ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

ПРОТОКОЛ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
№ 4 від 11 жовтня 2007 р.

1. Замовник:
1.1.Повне найменування Замовника: Комунальне підприємство «Іллічівсьтеплоенерго»
1.2.Поштова адреса:68001,м.Іллічівськ,вул.Комсомольська,2-а
1.3.Відповідальний за проведення торгів: Паншин Анатолій Володимирович
тел.( 04868),6-02-54, 6-03-97
2. Інформація про предмет закупівлі: Реконструкція центрального теплового пункту
за адресою: м.Іллічівськ, вул. Паркова, 14 -В
3.Розкриття тендерних пропозицiй відбулося:
3.1.Місце розкриття: вул.Комсомольська,2-а, каб.директора
3.2.Дата: 08.10.2007р. Час 15.00

4.У відповідь на оголошення було отримано 3 (три) тендерні пропозиції від учасників:
№1- Приватне підприємство “ КБ Теплоенерго”- ціна тендерної пропозиції – 557 480,40 грн;
№2- Приватне підприємство “Теплоенергокомплект”- ціна тендерної пропозиції – 552 459,26 грн;
№3- Мале приватне підприємство “Теплоком” - ціна тендерної пропозиції – 559 575,60 грн.

Всі пропозиції були розглянуті на їх відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам
тендерної документації.За результатами розгляду не було жодних пропозицiй, як такі, що не
відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації. До подальшої оцінки та
співставлення прийнято пропозицiї ПП “КБ Теплоенерго”на суму - 557 480,40грн;
ПП “Теплоенергокомплект” на суму - 552 459,26 грн; МПП “Теплоком”на суму - 559 575,6 грн.

5.Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критеріїв та за методикою, які
викладені в Тендерній документації

Оцінка тендерних пропозицiй здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна ( максимум 70 балів);
б) умови розрахунків (максимум 10 балів )
в) строк виконання (поставки) (максимум 10 балів );;
г) рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель (максимум 10 балів );

Оцінка проводиться згідно з методикою наведеною у Додатку 1 до протоколу:
Кількість балів кожної тендерної пропозицiї визначається сумарно.Максимально можлива
кількість балів дорівнює 100.
6. Розрахунок балів за критеріями та результати бальної оцінки наведено у Додатку 2 до
протоколу оцінки .
7. За результатами оцінки встановлено, що найбільшу кількість балів набрано пропозицiєю
№ 2, яка подана приватним підприємством “Теплоенергокомплект”, адреса: м.Одеса, вул.Нова, 3
Рекомендувати тендерному комітету обрати переможцем та акцептувати пропозицiю
приватного підприємства “Теплоенергокомплект”, за адресою м.Одеса,вул.Нова,3

8. Переможцю торгів направити протягом 5 днів акцепт. Іншим учасникам торгів
направити протягом 5 днів повідомлення про результати торгів.
Члени тендерного комітету:
Заст.голови тендерного комітету
інженер з організації експлуатації та ремонту Н.А.Вдовиченко

Інженер з організації експлуатації та ремонту С.В.Мойсеєнко

Економіст з планування Т.М.Степанова

Секретар тендерного комітету
інженер з організації тендерних закупівель Н.В.Корсун

Додаток № 1
Оцінка тендерних пропозицiй здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) Ціна ( максимум 70 балів);
б) Умови розрахунків (максимум 10 балів );
в) Строк поставки (максимум 10 балів );
г) Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель (максимум 10 балів ).

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів
дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію Ціна - 70 балів.
2. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 10 балів.
3. Кількість балів по критерію Строк виконання (поставки)- 10 балів
4. Кількість балів по критерію Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель - 10 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерного комітету.
Переможець визначається рішенням Тендерного комітету.
Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";
Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Кількісь балів за критерієм “Умови розрахунків “ визначається наступним чином.

Назва ступеню критерія Питома вага ступеню
Авансові платежі по договіру-підряда
Без авансу 10 балів
Сплата авансу до 30% 5 балів
Сплата авансу вище 30% 2 бали

3. Кількість балів за критерієм "Строк виконання" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Строк виконання" у якої є найвигіднішим (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Тmin / Тобчисл * 10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Тmin – найкоротший строк виконання;
Тобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк виконання".

4. Кількість балів за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель" у якої є найвигіднішим (найбільшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Робчисл / Рmax * 10, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Рmax - найбільше значення за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель";
Робчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Рейтинг учасника у Реєстрі учасників процедур закупівель".

ДОДАТОК 2

БАЛЬНА ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ

По відкритим торгам із зменшенням ціни на закупівлю

Реконструкція центрального теплового пункту
за адресою : м.Іллічівськ,вул.Паркова,14-В

Найменування
показника Мах.
Бал. Одиниця
виміру Значення показників по окремих
пропозиціях
Пропозиція №1 Пропозиція №2 Пропозиція№3
ПП “КБ Теплоенерго” ПП “Теплоенерго-комплект” МПП “Теплоком”

1.Запропонована
ціна Грн. 557 480,4 552 459,26 559 575,6
Коефіцієнти 0,991 1 0,998
Розрахунок балів 70 Бал. 69,37 70 69,16

2.Умови розрахунків % пред-оплати За фактом виконання
(без авансу) За фактом виконання
(без авансу) 40% передплата
Розрахунок балів 10 Бал. 10 10 2

3. Строк виконання календарні дні 25 15 29
Коефіцієнти 0,6 1 0,518
Розрахунок балів 10 Бал. 6 10 5,18

4.Рейтинг учасника
у Реєстрі учасників процедур закупівель ____ ____ _____
Коефіціенти
Розрахунок балів 10 Бал. 0 0 0

Сумарна бальна
оцінка 100 Бал. 85,37 90 76,34
Переможець

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань