КАРТКА ДОКУМЕНТА

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеської області»

Тип документу

Аналіз регуляторного впливу

Ідентифікаційний номер

86376D97-D095-467B-97E6-79F24110E8F7

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Директор КП «Чорноморськводоканал»

Відповідальна особа

В.Г. Бондаренко

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Інфраструктура .

Перше оприлюднення

28.11.2019

10:48

Останні зміни

28.11.2019

10:48

Дата прийняття

28.11.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі -Аналіз) розроблено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 і визначає правові та організаційні засади  реалізації проекту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, як регуляторного акта.

 

1. Визначення проблеми

            Система централізованого водовідведення м. Чорноморська призначена для приймання, відведення і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у море. Якість очистки стічних вод, що випускаються у море, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно  дозволу на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення м. Чорноморська приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій  і  підприємств (далі - Підприємства), які за якістю і режимом скиду повинні відповідати вимогам місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Чорноморська, затверджених органом місцевого самоврядування. Правила регулюють взаємовідносини між КП «Чорноморськводоканал» та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Чорноморська. 

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Чорноморська.

            Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;

 підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

            Причинами та умовами виникнення зазначених проблем стало скасування «Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших  стічних вод у системи каналізації населених пунктів та «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи  каналізації населених пунктів України» (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України №166-р від 10.03.17р.).

            На даний час в місті діє рішення  виконавчого комітетут Іллічівської міської ради від 28.05.2015 року № 173 “Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Іллічівська Одеської області”. Але вказане рішення від 28.05.2015 року № 173 та затверджені ними Правила приймання стічних вод  наразі не є актуальними внаслідок втрати чинності ключового нормативного документу на підставі якого ці правила розроблялись. Тобто в місті на теперішній час не приведено до норм діючого законодавства порядок здійснення контролю за скидом стічних вод у міську каналізаційну мережу.

            Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»,  Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627, наказі Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995р. № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»  зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995р. №231/767 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 04.01.2005р. №2, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017р.  № 316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава, у т.ч.

 

 

Орган місцевого самоврядування

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

-

            Ринковий механізм - це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеської області не залежить від зазначених вище елементів ринку дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

            Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів в зв’язку з тим, що п. 4 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 передбачено, що на підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для виробників (виконавців) та споживачів.

2.Цілі державного регулювання

            Основними цілями прийняття регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворенню жирових наростів в трубопроводах, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

            Правилами встановлюються:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин заборонених до скидання в системи каналізації;

 • визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення..

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Ввести в дію запропонований регуляторний акт.

Альтернатива 2

Залишити наявний стан справ без змін.

Альтернатива 3

Викласти в новій редакції Правила приймання стічних вод  підприємств у систему водовідведення міста Іллічівська (нині Чорноморська) Одеської області, які затверджено рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради (нині Чорноморської міської ради ) Одеської області від 28.05.2015 року від 173.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання..

 

3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Таблиця 1

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Введення в дію запропонованого акту позитивно вплине на:

- забезпечить запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

- забезпечить безпечну експлуатацію мереж міської системи каналізації;

- попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету

Альтернатива 2

відсутні

 відсутні

 

3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Таблиця 2

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного

акта є прозорість та якість для населення умов діяльності КП «Чорноморськводоканал» та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту та показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод підприємств до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються підприємствами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

відсутні

Альтернатива 2

Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні.

Витрати власних коштів КП «Чорноморськводоканал» на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Втрати коштів КП «Чорноморськводоканал», які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд та каналізаційних мереж.

 

 

Альтернатива 3

Забезпечення задовільного екологічного стану в місті, недопущення  підвищення  викидів забруднюючих речовин у стічні води.

Непередбачені витрати власних коштів КП «Чорноморськводоканал» на запобігання  виходу з ладу очисних спору каналізації і, як наслідок, скид неочищеного стоку у Чорне море, що значно погіршить екологічний стан регіону.

 

 

           

 

3.2.3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Таблиця 3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

5

65

370

-

440

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,1

14,8

84,1

-

100

 

Таблиця 4

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення

ефективності роботи системи і

безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між КП «Чорноморськводоканал»  і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів до системи централізованого водовідведення. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно

«Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення», що визначаються  для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

 

 

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

           

3.2.4 Сумарні витрати для суб”єктів господарювання великого, середнього та малого підприємництва за 5 років

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, тис. грн.

Альтернатива 1.

15 508,4

Альтернатива 2. 

-

Витрати

на одного суб”єкта господарювання великого, середнього та малого підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

            Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2019 р.-4173,00 грн. У погодинному визначенні розмір становить 25,12 (ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.2018 р. № 2629)

№ з/п

Витрати

За перший рік,тис.грн.

За 5 років,тис.грн.

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

  4,7

 3600,0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

1,5

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0,6

3,0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0,05

0,25

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

5,35

3604,75

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

70

4

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

374,5

14419

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Є найбільш ефективним способом досягнення цілей.

Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість:

- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи централізованого водовідведення.
- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста.
- визначення умови приймання стічних вод Підприємств до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд.
- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів

Альтернатива 2

1

Є недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання та не відповідає вимогам чинного законодавства України

 

Альтернатива 3

1

Є недоцільним оскільки не дозволить досягнути цілей державного регулювання.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

            На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

            Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

-           безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, утворюванню жирових наростів в трубопроводах, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

-           якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативного надходження забруднюючих речовин);

-           екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).

            Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Чорноморська Одеської області».

            Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

-           складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

-           оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

-           внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

-           у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для Споживачів;

-           у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

            Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

            Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

 

            7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Обмеження строку дії акту немає. Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до діючого законодавства України.

            8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількісними та якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

 • систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин  допустимих концентрацій (ДК)  забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів при водовідведенні у міську  каналізаційну мережу м. Чорноморська;
 • виявлення порушення в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Чорноморська пред”являти споживачам претензії та позови;
 • забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;
 • рівень поінформованості суб”єктів господарювання з основними положеннями акта.

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

            У разі прийняття регуляторного акту, послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308, а також на підставі даних наданих хіміко-вимірювальною лабораторією стічних вод.

            Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цього регуляторного акта.

            Повторне відстеження результативності буде здійснено через  один рік з моменту набрання чинності цього акту, періодичне відстеження – буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

            Метод  проведення відстеження результативності — статистичний. Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

 

 

 

 

Заст. директора  КП “Чорноморськводоканал”                           А.М.Манукьян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень*

          -

    3600000

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

           -                      

           -

 

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

           -

         1 500

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

           -

               -

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

          600

        3000

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

            50

            250

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

             -

             -

 

8

Інше (уточнити), гривень

             -

             -

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

         650

   3604750

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць    

         70

     4

 

 11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

  45500  14419000                               

                  

 
           
 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

650

 

3604750

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

           

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

300

-

-

1500

_________ 
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

      600

         -

     600

      3000

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

         -

          -

          -

           -

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

50

1

250

               

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

{Методику доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 1151 від 16.12.2015}

Додаток 3 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 
на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Комунальне підприємство «Чорноморськводоканал»
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

          -        

       -

             -

            -

         -

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

         

камеральні

 

-

-            -

               -  

                  -

виїзні

 

1

52,1

1

70             3647

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

1

52,1

1

10                 521

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

1

52,1

1

10            521

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

0,5

52,1

1

10            260,5   

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
_________________ 
_________________ 
_________________

 

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

4949,5

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

24747,5

 

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____ гривень.

 

 

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за 
п’ять років, гривень

       
       
       

                1

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

КП «Чорноморськводоканал»

 

4949,5

 

24747,5

{Методику доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 1151 від 16.12.2015}

Додаток 4 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “____”_____ 20__ р. по “____”_____ 20__ р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1                         інтернет-консультації прямі               67             Роз'яснення основних

2                            робочі       зустрічі                              15               положень "Правил ..",                                                                                                                          

 3                        Розміщення інформації на сайті                             методики проведення    

                                                                                                              перевірок, методики                    

                                                                                                                визначення кількості        

                                                                                                                шкідливих речовин

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 370 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 370 (одиниць) та мікропідприємництва ______-_____ (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 84,1  (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)                    

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

2000

1

2000

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

25

1

25

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

              50

         1

        50

5

Інші процедури (уточнити)

     

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

            2075

Х

2075

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

370

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

               767750

Х

      767750

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

                      100

   

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

   

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

25

4

200

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

100

 

500

13

Інші процедури (уточнити)

     

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

225

Х

700

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

370

   

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

83250

Х

259 000

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

______

 

 

КП «Чорноморськводоканал»
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

         0,25

          52,1

         1

     370

          4819

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

         

камеральні

         

               виїзні

       0.5

         52.1

          1

         370

                  9639

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

    -

         -

   

                        -   

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

       

                       -

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

       

                          -

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

0.1

52.1

1

370         1928       

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
__________________ 
__________________

       

                     -

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

16386

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

81930

__________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____ гривень.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

КП «Чорноморськ-

водоканал»

           16 386

      81930

 

 

 

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

           

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

 

         767750

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

 

  767750

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

83250

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

   259000

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

   851000

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

1026750

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

16386

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

   62650

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

867886

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

  1 089 400

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

        867 886

     1 089 400

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

   

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

            867 886   

        1 089 400

 

Заст. директора КП «Чорноморськводоканал»                   А.М. Манукьян

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань