КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про бюджет міста Чорноморська на 2019 рік

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

DA19BD10-2DA2-40C9-855B-DE915FF32F40

Номер рішення

382

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc, docx, xls, xlsx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Фінанси .

Перше оприлюднення

30.01.2019

16:47

Останні зміни

30.01.2019

16:51

Дата прийняття

25.01.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Відповідно до статті 77 Бюджетного  кодексу  України, враховуючи рекомендації  постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування в  Україні”,

 

Чорноморська міська рада Одеської області вирішила:

 

1.  Визначити на 2019 рік:

доходи  бюджету міста Чорноморська у сумі 986 777 454 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста - 915 798 153 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста - 70 979 301 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  бюджету міста Чорноморська у сумі 986 777 454 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста  - 761 371 853  гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста  - 225 405 601  гривень;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Чорноморська  у сумі  14 800 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету міста Чорноморська у сумі                                 154 426 300  гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Чорноморська  у сумі                                154 426 300   гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Чорноморська  у розмірі                   2 000 000  гривень, що становить 0,26  відсотків видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом;

резервний фонд  бюджету міста Чорноморська у розмірі 5 000 000 гривень, що становить 0,66  відсотків видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.

 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 4, 5 до цього рішення.

 

3. Вільний залишок коштів загального та спеціального фондів бюджету                            міста Чорноморська станом на 01 січня 2019 року використовується шляхом внесення змін до цього  рішення.

 

4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти бюджету міста Чорноморська  згідно з додатком 6 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України надати    право   міському   голові  в  період  між  пленарними засіданнями  Чорноморської  міської  ради  Одеської області,  за  поданням  фінансового  управління  та  за  погодженням    із  постійною  комісією  міської  ради  з  фінансово - економічних  питань, бюджету, інвестицій  та   комунальної   власності, затверджувати зміни до річних обсягів міжбюджетних трансфертів з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету міста Чорноморська на  2019 рік шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з наступним внесенням змін до цього рішення. 

5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Чорноморська  на реалізацію міських  програм у сумі  221 775 706  гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

 

7. Затвердити  кошторис  Фонду  охорони  навколишнього   природного  середовища  у складі  бюджету  міста Чорноморська на  2019 рік   згідно з додатком № 9 до цього рішення.

 

8. Затвердити  кошторис  територіального дорожнього фонду у складі  бюджету  міста Чорноморська на  2019 рік  згідно з додатком № 10  до цього рішення.

 

9. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Чорноморська на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міста Чорноморська  належать доходи, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93, 101, 102, 103², 103⁴ Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4  частини 1 статті 15  Бюджетного кодексу України.

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Чорноморська   на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1 статті 71  Бюджетного кодексу України.

 

11. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Чорноморська згідно зі статтею 691  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91  Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 2 пункту 10 цього рішення, спрямовуються відповідно на витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України   (за рахунок джерел, визначених підпунктом  2 пункту 10 цього рішення).

 

12. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  бюджету міста Чорноморська  видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

 

13. Дозволити фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області за  наявності тимчасово вільних  коштів  на  рахунках загального та  спеціального  фондів міського бюджету розміщувати такі кошти у сумі не більше 30 000 000,0 грн. (Тридцяти мільйонів гривень) на вкладних (депозитних) рахунках у банках або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Чорноморською міською радою Одеської області , з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

 

14. Відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області на  здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Чорноморська, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

15. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Чорноморська забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету міста Чорноморська коштів, наданих за операціями з кредитування;

4) доступність  інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднення шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Чорноморської міської ради в мережі Інтернет паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

6) здійснення  у  повному   обсязі   проведення   розрахунків  за  електричну   та  теплову  енергію,  водопостачання та  водовідведення,  природний  газ  та  послуги   зв’язку,  які  споживаються   бюджетними   установами,  не  допускаючи   будь-якої   простроченої   заборгованості  з  оплати   вищезазначених  послуг,  та  укладання   угод  по  кожному  виду  енергоносіїв і комунальних послуг   у  межах   встановлених  відповідним  установам  обґрунтованих  лімітів  енергоспоживання та визначеного фінансового ресурсу,  згідно з додатком № 11 до цього рішення;

7) проведення у першочерговому порядку розрахунків по оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

 

16. Якщо  після  прийняття рішення про бюджет міста Чорноморська повноваження  на  виконання  функцій або надання   послуг,   на   яке  надано  бюджетне  призначення, передається  відповідно  до  законодавства  від  одного  головного розпорядника  бюджетних  коштів  до  іншого головного розпорядника бюджетних коштів,  дія бюджетного призначення  не  припиняється  і застосовується  для  виконання  тих  самих функцій чи послуг іншим головним  розпорядником  бюджетних  коштів,  якому  це   доручено.

Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цим пунктом,  здійснюється  за  рішенням  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, погодженим постійною комісією з фінансово - економічних питань, бюджету,  інвестицій та комунальної власності, у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

17. У межах загального обсягу бюджетних  призначень  головного розпорядника  бюджетних коштів перерозподіл видатків за відповідними кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів,  а  також  збільшення  видатків  розвитку  за  рахунок зменшення  інших  видатків  (окремо  за  загальним  та спеціальним фондами  бюджету)  здійснюються  за  рішенням  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, погодженим  постійною  комісією  з  фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій   та  комунальної  власності, у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

18. У межах загального обсягу видатків бюджету міста Чорноморська окремо  за  загальним  та спеціальним фондами  бюджету, перерозподіл бюджетних призначень між головними  розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів,  а  також  збільшення  видатків  розвитку  за  рахунок зменшення  інших  видатків  здійснюються  за  рішенням  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, погодженим  постійною  комісією  з  фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій   та  комунальної  власності

Забороняється без внесення змін до рішення  про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки за кодом програмної класифікації, пов’язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за  рахунок зменшення інших видатків бюджету.

 

19. У  межах  загального  обсягу   бюджетних   призначень   за відповідним кодом програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів  окремо  за  загальним та спеціальним фондами  фінансове управління міської ради за  обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

 20. Головним  розпорядникам   коштів  бюджету міста Чорноморська та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня привести мережу та штати бюджетних установ, органів місцевого самоврядування  у відповідність до затверджених бюджетних призначень на фінансування галузей соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування, забезпечивши при цьому утримання чисельності працівників бюджетних установ та здійснення фактичних видатків на оплату праці  в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах відповідних установ.

 

21. Установити,  що :

     

21.1. Головні розпорядники бюджетних коштів та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня    бюджету міста Чорноморська  (далі-розпорядники бюджетних коштів) беруть  бюджетні зобов’язання  та здійснюють відповідні видатки  за загальним  фондом  бюджету  тільки  в межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами,  враховуючи  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань минулих  років, узятих  на  облік  в територіальному  органі  Державної казначейської служби України.

Розпорядники бюджетних  коштів  беруть зобов’язання за  спеціальним фондом бюджету  виключно в межах відповідних  фактичних  надходжень до спеціального фонду  бюджету.

Зобов’язання,  взяті  розпорядниками бюджетних  коштів  без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не  вважаються  бюджетними  зобов’язаннями і не підлягають   оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття таких зобов’язань є  бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов’язані  з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками  бюджетних  коштів  у разі,  коли  відсутня  прострочена  заборгованість із  заробітної  плати,  а  також  за  спожиті  комунальні  послуги  та  енергоносії.

 

21.2. Розміщення замовлення, укладення договору, сплата коштів, придбання товарів, послуг  чи здійснення інших операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та цим рішенням, є недійсними. За такими операціями не виникають бюджетні зобов'язання та не утворюється бюджетна заборгованість.

 

21.3. Головні  розпорядники бюджетних коштів та розпорядники бюджетних  коштів нижчого рівня, отримувачі бюджетних коштів до проведення закупівель  надають  постійній комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності  перелік (титул) товарів і робіт, закупівля яких здійснюється за кошти бюджету розвитку.

Інформацію про укладені договори закупівлі товарів, послуг і робіт за бюджетні кошти  надавати постійній комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності щоквартально у терміни, визначені для надання квартальної звітності.

 

21.4. Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області, які фінансуються з бюджету міста Чорноморська та розташовані в одній будівлі, яка не знаходиться у них на балансі, не здійснюють витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Такі видатки проводить виконавчий орган міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду). 

 

21.5. Проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ та виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області здійснюється відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян" в межах бюджетних асигнувань, визначених на оплату праці.

 

 21.6. В 2019 році батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах, підпорядкованих відділу освіти Чорноморської міської ради  Одеської області, у розмірі не менше  60 відсотків від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах повністю, або частково звільняються батьки або особи, які їх замінюють, з сімей що потребують соціальної підтримки відповідно до діючого законодавства, а також згідно окремих   рішень виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах на сто відсотків  звільняються  батьки або особи, які їх замінюють, які є учасниками антитерористичної операції.

 

За дітей, що не зареєстровані за місцем проживання на території Чорноморської міської ради, батьки, або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах, підпорядкованих відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області, у розмірі 100 відсотків від вартості харчування на день, крім дітей, батьки, або особи, які їх замінюють, працюють в установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів,  та вносять плату за харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах, підпорядкованих відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області, у розмірі не менше  60 відсотків від вартості харчування на день.  

 

21.7. Надання матеріальної допомоги громадянам міста Чорноморська (сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) за їх заявами у сумі, що перевищує десять тисяч гривень здійснюється за рекомендацією  постійної  комісії  з  фінансово-економічних питань,  бюджету,  інвестицій   та  комунальної  власності.

 

22. Заборонити комунальним підприємствам, головним розпорядникам коштів та розпорядникам коштів нижчого рівня укладати договори на консультаційні, юридичні, колекторські послуги, інформаційні послуги з висвітлення діяльності, рекламні послуги, послуги засобів масової інформації без попереднього погодження суттєвих умов таких договорів  з постійною комісією з фінансово - економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності.

 

23. Зобов'язати головних та розпорядників коштів нижчого рівня, погоджувати напрямки витрачання бюджетних коштів в межах видатків споживання з постійною депутатською комісією з фінансово - економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності.

 

 

 

24. Фінансовому   управлінню   Чорноморської міської ради Одеської області:

      

24.1. Забезпечити  фінансування   витрат  по  захищених    статтях    видатків  у   межах    наявних     ресурсів    у    першочерговому   порядку  за   економічною  структурою    видатків  згідно  затвердженого  помісячного  розпису  загального  фонду  міського     бюджету.

    

24.2. Здійснювати    фінансування    видатків   у   межах   фактичних   надходжень    до   міського  бюджету. 

 

24.3. При розподілі вільного залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Чорноморська, який сформується  на 01 січня 2019 року,  першочергово врахувати потребу у видатках розвитку установ освіти відповідно до розрахунків, зокрема, на забезпечення фінансування заходів протипожежної безпеки в установах освіти та проведення капітальних ремонтів туалетів в загальноосвітніх школах міста.   

 

25. Установити, що комунальні унітарні підприємства сплачують до загального фонду бюджету міста частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15  відсотків.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до  бюджету міста за результатами  щоквартальної  фінансово-господарської  діяльності  підприємства у 2019 році у строки,  встановлені для  сплати  податку  на  прибуток.

Комунальні унітарні підприємства  подають розрахунок  частини  чистого  прибутку (доходу) разом з  фінансовою  звітністю,  складеною  відповідно  до  положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  до територіального органу Державної фіскальної служби України  у  строки,  передбачені  для  подання  декларації  з  податку  на  прибуток та копію такого розрахунку до фінансового управління Чорноморської міської ради Одеської області.

 

26. Установити, що господарські товариства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, сплачують  до  1 липня 2019 року  безпосередньо до бюджету міста Чорноморська дивіденди, нараховані за результатами фінансово – господарської діяльності за 2018 рік, пропорційно розміру комунальної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств.

 

27. З метою здійснення контролю за надходженнями від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Чорноморська міська рада,   комунальним підприємствам, які надають в оренду таке майно, надавати до управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати за формою, визначеною управлінням комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області.

 

28. Дозволити комунальному підприємству „Міське управління  житлово-комунального господарства ” Чорноморської міської ради Одеської області в 2019 році  надходження від оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Чорноморської міської ради Одеської області, яке  знаходиться  на балансі підприємства,   направляти цільовим призначенням  на  капітальний  ремонт  об’єктів житлового та нежитлового фонду, в тому числі  на капітальний ремонт  ліфтового господарства, на оплату робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації і відновленню системи пожежної безпеки  житлових будинків підвищеної поверховості, на витрати, пов'язані із утриманням житлового фонду, відшкодування яких не враховано в кошторисі витрат на послуги з управління багатоквартирним будинком, та інші потреби пов'язані з господарчою діяльністю підприємства.

Про використання коштів орендної плати надавати інформацію до фінансового управління Чорноморської міської ради Одеської області   у терміни, визначені для подання квартальної звітності. 

 

29. Управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області забезпечити щоквартальне надання постійній депутатській       комісії     з     фінансово  –   економічних      питань,     бюджету,  інвестицій і комунальної власності інформації про стан розрахунків платниками з плати за землю (земельний податок та орендна плата) за земельні ділянки.

 

30. Установити, що:

 

30.1. Кошти у сумі  2 500 000 гривень, що визначені за програмною  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 3710180 головному розпоряднику коштів бюджету міста Чорноморська - фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області,  спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів - переможців громадських проектів у рамках Бюджету участі шляхом перерозподілу цих коштів за відповідними програмами.

 

30.2. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності (в т.ч. для розміщення пересувних тимчасових споруд) перераховується користувачами таких споруд на казначейський рахунок,  відкритий для  бюджету міста Чорноморська за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження".

 

30.3. Відшкодування збитків, завданих територіальній громаді Чорноморської міської ради Одеської області внаслідок порушення порядку землекористування, перераховується на казначейський рахунок,  відкритий для  бюджету міста Чорноморська за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження".

 

31.  При нарахуванні та сплаті до бюджету міста Чорноморська місцевих податків та зборів у 2019 році слід користуватися нормами Податкового кодексу України та рішеннями Чорноморської  міської ради Одеської області:

- від 30.05.2014 року № 506-VI "Про затвердження Положення про туристичний збір на території Чорноморської міської ради" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 05.01.2015р. № 576-VI);

- від 05.01.2015 року № 574-VI "Про затвердження Положення про податок на майно (в частині транспортного податку) на території Чорноморської міської ради" (зі змінами, внесеними рішеннями Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 25-VII, від 27.01.2017р. № 177-VII);

- від 10.07.2015 року № 636-VI "Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради від 30.12.2011 року № 135-VI "Про затвердження Положення та ставок єдиного податку на території Чорноморської міської ради" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 23-VII, від 27.01.2017р.                       № 178-VII);

- від 10.07.2015 року № 637-VI "Про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на території Чорноморської міської ради (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 24-VII, від 27.01.2017р. № 179-VII, від 16.02.2018р. № 285-VII);

- від 08.06.2018р. № 338-VIII "Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2019 рік";

- від 10.07.2015року № 639-VI "Про затвердження Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області" (зі змінами, внесеними рішенням Чорноморської міської ради від 06.01.2016р. № 26-VII, від 08.07.2016р. № 123-VII, від 03.02.2017р. № 204-VII, від 16.02.2018р. № 294-VII);

- від 08.06.2018р. № 340-VII "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2019 рік".

У разі внесення змін до Податкового кодексу України, привести у відповідність вищевказані рішення Чорноморської  міської ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

32. Відповідно до статей 93 та 101 Бюджетного кодексу України в загальних видатках бюджету міста Чорноморська затвердити:

 

 32.1. Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 700 000 гривень для надання Одеському обласному бюджету на фінансування об'єкту "Проектування та улаштування світлофорного об'єкту ("Т-образне" перехрестя вул. Едуарда Савінова та вул. Космонавтів, с. Малодолинське, м. Чорноморськ, на ділянці дороги Одеса - Чорноморськ, М-27)

 

33. Додатки  №№ 1-11  до  цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною.

 

34. Дане    рішення  набирає чинності  з 1 січня 2019 року.

 

35. Оприлюднити дане  рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України у засобах масової інформації.

 

36. Контроль     за    виконанням        цього       рішення       покласти    на    постійну      депутатську       комісію     з     фінансово  –   економічних      питань,     бюджету,  інвестицій    та     комунальної    власності,   заступника міського голови Чумель Н.І.

 

Міський голова                                                                          В.Я. Хмельнюк

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань