Звіт про результати проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, наданих Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області» за 2018 рік

12345.jpg

Управлінням соціальної політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області». В ході організації та проведення оцінки застосовувався  Порядок проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 року №904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг».

Зовнішня  оцінка якості соціальних послуг проводилася  комісією, склад якої затверджено розпорядженням міського голови  від 28.05.2019р. №193 «Про проведення зовнішньої оцінки  якості надання соціальних послуг Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області» .

Наказ КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області» від 01.03.2019 року №31/1-А «Про організацію та проведення внутрішнього моніторингу оцінки якості соціальних послуг у КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області» .

Оцінка якості соціальних послуг (далі – оцінка якості) визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості  надання соціальних послуг, передбачених Держстандартами: Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 13.11.2013  № 760, Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 30.12.2015р. №1261, Державного стандарту соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 02.07.2015  № 678.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома, консультування, представництво інтересів застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Під час зовнішнього оцінювання було проведено опитування отримувачів соціальних послуг . В опитуванні взяли участь 64 отримувача соціальних послуг, з них соціальної послуги  догляд  вдома - 56 осіб. Проводились бесіди/співбесіди з соціальними робітниками, перевірено журнал для реєстрації звернень та скарг. Згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 89% опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не наддавались.

Проблемні питання  отримувачів  соціальної послуги догляду вдома розглядаються у встановлені законодавством терміни. Здійснюється оперативне реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги вдома (рівень подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин отримувачами соціальних послуг). В ході перевірки роботи соціальних працівників, проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг скарг зі сторони підопічних не надходило.

Враховуючи результати проведеної зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, проведено аналіз опитування, який здійснено під час внутрішнього оцінювання з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома, соціальної послуги представництва інтересів та соціальної послуги консультування. Оцінка якості соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Результати оцінювання  послуги догляду вдома, соціальної послуги представництва інтересів та соціальної послуги консультування  за критеріями:

Адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома, представництва інтересів, консультування містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) - (100 %). Статус- «добре»;

- наявність індивідуального плану надання соціальних послуг, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальних послуг– індивідуальні плани надання соціальних послуг, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, індивідуальний план складається за формою, згідно з додатком до Державного стандарту - (100 %). Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача. Статус – «добре» ;

- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги – індивідуальний план коригується при повторному визначені індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги – (95%).  Під час моніторингу було виявлено, що не  у всіх справах проведено повторне визначення індивідуальних потреб соціальної послуги догляду вдома та не здійснено перегляд індивідуальних планів один раз на пів року. Статус- «задовільно»;                               

Результативність.

Критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальними послугами.

Під час проведення внутрішньої оцінки було здійснено опитування  16,2 % підопічних, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома, з числа опитаних 96,4% задоволені наданням соціальної послуги догляду вдома, представництва інтересів та консультування (3,6% незадоволених підопічних з причини більш оперативного реагування соціального працівника на задоволення потреби). Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 25.02.2016р. №80 затверджені тарифи на платні послуги, що надаються відділенням соціальної допомоги вдома. Платними  послугами протягом року скористались – 33 особи  на загальну суму 30,8 тис.грн. Статус – «добре»;

- покращення емоційного, психологічного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга вдома не надавалась – отримувачі соціальних послуг підтвердили поліпшення емоційного та психологічного стану - (100%).  Статус – «добре»;

- проведення опитування, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам послуги  – в ході перевірок соціальних робітників, проводилося опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома, представництва інтересів та консультування щодо якості надання соціальної послуги. Були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників та постійно проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота щодо соціального обслуговування, суб’єктів соціальних послуг – (100%). Статус – «добре»;

Письмових скарг із сторони отримувачів соціальної послуги догляду вдома протягом 2018 року надійшло 10, із яких 6 від однієї і ті їж підопічної. Вжиті відповідні заходи: переведено надання соціальних послуг щомісячно іншим соціальним робітником. Зауваження отримані по телефону не фіксувалися, а оперативно вирішувались шляхом позапланових відвідувань.                                                                                                                                                       

Своєчасність.

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги (100 %) – дотримання вимог Державного стандарту. Статус – «добре»;

Рішення про необхідність надання соціальної послуги догляду вдома чи відсутність необхідності у її наданні приймається керівником Терцентру протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги.

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги – дотримуються вимоги договору про соціальні послуги, строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі - (100%) .  Статус – «добре».

Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам– приміщення у якому працюють працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Розташування закладу є вдалим, він знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням.

- приміщення територіального центру розташовано на четвертому поверсі багатоповерхової будівлі, є зручний ліфт, вхід обладнаний пандусом, є стоянка для автомобілів;

- в приміщенні територіального центру оформлений стенд з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, тощо –(100%).  Статус – «добре».

Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги – отримані відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них працівників відділення – (100%), зауваження відсутні; Статус – «добре»;

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних та дискримінаційних дій щодо них – соціальні робітники застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадять свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних та дискримінаційних дій щодо них  - (100 %), зауваження та скарги відсутні. Статус – «добре»;

- фактів негуманних та дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальних послуг не зафіксовано;

- конфіденційність, розголошення конфіденційної інформації про підопічних не встановлено.

Під час опитування з боку підопічних були зауваження, стосовно часу відвідування, а саме не завжди соцпрацівники своєчасно відвідують підопічних (затримуються). Відповідно до зауважень будуть вжиті заходи, спрямовані на удосконалення процедури обслуговування, а саме своєчасного відвідування.

Професійність.

Критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації  – штатний розпис сформовано відповідно з урахуванням спеціалізації;

 - наявні затверджені посадові інструкції – затверджені посадові інструкції завідувача відділенням соціальної допомоги вдома, соціальних робітників (100%).  Статус – «добре»;

- працівники володіють знаннями  та навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324;

- наявні інструкції з охорони праці – для працівників територіального центру інструкції з охорони праці в наявності, своєчасний інструктаж;

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників, що надають соціальні послуги  в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка) – (100%). Статус – «добре»;

- 34 соціальних робітників  пройшли обов’язковий раз на два роки медичний огляд (87,2  %). Статус – «добре»;

- наявність обладнання, матеріально-технічна база Терцентру знаходиться у задовільному стані.                                                    

Таким чином,

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

узагальнений статус

рекомендації по роботі з суб'єктом, що надає соціальну послугу

"добре"

продовжувати роботу з суб'єктом

 

Комісією за результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням догляду вдома керівнику Терцентру рекомендовано розробити відповідні заходи з метою підвищення якості надання соціальних послуг:

- своєчасно проводити повторне визначення індивідуальних потреб та перегляд індивідуальних планів один раз на пів року;

 • продовжувати своєчасне відвідування, якісно та в повному обсязі надавати соціальну послуг вдома;
 • продовжувати оперативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;
 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених  Державними стандартами соціальних послуг;
 •  активізувати роботу щодо залучення громадських організацій, підприємств, волонтерів для покращення організації надання соціальних послуг;
 • підготувати та провести масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу з залученням якомога більшої кількості громадян, які мають право на отримання соцпослуг у Терцентрі;
 • підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;
 • розробити інформаційні пам’ятки кожному працівнику про права та обов’язки їх та отримувачів послуг;
 • участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, у робочих  нарадах, конференціях з обміну досвідом, круглих столах тощо, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів;
 • результати оцінки якості соціальних послуг довести до відома працівників Терцентру та розмістити на офіційному сайті Чорноморської міської ради Одеської області;
 • інформувати управління  соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області про вжиті заходи та  усунення недоліків.
ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань