КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про  РегламентІллічівської міської ради  шостогоскликання

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

ED1F371D-3F51-44A4-A639-54DF346A8C34

Номер рішення

4-V

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відповідальна особа

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова:

Перше оприлюднення

04.05.2011

08:23

Останні зміни

26.08.2016

13:51

Дата прийняття

04.05.2011

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

  

  

УКРАЇНА

  

ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Р  і  ш  е  н  н  я  

 

  

         12.11.2010 р.                                                    4-VI   

     

Заслухавши інформацію міського голови Хмельнюка В.Я. та розглянувши запропонований проект Регламенту Іллічівської міської ради шостого скликання, керуючись статтями 26, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   

  

 

Іллічівська міська рада вирішила:

  


  

1.       Затвердити Регламент Іллічівської міської ради шостого скликання (додається).

  

2.       Контроль за дотриманням  Регламенту  Іллічівської міської ради шостого скликання покласти на секретаря міської ради  та на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.

 

  

 

  

Міський голова                                                     В.Я.Хмельнюк


  

Додаток  до  рішення

  

Іллічівської міської  ради

  

від 12.11.2010 року №  4-VІ

  

 

  

Регламент  Іллічівської  міської ради

  

Одеської  області

  

шостого скликання

  
Розділ 1. Загальні положення
  

 

  

Стаття 1. Правове поле дії Регламенту

  

1. Цей Регламент визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Іллічівської міської ради (далі - ради), її виконавчих  органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законодавчими актами.

  

2. Процедурні питання, які не відрегульовані Законами чи цим Регламентом, встановлюються радою, виходячи з необхідності реалізації в повному обсязі прав депутатів та їх рівної відповідальності перед виборцями.

  

3. Регламент розроблено на основі  діючих  законодавчих актів і він обов'язковий для виконання радою та її виконавчими органами, а також в межах повноважень  наданих радою її виконавчим  органам, підприємствами, організаціями й установами, розташованими  в  межах  територіальної громади.

  

4. Тлумачення положень Регламенту покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.

  

 

  

Стаття 2. Порядок прийняття Регламенту та внесення до нього змін

  

1. Регламент, а також зміни й доповнення до нього приймаються на сесії ради більшістю голосів від загального складу ради, набирають чинності з моменту  їх   затвердження сесією ради.

  

2. Регламент ради діє до моменту прийняття рішення ради про затвердження нового Регламенту.

  

3. Зміни і доповнення можуть бути внесені в Регламент з ініціативи  міського голови, постійних комісій, депутатів ради, виконавчого комітету ради, загальних  зборів  громадян.

  

 

  

Стаття 3. Основні принципи діяльності  міської  ради

  

1. Міська рада, як представницький  орган місцевого самоврядування, здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону  України „Про  статус  депутатів  місцевих  рад” та  іншого  чинного  законодавства  України, виходячи з інтересів територіальної  громади, забезпечує вирішення на своїй території питань місцевого значення в поєднанні з реалізацією державної політики.

  

2. Рада прагне досягти максимального узгодження думок та позицій депутатів при підготовці та прийнятті рішень, гарантує право меншості на публічний вираз незгоди з рішенням більшості. При цьому меншість не звільняється від виконання прийнятого більшістю  рішення.

  

 

  

Стаття 4. Склад  міської ради

  

1. Рада складається з 36 депутатів, які обираються населенням міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування у відповідності до  Закону України “Про вибори депутатів Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських  голів”.

  

2. Строк повноважень  депутатів ради -  4  роки.

  

 

  

Стаття 5.  Використання радою державної та міської символіки

  

1. В залі засідань, де проводяться сесії ради, встановлюється Державний прапор України. На будинку ради і її виконавчого комітету Державний прапор України піднятий постійно.

  

2. На будинку ради та її виконавчого комітету встановлюються вивіски з надписами на державній мові: “Іллічівська міська рада Одеської  області” та “Виконавчий комітет Іллічівської міської ради”.

  

3. Іллічівська  міська рада та її виконавчий комітет є юридичними особами і мають круглі печатки з зображенням Державного герба України, відповідні штампи, бланки  з  реквізитами  міської  ради.

  

4. Рада затверджує символіку (герб, прапор, тощо) міста Іллічівськ. Використання символіки міста іншими суб’єктами права можливе лише з дозволу ради.

  

 

  

Стаття 6. Реалізація відповідальності ради, її органів та посадових осіб

  

1. Рада, її виконавчі органи та  посадові особи несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятих ними рішень у відповідності з статтями 74-77 Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” та  згідно  іншого  чинного  законодавства  України.

  

2. Рішення, що ними  прийняті,  якими порушуються права й інтереси громадян,  юридичних  осіб, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному діючим законодавством.

  

Розділ 2. Діяльність депутатів ради

  

 

  

Стаття 7. Порядок визнання повноважень депутатів ради

  

1. Повноваження депутатів ради, гарантії депутатської діяльності та порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", „Про  вибори  депутатів  Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  рад  та  сільських, селищних,  міських голів” та цим Регламентом.

  

2. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. 

  

3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та у порядку, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

  

 

  

Стаття 8. Реалізація прав і обов'язків депутатів

  

1. Свої повноваження депутати реалізують на сесіях ради, приймаючи участь в роботі її органів, та у вирішенні питань, що надходять від виборців.

  

2. Діяльність депутата в раді та її органах здійснюється у відповідності з статтями 9-12 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад “.

  

3. Порядок роботи із  зверненнями  громадян, дорученнями виборців визначається статтями 12,13,17  Закону України “Про статус депутатів місцевих рад ”.

  

4. Основні гарантії депутатської діяльності визначені розділом 4 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

  

5. Підстави та порядок відклику депутата визначені  розділом 5  Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

  

 

  

Розділ 3. Формування та організація роботи  виконавчих  органів ради, вибори і відклик посадових осіб

  

 

  

Стаття 9. Підзвітність  раді її  виконавчих  органів і посадових осіб

  

1. Постійні і тимчасові комісії, депутатські фракції  та  виконавчі   органи ради,  заступники  міського  голови,  керуючий  справами (секретар) виконавчого  комітету  підзвітні і підконтрольні раді.

  

2. Вибори на посаду і звільнення посадових осіб (крім міського голови), формування виконкому, постійних і тимчасових депутатських комісій, заслуховування звітів постійних комісій, заступників  міського  голови, керуючого  справами(секретар) виконавчого  комітету яких рада призначає або затверджує, згідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, є виключною компетенцією ради.

  

 

  

Стаття 10.  Міський голова

  

               1. Іллічівський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на сесіях ради.

  

2. Міський голова обирається територіальною громадою міста на засадах загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки  в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

  

3. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

  

4. Після оголошення міської територіальної виборчої комісії про його обрання міський голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом міського голови під текстом присяги, який зберігається у відділі кадрів ради до закінчення терміну його повноважень.

  

5. Текст присяги Іллічівського міського голови:

  

Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.

  

6. Основні повноваження  міського голови визначені в статті 42 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також встановлюються  іншими нормативними  актами.

  

7. Міський  голова  здійснює інші  повноваження  місцевого  самоврядування визначені пунктом  19 статті 42  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”

  

8. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у відповідності з положеннями закріпленими у статтях 26, 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  

 

  

Стаття 11. Секретар ради

  

1. Секретар ради обирається  з числа депутатів міської ради, за поданням міського голови, шляхом таємного голосування і виконує свої обов'язки відповідно зі статтею 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Секретар ради вважається обраним, коли за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.

  

2. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради у  порядку  встановленому  пунктом 1  статті 11 цього  Регламенту.

  

 

  

Стаття 12. Постійні комісії  міської ради

  

1. Постійні  комісії  обираються  радою  на  термін  її  повноважень  у  складі  голови і  членів  комісії. Всі  інші  питання можливої структури  комісії  вирішуються  відповідною  комісією.

  

2. Для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що є компетенцією ради, здійснення контролю за виконанням її рішень, рада обирає з числа депутатів постійні комісії, встановлює їх кількісний склад.

  

3. При обранні постійних комісій за рішенням ради голосування проводиться за складом  комісії в цілому, чи окремо по кожній кандидатурі.

  

4. Повноваження постійних комісій і порядок їх роботи визначені статтею 47 Закону України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Регламентом ради, а також Положенням про постійні комісії, яке  затверджується радою.

  

5. Постійні комісії проводять роботу згідно плану, затвердженого радою, а також можуть виконувати роботу, не передбачену планом, ведуть облік своєї діяльності.

  

6. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію в стосунках з місцевими  органами  виконавчої  влади, громадськими органами і організаціями, депутатами ради, контролює виконання рішень комісії.

  

7. Засідання комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на два місяці і правомочні за наявності більше половини від загальної кількості членів комісії.

  

Свої  засідання  постійні  комісії  проводять  у  депутатській  кімнаті  будівлі міської  ради.

  

8. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів, від загальної кількості членів комісії. Член комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх в письмовій чи усній формі, при обговоренні цього питання на пленарному  засіданні ради.

  

9. У засіданні постійних комісій з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати, які не входять до складу комісії, а також запрошені посадові особи, експерти, громадяни, представники громадських організацій.

  

10. Для більш повного обґрунтування необхідності прийняття рішень, підвищенню гласності в роботі ради та її виконавчих органів, постійні комісії можуть проводити виїздні засідання на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих в  межах  територіальної  громади.

  

11. Постійні комісії з питань, що відносяться до їх компетенції, взаємодіють з органами самоорганізації населення, трудовими колективами, підприємствами, організаціями і установами.

  

Комісії у  питаннях, які  належать до  їх  відома мають право отримувати від керівників  органів виконавчої влади, підприємств, організацій і установ, що  знаходяться  у  межах  територіальної  громади необхідні документи і матеріали.

  

               Комісії мають право заслухати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників органів виконавчої влади, підприємств, організацій і установ та надавати їм рекомендації.        

  

12. Координацію діяльності комісій і сприяння їх роботі здійснює міський голова і секретар ради.

  

13. На  засіданнях  постійних  комісій  присутній   працівник  організаційного  відділу.

  

14. Секретар  постійної комісії у  триденний  термін оформляє протокол. Протокол комісії підписується головою та секретарем комісії і передається на збереження в організаційний відділ  ради, який за вказівкою голови комісії оформляє необхідні виписки рішень комісії і проводить їх розсилку адресатам.

  

15. Постійні  комісії звітують  про свою роботу на сесіях міської ради один  раз  на  рік.

  

 

  

Стаття 13. Депутатські  групи та  порядок  їх  утворення

  

1. Для  спільної  роботи  по  здійсненню  депутатських  повноважень,  депутати  міської  ради  можуть  на  основі взаємної  згоди об’єднуватися  в  депутатські  групи.

  

2. Членство  депутата ради в депутатській  групі  не  звільнює  його  від  персональної  відповідальності  за  здійснення  своїх  депутатських  повноважень  у  раді.

  

3. Депутатська  група  може  бути  утворена в  будь-який  час протягом  строку повноважень ради  шостого  скликання  за  рішенням  зборів  депутатів ради, які  виявили бажання  увійти  до  її складу. Депутатська  група  складається  не  менш, як з  п’яти  депутатів  міської  ради.

  

4. Депутати  міської  ради, які  входять  до  складу  депутатських  груп обирають  особу, яка  очолює  депутатську  групу, до  якої  додається  підписане  депутатами  цієї групи  письмове  повідомлення  про  сформування  депутатської  групи із  зазначенням її  назви, персонального складу  та  партійної  належності  членів  групи  та  депутатів, які уповноважені представляти  групу.

  

                              

  

Стаття 14. Депутатські фракції

  

1. Депутати  міської  ради  на  основі єдності  поглядів або партійного  членства  можуть  об’єднуватися  у депутатські  фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів  міської ради. До  складу  депутатських  фракцій  можуть  входити  також  позапартійні  депутати  міської  ради, які підтримують  політичну  спрямованість  фракцій.

  

2. Порядок  вступу  до  фракції  та  виходу  з  неї  визначається  самою  фракцією. Депутат  міської  ради  може  входити  до  складу  лише  однієї  фракції. Рішення  про  об’єднання  депутатів  у  фракцію доводиться  до  відома  депутатів  міської  ради  головуючим  на  пленарному  засіданні  ради.

  

3. Організація  діяльності  депутатських  фракцій  у  раді  покладається  на міського  голову.

  

 

  

Стаття 15. Права  депутатських  груп, фракцій

  

1. Депутатські  групи, фракції  мають  право:

  

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань