Стан фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області за 9 місяців 2017 року

Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» створено рішенням Іллічівської міської ради від 18.05.2004 р.  № 282 — ХХІV зі статутним фондом
13 042 281 гривень.

Статут КП «Іллічівськводоканал» було  затверджено рішенням Іллічівської
міської ради від 18.05.2004 № 282 — ХХІV (в нової редакції — від 26.11.2004 р. № 349-IV) та зареєстровано виконкомом Іллічівської міської ради 07.06.2004 р. за № 04057043Ю00210156 (зміни — 22.12.2004 р. за № 15541050001000335,
15.02.2008 р. за №15541050005000335, 15.08.2012 р. за №15541050008000335, 15.02.2013 р. за №15541050009000335, 06.03.2013 р. за  №15541050010000335, 24.07.2013 р. за №15541050011000335, 14.01.2014 р. за №15541050012000335, 28.07.2015 р. за №15541050014000335, 12.01.2016 р. за №15541050015000335).   Згідно останніх змін до статуту,   розмір статутного фонду КП “Іллічівськводоканал”  складав 81 156 342,19 грн.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 10.06.2016 р. № 100 змінено назву Комунального підприємства “Іллічівськводоканал” на Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (повна назва) у зв'язку з перейменуванням міста Іллічівська на місто Чорноморськ. Цим же рішенням, затверджено Статут Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області у новій редакції з статутним капіталом 83 886 809,19 грн.

Скорочена назва підприємства — КП “Чорноморськводоканал”.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 22.09.2017 р. № 264 затверджено Статут у новій редакції з статутним капіталом  92 449 478,01 гривень.

КП «Іллічівськводоканал» був зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 07.06.2004 року за номером 1 554 120 0000 000335.

Головним управлінням статистики в Одеській області 07.06.2004    КП «Іллічівськводоканал» включено до ЄДРПОУ, остання
реєстрація дій 11.04.2012  за № 15541070007000335 (довідка АБ № 490328).

18.11.2004 підприємство зареєстровано у якості платника  ПДВ, індивідуальний податковий № 329276515031 в ДПІ м.Іллічівська.

Визначена статутом мета створення підприємства - це вирішення питань водопостачання, водовідведення і очищення стоків та здійснення контролю за якістю питної води в місті Чорноморськ, надання відповідних послуг, одержання прибутку від зазначеної діяльності.

Згідно статуту, основними видами діяльності КП «Чорноморськводоканал» є:

-комунальне та побутове водопостачання, в тому числі придбання, зберігання, перевезення прекурсорів на технологічні потреби;

-водопровідні і каналізаційні роботи;

-проектування і будівництво трубопроводів й магістральних водопроводів та виконання додаткових робіт;

-діяльність з оброблення рідких відходів;

-інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством та відповідають меті створення підприємства, у тому числі постачальницько-збутова, посередницька та зовнішньоекономічна діяльність.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підприємству переоформлена  ліцензія на "Централізоване водопостачання та водовідведення" від 06.07.2016 р. № 1220.

В господарському віданні КП «Чорноморськводоканал»  знаходиться 230,556 км водопровідних мереж та 118,544 км каналізаційних мереж. Послуги водопостачання надаються 25,4 тисячам  абонентів.

      Загальна чисельність працюючих станом на 01.10.2017р. складає 186 чоловік.

В структурі КП «Чорноморськводоканал» 6 підрозділів, які не є самостійними юридичними особами.

Структурні одиниці підприємства складають:

 • Підрозділ водопроводу, який здійснює обслуговування, ремонт та аварійно-відбудовні роботи водопостачальних мереж;

-    Підрозділ КНС, який здійснює збір каналізаційних стоків, ремонт та аварійно-відбудовні роботи мереж каналізації;

-  Підрозділ транспортної дільниці, який здійснює забезпеченість автотранспортом;

-   Підрозділ очисних споруд, який здійснює очистку стічних вод, обслуговування та ремонт споруд;

-       Відділ водозбуту, який здійснює обслуговування населення та підприємств по продажу питної води, укладання договорів, контроль використання питної води та контроль за своєчасним здійсненням абонентами розрахунків за спожиті послуги.

-         Адмінуправління.

   Безпосереднє керівництво підрозділами здійснюється керівниками підрозділів. Загальне керівництво виробничими структурами покладене на головного інженера підприємства.

Згідно з набуттям чинності з 19.05.2017 року  постанови НКРЕКП від 22.03.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання  та водовідведення”, КП “Чорноморськводоканал” перестало бути ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в результаті чого ліцензування діяльності підприємства  здійснюється  в Облдержадміністрації, а встановлення тарифів  на послуги  здійснюють органи місцевого самоврядування згідно зі ст. 28  Закону України “Про  місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №280/97-ВР.                                                                                                                                                                               

                                             Фінансовий  стан

 

Результатом роботи підприємства за 9 місяців 2017 року є збитки в розмірі 3883,0 тис.грн., при цьому доходи підприємства складають 41465,0тис.грн., а витрати — 45348,0тис.грн. Доходи та витрати КП“Чорноморськводоканал” формуються,  як від здійснення підприємством  послуг водопостачання та водовідведення, так і інших видів діяльності.

Безпосередньо по послугам водопостачання та водовідведення  сума доходу склала  40335,0тис.грн. (з урахуванням фінансової підтримки  від  Чорноморської  міської ради на покриття знижки  в розмірі 2850,0тис.грн.), а витрат — 43482,2тис.грн.

            Таким чином, загальний збиток підприємства за 9 місяців 2017 року  в розмірі  3883,0 тис.грн.  складається:

-зі збитку в розмірі 2674,3 тис.грн. від здійснення послуг  централізованого водопостачання та водовідведення,

-зі збитку в розмірі 473,1тис.грн. від здійснення послуг централізованої поставки холодної води, водовідведення  з використанням внутрішньобудинкових систем;

-зі збитку, пов'язаному із понесенням витрат в результаті списання з нашого підприємства безнадйної заборгованості за рішенням суду в сумі 844,0 тис.грн. 

 та прибутку в розмірі 108,4 тис.грн., отриманого від здійснення інших видів діяльності.

Фактична собівартість послуги централізованого  водопостачання за 9 місяців 2017 року склала 8,12 грн./м3 (при затвердженій собівартості в діючих  тарифах в розмірі 7,45грн./м3). Фактична собівартість послуги централізованого водовідведення за вказаний період  складає 5,83 грн./м3 (при затвердженій  середній собівартості в діючих тарифах в  розмірі 5,40 грн./м3). Середній відсоток відшкодування фактичної собівартості діючими тарифами складає 92,2%.

           Основною  причиною збитковості підприємства  є  збільшення фактичної собівартості послуг від собівартості, затвердженої в тарифі, що пояснюється тим, що до 15.09.2017року  на території міста Чорноморська діяли тарифи, які  затверджені постановою НКРЕКП та являють собою відкоригований тариф 2014 року на такі статті витрат, як електроенергія, купівельна вода, заробітна плата  та податки. Решта статтей витрат лишилась на рівні цін 2013 року.

         КП “Чорноморськводоканал” було здійснено виконання структури витрат послуг централізованого водопостачання та водовідведення за 9 місяців 2017 року. При цьому тарифна структура була відкоригована на фактичні обсяги реалізації послуг. В результаті проведеного аналізу встановлено,  що на збитковість підприємства  вплинуло перевищення фактичних витрат над затвердженими  в тарифі, найбільші з яких по централізованому водопостачанню відображено в таблиці 1, по централізованому водовідведенню в таблиці 2 :

Таблиця 1

                Аналіз фактичних витрат та витрат у складі

тарифу на послугу централізованогоь водопостачання за 9 місяців

               2017 року

 (без ПДВ)

Стаття витрат

Тариф, відкоригований  на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.

 Фактичні витрати

тис.грн.

    Відхилення

факту від тарифу

Заробітна плата

5134,7

5331,2

196,5

Ремонтний фонд

1130,0

1209,9

79,9

Амортизація

1974,6

3134,6

1160,0

 Паливно-мастильні  матетеріали

1568,6

2071,2

502,6

Інші витрати, в т.ч.

1052,6

1696,6

644,0

-охорона об'єктів

158,5

560,6

402,1

ВСЬОГО:

10860,5

13443,5

2583,0

 

Таблиця 2

                Аналіз фактичних витрат та витрат у складі

тарифу на послугу централізованогоь водовідведення за 9 місяців

               2017 року

 (без ПДВ)

Стаття витрат

Тариф, відкоригований  на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.

 Фактичні витрати

тис.грн.

    Відхилення

факту від тарифу

Електроенергія

3392,4

3518,3

125,9

Ремонтний фонд

333,2

1003,4

670,2

Амортизація

1646,2

2326,5

680,3

 Паливно-мастильні  матетеріали

309,5

515,4

205,9

Інші витрати

746,2

789,8

43,6

ВСЬОГО:

6427,5

8153,4

1725,9

         З урахуванням економії решти статтей витрат на суму 963,8тис.грн. при здійсненні послуг централізованого водопостачання та водовідведення загальний розмір збитку від здійснення даних послуг за 9 місяців 2017 року склав 2674,3 тис.грн. та збільшився  в порівнянні з півріччям 2017 року на 95,9тис.грн.

         Таким чином, ситуація, яка склалась на підприємстві потребувала  зміни тарифів на послуги  водопостачання та водовідведення (що відбулось з 16.09.2017 року згідно з рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради №300 від 30.08.2017р.), в першу чергу в результаті того, що:

-збільшилась вартість купівельної води, яку філія ТОВ “Інфоксводоканал” збільшила з  2,94грн./м3 (з ПДВ)  до 3,29 грн./м3 ( з ПДВ) згідно постанови НКРЕКП №907 від 11.07.2017 року. За результатами 9 місяців 2017 року з причини збільшення вартості купівельної води відбулось збільшення фактичних витрат по придбанню води над затвердженими в тарифі на 8,6тис.грн. (з ПДВ) при тому, що проведеними заходами було здійснено зменшення втрат та витрат води з 26,1%, затверджених в тарифі до 24,1%, табл.3:

Таблиця 3

Показники

9 місяців  2017 року

м3

%

Подано води в мережу

4 551 451

100

Реалізовано води

3 456 859

75,95

Втрати та витрати води, всього

1 094 592

24,05

В т.ч.

 

 

-технологічні потреби

72 301,5

1,59

-власні потреби

1 185,3

0,03

-втрати води

1 021 105,2

22,43

-збільшення вартості електроенергії. Так, в діючих до 15.09.2017 року тарифах, вартість 1 кВт/год.  складає 1,82грн./кВт/год (без ПДВ), тоді  як протягом 9 місяців поточного року фактична середня вартість 1 кВт/год. складає 1,90 грн. (без ПДВ);

-зміни вартості паливно-мастильних матеріалів. Так, якщо в діючих до 15.09.2017 року тарифах, вартість 1 л дизельного пального складає 13,79 грн. (без ПДВ), то на сьогоднішній день — 20,41 грн. (без ПДВ), % зростання — 48%. Аналогічна ситуація і з іншими видами паливно-мастильних матеріалів;

-зміни умов оплати праці працівників. По-перше, це пов'язано із зміною прожиткового мінімуму, від якого залежить розрахунок посадових окладів та мінімальних тарифних ставок працівників. Так, з 1 січня 2017 року розмір прожиткового мінімуму складає 1600 грн.,  з 01.05.2017 року вже 1684 грн., а наступне його збільшення передбачається з 01.12.2017 року. При цьому в тарифах, які діяли до 15.09.2017 року розрахунки мінімальних тарифних ставок та розрахунки посадових окладів розраховані з прожиткового мінімуму у розмірі 1378 грн. Крім того, набула чинності  Галузева Угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об”єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, згідно з якою змінено галузевий коефіцієнт з 1,35 до 1,5.

-решти статтей витрат, таких як : витрати на придбання реагентів, послуги охорони, послуги автотранспортних підприємств, послуги сторонніх організацій та інших, які в структурі діючих до 15.09.2017 року   тарифів враховано на рівні цін 2013 року (так як  не переглядались держрегулятором при втановленні тарифів з 01.01.2016 року та при встановленні тарифів з 02.08.2016 року).Так, якщо сума витрат по охороні об'єктів в послузі централізованого водопостачання  по цінам 2013 року в тарифі складає 158,5 тис.грн., то фактичні витрати за 9 місяців 2017 року складають 560,6 тис.грн.

         Крім того, на розмір збитку підприємства впливає недоотримана за звітний період фінансова підтримка на покриття знижки. Так, за 9 місяців 2017 року нарахована сума знижки складає 3745,5 тис.грн., з яких в зазначений період надійшло 2850,0тис.грн.. Недоотримання фінансової підтримки складає 895,5 тис.грн.  , що безпосередньо вплинуло на розмір збитку за 9 місяців 2017 року. Вже в жовтні 2017 року наше підприємство отримало знижку в сумі 713,6 тис.грн. Таким чином, на сьогоднішній день загальна сума недоотриманої фінансової підтримки від Чорноморської міської ради на покриття знижки складає 182,0 тис.грн.      

                                                                  Робота з абонентами

Станом на 01.10.2017 року заборгованність споживачів за  отримані послуги водопостачання та водовідведення складає 3167,7тис.грн.(з ПДВ), що на 352,3тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2017року, з яких по категорії споживачів “населення” цей показник збільшився на 392,0тис.грн.(з ПДВ), тоді як по підприємствам збільшився  на 515,8тис.грн. ( 94,1 тис.грн.  за рахунок  КП“Чорноморськтеплоенерго”,  яке повинно сплатити свої зобов'язання до 20-го числа місяця наступного за звітним).

Найбільші суми заборгованості за надані нашим підприємством послуги рахуються по наступним споживачам:

-КП “Сухолиманський” - 339,0 тис.грн.

-ОСББ “Промінь” - 142,5 тис.грн.

-ТОВ “Еліткомсервіс” - 1075,0 тис.грн.

         -СТ “Заря” - 79,5тис.грн.

 • ДП “Моноліт-Сервіс” - 479,1 тис.грн.

За  9 місяців 2017 року рівень сплати за надані КП “Чорноморськводоканал” послуги складає 99,3%, в тому числі по населенню — 100,7%.           

Починаючи з 01.01.2017 року до Іллічівського міського суду  Одеської області було передано 29 заяв на суму 219 268,66 грн.  про видачу судових наказів  в категорії “населення”  у зв'язку із тим, що суттєво виріс розмір судового збору, який  складає 800 грн. за подання 1 заяви не залежно від суми боргу споживача послуг (до 01.09.2015 р. судовий збір складав 121,80 грн., з 2016 р. судовий збір  складав 689 грн.). У зв'язку із тим, що відсоток повернення судового збору є не задовільним, юридичним відділом сумісно з менеджером зі зв'язків з громадкістю здійснюється постійна посилена робота в напрямку дозвону до боржників, відправці СМС повідомлень, проведенню особистих бесід.

Отримані судові накази було направлено для виконання до виконавчої служби.

Станом на 01.10.2017 року на виконанні ВДВС м. Чорноморська знаходилось 37 судових накази на загальну суму 211 629,08 грн. З них виконано 2 на суму 11 816,29 грн.

          За період з 01.01.2017 р. по 30.09.2017 р. було відправлено 4 претензій на загальну суму 1 069 175,40 грн. юридичним особам в тому числі ОСББ, які мають заборгованість по сплаті за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Із яких по 3 претензіям погашено заборгованість в повному обсязі на суму 823 069,65 грн., а по 1 юридичній  особі (з числа населення) — передано документи до суду на суму 246 105,75 грн.

Всього до юридичних осіб, що мають борги за надані послуги з водопостачання та водовідведення було подано 4 позовні заяви до господарського суду Одеської області на загальну суму 953 177,69 грн. (крім того судові збори склали 15 081,90  грн.)

      З них 1 судовий наказ виданий на рішення господарського суду передано до ВДВС на суму 340 199,49 грн (судовий збір 5 103 грн.). Два боржники по яким  ухвалено рішення суду сплатили борг добровільно до передачі до виконавчої служби ВДВС на суму 366 872,45 грн. (судовий збір склав 5464,80 грн. ).

          Стосовно 1 боржника матеріали знаходяться на розгляді в господарському суді Одеської області на суму 300 940,27 грн. (судовий збір 4 514,10 грн.)

По 4 юридичним особам - боржникам судові накази на загальну суму 1 109 707,94 грн. залишаються на виконанні ВДВС.

Разом з тим, проводилась відповідна робота абонентськими відділами, направлена на погашення існуючої заборгованості боржниками, а саме проводилась роз'яснювальна робота серед неплатників за водоспоживання, розміщувалися списки боржників біля під'їздів будинків, направлялися приписи про погашення заборгованості. Всього за 9 місяців 2017 р. було виписано і вручено 5 684 приписів.

       Є позитивні результати по погашенню боргів: по міському сектору це  191 абонента, що мали заборгованість понад 1000 гривен, по приватному  сектору це 69 абонентів.       

         Станом на 01.10.2017 року в абонентському відділі міського сектору було відкрито всього 18 161 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 15 824 абонентів, що складало 87 % від загальної кількості особових рахунків,  станом на 01.01.2017 було відкрито всього 18 163 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 15713 абонентів, що складало 86 %  від загальної кількості особових рахунків.

         Станом на 01.10.2017 року в абонентському відділі приватного сектору було відкрито всього 6310 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 5900 абонентів, що складало 93,5 % від загальної кількості особових рахунків, станом на 01.01.2017  було відкрито всього 6296 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 5833 абонентів, що складало 92,6 %  від загальної кількості особових рахунків .    

            Станом на  01.10.2017 року в абонентському відділі промислового сектору  відкрито  955 особових рахунків зі 100%  оснащенням приладами обліку.

Покращення технічного стану майна

          За  9 місяців 2017 року КП “Чорноморськводоканал”на водопровідних мережах виконані роботи по усуненню 96 аварій щодо витоків  води з  установкою ремонтних муфт, хомутів або сваркою, профілактиці разтрубних з'єднань, що на 7 аварій менш ніж в минулому році за цей же час;

 По обслуговуванню системи водопостачання  виконані планово-попереджувальні ремонти, а саме по  очищенню 558 водопровідних  колодязів від сміття та  профілактиці запірної арматури в них. Також виконано обстеження щодо працездатності   151 пожежних гідрантів;

Виконано обслуговування  71од. насосів на 30 насосних станціях.

На  насосних станціях відрегульовані п'єзометрічні напори та  гідравлічні режими, з метою скорочення витрат електроенергії та зменшення втрат води. Втрати води в порівнянні з такими же періодом минулого року знижені на 4% (з 28% до 24)%.

 Виконані роботи   по очищенню та промивці резервуарного парку  (2000м3 — 2од. та  10тыс.м3-1 од );

   Виконані роботи по обслуговуванню 3-х артезіанських свердловин,  та 6 фонтанів.

  Підготовлені роботи для перекладки 150м вул. Успішній в пмт. Олександрівка спільно з жителями вулиці (роботи будуть виконані в наступному кварталі).

  Підготовлені об'єкти і споруди на водопровідних мережах до роботи  в зимовий період. Проведена заміна масла і гуми на автотехніці підприємства.

    Підготовлені документи для  придбання техніки в наступному році: самоскиду та асенізаційної машини на базі а/м МАЗ

     За заявкою жителів с. Малодолинське усунуто низький тиск по вул. Зелена.

  Відпрацьовано технічне рішення по переключенню абонентів, розташованих в пмт.Олександрівка по вул. Перемоги 2Ж з низьконапірної зони на напірну.

          На каналізаційних мережах виконані  роботи по прочистці 624 засорів,  виконана планова промивка каналізаційних мереж.

Для запобігання руйнуванню аварійного колектора D-700мм виконані роботи по  санації 240м труби.

 Для зменшення затрат по обслуговуванню КНС та економії ресурсів придбано кран-балка для виконання заглиблених робіт на каналізаційних насосних станціях.

Виконано капітальний ремонт одного насосу на головній каналізаційній станції по вул. Паркова,23
    Виконано ремонт одного насосу  та   заміну другого насосу на  КНС, по вул. Пляжна
  Проведені роботи,  по заявкам абонентів, по профілактичній промивці абонентських каналізаційних мереж на суму — 46080грн.

 Для визначення технічного стану каналізаційних  мереж, а також причин засорів  проведено  відеообстеження 300м трубопроводів з подальшим внесенням їх до плану.
   На каналізаційних очисних спорудах виконано:

- поточний ремонт вторинного відстійника №2 з повною заміною циліндру

-капітальний ремонт плунжерного насосу для відкачування сирого осаду.

-ремонт системи вентиляції  будівлі решіток.

-ремонт пошкодженої ділянки трубопроводу  спорожнення аеротенку.

-ремонт покрівлі та штукатурка фасаду будівлі матеріального складу та дренажної насосної.

На території  РЧВ10тис.м3  та ГКНС виконана заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні.

 Виконано ремонт конденсаторної установки  на РЧВ10тис.м3., ремонт (перемотування)  8 електродвигунів насосів на ВНС, КОС, фонтана,  ремонт дозаторного насосу на станції дознезараження питної води.

Відновлено автоматику на ВНС 1 Травня,2

Замінено блок керування  насосом на  ВНС пр.Миру,15

Замінено насос на фонтані  в районі  Виконкому.
    Для виконання робіт підвищеної небезпеки та утримання техніки в належному стані отримані  дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки  та експлуатацію обладнання  підвищеної небезпеки терміном дії до 2022року.
      Для  покращення  технічного стану  водопровідних, каналізаційних мереж та споруд, та  для якісного  надання  послуг витрачено 3 882 504 грн.

За кошти міського бюджету на суму 2 714 844 грн виконано наступні заходи:

 • Санітарно-технічний тампонаж артезіанської свердловини по вул.Вишнева, 1-Н в с. Малодолинське на суму 109 970 грн;
 • Капітальний ремонт другої секції аеротенку каналізаційних очисних споруд м.Чорноморську-відновлена гідроізоляція 1837м2 на суму 1 108 997 грн;
 • Капітальний ремонт аварійного колектора Ду 700мм по вул. Паркова в м.Чорноморську - перекладено каналізації 240 м на суму 1 437 878 грн;
 • Придбання комплектуючих до системи відеодіагностики для обстеження каналізаційних мереж на суму 58 000 грн;

За кошти КП “Чорноморськводоканал”  на суму   1 167 660  грн виконано наступні заходи:

 • Перекладено мережі каналізації  та водопроводу  на суму 780713 грн;
 • Встановлено вузлів обліку на багатоквартирні будинки 22 шт на суму 136 262 грн;
 • Проведено заміну запірної арматури великого діаметру  Ду 500 мм, Ду 400 мм та Ду 50 мм

   Прийнято на баланс КП “Чорноморськводоканал” нові мережі самопливної  і напірної каналізації довжиною 2,6км, а також каналізаційну насосну станцію та водопровідну  насосну станцію в с. Малодолинське.

   Розглянуті  технічні документи  та  обстежені мережі водопроводу, каналізації,  які збудовані  ТОВ “Кольоровий бульвар”, для подальшого прийняття на баланс КП “Чорноморськводоканал” цих мереж.

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань