КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про міську комісію з питань екологічної безпеки та раціонального природокористування

Тип документу

Проекти рішень виконавчого комітету

Ідентифікаційний номер

AA57D01C-AD14-4EB4-8F6B-102F309A7F8D

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління комунальної власності та земельних відносин

Відповідальна особа

Гєнчева Н.Є.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Екологія .

Перше оприлюднення

14.01.2021

13:53

Останні зміни

14.01.2021

13:54

Дата прийняття

14.01.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

До виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області надходять скарги від мешканців м. Чорноморська щодо негативного впливу виробничої діяльності промислових підприємств, акустичного навантаження, погіршення якості повітря та умов проживання.

Листом від 02.05.2019 № 04-24/2429 Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації рекомендував виконавчому органу Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області утворити робочу комісію для здійснення перевірки фактів, викладених у скаргах мешканців.

          На підставі викладеного та керуючись ст. 28 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», статтями 19, 35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтями 18, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області вирішив:

 

         1. Затвердити  Положення  про   міську   комісію  з  питань  екологічної   безпеки   та раціонального природокористування при виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - комісія) та її склад, що додаються.

 

         2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на сектор екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

          3. Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.07.2019 № 197 «Про створення робочої комісії по перевірці фактів негативного впливу промислових підприємств на умови проживання мешканців м.Чорноморська» вважати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олександра Васильєва та постійну комісію з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою.                                                                                 

 

 

Міський голова                                                                             Василь ГУЛЯЄВ

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від ___________2021 року № ____

 

Положення

про міську комісію з питань екологічної безпеки та раціонального природокористування

 

1. Загальні положення

          1.1 Це Положення визначає діяльність міської комісії з питань екологічного       безпеки та раціонального природокористування (далі – комісія). Комісія є постійно діючим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з метою координації, контролю та 2моніторингу діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, охорони навколишнього природного середовища, здійснення екологічної політики, регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище на території, яка підпорядкована Чорноморській міській раді Одеського району Одеської області.

          1.2 Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

 

                               2. Порядок створення та організація діяльності комісії

    2.1 Склад   комісії  та  Положення   про  неї  затверджується   рішенням  виконавчого

комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

    2.2 Головою  комісії  є  заступник  міського  голови  з  питань діяльності виконавчих

органів ради.

          2.3 Комісія створюється з посадових осіб структурних підрозділів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, задіяних на постійній основі та представників компетентних державних органів, закладів, установ, організацій, а також комунальних підприємств Чорноморської міської ради, залучених за узгодженням.

          2.4 Секретар комісії готує необхідні матеріали для роботи комісії, повідомляє членів комісії про дату, час та місце проведення засідання, веде протокол засідання та зберігає відповідні матеріали про роботу комісії. У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки за дорученням голови комісії виконує інший член комісії.

          2.5 Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які призначаються головою  комісії та проводяться по мірі надходження заяв, необхідності організації здійснення заходів екологічної безпеки або встановлення фактів порушення природоохоронного законодавства. У разі відсутності голови комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови комісії.

         2.6 В ході розгляду заяви чи повідомлення, за умови необхідності, комісія здійснює обстеження об’єкту або території та складає акт обстеження. В разі виявлення порушення природоохоронного законодавства комісія приймає рішення про направлення матеріалів до компетентного уповноваженого органу та за потреби листом повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації.

         2.7 Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем комісії. Якщо кількість голосів рівна, то вирішальним є голос голови комісії.

         Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконавчого комітету, спеціалізованих служб міста, підприємств, установ та організацій міста.

 

                                        3. Основні завдання та права комісії

          3.1 Основними завданнями комісії є:

- координація, контроль та моніторинг діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території, яка підпорядкована Чорноморській міській раді Одеського району Одеської області, незалежно від форм власності та підпорядкування;

- здійснення моніторингу та контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів місцевого значення;

 - здійснення моніторингу та контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;

- здійснення моніторингу та контролю у галузі охорони атмосферного повітря, з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря;

- вжиття необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини;

- здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

- здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу до узбережжя Чорного моря, Сухого лиману у межах пляжної зони для загального водокористування;

- оприлюднення інформації про результати роботи комісії у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради;

 - здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України.

         3.2 Комісія має право:

- розглядати звернення та повідомлення підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян та приймати рішення за результатами їх розгляду;

- запрошувати заявників на засідання комісії або розглядати заяви без їх участі;

- одержувати інформацію в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності;

- здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Транспортне обслуговування членів комісії здійснюється за рахунок коштів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій.

 

4. Прикінцеві положення

4.1 Внесення  будь – яких  доповнень  до  Положення  та  складу комісії здійснюється у

тому ж порядку, що і їх затвердження.

 

 

 

Керуючий справами

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до  рішення виконавчого комітету

від   _______2021 року  №  _____

 

Склад

міської  комісії  з  питань  екологічної  безпеки  та раціонального природокористування

 

 

Голова комісії:

                                                                                                  

Заступник міського голови                                                                         Олександр ВАСИЛЬЄВ

 

 

Заступник голови комісії:

 

Завідуюча сектором екології виконавчого комітету

Чорноморської   міської   ради   Одеського   району

Одеської області                                                                                                       Тетяна РЯБОВА

 

 

Члени комісії:

 

Начальник     юридичного       відділу       управління

державної реєстрації прав та правового забезпечення

Чорноморської   міської     ради    Одеського   району

Одеської області                                                                                          В’ячеслав ОХОТНІКОВ                                         

 

 

Начальник відділу ДАБК виконавчого комітету

Чорноморської міської ради Одеського   району

Одеської області                                                                                                          Олена ЛИПАЧ

 

В.о.   начальника   управління   архітектури   та

містобудування        виконавчого         комітету

Чорноморської міської ради Одеського   району

Одеської області                                                                                                             Олена ТКАЧ   

 

Начальник управління комунальної власності та

земельних відносин Чорноморської міської ради

Одеського   району Одеської області                                                                 Юлія ПАКУНОВА

 

 

В.о. генерального директора ДП «Лабораторний

центр МОЗ на ВТ»  (за згодою)                                                            Микола ГОЛУБЯТНИКОВ          

 

Начальник  Чорноморського міського управління

ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області    

(за згодою)                                                                                                         Андрій САПУНКОВ

 

Голова Олександрівської селищної адміністрації

Чорноморської міської ради  Одеського району

Одеської області                                                                                                     Федір  БАЛИЧЕВ

 

Голова Малодолинської сільської адміністрації

Чорноморської міської ради Одеського району

Одеської області                                                                                                         Артем КНИШ

 

Голова Бурлачобалківської сільської адміністрації

Чорноморської міської ради Одеського району

Одеської області                                                                                                 Володимир ЖОРІН

 

Представник Департаменту екології та природних ресурсів

Одеської обласної державної адміністрації (за згодою)

 

Представник Державної екологічної інспекції в Одеської області (за згодою)

 

Начальник  Чорноморського відділення Овідіопольського відділу   ГУНП в Одеській області ( за згодою)         

 

                Керуючий справами

Рішення виконавчого комітету

27 вiд 03.02.2021

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань