КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 30.05.2014р. № 506-VI "Про затвердження Положення про туристичний збір на території Чорноморської міської ради"

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

66093EFA-C1D2-451E-B403-440D1CBF4D62

Номер рішення

420

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc, docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

12.04.2019

09:55

Останні зміни

12.04.2019

09:55

Дата прийняття

09.04.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Відповідно до пункту 8.3. статті 8, пункту 10.3. статті 10, пункту 12.3. статті 12, статті 268 Податкового кодексу України, на підставі Закону України від 23.11.2018р. № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду  ставок окремих податків і зборів", підпункту 202 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово – економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ст. 59, 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Чорноморська  міська  рада  Одеської області вирішила:

 

1. Внести зміни до Положення про туристичний збір, яке затверджене рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 30.05.2014р. № 506-VI (зі змінами), та викласти його в новій редакції (додається, додаток 1).

 

          2 Визначити Комунальне підприємство "Міське управління житлово-комунального господарства" Чорноморської міської ради Одеської області та Комунальне        підприємство-фірма "Райдуга"  уповноваженими органами справляти  туристичний збір на території Чорноморської міської ради Одеської області на умовах договору, укладеного з Чорноморською міською радою.

       

          3. Уповноважити заступника міського голови Ясніцького Олександра Олександровича   на укладання договорів від Чорноморської міської ради  Одеської області з уповноваженими органами на справляння туристичного збору на території Чорноморської міської ради Одеської області.

         

          4. Затвердити типовий договір на справляння туристичного збору на території Чорноморської міської ради Одеської області (додаток 2).

      

5. Оприлюднити рішення в міській газеті "Чорноморський маяк" та на офіційній веб - сторінці Чорноморської міської ради Одеської області в мережі Інтернет (cmr.gov.ua).

 

6. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово – економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності та на заступника міського голови Ясніцького О.О.

 

Міський голова                                                                         В.Я. Хмельнюк 

 

 

Додаток  1

до рішення Чорноморської  міської ради

Одеської області

від  09.04.2019р. № 420  - VII

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про туристичний збір

на території Чорноморської міської ради

Одеської області

 

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста Чорноморська.

Податковим агентом визнається особа, на яку відповідно до Податкового кодексу України покладається обов’язок з нарахування, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов’язки, встановлені Податковим кодексом України для платників податків.

Внутрішній туризм - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

В’їзний туризм - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

2. Платники збору

 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Чорноморської міської ради Одеської області та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Чорноморської міської ради Одеської області (м. Чорноморськ,  сел. Олександрівка,                            с. Малодолинське,  с. Бурлача Балка);

б) фізичні особи - резиденти - фізичні особи, які мають місце проживання в Україні, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально - профілактичних, фізкультурно - оздоровчих та санаторно - курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я;

е) діти віком до 18 років;

 

є) дитячі лікувально - профілактичні, фізкультурно - оздоровчі та санаторно - курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення - її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму".

 

3. Ставка збору

 

3.1.  Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

4. База справляння збору

 

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

5. Місця проживання (ночівлі) та податкові агенти

 

5.1 Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору  здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними   особами,   філіями,   відділеннями,   іншими   відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення;

б)    квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

в) юридичними особами, які уповноважуються Чорноморською міською радою Одеської області, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщується та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області.

 

6. Особливості справляння збору

 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Чорноморської міської ради Одеської області.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Чорноморської міської ради Одеської області.

 

6.3.  У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим  кодексом України порядку.

 

7. Порядок сплати збору

 

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

 

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

8. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору

 

 8.1. Відповідальність за невиконання порядку та /або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України та даним Положенням  несе платник туристичного збору, податковий агент та особа, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі) відповідно до чинного законодавства України.

 

8.2. Адміністративна відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору встановлена статтею 16317 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    

9. Контроль

 

  9.1. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування туристичного збору до бюджету міста Чорноморська здійснюється територіальним органом державної фіскальної служби України.

 

10. Особливості застосування цього Положення

 

10.1. У разі внесення змін та доповнень до ст.268 Податкового кодексу України (із змінами) дане Положення застосовується з урахуванням змін до Податкового кодексу України.

 

Секретар ради                                                                              О.П. Лисиця

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань