КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про створення комунального підприємства «Палац спорту «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області, про затвердження cтатуту та акту приймання – передачі майна до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеської області, та закріплення його за комунальними підприємствами Чорноморської міської ради Одеської області

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

67E715DF-CDB3-4752-82A0-AE23E3071C3C

Номер рішення

368

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління комунальної власності та земельних відносин

Відповідальна особа

Маляренко О.С.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Комунальне майно .

Перше оприлюднення

21.12.2018

13:36

Останні зміни

21.12.2018

13:36

Дата прийняття

19.12.2018

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою створення належних умов для підтримки та розвитку фізичної культури і спорту та надання відповідних послуг, беручи до уваги наказ Міністерства інфраструктури України від 22 червня 2018 року № 297 «Про безоплатну передачу об’єктів державної власності державного підприємства «Адміністрація портів України», рішення  Чорноморської міської ради Одеської області від 25 листопада 2016 року               № 163-VII «Про надання  згоди  на безоплатне  прийняття  до комунальної власності Чорноморської  територіальної громади в особі Чорноморської міської ради  Одеської області закладу фізичної культури  та спорту - Палацу спорту  «Юність», розташованого  за адресою:  Одеська  область, м.  Чорноморськ,  проспект Миру, 20 (колишня адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна,20), основних фондів та необоротних активів, що забезпечують його функціонування, та  знаходяться у державній  власності  в особі Міністерства інфраструктури України та перебувають на балансі Іллічівської філії державного  підприємства «Адміністрація морських портів України», рішення  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області  від 30 листопада  2017 року № 393 «Про створення комісії з питань прийому-передачі до комунальної власності  Чорноморської територіальної  громади в особі Чорноморської  міської  ради  Одеської області закладу фізичної культури та спорту - Палацу спорту  «Юність», розташованого за адресою:  Одеська  область,  м.  Чорноморськ,  проспект Миру, 20 (колишня  адреса: Одеська область, м. Іллічівськ,  вул. Леніна,20), основних фондів та необоротних активів, що забезпечують його функціонування, знаходяться у державній  власності  в особі Міністерства інфраструктури України та перебувають на балансі Іллічівської  філії державного  підприємства «Адміністрація морських портів України», акт приймання-передачі із державної власності у комунальну  власність  Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеської області, а саме: об’єкта фізичної культури та спорту - палац спорту «Юність», разом з основними фондами, малоцінними необоротними матеріальними активами, товарно-матеріальними цінностями,    малоцінними  швидкозношуваними предметами та мережами, які необхідні  для  обслуговування зазначеного об’єкта,  розташованого за адресою:  Одеська  область,              м.  Чорноморськ,  проспект Миру, 20 (колишня  адреса: Одеська область,  м. Іллічівськ,                вул. Леніна,20) на земельній ділянці загальною площею 0,6408 га, кадастровий номер 5110800000:02:024:0090, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів  права державної та комунальної власності», постанови Кабінету міністрів України                       «Про передачу об’єктів  права державної та комунальної власності», Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, статтями   17,  26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

Чорноморська міська рада Одеської області вирішила:

 

 1. Створити комунальне підприємство «Палац спорту «Юність»  Чорноморської  міської ради Одеської області.
 2.  Затвердити статут комунального підприємства «Палац спорту «Юність»  Чорноморської міської ради Одеської області (додаток № 1). 
 3. Сформувати статутний фонд  комунального підприємства «Палац спорту «Юність»   Чорноморської міської ради Одеської області та затвердити його розмір у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.
 4. Директору комунального підприємства «Палац спорту «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області:
 • здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації комунального підприємства  «Палац спорту «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області за юридичною адресою: 68003,  Одеська область,  м. Чорноморськ,  проспект  Миру,20.

 - з метою безперебійної роботи та надання відповідних послуг населенню, затвердити перелік та вартість послуг, що  надаватимуться  зазначеним комунальним підприємством.

      5.  Затвердити акт приймання-передачі об’єкта фізичної культури та спорту - палац спорту «Юність», разом з основними фондами, малоцінними необоротними матеріальними активами, товарно-матеріальними цінностями, малоцінними швидкозношуваними   предметами та мережами, які необхідні  для обслуговування зазначеного об’єкта,  розташованого за адресою:  Одеська  область, м.  Чорноморськ,  проспект Миру, 20 (колишня  адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна,20) на земельній ділянці загальною площею 0,6408 га, кадастровий номер 5110800000:02:024:0090 з державної власності до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеської області (додаток № 2).

6.  Створити комісію для  передачі  отриманого майна на баланс (в господарське відання)  відповідним комунальним підприємствам  Чорноморської міської ради Одеської області (додаток № 3).

7.  Вищезазначеній комісії передати на баланс (в господарське відання) для  подальшого  обслуговування :

          7.1. Палац спорту «Юність», розташований за адресою: Одеська область,                    м. Чорноморськ, проспект Миру, 20, на земельній ділянці загальною площею 0,6408 га, кадастровий номер 5110800000:02:024:0090, основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи, товарно-матеріальні цінності, малоцінні швидкозношувальні предмети, пожежний гідрант (загальне майно визначено  розділом 1 та абзацем другим розділу 3 акта приймання-передачі) - комунальному підприємству «Палац спорту «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області;

           7.2 Мережі каналізації та водопостачання (майно визначене абзацем третім, четвертим та п’ятим  розділу 3 акта приймання-передачі) - комунальному підприємству «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області; 

  8. Переліченим в розділі 7.1 та 7.2 цього рішення комунальним підприємствам  Чорноморської міської ради Одеської області:

- відобразити майно в бухгалтерському обліку підприємства ;

- провести державну реєстрацію закріпленого за комунальним підприємством  майна на праві господарського відання згідно законодавства;

 - утримувати отримане майно в належному стані.

   9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності та заступника міського голови Чумель Н.І.

 

 

Міський голова                                                                                                      В.Я. Хмельнюк

 

Додаток № 1

до рішення Чорноморської міської ради

Одеської області

від 19.12.2018 № 368-VII

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства   «Палац спорту «Юність»

Чорноморської міської  ради  Одеської  області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальне  підприємство  «Палац спорту «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області (далі - Підприємство) створене відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"  та інших нормативно-правових  актів.

1.2.  Власником Підприємства є  Чорноморська  територіальна  громада Одеської області.

1.3. Засновником Підприємства є Чорноморська міська рада Одеської області (далі – Засновник), яка виступає в інтересах Чорноморської територіальної  громади Одеської області.

1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.5. Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області здійснюють повноваження щодо управління Підприємством в межах, визначених Засновником та чинним законодавством України.

1.6.  Найменування Підприємства: 

1.6.1.  Повне: Комунальне підприємство  «Палац спорту «Юність»  Чорноморської міської ради Одеської області;

1.6.2.  Скорочене: КП «ПС «Юність».

1.7. Місцезнаходження Підприємства:. 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект  Миру,20.

1.8. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Чорноморської міської ради Одеської області, виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, розпорядженнями Чорноморського  міського голови та цим Статутом.

 

2. Мета і предмет діяльності

 

2.1. Підприємство створено для організації та проведення фізкультурних, спортивних, оздоровчих, інших соціально-масових заходів, сприяння розвитку фізкультури та спорту, у тому числі надання та задоволення потреб населення  відповідними  видами  послуг  з   метою  отримання   прибутку.

2.2. Для виконання мети Засновником делегуються Підприємству власні  повноваження у сфері надання  відповідних послуг населенню, оренди та належного  утримання майна  Підприємтсва.

2.3. Діяльність Підприємства спрямована на створення сприятливих умов для занять населення різноманітними видами спорту і фізичної культури, оздоровлення і відпочинку на базі відокремленої частини  майна комунальної власності, яке закріплене  за ним на праві господарського відання/перебуває на балансі (далі – Майно Підприємства);

 

 

 

 

2.4.  Предметом діяльності Підприємства є:

 • організація та забезпечення належної роботи і ефективного використання майна Підприємства
 • діяльність з підготовки та проведення спортивних заходів спортивних федерацій, клубів, громадських організацій та об’єднань професіоналів та любителів спорту;
 • сприяння діяльності і підвищенню рівня майстерності самостійних професійних спортсменів та атлетів, суддів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів;
 • організація навчально-тренувальних зборів підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту;
 • залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, організація їх активного відпочинку;
 • створення необхідних умов для організації навчально-тренувального процесу відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що фінансуються з міського бюджету м. Чорноморська;
 • сприяння закладам освіти у максимальному залученні їх учнів і вихованців до  регулярних  занять спортом і проведення всіх форм позашкільних заходів з  фізичної  культури  і спорту;
 • організація та проведення масових видовищних заходів, концертів, виставок, фестивалів, конференцій, спортивних турнірів, показових виступів спортсменів;
 • створення сприятливих умов для проведення навчально-тренувальних занять збірних команд України з різних видів спорту, масових спортивних, культурно-масових, у тому числі міжнародних та видовищних заходів, які сприяють підвищенню престижу міста;
 • надання послуг організаціям та населенню, пов’язаних з заняттями спортом і оздоровленням, організація пунктів прокату спортивного інвентарю та обладнання;
 • створення виробництв з виготовлення спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття, сувенірів, сприяння випуску рекламної та іншої продукції;
 • агітаційно-пропагандистська робота з фізичної культури, спорту та туризму, пропагування здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, висвітлення  здобутків провідних спортсменів міста.
 • надання в оренду  нежитлових приміщень загальною площею,  що не перевищує 200 квадратних метрів на Підприємство та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2.5. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

 

3.  Статутний капітал, майно та прибуток  підприємства.

 

3.1.  Статутний капітал Підприємства становить 100 000 (сто тисяч) гривні .

3.2. За рішенням Засновника статутний капітал Підприємства може бути збільшено або зменшено у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

3.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської територіальної громади та закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.4.  Майно Підприємства становлять   основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається у його самостійному балансі.

3.5.  Джерелами формування майна Підприємства також можуть бути:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації із бюджетів;
 • майно , придбане в інших суб’єктів  господарювання, організацій та громадян  у встановленому  законодавством  порядку;
 • доходи від цінних паперів;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, внески до статутного капіталу, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень Засновника.

3.7. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

3.8. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані або відчужені будь-яким шляхом без згоди Засновника.  Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного законодавства України, рішень Чорноморської  міської ради Одеської області,  виконавчого  комітету  Чорноморської  міської ради Одеської області .

3.9.  Відчуження майна, що належить до основних фондів Підприємства,  здійснюється за  рішенням  Засновника.

3.10. Списання майна здійснюється згідно вимог чинного законодавства України та рішень Чорноморської  міської ради Одеської області.

3.11. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням відповідних судових органів та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.12. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.13. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його  господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів,  оплати відсотків по кредитах банків, покриття  відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється  діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні, як безоплатне надання іншим особам.

3.14. При необхідності Засновник Підприємства може  частину чистого прибутку залучати до місцевого бюджету та використовувати на інші цілі.

 

4. Юридичний статус підприємства.

 

4.1.  З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та обов’язки  юридичної особи, яке має  відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,  бланки зі своїм найменуванням тощо. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство в порядку, передбаченому законодавством відкриває           банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції.

4.3. Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судових органах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно чи за погодженням із Засновником планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи і послуги, що виробляються, виконуються або надаються Підприємством.

4.5. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський та статичний облік результатів своєї діяльності та відповідну звітність  згідно  з  чинним  законодавством України.

4.7. Підприємство може бути позивачем і відповідачем в судових органах. Підприємство набуває цивільних та інших прав і приймає на себе цивільні зобов’язання та інші обов’язки через органи управління, повноваження та функції яких визначаються цим статутом.

 4.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства.

4.9. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, ця діяльність базується на рівних правових та економічних засадах, згідно з чинним законодавством України.

4.10.  Підприємство має право створювати у встановленому законодавством порядку за згодою Засновника самостійно або спільно з іншими юридичними особами свої філії, представництва, дочірні підприємства.

4.11. Підприємство може брати участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.12. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

 

5. Трудовий колективПідприємства тайого соціальна діяльність.

 

5.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору. Права трудового колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються згідно чинного  законодавства  України та  колективного договору. 

5.2. Підприємство у своїй діяльності повинно дотримуватися усіх вимог, норм та правил, у тому числі щодо безпеки праці, які встановлено положеннями чинного законодавства або у відповідності до нього.

5.3.  Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Підприємство може надавати позички своїм працівникам за рахунок прибутку, який залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов‘язкових платежів відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно, колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством.

 

 1. Органи управління підприємством.

 

6.1. Вищим органом  управління  Підприємством є Засновник,  що своїми рішеннями  визначає  усі  необхідні  питання діяльності Підприємства.

6.2.   До виключної компетенції Засновника відносяться:

 • затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;     
 • збільшення або зменшення розміру  статутного  капіталу  Підприємства ;
 • визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
 • погодження створення Підприємством  дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
 • надання згоди на заснування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.
 • контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, у тому числі, шляхом ініціювання інспектувань та перевірок компетентними органами;
 • надання дозволів на одержання та (або) надання  грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;
 • прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації/ припинення діяльності Підприємства.

6.3. Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства  відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює директор ( далі – Керівник), який призначається на посаду та звільняється Чорноморським міським головою.  З керівником Підприємства укладається контракт.

6.6. Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення керівника, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Керівник діє на засадах єдиноначальності та  несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, у своєї  діяльності дотримується    вимог   діючого  законодавства  України  та  виконує  рішення  Засновника,  його виконавчого  комітету   та розпоряджень  міського  голови.

6.8.  Керівник:

 • діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;
 • здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;
 • представляє без довіреності інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами,  установами і організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;
 • формує та  затверджує  штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати в межах діючого законодавства,  застосовує заходи заохочення працівників, у тому числі самостійно визначає розмір премій і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;
 • видає накази,  розпорядження та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок та функціональні обов'язки працівників;
 • вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно  законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

 

7. Організація роботи  підприємства та  відповідальність.

 

7.1.   Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які  погоджуються  трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи структурних підрозділів Підприємства по всім напрямкам діяльності здійснюється за функціональними призначеннями кожного підрозділу згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими  керівником Підприємства.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

7.5.  Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених  збитків, не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження або втрати  майна Підприємства  несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

 

 

 

8.  Реорганізація  та  ліквідація   підприємства.

 

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством  України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

 

 1. Заключне  положення.

 

9.1.   Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2.  Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства приймаються Засновником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до рішення Чорноморської міської ради

Одеської області

від 19.12.2018 № 368-VII

 

 

 Комісія для  передачі  отриманого майна на баланс (в господарське відання) 

відповідним комунальним підприємствам  Чорноморської міської ради Одеської області

 

 

                  Голова   комісії:

Заступник Чорноморського міського голови                                                     Чумель Н.І.

                  Заступник Голови комісії:

Начальник управління комунальної власності

та земельних відносин  ЧМР Одеської області                                                   Маляренко О.С.

                  Секретар комісії:           

 Начальник відділу комунальної власності  управління

комунальної власності та земельних відносин

 ЧМР Одеської області                                                                                           Баришева Т.В.

                   Члени комісії:

Директор КП «Чорноморськводоканал» ЧМР Одеської області                      Бондаренко В.Г.

Начальник відділу освіти ЧМР Одеської області                                                           Кушнір В.Г.

Директор КП «Чорноморськтеплоенерго» ЧМР Одеської області                  Паншин А.В.

Начальник управління державної реєстрації

прав та правового забезпечення ЧМР Одеської області                                    Скрипниченко Д.В.

Начальник КП «Бюро технічної інвентаризації» ЧМР Одеської області        Фомов І.В.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР Одеської області   Фурсова С.П.

Начальник фінансового управління ЧМР Одеської області                             Яковенко О.М.

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань