Заступники міського голови

  Заступники міського голови

  ЛУБКОВСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

  Перший заступник міського голови

  Графік прийому:

  вівторок 09:00 - 12:00; 13:00 - 16:00 (обід 12:00 - 13:00) каб. 410

  Відповідає за галузі: культураспорт, соціальна політика, правопорядок, забезпечення законності

  1) Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

  2) Здійснює повноваження виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у сфері:

  • культурного розвитку;
  • розвитку спорту та молодіжних напрямків;
  • забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
  • організація роботи з питань  соціально-економічного та культурного розвитку міста,  стратегії розвитку міста та плану заходів з їх реалізації;
  • реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг (у тому числі документів дозвільного характеру) органами державної влади та місцевого самоврядування;
  • забезпечення повноважень щодо здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання на території міської ради,  організація роботи щодо ведення Реєстру територіальної громади;
  • забезпечення ведення Реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території міста;
  • забезпечення виконання вимог законодавства щодо заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування;
  • забезпечення виконання норм  державної  політики  з  питань соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
  • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення  опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в  дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

     3) Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань, діяльність яких координує.

  4) Забезпечує взаємодію із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

  5) Здійснює соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

  6) Здійснює вирішення питань опіки та піклування, запобігання бездоглядності неповнолітніх;

  7) Підписує договори, угоди та правовстановлюючі документи, укладені від імені міської ради та її виконавчого комітету.

  8) Спрямовує та координує діяльність виконавчих органів міської ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств та установ з поточних питань життєдіяльності міста в частині виконання доручень міського голови.

  9) Здійснює координацію діяльності заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючої справами виконавчого комітету міської ради за дорученням міського голови.

  10) Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради, діяльність яких координує.

  11)  У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з громадськими організаціями та формуваннями, засобами масової інформації, політичними та релігійними організаціями,  виконавчими та державними органами.

  12)  Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.

  13) У межах своїх функціональних повноважень та повноважень наданих чинним законодавством спрямовує, координує та контролює роботу:

  • відділу  культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділу молоді  та  спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділу  реєстрації обліку осіб виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • управління забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг у м. Чорноморську;
  • службу у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області, за виключенням повноважень у сфері транспорту та зв’язку;
  • комунальної установи «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

        14) Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначених даним розподілом повноважень.

        15)  Видає накази та доручення відповідно та у межах своєї компетенції та повноважень.

   

  СУРНІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Заступник міського голови

  Відповідає за галузі: охорона навколишнього середовищатранспорт і зв'язокінжинірінгу, геології та геодезіїбудівництвауправління комунальною власністюземельні відносини

  1) Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

         2) Здійснює повноваження виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у сфері:

  • управління комунальною власністю;
  • регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
  • будівництва, транспорту і зв'язку;
  • державного архітектурно-будівельного контролю;
  • екологічної політики, спрямованої на поліпшення екологічного стану, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, впровадження енергозберігаючих технологій;
  • архітектури, інжинірингу, геології та геодезії;
  • технічної інвентаризації  об’єктів нерухомого майна, інженерних мереж, зелених   насаджень;
  • державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

              3) Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради, діяльність яких координує.

              4) Координує роботу щодо підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій з питань містобудування та земельних відносин щодо програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету.

              5) Організує та надає на розгляд міської ради відповідні міські містобудівні програми.

              6) Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій міста, за зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням містобудівної документації.

              7) Прогнозування та перспективний розвиток транспорту, координує роботу міського пасажирського транспорту.

              8)  Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань, діяльність яких координує.

              9) Підписує договори, угоди та правовстановлюючі документи, укладені від імені міської ради та її виконавчого комітету.

              10)  Забезпечує реалізацію політики у сфері управління майном та захисту майнових прав територіальної громади м.Чорноморська.

              11) Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.

              12) Координує роботу по здійсненню аналізу стану містобудування, реалізації та дотримання генерального плану м.Чорноморська, іншої містобудівної документації.

              13) У межах діючого законодавства бере участь у роботі міської містобудівної ради.

              14) Координує роботу щодо підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій з питань містобудування та земельних відносин щодо програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету.

              15) Організує та надає на розгляд міської ради відповідні міські містобудівні програми.

              16) Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій міста, за зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням містобудівної документації.

              17) Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.

              18) У межах своїх функціональних повноважень та повноважень наданих чинним законодавством спрямовує, координує та контролює роботу:

              - управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації прав та правового забезпечення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - відділу держреєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління державної реєстрації прав та правового забезпечення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - комунального підприємства «Чорноморське проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - сектору екології виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - відділу економіки управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області у сфері транспорту та зв’язку.

              - комунального підприємства  «Палац спорту «Юність» Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області. 

              19) Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначених даним розподілом повноважень.

              20) Видає накази та доручення відповідно та у межах своєї компетенції та повноважень.

   

  ЯВОЛОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

  Заступник міського голови

  Відповідає за галузі: соціально-економічна діяльністьбюджетзалучення інвестиційоблік та плануванняфінанси

  1) Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

              2) Здійснює повноваження виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у сфері:

              - бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - реалізації державної бюджетної політики в межах Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області;

              - здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

              - законного, раціонального та ефективного використання майна Чорноморської територіальної громади;

              - закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.

              3) Вживає заходів щодо забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів та здійснює відповідно до законодавства контроль за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності  у виконавчих органах Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та на підприємствах, установах, організаціях, які є одержувачами бюджетних коштів.

              4) Координує роботу щодо підготовки та внесення на розгляд міської ради проектів міського бюджету.

              5)  Підписує договори, угоди та правовстановлюючі документи, укладені від імені Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету.

              6) Забезпечує складання і подання на затвердження міській раді міського бюджету та його виконання.

              7) Вносить пропозиції щодо внесення змін до міського бюджету в межах, які визначені законодавством.

              8) Координує діяльність учасників бюджетного процесу на всіх його етапах.

              9) Відповідно до чинного законодавства організовує роботу з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

  10) Координує спільну діяльність виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та підприємств, установ  та  організацій  міста  незалежно  від  форм власності  з  фінансово-економічної  діяльності;

              11) Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.

              12) У межах своїх функціональних повноважень та повноважень наданих чинним законодавством спрямовує, координує та контролює роботу:

  • фінансового управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділу  бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділ публічних закупівель управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області та начальника управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області.

              13) Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за напрямками роботи, визначених даним розподілом повноважень.

              14) Видає накази та доручення відповідно та у межах своєї компетенції та повноважень.

   

  НАРОЖНИЙ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  Заступник міського голови

  Графік прийому:

  четвер 14:00 - 17:00 (обід 12:00 - 13:00) каб. 406

  Відповідає за галузі: житлово-комунальне господарство, ОСББ, капітальний ремонт, тарифи, водозабезпечення, теплозабезпечення, благоустрій

           

             1) Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

              2) Здійснює повноваження виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області з питань:

  • житлово-комунального господарства, міського благоустрою, озеленення, санітарного оздоровлення;
  • забезпечення належного функціонування об’єктів життєзабезпечення, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, інженерних мереж;
  • забезпечення поточних, капітальних ремонтів, реконструкцій об’єктів житлово- комунального господарства, зеленого будівництва, благоустрою, експлуатації та утримання комунального житлового фонду, об’єктів благоустрою; шляхів, парків, пляжу, рятувальної служби, кладовищ, зовнішнього освітлення, санітарної очистки, регулювання чисельності безпритульних тварин, встановлення та експлуатації технічних засобів дорожнього руху;
  • сприяння розвитку житлово-комунального господарства, упровадження енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві;
  • здійснення контролю за підготовкою та проходженням опалювального сезону, розрахунків житлово-комунального господарства за енергоносії, а також рівня оплати населенням, юридичними особами використаних житлово-комунальних послуг;
  • здійснення контролю за порядком формування тарифів на житлово-комунальні послуги та за відповідністю якості житлово-комунальних послуг економічно обґрунтованим тарифам;
  • сприяння створенню ОСББ, домових, поквартальних комітетів, управителів житловими будинками. Взаємодія з ОСББ та житловими кооперативами;
  • впровадження нових технологій по капітальному ремонту житлового фонду, об’єктів комунального господарства,  будівництву та експлуатації доріг, благоустрою міста і сіл;
  • розвитку доріг і зовнішнього освітлення;
  • розвитку та модернізації очисних споруд, діючих потужностей теплозабезпечення, водозабезпечення, водовідведення;
  • визначення в межах повноважень пріоритетів житлово-комунального господарства, внесення пропозицій з формування міської політики в сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;
  • забезпечення роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійних, природних явищ , аварій, ліквідації їх наслідків;
  • забезпечення діяльності щодо розвитку підприємництва, підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування міста, систематизація їх показників
  • соціально-побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів.

           3) Підписує договори, угоди та правовстановлюючі документи, укладені від імені Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету.

           4) У межах своїх функціональних повноважень та повноважень наданих чинним законодавством спрямовує, координує та контролює роботу:

              - відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  • комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області;
  • комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • комунального підприємства «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ;
  • комунального підприємства «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області;
  • відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеського району Одеської області;

  -  Олександрівської селищної адміністрації Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  • Малодолинської сільської адміністрації Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • Бурлачобалківської сільської адміністрації Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

         5) Координує спільну діяльність виконавчих органів ради та здійснює взаємодію з підприємствами різних форм власності, які забезпечують функціонування житлово- комунального господарства і життєзабезпечення територіальної громади міста.

  1. Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначених даним розподілом повноважень.

         7) Видає накази та доручення відповідно та у межах своєї компетенції та повноважень.

   

  ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

  Заступник міського голови

  Відповідає за галузі: освітаохорона здоров'я, суспільно-політичний аналіз, оборонна роботасоціальний захист населення

  1) Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

              2) Здійснює повноваження виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області у сфері:

              - соціального захисту населення;

              - охорони здоров'я та  виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог;

              - освіти та організації виховання молоді на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              - забезпечення на території селища Олександрівка, села Малодолинське та села Бурлача Балка дотримання вимог діючого законодавства та рішень Чорноморської міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень Чорноморського міського голови, а також рішень органів виконавчої влади;

              - аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті;

              - оборонного характеру, цивільної оборони та захисту громадян від наслідків надзвичайних ситуацій в межах міста.

              3)  Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань, діяльність яких координує.

              4) Організовує дотримання законодавства в галузі освіти, вимог Державних стандартів загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

              5) Відповідає за ефективне надання медичної допомоги населенню в підпорядкованих комунальних некомерційних підприємствах. 

              6) Відповідає за матеріально-технічне забезпечення і розвиток підпорядкованих комунальних некомерційних підприємств.

              7) Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих органах, діяльність яких координує.

              8) Підписує договори, угоди та правовстановлюючі документи, укладені від імені Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету.

              9) Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.

              10) У межах своїх функціональних повноважень та повноважень наданих чинним законодавством спрямовує, координує та контролює роботу:

  • відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
  • відділу взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області у новій редакції
  • відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області”;
  • комунального підприємства «Чорноморський аквапарк» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • комунального підприємства – фірми «Райдуга» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

              11) Очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначених даним розподілом повноважень.

              12) Видає накази та доручення відповідно та у межах своєї компетенції та повноважень;

      13) Забезпечує своєчасне та ефективне вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті;

     14) Координує роботу щодо залучення інвестицій.

   

  КУШНІРЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

  Керуюча справами виконавчого комітету Чорноморської міської ради

  Графік прийому:

  вівторок 08:00 - 17:00 (обід 12:00 - 13:00)

  Відповідає за галузі: адміністративні послуги, законодавство, інфомаційні технологіїпублічна інформація, виборча діяльність, адміністративно-господарча служба, діловодство, кадрова робота

  1) Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

  2)  Забезпечує ефективну взаємодію між заступниками міського голови, секретарем міської ради, виконавчими органами міської ради.

  3) Організовує відповідно до законодавства виконання заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування.

  4) Забезпечує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб, забезпечення їх навчання.

  5) Координує організаційно-технічне забезпечення проведення сесійних засідань міської ради, організовує підготовку та проведення апаратних нарад при міському голові, засідань виконавчого комітету міської ради

  6) Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів міської ради.

  7) Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів міської ради та формування планів засідань виконавчого комітету міської ради.

  8) Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому комітеті міської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах міської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

  9)  Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян виконавчими органами міської ради, організаціями та установами міста.

  10) Здійснює контроль за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств,   розпоряджень і доручень міського голови, рішень виконкому міської ради.

  11) Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи.

  12) Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради; визначає потребу міського голови, міської ради, її виконавчих органів, в обладнанні, технічних та програмних засобах, комп’ютерній техніці, комунікаційних сервісах тощо.

  13) Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови).

  14) Утримує в належному стані будівлі та приміщення, санітарний стан прилеглої території виконавчого комітету міської ради  згідно з правилами та нормами санітарії та пожежної безпеки.

  15) Планує, організовує та забезпечує проведення капітальних та поточних ремонтів будівель та приміщень виконавчого комітету міської ради, їх технічного обладнання, оформлення відповідної документації

  16) Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у структурних підрозділах, діяльність яких координує.

  17)  у межах своїх повноважень здійснює взаємодію з громадськими організаціями та формуваннями, виконавчими та державними органами.

  18) Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

  19) У межах своїх функціональних повноважень та повноважень наданих чинним законодавством спрямовує, координує та контролює роботу:

  • загального відділу виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ;
  • організаційного відділу виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ;
  • юридичного відділу управління  державної  реєстрації  та  правового  забезпечення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та начальника управління  державної  реєстрації  та  правового  забезпечення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • архівного відділу виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського  району Одеської області;
  • служби персоналу виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ;
  • відділу інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  • адміністративно - господарчої служби виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

  20) очолює комісії, утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямками роботи, визначених даним розподілом повноважень.

  21) Видає накази та доручення відповідно та у межах своєї компетенції та повноважень.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань