КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про затвердження конкурсної документації з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Чорноморської міської ради Одеської області

Тип документу

Проекти рішень виконавчого комітету

Ідентифікаційний номер

8AA0DECF-51F1-4DB7-B831-4F5017D478F5

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

КП "МУЖКГ"

Відповідальна особа

Миза С.В.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

01.11.2018

17:53

Останні зміни

01.11.2018

17:55

Дата прийняття

01.11.2018

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою проведення на належному рівні конкурсу визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Чорноморської міської ради Одеської області, на підставі рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 12.04.2018 року № 330-VII «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Чорноморської міської ради Одеської області», керуючись ст. 35-1 Закону України «Про відходи», порядком проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів», затвердженого постановою КМ України від 16.11.2011 р.  № 1173, статтями 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області вирішив:

            1. Затвердити конкурсну документацію з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Чорноморської міської ради Одеської області (додається).

 

            2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Л.В. Пічахчі.

 

Міський голова                                                                          В.Я. Хмельнюк

 

З М І С Т

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

2. Підстава для проведення конкурсу.

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу  для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

7.Характеристика території, де повинні надаватись послуги.

8. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів.

9. Характеристика об’єктів поводження з побутовими відходами.

10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій.

12. Порядок надання роз’яснень щодо конкурсної документації.

13. Порядок внесення змін до конкурсної документації.

14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.

15. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій.

16. Додаток № 1 до конкурсної документації "Проект Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів".

17. Додаток № 2 до конкурсної документації  " Конкурсна форма "ПРОПОЗИЦІЯ".

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради Одеської області

від ___________2018 року №_____

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами  на території Чорноморської міської ради Одеської області

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Чорноморської міської рада Одеської області:  Одеська обл., м.Чорноморськ,  проспект Миру, 33

 

 1. Підстава для проведення конкурсу:

Підставою для проведення конкурсу є рішення Чорноморської міської ради Одеської області  від 12.04.2018 року  №330-VII.

 

            3.  Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої  можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

    3.1.Місце: будівля виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м.Чорноморськ,  проспект Миру, 33, поверх 3 , каб. 300 (мала зала засідань),

    3.2.Дата:  _______  .2018р.

    3.3.Час: 11.00 год. за київським часом.

    3.4.  Уповноваженим за зв'язок з учасниками конкурсу є секретар конкурсної комісії –

 

            4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

            - наявність матеріально-технічної бази;

            - вартість надання послуг за  1 м3 відходів:  роздільно твердих побутових, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів. Відповідно  до  п.5 ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів.

          Відповідно  до  п. 3 ст. 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів;

          - досвід роботи з надання послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів;

            - наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації (водії автотранспортних засобів спеціалізованих автомобілів).

- наявність договорів з суб’єктами поводження з побутовими відходами (полігон, сміттєспалювальній завод, сміттєпереробні підприємства, сміттєсортувальні підприємства, підприємства з переробки вторинної сировини тощо), що мають ліцензію з поводження з побутовими відходів, щодо прийняття від виконавця побутових відходів в об’ємах, що утворюються на території Чорноморської територіальної громади.

 

       

            5. Обсяг послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів складає відповідно до Схеми санітарного очищення Чорноморської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області №229 від 30.06.2016р., орієнтовно складає 182 тис. м3 на рік.

Діючі на момент проведення та завершення цього конкурсу договори на надання послуг з  вивезення ТПВ зберігають свою чинність до строку їх закінчення.

Надання послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів повинно відповідати:

            -  Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;

            -  Закону України “Про відходи”;

- Постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”;

- Постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 “Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів”.

 

          6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

 

Для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам учасники конкурсу подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- установчі документи (статут, положення, тощо);

- балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період - 1 рік;

- довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   фонду    України    про    відсутність    (наявність) заборгованості  за податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;

   - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копію витягу із Реєстру платників податку на додану вартість – для учасника, який є платником податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу з Реєстру платників єдиного податку – для учасника, який є платником єдиного податку;

   -документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю: надаються документи, підтверджуючі обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-учасника (копія протоколу зборів засновників підприємства або оригінал витягу з протоколу зборів засновників та/або копія наказу про призначення керівника тощо) (для учасників - юридичних осіб);

- документ, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документ, що містить відомості про обсяги надання послуг  із збирання  та  перевезення  твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

  - інформаційна довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, яка має містити інформацію про виконання договорів протягом останніх трьох років;

 - на підтвердження інформації, вказаній у вищевказаній довідці, учасник має надати копії вказаних договорів та 2-3 копії актів приймання-передачі наданих послуг, як підтвердження надання цих послуг;

          - копії технічних паспортів  на  спеціально   обладнані   транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідку про те, що вивезення твердих побутових відходів здійснюється з відповідно оформленими дозвільними документами на перевезення відходів та вимог ДСТУ 8392:2015 Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови.

- учасник має надати підтвердження щодо відповідності його спеціалізованого автотранспорту нормам по викидам та забрудненню, які відповідають сучасним євростандартам. Спеціалізований автотранспорт учасника повинен відповідати екологічному рівню не нижче Євро3.

- довідки-характеристики спеціально   обладнаних   транспортних засобів: тип,    вантажопідйомність,    наявність    пристроїв автоматизованого   геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать  спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних  засобів,  їх паркування та технічного обслуговування; підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів (відсутність протікань, забруднень та ін.).                    

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документ, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

-учасник має надати підтвердження щодо спроможності забезпечити встановлення, належну експлуатацію, утримання  спеціалізованих контейнерів для роздільного збирання відходів, їх випорожнення та утилізацію або переробку ресурсоцінних відходів власними силами, або надати відповідні договори (копії) із спеціалізованими підприємствами, які б забезпечили утилізацію або переробку ресурсоцінних відходів.

- документ, що  містить  інформацію  про  кількість  відходів, залучених   учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

            -довідку у довільній формі щодо  наявності можливості відокремлення з потоку ТПВ відпрацьованого електричного та електронного обладнання, люмінесцентних ламп, хімічних джерел струму, шляхом організації стаціонарних та мобільних пунктів збирання ;  

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення твердих  побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність  диспетчерської  служби  тощо)  належного рівня якості.

 

             7. Характеристика території , де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

           Територія надання послуг зі збирання та перевезення твердих побутових відходів розташовується у межах Чорноморської територіальної громади Одеської області, до складу якої належать: місто Чорноморськ, селище Олександрівка, село Малодолинське, село Бурлача Балка. Загальна кількість населення 72260 чол.

Територія Чорноморської територіальної громади складає 2,6 тис.га

Середня відстань до об’єктів поводження з відходами (контейнери) 30 м від житлового будинку.

 

         8. Характеристика об’єктів утворення відходів

 Характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

           Багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків 273 од.,

- кількість мешканців багатоквартирних будинків -  50454 осіб;

- місцезнаходження будинків – в межах території Чорноморської територіальної громади (переважно в місті Чорноморськ);

- будинки знаходяться в управлінні (на балансі) КП «МУЖКГ», ОСББ, ЖБК , відомчі будинки та інші;

          Одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків - 4681 од.,

- кількість мешканців таких будинків – 21806 осіб;

- місцезнаходження будинків – в межах території Чорноморської територіальної громади

 - будинки знаходяться в управлінні власників.

 

Протяжність міських доріг 244,53 км., із них 221,73 км. з твердим покриттям.

 

- Підприємства, установи та організації:

- загальна кількість діючих підприємств, установ та організацій - 

 

Найменування об’єктів

Кількість об’єктів

Загальноосвітні заклади (комунальної власності)

12

Дошкільні навчальні заклади (комунальної власності)

12

Позашкільні навчальні заклади (комунальної власності)

3

Об’єкти фізичної культури та спорту

3

Об’єкти культури

11

Об’єкти охорони здоров’я

15

Суб’єкти підприємницької діяльності: фізичні особи – підприємці

4232

Суб’єкти підприємницької діяльності: юридичні особи – підприємці

2776

Обласні  та міські адміністративні органи, установи

18

Банки (філії)

15

Нотаріальні контори

11

Науково – дослідні та проектні інститути

1

АЗС, автосалони, автоцентри

329

ВНЗ, технікуми, училища

2

Санаторно-курортні оздоровчі заклади

-

Театри

-

Кінотеатри

-

Музеї

1

Храми, собори, церкви, костьоли, синагоги

25

Пляжі

2

інші

2350

 

Відповідно до Схеми санітарного очищення Чорноморської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області №229 від 30.06.2016р., наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів  для зберігання та збирання твердих побутових відходів  місткістю 1,1м3  від багатоквартирної житлової забудови - 613 од. із щоденним випорожненням. Для одноквартирних будинків – контейнери місткістю 1,1м3 - 60од.  та пластикові контейнери місткістю 0,125м3 – 3000од. із випорожненням не менше 2 рази на тиждень.

 • Контейнерний парк для ТПВ - контейнери євростандарту об’ємом  1,1м3 повинен задовольняти вимогам ДСТУ 8476:2015 Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги.
 • контейнери обладнані кришками, які фіксуються в двох положеннях.
 • контейнери мають відповідати вимогам Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом МінЖКГ від 7 червня 2010 року N 176.
 • всі контейнери забезпечені візуальною інформацією щодо виконавця послуг з вивезення ТПВ.
 • контейнерний парк знаходиться на балансі виконавця послуг з вивезення ТПВ.
 • виконавець послуг проводить повне обслуговування та заміну контейнерів, проводить санітарну обробку, зовнішню та внутрішню мийку контейнерів, при необхідності та за вимогою Замовника проводить зміну кількості та дислокації контейнерів.
 • замовник не несе будь-якої матеріальної відповідальності за знищення чи пошкодження контейнерів.
 • Контейнери для роздільного збирання відходів, їх якість, кількість та частота випорожнення мають відповідати вимогам діючого законодавства.

Учасник має забезпечити встановлення, належну експлуатацію, утримання  спеціалізованих контейнерів для роздільного збирання відходів, їх випорожнення, утилізацію або переробку ресурсоцінних відходів власними силами, або надати відповідні договори із спеціалізованими підприємствами, які б забезпечили утилізацію або переробку ресурсоцінних відходів. Такі контейнери повинні мати відповідну позначку Recyc leg.svg , що позначає збирання виключно ресурсоцінних відходів, що перероблюються. Об’єм ресурсоцінних відходів окремо не обраховується, знаходиться в загальному об’ємі ТПВ. Кількість контейнерів для роздільного збору відходів обраховується відповідно до вимог діючого законодавства. Контейнери для роздільного збирання відходів встановлюються на спеціально облаштованих майданчиках разом з контейнерами для ТПВ.

 

 

            9. Характеристика об’єкта поводження з   відходами

На території міста відсутні об’єкти поводження з  відходами.

Найближчий полігон захоронення  твердих побутових відходів розташований у       м. Одеса,  полігон ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри», площа якого складає 96,2 га. та знаходиться на відстані близько 20 км. від Чорноморська . Місце розташування полігону – Біляївський та Овідіопольський райони Одеської області. 

У зв’язку з відсутністю на території Чорноморської територіальної громади об’єктів поводження з відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, тощо) учасник конкурсу повинен забезпечити перевезення твердих побутових відходів до найближчого об’єкту поводження з ними з наданням відповідних документів, які підтверджують спроможність та готовність останнього приймати відповідну кількість твердих побутових відходів від учасника конкурсу.

 

            10.Вимоги до конкурсних пропозицій

     -Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

    -Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

     -.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

     -Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

     -Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

     -Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.

   -Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

 

            11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції оцінюються за наступними критеріями:

- можливість забезпечення утилізації відходів за умови їх попереднього сортування, з метою поліпшення екологічного стану довкілля. Відповідно до Методики роздільного збирання побутових відходів, затверджених наказом Мінрегіонбуду № 133 від 01.08.2011р,  на території Чорноморської міської ради Одеської області застосовується перший тип технологічної схеми роздільного збирання відходів. 

             - наявність в учасника   достатньої кількості спеціально обладнаних      транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території;
               - можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних  засобів; 
                 - наявність можливості підтримання належного санітарного стану транспортних засобів, що здійснюють перевезення твердих побутових відходів;
           - наявність можливості проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті; 
          - наявність можливості забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі  та у порядку, встановленому законодавством; 

            - наявність контролю системи руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів;

- вартість надання послуг з вивезення побутових відходів;

            - наявність досвіду в роботі з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства України;

          - наявність у працівників відповідної кваліфікації (з  урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
          - наявність можливості відокремлення з потоку ТПВ відпрацьованого електричного та електронного обладнання, люмінесцентних ламп, хімічних джерел струму  шляхом організації стаціонарних та мобільних пунктів збирання ;  

            - способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання, використання як вторинної сировини, захоронення побутових відходів тощо.

            Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

Конкурсні пропозиції оцінюються за 5 бальною системою, тобто до  п’яти  балів по кожному пункту основних критеріїв. Переможцем конкурсу вважається учасник, що набрав найбільшу кількість балів.

 

Критерії оцінювання конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.

 

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності  

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів : твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів;  для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних  засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів , наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються ; перевага надається учасникові, який має спеціально транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший;

відсутність спецтранспорту – 0 балів;

- наявність орендованого спецтранспорту  - 2 бали;

- наявність власного спецтранспорту – 5 балів.

2

Можливість забезпечити щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами,  виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів                      

наявність власного або орендованого контрольно - технічного пункту

 відсутність бази– 0 балів;

- наявність орендованої бази – 2 бали;

- наявність власної бази – 5 балів.

3

Підтримання санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів та контейнерів для збирання перевезення побутових  відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

- відсутність обладнання для миття контейнерів – 0 балів;

- наявність орендованого обладнання для миття контейнерів  - 2 бали;

-  наявність власного обладнання для миття контейнерів – 5 балів.

4

Можливість проводити в       
установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином

обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

- відсутність медичного пункту – 0 балів;

- отримання медичних послуг на договірній основі – 2 бали;

- наявність власного медичного пункту – 5 балів.

5

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових  відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

-відсутність власної або орендованої території виконавця послуг– 0 балів;

- наявність орендованої території виконавця послуг – 2 бали;

-наявність власної території виконавця послуг – 5 балів.

6

Наявність системи контролю   
руху спеціально обладнаних   
транспортних засобів під час 
збирання та перевезення      

побутових відходів    

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації- відсутня система навігації – 0 балів;

- наявний гарантійний лист про введення системи навігації у разі перемоги на протязі 3 місяців з дня оголошення результатів конкурсу – 2 бали;

- наявна система навігації – 5 балів

7

Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів. Вартість послуги повинна включати витрати, пов’язані зі збиранням, транспортуванням, сортуванням та захороненням відходів

вартість надання послуг вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів  порівнюється окремо. Перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг  за  1 м3 відходів окремо (вартість послуг не може бути менше економічно обґрунтованого розрахунку витрат на вивезення відходів)  

-   найбільша пропозиція – 0 балів

-   найменша пропозиція – 5 балів

-    інші пропозиції – 2 бали               

8

Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-2 роки – 0 балів

досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 3-5 років – 2 бали

-   досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 5 років – 5 балів

9

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається  учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних        

транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

  - наявність більше 5 порушень – 0 балів;

-   наявність до 5 порушень включно – 2 бали;

-    відсутність порушень – 5 балів         

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів

 

 

 

 

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" ,   цього пункту у порядку зростання  і з більшою кількістю побутових відходів

виключне захоронення відходів – 0 балів;

-   сортування відходів з вилученням вторинної сировини – 2 бали;

-    використання відходів для виробництва електричної, теплової енергії, тощо – 5 балів

 

 
Наявність власного контейнерного парку (можлива оренда (копія договору оренди))

 

 

Перевага надається учасникові,  який має власний контейнерний парк (можлива оренда (копія договору оренди))

- відсутність контейнерного парку – 0 балів;

- контейнерний парк орендований або  зі  строком використання – 2 бали;

- контейнерний парк власний новий та використаний у відмінному стані – 5 балів
Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів

Перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій.

- обсяг інвестицій становить до 100 тис . грн. – 0 балів;

-  обсяг інвестицій становить від 100 до 300 тис . грн. – 2 бали;

- обсяг інвестицій становить більше 300 тис. грн. – 5 балів 

 

 

           

У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комісії.

 

12. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації

 

12.1 Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

12.2 Організатор конкурсу протягом 3 робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.

12.3 У разі надходження 2 і більше звернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом  3 робочих днів.

12.4 Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів у день їх проведення.

12.5 Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом 3 робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

 

13. Внесення змін до конкурсної документації

       13.1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

      13.2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

 14.1. Місце: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, виконавчий комітет Чорноморської міської ради, відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської  міської ради

       14.2. Спосіб: особисто або поштою.

       14.3.  Кінцевий строк: _________.2018 року до 10.00 год. за київським часом.

       14.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

      14.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

       14.6. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

       14.7.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

       14.8.Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 

15.  Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій

       15.1. Місце: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, виконавчий комітет Чорноморської міської ради , мала  зала

       15.2. Дата: ___________.2018 року

       15.3. Час: 11.00 год. за київським часом

       15.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

        15.5. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

         15.6. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

         15.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до  учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

         15.8 За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

         15.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

          15.10. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

          15.11. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

          15.12. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

          15.13. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

           Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Протокол комісії затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

           15.14. Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу виконавчим комітетом міської ради.

           15.15. У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

          15.16. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу виконавчим комітетом міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради Одеської області

від ___________2018 року №_____

 

 

Конкурсна форма "ПРОПОЗИЦІЯ"

 

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 

 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території Чорноморської міської ради Одеської області (твердих побутових, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів.).

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

          Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

           Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

Керуючий справами                                                               І.А. Лубковський

Рішення виконавчого комітету

355 вiд 28.11.2018

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань