КАРТКА ДОКУМЕНТА

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2021 рік»

Тип документу

Аналіз регуляторного впливу

Ідентифікаційний номер

C0522DF9-5DF4-4F78-BC1A-49261B044648

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Фінансове управління

Відповідальна особа

Яковенко О.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Податки .

Перше оприлюднення

18.05.2020

15:52

Останні зміни

18.05.2020

15:53

Дата прийняття

18.05.2020

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету міністрів України                                 від 11.03.2004 року № 308.

            Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Чорноморської міської ради Одеської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2021 рік».

 

            I. Вивчення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

            Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень місцевих рад.

            Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України, а саме:                   пунктом 12.3.3 визначено, що копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

            Нормами статті 284 Податкового кодексу України передбачено, що органи місцевого самоврядування  до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою кабінетом Міністрів України.

            На виконання цієї вимоги Кабінетом Міністрів України 24.05.2017 року прийнято постанову № 483, якою затверджено форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, яка набрала чинності з 24.07.2017 року. Постанова прийнята з метою забезпечення єдиного підходу до встановлення ставок податку, сприяння спрощенню адміністрування, спрощення складання податкової звітності платниками, сприяння прозорості контролю за виконанням рішень як органами місцевого самоврядування, так і контролюючими органами.

            Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до доходної частини місцевого бюджету, а також у необхідності викладення Положень про місцеві податки відповідно до законодавства та з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може привести до невиконання вимог чинного законодавства.

            Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно. Статтею 265 визначено, що до складу податку на майно включена плата за землю.

            У відповідності до норми підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України плата за землю – обов’язків платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

            Враховуючи вищезазначене, необхідно ставки та пільги із сплати земельного податку, що визначені в діючому Положенні про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області, викласти у формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України.

            На теперішній час плата за землю на території Чорноморської міської ради Одеської області справляється у відповідності до рішень від 10.07.2015 року № 639-VI «Про затвердження Положення про податок на майно (в частині плати за землю) на території Чорноморської міської ради Одеської області» зі змінами та від 26.06.2019 р.                  № 444-VII "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2020 рік».

            Доходи від плати за землю склали у 2019 році 170,8 млн. грн. Збільшення до відповідного періоду попереднього року 13,3 %. Земельний податок сплачено у розмірі 76,6 млн. грн., що на 25,9 % більш ніж у попередньому році.

            На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення Чорноморської міської ради Одеської області               "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2021 рік». Цим проєктом рішення пропонується встановити на території Чорноморської міської ради Одеської області ставки земельного податку на 2021 рік, встановити пільги зі сплати земельного податку на 2021 рік, надані відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.

 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє, вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

У тому числі: суб’єкти малого підприємництва

так

-

           

            Проблема, яку пропонується врегулювати шляхом прийняття регуляторного акта, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки прийняття рішень про встановлення на відповідній території місцевих податків і зборів у порядку, визначеному Податковим кодексом України, належить до повноважень місцевих рад.

            Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого рішення міської ради, оскільки Кабінетом Міністрів України запроваджено уніфіковану форму для ставок та пільг із сплати земельного податку.

 

II. Цілі регулювання

 

            Основною метою розробки проєкту регуляторного акту є:

 • дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» щодо порядку його прийняття;
 • дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку у формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України;
 • забезпечення надходжень земельного податку до міського бюджету Чорноморської міської ради Одеської області.

            Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації місцевих програм.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

 

Залишення діючого наразі рішення без змін

Не прийняття проєкту регуляторного акта призведе до невиконання вимог статті 284.1 «Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483.  

Альтернатива 2.

 

Прийняття проєкту регуляторного акту

Дотримання вимог статті 284.1 Податкового кодексу України у частині встановлення на території Чорноморської міської ради Одеської області ставок та пільг по земельному податку за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України забезпечить створення нормативно-правової бази для оподаткування земельним податком на території Чорноморської міської ради Одеської області та забезпечить єдиний підхід до встановлення органами місцевого самоврядування ставок та пільг по земельному податку.

Альтернатива 3.

 

Використання ринкових механізмів

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів оскільки рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території в межах визначених повноважень приймають сільські, селищні, міські ради

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Запровадження уніфікованої форми для ставок та пільг із сплати земельного податку.

Очікувані надходження земельного  податку до бюджету Чорноморської міської ради Одеської області у 2020 році складуть 70,0 млн. грн., прогнозні у 2021 році –  80,0 млн. грн.

Витрати часу на підготовку проєкту регуляторного акту та на проведення відстежень його результативності

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка аналізу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку для суб’єктів підприємництва не матиме впливу на сферу інтересів громадян. Однак, громадяни також є платниками земельного податку, наприклад на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. При цьому нарахування земельного податку громадянам проводиться контролюючим органом, який надсилає платникові за місцем його реєстрації податкове повідомлення – рішення про сплату податку.

Використання уніфікованої форми ставок та пільг для ознайомлення

Враховуючи незмінність ставок, у громадян не виникатиме додаткових витрат на сплату земельного податку. Витрати часу на ознайомлення з рішенням.

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

10

11

97

698

816

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,2

1,4

11,9

85,5

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Розмір ставок та пільг по земельному податку залишатиметься незмінним.

Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку за уніфікованою формою спростить користування рішеннями органів місцевого самоврядування при складанні та поданні податкової звітності платниками.

Під дію регулювання підпадатиме 816 суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб (оперативна інформація Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області станом на 01.01.2020 року).

Ставки земельного податку пропонується залишити без змін, крім ставки податку на земельні ділянки з видом цільового призначення земель : для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту (код 12.02); для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код 12.11). Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 р.

Витрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням.

Витрати на адміністративні процедури (процедура отримання первинної інформації, організація виконання вимог регулювання).

Витрати на заповнення та подання звітності про нарахування податку на майно (у частині плати за землю) до Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області.

Витрати на сплату земельного податку за ставною, встановленою рішенням, відповідно до класифікації видів цільового призначення.

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

 

Втрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці (Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0,00

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці (Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

1189,02 грн.

(на рік)

Альтернатива 3

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці (Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0,00

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть буди досягнути майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Не прийняття регуляторного акту призведе до неможливості подання контролюючому органу рішення в частині ставок та пільг із сплати земельного податку за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України.

Даний спосіб не сприяє меті державного регулювання

Альтернатива 2

4

Виконання вимог Податкового кодексу України, зокрема запровадження уніфікованої системи рішень щодо ставок та пільг по земельному податку

Альтернатива 3

1

Альтернатива є не прийнятною, оскільки питання встановлення місцевих податків і зборів є прерогативою органів місцевого самоврядування

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для органів місцевого самоврядування:

У порівнянні з 2020 роком, надходження плати за землю до бюджету міста в 2021 році будуть отримані в прогнозованому обсязі  надходжень 2020 р.

Для громадян:

Забезпечення фінансування видатків з бюджету у прогнозованому обсязі.

Для суб’єктів господарювання:

Незмінність ставок земельного податку у порівнянні з 2020 роком.

Додаткових витрат за цією альтернативою в органах місцевого самоврядування, у громадян та суб’єктів господарювання не виникатиме

Проблема продовжуватиме існувати.

Недотримання вимог статті 284 Податкового кодексу України в частині подання фіскальним органам рішення щодо ставок та пільг по земельному податку за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України

Альтернатива 2

Для органів місцевого самоврядування:

Єдиний підхід до встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку.

Для громадян:

Використання уніфікованої форми ставок із сплати земельного податку з метою ознайомлення.

Для суб’єктів господарювання:

Спрощення користування ставками земельного податку при складанні податкової звітності

Для органів місцевого самоврядування:

Витрати часу на підготовку проєкту регуляторного акту та на проведення відстежень його результативності.

Для громадян:

Витрати часу на ознайомлення з регуляторним актом.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати на ознайомлення з рішенням

Задекларовані цілі будуть досягнуті у разі прийняття акта. Зокрема, дотримані вимоги Податкового кодексу України щодо форми рішення про ставки та пільги по земельному податку

Альтернатива 3

Не передбачаються

Не передбачаються

Є недоцільною альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми залишається, цілі не будуть досягнуті

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 2

Вирішення проблеми в повному обсязі

Зміни до діючого законодавства України

Альтернатива 3

Існування проблеми залишається, цілі не будуть досягнуті

Зовнішні чинники відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

            Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, є виконання вимог Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів                     від 24.05.2017 року № 483, що відбуватиметься шляхом встановлення ставок та пільг по земельному податку відповідно до видів цільового призначення земель, визначених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року                № 548 зі змінами.

            Розробку та прийняття цього проєкту регуляторного акта необхідно здійснити з дотриманням вимог Податкового кодексу України в частині термінів його прийняття та оприлюднення, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

            Проєкт рішення в повній мірі відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 • доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування доходної частини бюджету міста;
 • ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу у подальшому отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності);
 • збалансованості – для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;
 • передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу на подальші роки;
 • принципу прозорості – даний проєкт рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області в мережі Інтернет (cmr.gov.ua) в розділі «Прозора влада»/регуляторна політика»);
 • врахування громадської думки – протягом місяця з дати опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження на адресу: 68003, Одеська область,                              м. Чорноморськ, проспект Миру, 33, кабінет 122 – управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області або на електронну адресу: VKVtaZV@ukr.net (з приміткою «Регуляторна політика»).

           

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

            Втрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту, складатимуть 1189,02 грн. на рік (наведені в додатку 1).                                                                          

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва за формою Додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводили, оскільки в додатку 2 здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва). Зазначені витрати                                   складатимуть  45,0 тис. грн. (на 1 рік) (додаток 2).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

            Строк дії цього регуляторного акта запропоновано встановити на бюджетний період 2021 року, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                     від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» необхідно затверджувати щорічно.

            Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни нормативно-правових актів, на вимогах яких базується проєкт регуляторного акта або перегляду міською радою ставок місцевих податків і зборів.

            Термін набрання чинності регуляторного акта з 01 січня 2021 року.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

            Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

 1. Обсяги надходжень земельного податку до бюджету Чорноморської міської ради Одеської області.

 

Показники надходжень земельного податку

                                                           у 2019-2020 роках                                                   млн. грн.

Показники результативності

Показники на 2019 рік

Прогнозний обсяг на 2020 рік

Земельний податок з юридичних та фізичних осіб

76,6

70,0

 

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету обраховані з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

 1. Динаміка кількості платників земельного податку.
 2. Розмір коштів і час, що витрачатиметься платниками на дії, пов’язані з виконанням вимог цього акта.

            Витрати часу для ознайомлення з регуляторним актом по 816 суб’єкта господарської діяльності, які підпадатимуть під дію регулювання, оцінюватимуться у сумі

46,2 тис. грн.(на 1рік).

            4. Рівень поінформованості платників з основних положень цього регуляторного акта.

            Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області у визначені терміни.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до                    31 грудня 2020 року (до дати набрання чинності).

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набранням ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту не планується, оскільки термін дії регуляторного акту – 1 рік.

            Метод проведення відстеження – статистичний. Види даних – статистичні, дані казначейської звітності, дані фіскальних органів.

            Відстеження результативності цього рішення покладається на управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

х

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

х

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

х

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

х

8

Інше, гривень (витрати на ознайомлення з рішенням та затвердженими ставками і пільгами із сплати земельного податку)

2*28,31

х

9

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

56,62

х

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

21

х

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 * рядок 10), гривень

1189,02

х

 

            Розмір ставок земельного податку в порівнянні з 2019 роком не змінюється, крім ставки податку на земельні ділянки з видом цільового призначення земель: для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту                                        (код 12.02); для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код 12.11). Додаткових витрат суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва на сплату земельного податку не виникне.

            Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року складає 4723 гривень, у погодинному розмірі – 28,31 грн.

            Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта                                складатимуть 56,62 грн.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Тест малого підприємництва

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення аналізу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 1 березня                  по 20 березня 2020 року.

Порядко-

вий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) Інтернет-консультації прямі (Інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консуль-

тацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Запити до суб’єктів мікро- та малого підприємництва

2

Ознайомлення підприємців з проєктом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва надали пропозиції щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом)

2

Телефонні розмови

12

Надано роз’яснення суб’єктам малого підприємництва щодо необхідності приведення рішення органу місцевого самоврядування у відповідність до вимог діючого наразі податкового законодавства

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (макро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  795 одиниці, у тому числі 97 одиниць малого підприємництва та 698 одиниць                        мікро підприємництва;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема впливає, 97,4 відсотки (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатку 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Поряд

ковий

номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання  (пристроїв, машин, механізмів)

0

х

х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

х

х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

х

х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

х

х

5

Інші процедури

0

х

х

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

0

х

х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

795

х

х

8

Сумарно, гривень

0

х

х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

2*28,31 = 56,62

х

х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

х

х

11

Процедури офіційного звітування

0

х

х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

х

х

13

Інші процедури (уточнити)

0

х

х

14

Разом, гривень

56,62

х

х

15

Кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць

795

х

х

16

Сумарно, гривень

45012,90

х

х

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

Чорноморської міської ради Одеської області

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініст-рування*        (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

795

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та спрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

х

х

х

х

0

               Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-

ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

45012,90

х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

45012,90

х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

45012,90

х

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання

 

На території Чорноморської міської ради Одеської області пропонується встановити не максимально можливі ставки земельного податку (максимальна ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких                      проведено – 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки). Середню ставку земельного податку на території Чорноморської міської ради Одеської області пропонується встановити у розмірі 1 відсотка.

Даним проєктом рішення також пропонується встановити пільги із сплати земельного податку для окремих груп платників.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

 

Начальник управління комунальної власності

та земельних відносин Чорноморської міської

ради Одеської області                                                                                 Ю.А.Пакунова

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань