КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, на території Іллічівської міської ради

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

7C7B3E82-F8FE-49E4-9F06-A1E8382AA572

Номер рішення

68

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відповідальна особа

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова:

Перше оприлюднення

16.06.2011

10:57

Останні зміни

26.08.2016

13:51

Дата прийняття

16.06.2011

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

Рішення “Про внесення змін до рішення Іллічівської міської ради від 10.06.2011р. № 68-VI “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Іллічівської міської ради” від 28.10.2011р. №103-VI

 

УКРАЇНА

ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Р  і  ш  е  н  н  я

 

  10.06.2011 р.                                                         № 68 –VI

 

Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Іллічівської міської ради

 

  

     Відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій і комунальної власності, протокол від 07.06.2011р. № 16 , на виконання рішення Іллічівської міської ради від 27.12.2010р. № 22-VI"Про встановлення місцевих податків і зборів на території Іллічівської міської ради" та на підставі п.24 ч.1. ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

  

 

Іллічівськаміськарадавирішила:

  

  

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Іллічівської міської ради (додається). 

  

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року. 

  

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну депутатську комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій і комунальної власності та  заступника  міського  голови  Рибалку  М.В.

  

 

  

 

   Міськийголова                                                                           В.Я. Хмельнюк

 

 

  

Додаток  до рішення

  

Іллічівської міської ради

  

від 10.06.2011 р. № 68-VI 

  

 

  

П О Л О Ж Е Н Н Я 

  

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Іллічівської міської ради 

  

 

  

1.       Загальні положення 

  

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно п.10.3 ст.10, п. 12.3 ст.12, ст.265 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р.        № 2755-VІ, та на підставі п.24 ст.26, п.1 ст.69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. № 280/97-ВР із змінами та доповненнями. 

  

1.2. У цьому Положенні поняття  вживаються у такому значенні : 

  

Об’єкти житлової нерухомості- будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

  

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

  

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

  

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

  

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

  

ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

  

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

  

е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

  

є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку; 

  

2.       Платники податку 

  

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на території Іллічівської міської ради.

  

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

  

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

  

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

  

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

  

3. Об’єкт оподаткування 

  

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

  

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

  

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

  

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

  

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

  

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

  

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

  

д) гуртожитки. 

  

4. База оподаткування 

  

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

  

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

  

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

  

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів. 

  

5. Пільги із сплати податку 

  

5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

  

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

  

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

  

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності. 

  

6. Ставка податку 

  

6.1. Ставки податку встановлюються Іллічівською міською радою в таких розмірах за 1  кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

  

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить        1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

  

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

  

7. Податковий період 

  

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

  

8. Порядок обчислення суми податку 

  

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

  

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

  

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

  

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

  

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

  

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності стаття 265 Податкового кодексу України, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати до Державної податкової інспекції у м. Іллічівську відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  

8.5. Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

  

8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 

  

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком 

  

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
 право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

  

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

  

10. Порядок сплати податку 

  

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету м.Іллічівська згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

  

11. Строки сплати податку 

  

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

  

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

  

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

  

12.    Податковий обов’язок 

  

           12.1. Податковим обов’язком визнається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням. 

  

           12.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором. 

  

           12.3. Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених Податковим

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань