КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження Положення про надання адресної соціальної виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання в новій редакції

Тип документу

Рішення виконавчого комітету

Ідентифікаційний номер

C12FD8CF-7F1F-4BFB-8304-906C0C758808

Номер рішення

68

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорта

Відповідальна особа

Фурсова С.П.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Соціальна політика .

Перше оприлюднення

01.04.2019

15:10

Останні зміни

01.04.2019

15:16

Дата прийняття

28.03.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою реалізації державної молодіжної політики в м. Чорноморську  щодо соціального захисту молоді, забезпечення правових умов для навчання та підтримки молоді у її прагненні здобути освіту, поліпшення матеріального стану  соціально незахищених сімей, відповідно до Міської  цільової програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  ветеранів, інвалідів, одиноких  пенсіонерів,  малозабезпечених  верств  населення, молоді, сімей  з  дітьми, дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування, Чорноморської  територіальної  громади  на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням  Чорноморської  міської  ради від 06.01.2016р. №29-VII, та Міської комплексної програми «Молодь Чорноморська на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Чорноморської міської ради від 01.03.2019р. №406-VII, керуючись статтями 34, 52, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,

 

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області вирішив:

 

1.     Затвердити  Положення  про    надання    адресної      соціальної    виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання в новій редакції (додаток №1).

    2. Фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області  (Яковенко О.М.) забезпечити своєчасне фінансування  вказаних виплат.

 

            3.   Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області (Фурсова С.П.) забезпечити надання адресної соціальної виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання в межах асигнувань, передбачених в кошторисі відділу на фінансування молодіжних програм.

            4.  Визнати    такими,     що      втратило     чинність,    рішення     виконавчого    комітету                    

Чорноморської        міської      ради      Одеської області   від      23.08.2016 р.      №280      «Про   

затвердження Положення   про  надання   адресної соціальної  виплати    студентській    молоді 

для   компенсації    проїзду    автомобільним     транспортом  загального користування до місця

навчання та складу  комісії» .

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Лубковського І.А.

                  Міський голова                                              В.Я. Хмельнюк

 

 

   Додаток №1

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                  Чорноморської    міської        ради   

                                                                                                  Одеської області

                                                                                                   від ___________2019р. №_______

 

Положення

про  надання адресної  соціальної   виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання в новій редакції

І. Загальні положення

 1. Адресна соціальна  виплата студентській молоді  для компенсації проїзду  автомобільним транспортом загального користування до місця навчання  – це безповоротна грошова виплата студентам Чорноморської  територіальної громади, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Одеси.

 Студентська молодь  Чорноморської територіальної громади – це  громадяни віком від 14 до 35 років,  які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, які постійно   проживають   за    місцем    реєстрації   у   місті  Чорноморську, селищі Олександрівка,  селах Малодолинське і Бурлача Балка.

 

2. Розрахунок середньомісячного сукупного доходу для призначення адресної соціальної виплати  проводиться відповідно до Методики обчислення сукупного  доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань євроінтеграції України,  Міністерства фінансів України,  Державним комітетом статистики України та  Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 року № 486/202/524/455/3370 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.02.2002 року за № 112/6400 та відповідно до Закону України про Державний бюджет на відповідний  рік.  

 

3.  Розмір адресної соціальної виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання (м. Одеса) визначається з урахуванням вартості проїзду станом на 01 січня поточного року у автомобільному транспорті загального користування та кількості навчальних днів у відповідному місяці. Кількість навчальних днів визначається згідно з виробничим календарем на поточний рік незалежно від дати початку та закінчення навчального семестру.

 

ІІ.  Порядок надання адресної соціальної виплати

 

     1. Адресна соціальна виплата студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання  надається:

 

     1.1. Студентам Чорноморської територіальної громади при умові, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує два прожиткових мінімуми, встановлених для працездатної особи згідно з Законом України про Державний бюджет на відповідний рік;

     1.2. Студентам осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (без надання довідки про доходи);

     1.3. Студентам з числа осіб, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операці (без надання довідки про доходи);

        1.4. Студентам, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (без надання довідки про доходи);

        1.5. Студентам, які зареєстровані на території Чорноморської міської ради Одеської області як внутрішньо переміщені особи при умові, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує два прожиткових мінімуми, встановлений для працездатної особи згідно з Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

 

         2. До відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області подаються наступні документи:

 • заява;
 • довідка з навчального закладу із зазначенням терміну навчання;
 • копія паспорту або свідоцтво про народження;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • довідка про склад сім’ї (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, родинних стосунків членів сім’ї);                                                            
 • довідки про доходи кожного члена сім'ї за останні півроку (довідки про заробітну плату, довідка про отримання стипендії або її відсутність із зазначенням інших нарахувань, довідки про соціальні виплати через управління соціальної політики, довідки з Пенсійного фонду, довідка про отримання аліментів або їх відсутність; довідка - підтвердження статусу одинокої матері);
 • для категорій, вказаних у п.1.2, 1.3, 1.4, 1.5., необхідно надати документи, які підтверджують їх статус.
 • для категорій, вказаних у п. 5.1., необхідно надати довідку з центру зайнятості.

 

3. Згідно з Методикою розрахунку до сукупного доходу сім’ї не включається:

 • частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності;
 • грошове забезпечення військовослужбовцям строкової служби.

В доходи сім’ї не включається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг.

 

4. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ груп або інвалідами І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

 

     5.  Адресна соціальна  виплата для компенсації проїзду  не призначається:

5.1. У разі, коли працездатні члени сім’ї не працюють протягом трьох місяців, що передують даті звернення (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними);

         5.2. У разі, коли особами, які входять до складу сім’ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості про доходи сім’ї.

         5.3. У разі отримання особою другої вищої освіти.

6. Адресна  соціальна виплата студентській молоді призначається з місяця подання повного пакету документів  на один семестр навчання. Для надання компенсації на наступний семестр заявнику необхідно поновити пакет відповідних документів.     

         7. Адресна  соціальна виплата студентській молоді призначається за рішенням комісії, яка затверджується  розпорядженням міського голови. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії проводить голова комісії або його заступник. Комісія приймає рішення шляхом голосування. Рішення комісії оформляється протоколом.

 

ІІІ. Заключні положення

 

1. У виняткових випадках рішення про надання адресної соціальної  виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання у м. Одеса приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться відділом у справах сім’ї, молоді та спорту спільно із відповідними службами.

 2. Фінансування витрат для  надання адресної соціальної виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання проводиться за рахунок коштів міського бюджету, передбачених у кошторисі відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області на фінансування молодіжних програм на поточний рік. Виплата здійснюється згідно з розпорядженням міського голови.

 

 

 

Керуюча  справами                                          Н.В. Кушніренко                                                    

                                                      

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань