформації про нього, зазначеній в оголошенні або інформаційному повідомленні/інформації про об’єкт оренди або в Акті приймання-передачі.

 

 

Балансоутримувач                                                                              Орендар

__________________                                                                    _________________

 

_________________                                                                     _________________

М.П. (в разі наявності)                                                                 М.П.(в разі наявності)

 

 

 

   Начальнику УКВтаЗВ                                                                    Юлія ПАКУНОВА

 

[1] Обрати один із двох варіантів опису майна

[2] Цей пункт не включається до Акта, якщо доступ до Об’єкта оренди забезпечується без ключів

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань