КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Тип документу

Рішення виконавчого комітету

Ідентифікаційний номер

3CD82D9F-C50C-472D-915F-DC4E644F1A89

Номер рішення

67

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Юридичнй відділ управління державної реєстрації прав та правового забезпечення

Відповідальна особа

Скрипниченко Д.В.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

26.02.2018

17:23

Останні зміни

27.02.2018

10:14

Дата прийняття

22.02.2018

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», керуючись ст.ст. 17, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області вирішив:

  1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання  та виявлення корупції (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Лубковського І. А.

Міський голова                                                                        В.Я. Хмельнюк

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради Одеської області

від 22.02 2018 року №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

1.        Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважена особа) структурно входить до складу юридичного відділу управління державної реєстрації прав та правового забезпечення, визначається розпорядженням міського голови у порядку, визначеному законодавством.

2.    У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

3.    Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа у своїй діяльності підзвітна і підконтрольна міському голові.

4.    Основними завданнями уповноваженої особи є:

4.1.   підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в Чорноморський міській раді Одеської області, її виконавчих органах та структурних підрозділах виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (далі – органи ради);

4.2.   надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства органам ради;

4.3.   участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4.4.   проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в органах ради;

4.5.   здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в органах ради;

4.6.   здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в  органах ради.

5.    Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

5.1.   розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

5.2.   надає органам ради та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

5.3.   вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органів ради, вносить міському голові пропозиції щодо усунення таких ризиків;

5.4.   надає посадовим особам органів ради допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5.5.   у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами органів ради, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

5.6.   веде облік працівників органів ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

5.7.   взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

5.8.   розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органів ради до вчинення корупційних правопорушень;

5.9.   повідомляє у письмовій формі міського голову та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органів ради, підприємств, установ, організацій;

5.10. координує діяльність в сфері запобігання та протидій корупції в комунальних підприємствах, установах, створених Чорноморською міською радою Одеської області.

6.    Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7.    Уповноважена особа має право:

7.1.   отримувати від органів ради, комунальних підприємств та установ міської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

7.2.   отримувати від працівників органів ради, а також підприємств, установ та організації, що перебувають у сфері її управління, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

7.3.   ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8.    Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в органах ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органів ради, комунальних підприємств та установ міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9.    Уповноважена особа може залучатися до проведення:

9.1.   експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органами ради, комунальними підприємствами та установами  міської ради, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

9.2.   внутрішнього аудиту органів ради, комунальних підприємств та установ міської ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10.  Міський голова сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

 

 

Керуючий справами                                                              І. А. Лубковський

 

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань