ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ


ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
№ 2 від 28 вересня 2007 р.

1. Замовник:
1.1.Повне найменування Замовника: Комунальне підприємство «Іллічівсьтеплоенерго»
1.2.Поштова адреса:68001,м.Іллічівськ,вул.Комсомольська,2-а
1.3.Відповідальний за проведення торгів: Паншин Анатолій Володимирович
тел.( 04868),6-02-54, 6-03-97
2. Інформація про предмет закупівлі: Капітальний ремонт теплових мереж
3.Розкриття тендерних пропозицiй відбулося:
3.1.Місце розкриття: вул.Комсомольська,2-а, каб.директора
3.2.Дата: 25.09.2007р. Час 14.00

4.У відповідь на оголошення було отримано 3 (три) тендерні пропозиції від учасників:
Товариство у формі ТОВ “Будмонтаж-29” - ціна тендерної пропозиції – 989 425 грн ;
ТОВ “ВІДБУДОВА “- ціна тендерної пропозиції – 993 254 грн;
ПП “ПРОМБУДСЕРВІС” - ціна тендерної пропозиції -994 623 грн.

Всі пропозиції були розглянуті на їх відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам
тендерної документації.За результатами розгляду не було жодних пропозицiй, як такі, що не
відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації. До подальшої оцінки та
співставлення прийнято пропозицiї товариства у формі ТОВ “Будмонтаж- 29” на суму 989 425 грн;
ТОВ “ВІДБУДОВА ”на суму-993 254 грн; ПП “ПРОМБУДСЕРВІС”на суму 994 623 грн.

5.Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критеріїв та за методикою, які
викладені в Тендерній документації

Оцінка тендерних пропозицiй здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна ( максимум 70 балів);
б) строк виконання (поставки) (максимум 10 балів );
в) умови розрахунків (максимум 10 балів );
г) рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель (максимум 10 балів );

Оцінка проводиться згідно з методикою наведеною у Додатку 1 до протоколу:
Кількість балів кожної тендерної пропозицiї визначається сумарно.Максимально можлива
кількість балів дорівнює 100.

6. Розрахунок балів за критеріями та результати бальної оцінки наведено у Додатку 2 до
протоколу оцінки .
7. За результатами оцінки встановлено, що найбільшу кількість балів набрано пропозицiєю
№ 1 , яка подана товариством у формі ТОВ “Будмонтаж - 29” , юридична адреса :м.Одеса,
вул.Миколаївська дорога, 130; фактична адреса:м.Одеса, вул.4-та Заводська, 2, індекс 65033

Тендерним комітетом було прийнято рішення обрати переможцем та акцептувати
пропозицiю товариства у формі ТОВ “ Будмонтаж- 29” , юридична адреса :м.Одеса,
вул.Миколаївська дорога, 130; фактична адреса:м.Одеса, вул.4-та Заводська, 2, індекс 65033

8. Переможцю торгів направити протягом 5 днів акцепт. Іншим учасникам торгів
направити протягом 5 днів повідомлення про результати торгів.

Голова тендерного комітету А.В.ПаншинВик.Секретар тендерного комітету Корсун Н.В.


Додаток № 1
Оцінка тендерних пропозицiй здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) Ціна ( максимум 70 балів);
б) Умови розрахунків (максимум 10 балів );
в) Строк поставки (максимум 10 балів );
г) Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель (максимум 10 балів ).

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів
дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію Ціна - 70 балів.
2. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 10 балів.
3. Кількість балів по критерію Строк виконання (поставки)- 10 балів
4. Кількість балів по критерію Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель - 10 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерного комітету.
Переможець визначається рішенням Тендерного комітету.
Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";
Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількісь балів за критерієм “Умови розрахунків “ визначається наступним чином.Тендерній пропозиції, термін
відстрочки платежу якої є найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів.Кількість
балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Робчисл / Рmax * 10, де
Бобчисл = обчислювальна кількість балів;
Рmax = найдовший термін відстрочки платежу;
Робчисл = термін відстрочки платежу тендерної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
10- максимально можлива кількість балів за критерієм “Умови розрахунків”

3. Кількість балів за критерієм "Строк виконання" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Строк виконання" у якої є найвигіднішим (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Тmin / Тобчисл * 10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Тmin – найкоротший строк виконання;
Тобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк виконання".

4. Кількість балів за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель" у якої є найвигіднішим (найбільшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Робчисл / Рmax * 10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Рmax - найбільше значення за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель";
Робчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель".
ДОДАТОК 2

БАЛЬНА ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ

По відкритим торгам із зменшенням ціни на закупівлю

Капітальний ремонт теплових мереж

Найменування
показника Мах.
Бал. Одиниця
виміру Значення показників по окремих
пропозиціях
Пропозиція №1 Пропозиція №2 Пропозиція№3
“ БУДМОНТАЖ - 29” “ ВІДБУДОВА” “ПРОМБУДСЕРВІС”

1.Запропонована
ціна Грн. 989 425 993 254 994 623
Коефіцієнти 1,0 0,996 0,994
Розрахунок балів 70 Бал. 70 69,7 69,6

2.Умови розрахунків % пред-оплати --- 30% 40%
Коефіцієнти 1 0 0
Розрахунок балів 10 Бал. 10 0 0

3. Строк виконання календарні дні 50 60 60
Коефіцієнти 1,0 0,83 0,83
Розрахунок балів 10 Бал. 10 8,3 8,3

4.Рейтинг учасника
у Реєстрі учасників процедур закупівель
______ ______ ______
Коефіціенти 0 0 0
Розрахунок балів 10 Бал. 0 0 0

Сумарна бальна
оцінка 100 Бал. 90 78,0 77,9
Переможець

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань