ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ


ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
№ 1 від 05 червня 2007 р.

1. Замовник:
1.1.Повне найменування Замовника: Комунальне підприємство «Іллічівсьтеплоенерго»
1.2.Поштова адреса:68001,м.Іллічівськ,вул.Комсомольська,2-а
1.3.Відповідальний за проведення торгів: Паншин Анатолій Володимирович
тел.( 04868),6-02-54, 6-03-97
2. Інформація про предмет закупівлі: Продукти нафтопереоблення рідкі

3.Розкриття тендерних пропозицiй відбулося:
3.1.Місце розкриття: вул.Комсомольська,2-а, каб.директора
3.2.Дата: 05.06.2007 р. Час 14.00

4.У відповідь на оголошення було отримано 3 (три) тендерні пропозиції від учасників:
№ 1- ТОВ “ЄВРОСТАНДАРТ - ціна тендерної пропозицiї-186 224,21 грн;
№ 2- ТОВ “БАРТ” - ціна тендерної пропозицiї -185 997,42 грн;
№ 3- ТОВ “ПІЛІГРІМ-ПЛЮС”- ціна тендерної пропозиції -184 992,4 грн;

Всі пропозиції були розглянуті на їх відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам
тендерної документації.За результатами розгляду не було жодних пропозицiй, як такі, що не
відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації. До подальшої оцінки та
співставлення прийнято пропозицiї ТОВ “ЄВРОСТАНДАРТ” на суму 186 224,21 грн;
ТОВ “БАРТ”- на суму 185 997,42 грн; ТОВ “ПІЛІГРІМ-ПЛЮС” на суму 184 992,4 грн.

5.Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критеріїв та за методикою, які
викладені в Тендерній документації

Оцінка тендерних пропозицiй здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна ( максимум 70 балів);
б) строк поставки (максимум 10 балів );
в) рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель (максимум 10 балів );
г) умови розрахунків (максимум 10 балів );

Оцінка проводиться згідно з методикою наведеною у Додатку 1 до протоколу:
Кількість балів кожної тендерної пропозицiї визначається сумарно.Максимально можлива
кількість балів дорівнює 100.

6. Розрахунок балів за критеріями та результати бальної оцінки наведено у Додатку 2 до
протоколу оцінки .
7. За результатами оцінки встановлено, що найбільшу кількість балів набрано пропозицiєю
№ 3 , яка подана товариством з обмеженою відповідальністю “ПІЛІГРІМ-ПЛЮС” м.Одеса,
вул.Гастелло 52/1.
Тендерним комітетом було прийнято рішення обрати переможцем та акцептувати
пропозицiю товариство з обмеженою відповідальністю “ПІЛІГРІМ-ПЛЮС” м.Одеса,
вул.Гастелло 52/1
8. Переможцю торгів направити протягом 5 днів акцепт. Іншим учасникам торгів
направити протягом 5 днів повідомлення про результати торгів.

Голова тендерного комітету А.В.ПаншинВик. Секретар тендерного комітету Корсун Н.В.


Додаток № 1
Оцінка тендерних пропозицiй здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна ( максимум 70 балів);
б) строк поставки (максимум 10 балів );
в) Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель (максимум 10 балів );
г) Умови розрахунків (максимум 10 балів );

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію Ціна - 70 балів.
2. Кількість балів по критерію Строк поставки - 10 балів.
3. Кількість балів по критерію Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель - 10 балів.
4. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 10 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерного комітету.
Переможець визначається рішенням Тендерного комітету.

Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";
Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".
2. Кількість балів за критерієм "Строк поставки" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Строк поставки" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Пmin / Побчисл * 10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Пmin - найнижче значення за критерієм "Строк поставки";
Побчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк поставки".


3. Кількість балів за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель" у якої є найвигіднішим (найбільшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Робчисл / Рmax * 10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Рmax - найбільше значення за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель";
Робчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель".

4. Кількість балів за критерієм "Умови розрахунків" обраховується наступним чином:
Назва ступеню критерія Питома вага ступеню
Відтермінування платежу 10 балів
Оплата за фактом поставки 8 балівДОДАТОК 2

БАЛЬНА ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ

По відкритим торгам із зменшенням ціни на закупівлю

Продуктів нафтоперероблення рідких»

Найменування
показника Мах.
Бал. Одиниця
виміру Значення показників по окремих
пропозиціях
Пропозиція №1 Пропозиція №2 Пропозиція№3
ТОВ “ЄВРОСТАНДАРТ” ТОВ “БАРТ” ТОВ ”ПІЛІГРІМ-ПЛЮС”

1.Запропонована
ціна Грн. 186224,21 185997,42 184992,4
Коефіцієнти 0,99 0,99 1
Розрахунок балів 70 Бал. 69,5 69,6 70

2.Строк поставки 10 10 10
Розрахунок балів 10 Бал. 10 10 10

3. Рейтинг учасника
у Реєстрі учасників процедур закупівель
0 0 0
Розрахунок балів 10 Бал. 0 0 0

4.Умови розрахунків 10 10 10
Розрахунок балів 10 Бал. 10 10 10

Сумарна бальна
оцінка 100 Бал. 89,5 89,6 90
Переможець

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань