Стан фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області за 9 місяців 2020 року

3206663.jpg

Вступ

Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» створено рішенням Іллічівської міської ради від 18.05.2004 р. № 282 — ХХІV зі статутним фондом 13 042 281 гривень.

Статут КП «Іллічівськводоканал» було затверджено рішенням Іллічівської міської ради від 18.05.2004 № 282 — ХХІV (в нової редакції — від 26.11.2004 р. № 349-IV) та зареєстровано виконкомом Іллічівської міської ради 07.06.2004 р. за № 04057043Ю00210156 (зміни — 22.12.2004 року за № 15541050001000335,
15.02.2008 року за №15541050005000335, 15.08.2012 року за №15541050008000335, 15.02.2013 року за №15541050009000335, 06.03.2013 року за  №15541050010000335, 24.07.2013 року за №15541050011000335, 14.01.2014 року за №15541050012000335, 28.07.2015 року за №15541050014000335, 12.01.2016 року за №15541050015000335). Згідно останніх змін до статуту, розмір статутного фонду КП “Іллічівськводоканал” складав 81 156 342,19 грн.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 10.06.2016 року № 100 змінено назву Комунального підприємства “Іллічівськводоканал” на Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області (повна назва) у зв'язку з перейменуванням міста Іллічівська на місто Чорноморськ. Цим же рішенням, затверджено Статут Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області у новій редакції з статутним капіталом 83 886 809,19 грн.

Скорочена назва підприємства — КП “Чорноморськводоканал”.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 22.12.2017 року  № 279-VII затверджено Статут у новій редакції з статутним капіталом  115 482 209,70 гривень.

КП «Іллічівськводоканал» був зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 07.06.2004 року за номером 1 554 120 0000 000335.

Головним управлінням статистики в Одеській області 07.06.2004 року,   КП «Іллічівськводоканал» включено до ЄДРПОУ, остання
реєстрація дій 11.04.2012  за № 15541070007000335 (довідка АБ № 490328).

18.11.2004 року підприємство зареєстровано у якості платника ПДВ, індивідуальний податковий № 329276515031 в ДПІ м.Іллічівська.

Визначена статутом мета створення підприємства - це вирішення питань водопостачання, водовідведення і очищення стоків та здійснення контролю за якістю питної води в місті Чорноморську, надання відповідних послуг, одержання прибутку від зазначеної діяльності.

Згідно статуту, основними видами діяльності комунального підприємства «Чорноморськводоканал» є:

комунальне та побутове водопостачання, в тому числі придбання, зберігання, перевезення прекурсорів на технологічні потреби;

водопровідні і каналізаційні роботи;

проектування і будівництво трубопроводів й магістральних водопроводів та виконання додаткових робіт;

діяльність з оброблення рідких відходів;

інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством та відповідають меті створення підприємства, у тому числі постачальницько-збутова, посередницька та зовнішньоекономічна діяльність.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підприємству переоформлена  ліцензія на "Централізоване водопостачання та водовідведення" від 06.07.2016р. № 1220.

В господарському віданні КП «Чорноморськводоканал» знаходиться 204,6 км водопровідних мереж та 136,9 км каналізаційних мереж. Послуги водопостачання надаються 27,3 тисячам абонентів.

Загальна штатна чисельність працюючих станом на 01.10.2020 р. складає 193 чоловіка.

В структурі КП «Чорноморськводоканал» 6 підрозділів, які не є самостійними юридичними особами.

Структурні одиниці підприємства складають:

 • Підрозділ водопроводу, який здійснює обслуговування, ремонт та аварійно-відбудовні роботи водопостачальних мереж;
 • Підрозділ каналізації, який здійснює збір каналізаційних стоків, ремонт та аварійно-відбудовні роботи мереж каналізації;
 • Підрозділ транспортної дільниці, який здійснює забезпеченість автотранспортом;
 • Підрозділ очисних споруд, який здійснює очистку стічних вод, обслуговування та ремонт споруд;
 • Відділ водозбуту, який здійснює обслуговування населення та підприємств з централізованого водопостачання та водовідведення, укладання договорів, контроль використання питної води та контроль за своєчасним здійсненням споживачами розрахунків за спожиті послуги;
 • Адмінуправління.

Безпосереднє керівництво підрозділами здійснюється керівниками підрозділів. Загальне керівництво виробничими структурами покладене на головного інженера підприємства.

З набуттям чинності з 19.05.2017 року  постанови НКРЕКП від 22.03.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання  та водовідведення”, КП“Чорноморськводоканал” перестало бути ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в результаті чого ліцензування діяльності підприємства  здійснюється  в Облдержадміністрації, а встановлення тарифів  на послуги  здійснюють органи місцевого самоврядування згідно зі ст. 28  Закону України “Про  місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року №280/97-ВР.

                                                                    

Фінансовий стан

 

Результатом роботи підприємства за 9 місяців 2020 року став прибуток у розмірі 893,0 тис.грн., при цьому загальна сума доходів підприємства складає 73 806,0 тис.грн. (без ПДВ), а витрати —72913,0 тис.грн.(без ПДВ). Доходи та витрати КП “Чорноморськводоканал” формуються як від здійснення підприємством  послуг водопостачання та водовідведення, так і інших видів діяльності.

Безпосередньо по послугам водопостачання та водовідведення  сума доходу склала  72 303,2 тис.грн., а витрат —70 109,6 тис.грн.

Загальний  прибуток  підприємства за 9 місяців 2020 року  в розмірі 893,0 тис.грн.  складається:

 • з прибутку в розмірі 1655,6 тис.грн. від здійснення послуг водопостачання (централізованого водопостачання та централізованої поставки холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем);
 • з прибутку  в розмірі 538,0 тис.грн. від здійснення послуг водовідведення (централізованого водовідведення та централізованого водовідведення з використа   нням внутрішньобудинкових систем);
 • зі збитку  в розмірі 1136,2 тис.грн., отриманого внаслідок понесених витрат, які належать безпосередньо до абонентського обслуговування споживачів, а також до діяльності по  обслуговуванню  комерційних вузлів обліку;
 • зі збитку в розмірі 164,4 тис.грн. від здійснення інших видів діяльності.

Фактична собівартість послуги централізованого  водопостачання за  9 місяців 2020 року склала 13,25 грн./м3 (без ПДВ) (при затвердженій середній  собівартості у складі тарифу  — 13,24 грн./м3 (без ПДВ). Фактична собівартість послуги централізованого водовідведення за вказаний період  складає 10,27 грн./м3 (без ПДВ) (при затвердженій середній собівартості у складі тарифу  10,00 грн./м3 (без ПДВ).

Протягом зазначеного періоду споживачі за отримані послуги сплачували за тарифами, які були встановлені КП“Чорноморськводоканал” рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради  №1 від 14.01.2019 року  (діють з 1 лютого  2019 року по 30 березня  2020  року), а також з 01.04.2020 року рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради №48 від 24.03.2020 року.

За 9 місяців  2020 року  тарифи на послуги водопостачання та водовідведення  сформовано з середнім рівнем рентабельності в розмірі 4,7%. Фактичний середній рівень рентабельності за вказаний період  складає 3,2%.

Недоотримання прибутку в повному обсязі пояснюєтьс:

- збільшенням вартості купівельної води з 05.02.2020 року внаслідок встановлення НКРЕКП філії “Інфоксводоканал” ТОВ “Інфокс” тарифів на послуги (при тому, що нова вартсть врахована у складі тарифів з 01.04.2020р.);

-  електроенергії;

- збільшення з 01 січня 2020 року рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які впливають на розмір заробітної плати працівників підприємства при виконанні мінімальних гарантій з оплати праці відповідно до чинного законодавства ;

-інших витрат, зміни по яких враховано лише в тарифах, які введенів дію з 01.04.2020 року;

-наявністю збитків по окремим видам діяльності по яких  не встановлено тарифи внаслідок неудосканаленого законодавства. 

 

Детальний аналіз перевищення фактичних витрат над тарифними, відкоригованними на фактичні обсяги реалізації послуг по централізованому водопостачанню, відображено в таблиці 1, по централізованому водовідведенню в таблиці 2:

 

Таблиця 1

Аналіз фактичних витрат та витрат у складі тарифу на послугу централізованого водопостачання за  9 місяців  2020 року

                                                                                                         (без ПДВ)

Стаття витрат

Тариф, відкоригованний  на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.

Фактичні витрати

тис.грн.

Відхилення

факту від тарифу

Купівельна вода

19021,8

19792,2

770,4

Реагенти

317,7

397,0

79,3

Амортизація

3596,1

4384,4

788,3

ВСЬОГО:

22 935,6

24573,6

1638,0

 

Таблиця 2

Аналіз фактичних витрат та витрат у складі тарифу на послугу централізованого водовідведення за  9 місяців 2020 року

                                                                                                                                                                                                          (без ПДВ)

Стаття витрат

Тариф, відкоригованний  на фактичні обсяги реалізації, тис.грн.

Фактичні витрати

тис.грн.

Відхилення

факту від тарифу

Електроенергія

4757,2

5273,3

516,1

Заробітна плата

8941,1

9144,3

203,2

Амортизація

2723,2

3269,6

546,4

ВСЬОГО:

16421,5

17687,2

1265,7

 

Робота з абонентами

 

         Станом на 01.10.2020 року заборгованість споживачів за отримані послуги з водопостачання та водовідведення складає 17 577,7 тис.грн. (з ПДВ), що на 5 853,3 тис.грн.,  або 49,90%  більше ніж станом на 01.01.2020 року. При цьому найбільше збільшення боргу відбулось по такій  категорії споживачів, як  “населення безпосередньо” у розмірі 5193,1тис.грн.(з ПДВ). Юридичні особи   допустили зростання боргу на 585,5 0 тис.грн.(з ПДВ) в порівнянні з початком поточного року. Однією із причин збільшення заборгованості є зменшення сплатоспроможності споживачів в період  поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Найбільші суми заборгованості за надані нашим підприємством послуги   рахуються по наступних споживачах (з ПДВ):

 • ТОВ “Еліткомсервіс”    — 1098,0 тис.грн.
 • ДП “Моноліт-Сервіс”   —   505,4 тис.грн.
 • ОСББ “Промінь”          —   420,3 тис.грн.
 • СТ “Заря”                      —   265,7 тис.грн.
 • ПП “О-С-В”                  —   337,0 тис.грн.
 • ОЗК “Росток”                  —   250,4 тис.грн.
 • СТ “Судноремонтник”    —    197,0 тис.грн.
 • СК “Престижний”         —    158,1 тис.грн.

За результатами 9 місяців  2020 року рівень сплати за надані КП“Чорноморськводоканал” послуги складає 93,3 %.

За 9 місяців 2020 року до Іллічівського міського суду Одеської області було передано 108 заяв на суму 553 109,41 грн. про видачу судових наказів щодо стягнення заборгованості з боржників в категорії “населення”.

Юридичним відділом сумісно з менеджером зі зв'язків з громадськістю виконується постійна посилена робота щодо погашення заборгованості шляхом здійснення телефонних дзвінків до боржників, в тому числі з повідомленням про можливість укладення договору про реструктуризацію заборгованості, розсилаються  СМС повідомлення, проводиться особиста бесіда. На веб-сайті підприємства (cvk.od.ua) та на сторінці в facebook, також в газеті “Черноморский маяк” оприлюднюється інформації для споживачів послуг. Оприлюднена інформація по боржникам послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (станом на 15.10.2020р.) на веб-сайті водоканалу та  виконавчого комітету.

Отримані судові накази було направлено для виконання, тобто для стягнення заборгованості в примусовому порядку,  виконавчою службою.

За 9 місяців 2020 року, станом на 01.10.2020 року, для виконання ВДВС м. Чорноморська передано 112 судових наказів на загальну суму 666233,50 грн.

Боржникам - юридичним особам  було направлено 12 претензій про наявність заборгованості та обгрунтування щодо її сплати терміново на загальну суму 2 392 125,46 грн.:

- ОГ “Росток ОЗК” - 2 претензії,

- ДП “Моноліт -Сервіс”,

- КП “Великодолинське”,

- ОСББ “Корабельний”,

- ГО “Заря1”,

- СТ “Судноремонтнік”,

- СК “Престижний” ;

- ТОВ “Білдінг Групп”;

- ОСББ “Чорноморська перлина”;

- ОСББ “К.М.2Г”.

В господарський суд Одеської області направлено 2 заяви про видачу судового наказу про стягнення грошової заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення на загальну суму  294411,02 грн.

- ОСББ “Промінь”;

- ТОВ “Стройтехснаб”.

         Подано 1 позовну заяву про стягнення заборгованості.  01.07.2020 року отримано рішення господарського суду Одеської області щодо стягнення з ДП “Моноліт-Сервіс” боргу. За час розгляду справи та фактичного отримання рішення, що вступило в силу щодо стягнення заборгованості за період 01.02.2020р. по 30.04.2020р у розмірі 730371,13грн - боржником сплачено борг в повному обсязі.

Разом з тим, проводилась відповідна робота абонентськими відділами, направлена на погашення існуючої заборгованості боржниками, а саме проводилась роз'яснювальна робота серед неплатників за водоспоживання, розміщувалися списки боржників біля під'їздів будинків, направлялися приписи про погашення заборгованості.

Боржникам із сумою заборгованості понад 1000 гривень надіслані попередження про примусове відключення від послуги водовідведення системою “Кріт”.

Є позитивні результати по погашенню боргів: по міському сектору це  1956 абонентів, що мали заборгованість понад 1000 гривен, по приватному  сектору це  136 абонентів.

Станом на 01.10.2020 року в абонентському відділі № 1 (міський сектор) було відкрито всього 19904 особистих рахунків, засобів обліку холодної води прийнято у 17736 абонентів, що складає 89,1 % від загальної кількості особових рахунків,  станом на 01.10.2019 року було відкрито всього 18 347 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 16317 абонентів, що складало 88,94 %  від загальної кількості особових рахунків.

Станом на 01.10.2020 року в абонентському відділі № 2 (приватний сектор) було відкрито всього 6420 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 6110 абонентів, що складало 95,2 % від загальної кількості особових рахунків, станом на 01.10.2019 було відкрито всього 6375 особових рахунків, засоби обліку холодної води прийнято у 6032 абонентів, що складає 94,6 %  від загальної кількості особових рахунків.

Станом на  01.10.2020 року в абонентському відділі № 3 (промисловий сектор)  відкрито  1016 особових рахунків зі 100% оснащенням приладами обліку.

 

Покращення технічного стану майна

Протягом 9 місяців 2020р. на водопровідних мережах КП“Чорноморськводоканал” виконані роботи по усуненню 97 аварій (з яких 73 — на комунальних мережах) витоків води з установкою ремонтних муфт, хомутів або зварюванням, профілактиці розтрубних з'єднань.

По обслуговуванню системи водопостачання виконані планово-попереджувальні ремонти, а саме по прочищенню 71 водопровідних колодязів від сміття та профілактиці запірної арматури в них. Виконано обслуговування 33 одиниць насосів.

На насосних станціях відрегульовані п'єзометричні напори та  гідравлічні режими, з метою скорочення витрат електроенергії.

На каналізаційних мережах виконані роботи по прочистці 661 засмічень, виконано 881 планово-попереджувальних ремонтів.

Проведені роботи по заявкам абонентів по прочищенню абонентських каналізаційних мереж

Для покращення технічного стану водопровідних, каналізаційних мереж, споруд та для якісного надання послуг виконано, в тому числі:

За кошти обласного бюджету на суму 668 218 грн. виконані будівельні роботи по об'єктам:

 - санітарно-технічний тампонаж свердловини № 9312” та будівництво (буріння) нової артезіанської свердловини за адресою: вул. Праці, 17 в м. Чорноморську Одеської області 603 617 грн;

 - капітальний ремонт бювету за адресою: вул.Праці, 17 в м.Чорноморськ Одеської області (проектно-кошторисна документація) —    64 600 грн.

За кошти місцевого бюджету на суму 2 676 570 грн. виконані будівельні роботи по об'єктам:

 • встановлення внутішньобудинкових лічильників на багатоквартирні будинки м.Чорноморська Одеської області — 29 838 грн;
 • капітальний ремонт напірного колектору діаметром 250 мм, що проходить в районі вул. Перемоги, 17-н, в м.Чорноморськ — 582 132 грн;
 • реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2 (за межами населеного пункту) —                2 000 000 грн.

За кошти КП “Чорноморськводоканал” виконано наступні заходи:

 • поточний ремонт  електропостачання КНС в с. Малодолинське— 10800 грн.;
 • проект землеустрою під КНС в м. Чорноморськ по вул. Приморський  — 9816 грн.;
 • інвентарізація мереж каналізації по вул. Набережний в с. Малодолинське — 15428 грн;
 • придбання обладнання для пом`якшення води на ЦНС за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ – 55992 грн;
 • виконані проектні роботи та експертиза проектів на суму — 596 579 грн;
 • улаштування системи для переміщування сирого осаду надлишкового мулу на КОС м. Чорноморська — 72065 грн;
 • улаштування пожежної сигналізації — 149846 грн;
 • ремонт покрівлі будівлі котельної  — 66018 грн;
 • заміна силового трансформатора ТМГ-40/10-У1 10/0,4 У/Ун-0 в підстанції на КНС в с. Малодолинське — 46493 грн;
 • ремонт вентіляції насосної по вул. Пляжна,37 — 12935 грн.;
 • ремонт вентіляції насосної по вул. Парковая,23 — 46529 грн.;
 • ремонт вентіляції будівлі хлораторної ОС— 49501 грн.;
 • поточний ремонт адміністратівної будівлі по пр-ту Миру 41- А — 151926 грн.;
 • ремонт покрівлі будівлі гаражу — 67062 грн.Крім того виконано ремонт автотранспорту та обладнання, а також придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт.
ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань