Стан фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області за 2019 рік

Happy-Finance-Lending-Group.jpg

Вступ

Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» створено рішенням
Іллічівської міської ради від 18.05.2004 р.  № 282 — ХХІV зі статутним фондом
13 042 281 гривень.

Статут КП «Іллічівськводоканал» було затверджено рішенням Іллічівської
міської ради від 18.05.2004 № 282 — ХХІV (в нової редакції — від 26.11.2004 р. № 349-IV) та зареєстровано виконкомом Іллічівської міської ради 07.06.2004 р. за № 04057043Ю00210156 (зміни — 22.12.2004 р. за № 15541050001000335,
15.02.2008 р. за №15541050005000335, 15.08.2012 р. за №15541050008000335, 15.02.2013 р. за №15541050009000335, 06.03.2013 р. за  №15541050010000335, 24.07.2013 р. за №15541050011000335, 14.01.2014 р. за №15541050012000335, 28.07.2015 р. за №15541050014000335, 12.01.2016 р. за №15541050015000335). Згідно останніх змін до статуту, розмір статутного фонду КП “Іллічівськводоканал” складав 81 156 342,19 грн.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 10.06.2016 р. № 100 змінено назву Комунального підприємства “Іллічівськводоканал” на Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (повна назва) у зв'язку з перейменуванням міста Іллічівська на місто Чорноморськ. Цим же рішенням, затверджено Статут Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області у новій редакції з статутним капіталом 83 886 809,19 грн.

Скорочена назва підприємства — КП “Чорноморськводоканал”.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 22.12.2017 року  № 279-VII затверджено Статут у новій редакції з статутним капіталом  115 482 209,70 гривень.

КП «Іллічівськводоканал» був зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 07.06.2004 року за номером 1 554 120 0000 000335.

         Головним управлінням статистики в Одеській області 07.06.2004 року,   КП «Іллічівськводоканал» включено до ЄДРПОУ, остання
реєстрація дій 11.04.2012  за № 15541070007000335 (довідка АБ № 490328).

18.11.2004 року підприємство зареєстровано у якості платника ПДВ, індивідуальний податковий № 329276515031 в ДПІ м.Іллічівська.

         Визначена статутом мета створення підприємства - це вирішення питань водопостачання, водовідведення і очищення стоків та здійснення контролю за якістю питної води в місті Чорноморську, надання відповідних послуг, одержання прибутку від зазначеної діяльності.

         Згідно статуту, основними видами діяльності комунального підприємства «Чорноморськводоканал» є:

 • комунальне та побутове водопостачання, в тому числі придбання, зберігання, перевезення прекурсорів на технологічні потреби;
 • водопровідні і каналізаційні роботи;
 • проектування і будівництво трубопроводів й магістральних водопроводів та виконання додаткових робіт;
 • діяльність з оброблення рідких відходів;
 • інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством та відповідають меті створення підприємства, у тому числі постачальницько-збутова, посередницька та зовнішньоекономічна діяльність.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підприємству переоформлена  ліцензія на "Централізоване водопостачання та водовідведення" від 06.07.2016р. № 1220.

В господарському віданні КП «Чорноморськводоканал» знаходиться 230,653 км водопровідних мереж та 135,299 км каналізаційних мереж. Послуги водопостачання надаються 25,7 тисячам абонентів.

Загальна штатна чисельність працюючих станом на 01.01.2020 р. складає 190  чоловік.

В структурі КП «Чорноморськводоканал» 6 підрозділів, які не є самостійними юридичними особами.

Структурні одиниці підприємства складають:

 • Підрозділ водопроводу, який здійснює обслуговування, ремонт та аварійно-відбудовні роботи водопостачальних мереж;
 • Підрозділ каналізації, який здійснює збір каналізаційних стоків, ремонт та аварійно-відбудовні роботи мереж каналізації;
 • Підрозділ транспортної дільниці, який здійснює забезпеченість автотранспортом;
 • Підрозділ очисних споруд, який здійснює очистку стічних вод, обслуговування та ремонт споруд;
 • Відділ водозбуту, який здійснює обслуговування населення та підприємств з централізованого водопостачання та водовідведення, укладання договорів, контроль використання питної води та контроль за своєчасним здійсненням споживачами розрахунків за спожиті послуги;
 • Адмінуправління.

Безпосереднє керівництво підрозділами здійснюється керівниками підрозділів. Загальне керівництво виробничими структурами покладене на головного інженера підприємства.

З набуттям чинності з 19.05.2017 року  постанови НКРЕКП від 22.03.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання  та водовідведення”, КП“Чорноморськводоканал” перестало бути ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в результаті чого ліцензування діяльності підприємства  здійснюється  в Облдержадміністрації, а встановлення тарифів  на послуги  здійснюють органи місцевого самоврядування згідно зі ст. 28  Закону України “Про  місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №280/97-ВР.

Фінансовий стан

Результатом роботи підприємства за 2019  рік став прибуток  в розмірі 1243,0 тис.грн., при цьому загальна сума доходів підприємства складає 87985,0тис.грн.(без ПДВ), а витрати — 86742,0 тис.грн.(без ПДВ). Доходи та витрати КП “Чорноморськводоканал” формуються як від здійснення підприємством  послуг водопостачання та водовідведення, так і інших видів діяльності.

Безпосередньо по послугам водопостачання та водовідведення  сума доходу склала  85 503,3 тис.грн., а витрат —84 912,9 тис.грн.

         Загальний прибуток  підприємства за  2019 рік  в розмірі  1243,0 тис.грн.  Складається:

 • з прибутку в розмірі 1508,7тис.грн. від здійснення послуг водопостачання (централізованого водопостачання та централізованої поставки холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем);
 • зі збутку в розмірі 918,3 тис.грн. від здійснення послуг водовідведення (централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем);
 • з прибутку  в розмірі 652,6 тис.грн., отриманого від здійснення інших видів діяльності.

Фактична собівартість послуги централізованого  водопостачання за  2019 рік склала 12,02 грн./м3 (без ПДВ) (при затвердженій середній  собівартості у складі тарифу  — 11,91 грн./м3 (без ПДВ). Фактична собівартість послуги централізованого водовідведення за вказаний період  складає 9,22грн./м3 (без ПДВ) (при затвердженій середній собівартості у складі тарифу   8,71 грн./м3 (без ПДВ).

Протягом зазначеного періоду споживачі за отримані послуги сплачували за тарифами, які були встановлені КП“Чорноморськводоканал” рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 23.08.2018 року №263 (діяли  з 16 вересня 2018 року по 31 січня 2019 року), а також  за тарифами, встановленими рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради №1 від 14.01.2019 року  (діють з 1 лютого  2019 року по 31 січня 2019 року).

Протягом  2019 року  діяли тарифи на послуги водопостачання та водовідведення з середнім рівнем рентабельності в розмірі 4,0 %. Фактично підприємство спрацювало з  прибутком лише по послузі водопостачання (рівень рентабельності склав 3,0%), а по послузі водовідведення зі збитком.

Збитковість по послузі водовідведення пояснюється збільшенням  витрат підприємства по підрозділу “Очисні споруди” внаслідок проведення реконструкції приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд, а також за рахунок таких заходів як:

 • закупівля та встановлення мулошкребу №2;
 • ремонт артсвердловини № 1(прокладання трубопроводу);
 • розпочато ремонт аеротенку та інші,

які вплинули на зростання безпосередньо таких витрат як:

 • електроенергія - в результаті збільшення обсягів споживання в наслідок проведення ремонтних робіт та збільшення споживання електроенергії   в зв'язку із  підвищенням навантаження на обладнання в результаті очистки сильно забруднених стічних вод, а також з урахуванням  збільшення її вартості протягом  2019 року в середньому  на 0,18 грн./кВт/год (без ПДВ) в порівнянні з вартістю, врахованою в тарифі ( в тарифі — 2,20 грн./кВт/год (без ПДВ),
 • витрати на ремонтні роботи.

         Детальний аналіз перевищення фактичних витрат над тарифними, відкоригованними на фактичні обсяги реалізації послуг по централізованому водопостачанню, відображено в таблиці 1, по централізованому водовідведенню в таблиці 2:

 

 

Таблиця 1

Аналіз фактичних витрат та витрат у складі

тарифу на послугу централізованого водопостачання за  2019рік.

 

(без ПДВ)

Стаття витрат

Тариф, відкоригованний  на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.

Фактичні витрати

тис.грн.

Відхилення

факту від тарифу

Витрати на реагенти

375,1

516,6

141,5

Амортизація

4604,3

5075,5

471,2

Витрати на ремонти

 1286,2

2179,8

893,6

ПММ

2737,3

2895,8

158,5

ВСЬОГО:

9002,9

10667,7

1664,8

 

Таблиця 2

Аналіз фактичних витрат та витрат у складі

тарифу на послугу централізованого водовідведення за  2019 рік

                                                                                                                                                                                                             (без ПДВ)

Стаття витрат

Тариф, відкоригованний  на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.

Фактичні витрати

тис.грн.

Відхилення

факту від тарифу

Електроенергія

5522,9

6269,6

746,7

Ремонти

1095,6

2034,3

938,7

Інші

1121,9

1331,5

209,6

Амортизація

3487,1

3777,4

290,3

ВСЬОГО:

11227,5

13412,8

2185,3

 

Таким чином, збільшення вищезазачених фактичних витрат над витратами, врахованими у складі тарифів, призвело до збитковості послуги водовідведення  та недоотриманню прибутку по послузі водопостачання за результатами 2019 року.

 

Робота з абонентами

 

         Станом на 01.01.2020 року заборгованість споживачів за отримані послуги з водопостачання та водовідведення складає 11 724,3 тис.грн. (з ПДВ), що на 4 178,2 тис.грн.,  або 55,4%  більше ніж станом на 01.01.2019 року. При цьому найбілше збільшення боргу відбулось по такій  категорії споживачів, як  “населення безпосередньо” у розмірі 3 473,3 тис.грн.(з ПДВ) . Юридичні особи  (крім бюджетних установ) допустили зростання боргу на 778,5 тис.грн.(з ПДВ) в порівнянні з початком поточного року.

Найбільші суми заборгованості за надані нашим підприємством послуги   рахуються по наступних споживачах (з ПДВ):

 • ТОВ “Еліткомсервіс”    — 1098,0 тис.грн.
 • ДП “Моноліт-Сервіс”   —  679,0 тис.грн.
 • ОСББ “Промінь”          —  318,0 тис.грн.
 • СТ “Заря”                      —  249,0 тис.грн.
 • ПП “О-С-В”                  —  262,0 тис.грн.
 • КП “Великодолинське” —  176,0 тис.грн.
 • СТ “Судноремонтник”-       136,0 тис.грн.

За результатами 2019 року рівень сплати за надані КП“Чорноморськводоканал” послуги складає 95,9 %.

Станом на 01.01.2020 року до Іллічівського міського суду Одеської області було передано 142 заяв на суму 781 927,35 грн. про видачу судових наказів  в категорії “населення”.

Юридичним відділом сумісно з менеджером зі зв'язків з громадськістю виконується постійна посилена робота щодо погашення заборгованості шляхом здійснення телефонних дзвінків до боржників, та осіб, які не уклали договори про надання послуг, відправлення СМС повідомлень, проведення особистої бесіди.

Отримані судові накази було направлено для виконання до виконавчої служби.

Станом на 01.01.2020 року на виконання ВДВС м. Чорноморська передано 85 судових наказів на загальну суму 345432,61 грн.

22.02.2019 року до Чорноморського міського відділу державної виконавчої служби направлено судовий наказ, виданий господарським судом Одеської області від 13.02.2019 року по справі №916/1870/18 про примусове виконання рішення. Боржник ТОВ “Компанія “Еліткомсервіс”: борг за період грудень 2017 року — лютий 2018 року складає — 79 997,15 грн.

Разом з тим, проводилась відповідна робота абонентськими відділами, направлена на погашення існуючої заборгованості боржниками, а саме проводилась роз'яснювальна робота серед неплатників за водоспоживання, розміщувалися списки боржників біля під'їздів будинків, направлялися приписи про погашення заборгованості.

Боржникам із сумою заборгованості понад 1000 гривень надіслані попередження про примусове відключення від послуги водовідведення системою “Кріт”.

Є позитивні результати по погашенню боргів: по міському сектору це  1931 абонентів, що мали заборгованість понад 1000 гривен, по приватному  сектору це  116 абонентів.

Станом на 01.01.2020 року в абонентському відділі № 1 (міський сектор) було відкрито всього 18 346 особистих рахунків, засобів обліку холодної води прийнято у 16359 абонентів, що складає 89,17 % від загальної кількості особових рахунків,  станом на 01.01.2019 було відкрито всього 18 349 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 16221 абонентів, що складало 88,4 %  від загальної кількості особових рахунків.

Станом на 01.01.2020 року в абонентському відділі № 2 (приватний сектор) було відкрито всього 6449 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 6100 абонентів, що складало 95 % від загальної кількості особових рахунків, станом на 01.01.2019 було відкрито всього 6400 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 6013 абонентів, що складає 94 %  від загальної кількості особових рахунків.

Станом на  01.01.2020 року в абонентському відділі № 3 (промисловий сектор)  відкрито  935 особових рахунків зі 100% оснащенням приладами обліку.

Покращення технічного стану майна

 

Протягом 2019р. на водопровідних мережах КП“Чорноморськводоканал” виконані роботи по усуненню 170 аварій (з яких 115 — на комунальних мережах) витоків води з установкою ремонтних муфт, хомутів або зварюванням, профілактиці розтрубних з'єднань.

По обслуговуванню системи водопостачання виконані планово-попереджувальні ремонти, а саме по прочищенню 78 водопровідних колодязів від сміття та профілактиці запірної арматури в них. Також виконано обстеження щодо працездатності 170 пожежних гідрантів, 8 пожежних гідрантів— відремонтовано. Виконано обслуговування 39 одиниць насосів.

На насосних станціях відрегульовані п'єзометричні напори та  гідравлічні режими, з метою скорочення витрат електроенергії.

На каналізаційних мережах виконані роботи по прочистці 1011 засмічень,   виконано 1128 планово-попереджувальних ремонтів.

Проведені роботи, по заявкам абонентів, по прочищенню абонентських каналізаційних мереж на суму —73 тис. Грн.

Для покращення технічного стану водопровідних, каналізаційних мереж, споруд та для якісного надання послуг витрачено 34 806 516 грн. в тому числі:

За кошти міського обласного та державного бюджетів на суму 33 371 157 грн виконано наступні заходи:

 • будівельні роботи по “Реконструкції приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська за адресою Одеська обл., Овідіопольский район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2 (за межами населеного пункту)” на суму 11 739 330 грн;
 • проектні та будівельні роботи по об'єкту “Санітарно-технічний тампонаж свердловини № 9312” та будівництво (буріння) нової артезіанської свердловини за адресою: вул. Праці, 17 в м. Чорноморську Одеської області”, на суму 950 000 грн;
 • проектні та будівельні роботи по об'єкту “Технічне переоснащення системи донної аерації першої секції аеротенка каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2” (за межами населеного пункту) на суму 13 520 434 грн;
 • будівельні роботи по “Реконструкції мереж водопроводу із заміною труб по вул. Березовій с. Молодіжне Овідіопольського р-ну Одеської області” на суму 1 091 982 грн;
 • проектні роботи по об'єкту “Реконструкція мереж водопроводу до насосної станції за адресою: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня,18-В” на суму 107 865 грн;
 • проектні роботи по об'єкту “Капітальний ремонт напірного колектору Д 250 чуг., що проходить в районі вул. Перемоги, 17-Н, м. Чорноморськ” на суму 76 840грн;
 • будівельні роботи по об'єкту “Капітальний ремонт запірної арматури на водопровідних мережах за адресою: вул. Парусна, 18, м. Чорноморськ” на суму 29 540 грн;
 • роботи по благоустрою прилеглої території артезіанської свердловини по вул. Парусна, 4-А на суму 80 460 грн;
 • будівельні роботи по “Встановленню внутішньобудинкових лічильників на багатоквартирні будинки м. Чорноморська Одеської області” на суму 2 957 936 грн;
 • придбано мулошкреб для заміни на первинному відстійнику каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська на суму 2 587 000 грн;
 • виконана паспортизація інженерних мереж 13 мікрорайону та виконання геодезичної зйомки ділянки 13 мікрорайону на суму 139 814 грн;
 • проведена Технічна інвентаризація 6 об'єктів на суму 89 956 грн.

 

За кошти КП “Чорноморськводоканал” на суму 1 435 359грн. виконано наступні заходи:

 • перекладено 315 м мереж водопроводу на суму 111 416 грн.;
 • встановлено 1 водомірний вузол на ПНС м. Чорноморська по вул.Олександрійська, 20-б на суму 20 463 грн.;
 • замінено 3 засувки на ПНС м. Чорноморська по вул. Олександрійська, 20-б на суму 10 512 грн.;
 • замінено 3 засувки та 3 зворотних клапана на ПНС в с. Олександрівка  на суму 35 783 грн.;
 • замінено 4 зворотних клапана на ПНС в м. Чорноморська по вул.В. Шума, 11 на суму 20 484 грн.;
 • встановлено 26 водомірних вузлів у багатоквартирних домах м.Чорноморська - на суму 318 539 грн.;
 • встановлено 1 водомірний вузол для технологічного обліку в с. Б.Балка, вул. Північна на суму 39 928 грн.;
 • перекладено 65 м мереж каналізації на суму 91 590 грн.;
 • замінено два каналізаційних насоси на КНС міста Чорноморська на суму 168 760 грн.;
 • замінено  насос на ПНС РЧВ 10 000м³ м.Чорноморська на суму 19 166 грн.;
 • виконана збірка і монтаж мулошкреба на первинному відстійнику № 2 на очисних спорудах м. Чорноморська на суму 149 046 грн.;
 • виконаний ремонт мулошкреба на первинному відстійнику № 1 на очисних спорудах м. Чорноморська на суму 13 506 грн.;
 • виконано  ремонт електротехнічного обладнання на очисних спорудах на суму 18 612 грн.;
 • виконана збірка і монтаж грабельних решіток на ГКНС м. Чорноморська на суму 53 580 грн.;
 • виконано улаштування риштування  по обслуговуванню обладнання на станції знезараження води на суму 36 158 грн.;
 • виконано очищення та миття РЧВ № 3 по вул. Транспортна,11 м.Чорноморськ на суму 16 151 грн.;
 • виконано очищення та миття РЧВ 10 000м3 м.Чорноморськ на суму 86 944 грн.;
 • виконано  ремонт малого фонтану у сквері "Центральний" на суму 7 814 грн.;
 • усунення аварії  на каналізаційному напірному колекторі біля станції знезараження води на суму 30 659 грн.;
 • усунення аварії  на каналізаційному напірному колекторі біля клубу "Еліт" на суму  11 559 грн.;
 • усунення аварій на водогонах на суму 33 885 грн.;
 • усунення аварій на вводах в будівлі на суму 13 436 грн.;
 • виконано ремонт зовнішнього освітлення очисних споруд м.Чорноморська на суму 37 632 грн.;
 • усунення аварії на  водоводі діаметром 700 мм на суму 62 759 грн.;
 • ремонт систем опалення  в будівлях підприємства на суму 26 977 грн.
ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань