КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

Тип документу

Розпорядження міського голови

Ідентифікаційний номер

053D8ED1-C8C8-469C-8089-1F411148019F

Номер рішення

260

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ кадрів

Відповідальна особа

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Вакансії .

Перше оприлюднення

26.07.2019

15:18

Останні зміни

26.07.2019

15:19

Дата прийняття

26.07.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Відповідно до статті 10 Закону України від 07.06.2001 року № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України  від 14.10.2014 року № 1700- VII «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», розпорядження міського голови від 11.06.2019 року № 210 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу та проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів та структурних підрозділів виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України   від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.
 2. Повідомлення про оголошення конкурсу опублікувати на офіційній веб-сторінці Чорноморської міської ради Одеської області та у газеті «Чорноморський маяк» (додаток 1).
 3. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області  (додаток 2).
 4. Керуючій справами виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області Кушніренко Н.В., забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантної  посади            протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу.
 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області    Кушніренко Н.В.

 

 

Виконуюча обов’язки

міського голови                                                                                                       Н.О. Яволова

 

 

Додаток 1 до розпорядження міського голови

 •  

 

1. Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 – головного спеціаліста відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

  2. Вимоги до кандидатів:    

           – повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста економічного спрямування та стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

           –  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, бути впевненим користувачем ПК (MS Office, Outlook Express, Internet);

 • обов’язкове досконале володіння  державною мовою.

            Особи, які відповідають вимогам     та бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • 2 фотокартки розміром 4х6 см.;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію  ідентифікаційного коду;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту;
 • заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П-2ДС, автобіографія);
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію трудової книжки;
 • медичні довідки про стан здоров’я (сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф.№140) та Медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів(ф. № 122-2/о))
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік відповідно до вимог  ЗУ «Про запобігання корупції».

            3. Заява про участь у конкурсі та відповідні документи подаються до конкурсної комісії виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області за адресою:  Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, Чорноморська міська рада Одеської області, протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

            Телефон  (04868) 5-20-31.

           Додаткова інформація щодо підготовки до участі в конкурсі, функціональних обов’язків  та умов оплати праці надається за зверненням до конкурсної комісії.

 

Керуюча справами                                                                                              Н.В. Кушніренко

 

 

Додаток 2 до розпорядження міського голови

 •  

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки ідділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

1. Назвіть основні показники соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 

2. Напишіть формулу Темпу  зростання (спаду) обсягу реалізованої промислової продукції  за 2018 рік у порівнянні з 2017роком.    

3. Напишіть формулу Темпу приросту (спаду) обсягу реалізованої промислової продукції  за 2018 рік у порівнянні з 2017роком.    

4. Види інвестицій.

5. Напишіть формулу за якою визначається рівень рентабельності виробництва.

6. Якими законами визначені повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення державної регуляторної політики?

7. Принципи державної регуляторної політики.

8. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

9. Підготовка аналізу регуляторного акту.  

10. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій.

11. Відстеження результативності регуляторних актів. Офіційне оприлюднення регуляторних актів та способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

12. Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

13. Здійснення державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

14. В яких випадках регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування?

15. Особливості відстеження результативності та перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

16. Дайте визначення  поняттю « підприємництво».

17. Поділ суб’єктів господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік (суб’єкти малого підприємництва, у тому числі суб’єкти мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва).

18. Повноваження  органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

19. Перелік житлово-комунальних послуг.

20. Повноваження органів місцевого самоврядування сфері житлово-комунальних послуг.

21. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги, ким вони затверджуються

22. Яким нормативним документом затверджено Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення?

23. Що є одиницею калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії?

24. Яким нормативним документом затверджено Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами?

25. Назвіть основні елементи витрат  повної собівартості продукції товарів послуг

26. Яким нормативним документом визначені повноваження  виконавчих органів міських рад  щодо затвердження тарифів на транспортні послуги?

27. Яким нормативним документом затверджена Методика розрахунку тарифів на послуги   пасажирського автомобільного транспорту?

28. Дайте визначення поняттям «туризм», «туристичний продукт».

29. Організаційні форми туризму.

30. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі туризму.

 

 

 

Керуюча справами                                                                                              Н.В. Кушніренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО:

 

 

Керуюча справами                                                                                          Н.В. Кушніренко

 

 
Начальник управління ДРП та ПЗ                                                                Д. В. Скрипниченко

 

 
Начальник загального відділу                                                                        І.В. Темна

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець:                                                                                                     

 

 

 
Розсилки:
<>-загальний відділ           - 1
 • юридичний відділ        - 1

 

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань