КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на території Чорноморської міської ради, затвердженого рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 10.07.2015 року № 637-VI

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

EE5CB763-18C8-4D49-A8FC-E62ABA2F30C2

Номер рішення

179

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Податки .

Перше оприлюднення

01.02.2017

11:24

Останні зміни

01.02.2017

11:29

Дата прийняття

27.01.2017

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

Відповідно до Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", від 21.12.2016 року № 1797- VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово – економічних питань, бюджету, інвестицій і комунальної власності, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

 

Чорноморська міська рада Одеської області вирішила:

 

1. Внести до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на території Чорноморської міської ради, яке затверджене рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 10.07.2015 року № 637-VI такі зміни та доповнення:

1) підпункт 3.2  пункту 3  доповнити підпунктами "ї - л" такого змісту:

"ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей";

2) підпункт 5.3.1 пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.3.1 Від сплати податку звільняються:

а)  інваліди першої групи (щодо об’єктів житлової нерухомості);

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років (щодо об’єктів житлової нерухомості);

в) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо об’єктів житлової нерухомості);

г) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії (щодо об’єктів житлової нерухомості);

д) комунальні підприємства, засновані Чорноморською міською радою.

Пільги з податку, що сплачується на території Чорноморської міської ради з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на  території Чорноморської міської ради з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об'єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";

3) пункт 5 доповнити підпунктом 5.3.2 такого змісту:

"5.3.2.Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1 та 5.3.1 пункту 5, для фізичних осіб не застосовуються до:

об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1 пункту 5;

об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)";

4) підпункт 6.2 пункту 6 викласти в такій редакції :

 "6.2. Ставки податку для об`єктів житлової нерухомості, передбачених пунктом 1.2.1 цього Положення встановлюються в розмірі:

- для фізичних осіб, у власності яких :

– квартира/квартири загальною площею до 120 кв.м., будинок/будинки загальною площею до 250 кв.м., різні типи об`єктів житлової нерухомості загальною площею до 370 кв.м. включно - 0,1 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування;

– квартира/квартири загальною площею від 120 кв.м., будинок/будинки загальною площею від 250 кв.м., різні типи об`єктів житлової нерухомості загальною площею від 370 кв.м. - 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування;

- для юридичних осіб - 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування."

5) підпункт 6.3 пункту 6 викласти в такій редакції :

"6.3. Ставки податку для фізичних та юридичних осіб для об`єктів нежитлової нерухомості, передбачених пунктом 1.2.2. цього Положення, встановлюються в таких розмірах :

6.3.1. будівлі готельні - 0,5 відсотків;

6.3.2. будівлі офісні - 0,7 відсотків,

будівлі офісні гаражних кооперативів - 0 відсотків;

6.3.3. будівлі торговельні :

а) торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для

ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе,

закусочні - 1,0 відсоток;

б) бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування - 0,1 відсотків;

в) будівлі підприємств побутового обслуговування - 0,5 відсотків;

6.3.4. гаражі - 0 відсотків;

6.3.5. склади (крім складів підприємств торгівлі й громадського харчування) - 0 відсотків;

6.3.6. будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) - 1,0 відсоток;

6.3.7. господарські (присадибні) будівлі - 0 відсотків;

6.3.8. інші будівлі - 0,5 відсотків."

5) підпункт 8.4 пункту 8 викласти в такій редакції:

"8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

6) у підпункті 9.1 пункту 9 слова "він втратив" замінити словом "припинилося", а слово "виникло" - словами "він набув".

2. Відповідно до п.4 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 20.12.2016 року № 1791-VIIІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", в 2017 році до даного рішення не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово – економічних питань, бюджету, інвестицій і комунальної власності та заступника міського голови Чумель Н.І.

 

Міський голова                                                                  В.Я. Хмельнюк

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань