МІСЬКА ПРОГРАМА підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету на 2019 рік

  Міська програма

  підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів  Чорноморського  морського  коледжу  Одеського  національного морського університету на 2019 рік

   

  ЗМІСТ

  1. Паспорт  Міської програми підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та  соціального захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету (ЧМК ОНМУ) на 2019 рік ( далі – Програма)

  2. Вступ.

  3. Аналіз сучасного стану професійної  освіти у м. Чорноморcьку.

  4. Мета Програми.

  5. Основні напрями реалізації Програми.

  6. Фінансове забезпечення Програми.

  7. Строки виконання Програми.

  8. Очікувані результати виконання Програми

  1. Паспорт Програми

  Назва програми

  Міська програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального  захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету ( ЧМК ОНМУ ) на 2019 рік

  Підстава для розробки Програми

  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про професійно - технічну освіту"

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  Головний розробник Програми

  Чорноморський  морський  коледж  Одеського національного морського університету

  Головна мета Програми

  Досягнення такого рівня підготовки фахівців,  який буде задовольняти вимоги роботодавців, дасть змогу молодим людям впевнено почувати себе на ринку праці і мати змогу знайти роботу на підприємствах міста і у сфері послуг

  Строки реалізації Програми

  2019 рік

  Джерела фінансування

  Міський бюджет, позабюджетні кошти  Чорноморського  морського коледжу Одеського національного морського  університету, фінансова допомога підприємств міста

  Обсяги фінансування

  Розмір коштів визначається в кошторисі витрат на виконання Програми

   

                                                          2. Вступ

  Проблему якості освіти нині пов`язують з розвитком нової інформаційної цивілізації, де випереджальний розвиток якісного середовища для людини, суспільного інтелекту та системи освіти стає вирішальним чинником поступу людства. Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з  геополітичною конкуренцією, що розгорнулася між різними за розвитком країнами, зокрема, в галузі розвитку інтелектуальних ресурсів.

  Адже у високотехнологічному інформаційному суспільстві якість освіти є ключовим аргументом в забезпеченні такого рівня життєвої і професійної компетентності людини, який би задовольняв потреби її людського розвитку, а також потреби суспільства і держави в соціально активних громадянах і висококваліфікованих фахівцях.

  Фінансування державних закладів освіти  у 2019 році здійснюється тільки в обсягах необхідних для виплати заробітної плати, стипендій і 70% вартості комунальних послуг. Тобто 30% вартості комунальних послуг, придбання обладнання, комп’ютерної техніки, поточні і капітальні ремонти і інше оплачується за рахунок позабюджетних коштів від надання послуг.

  Це не дає змоги покращувати якість підготовки фахівців  відповідно до вимог сучасного виробництва. А понад 80% студентів коледжу – мешканці м. Чорноморська.

   

  3. Аналіз сучасного стану професійної освіти у м. Чорноморську

  Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету веде підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший  спеціаліст» з чотирьох спеціальностей:

  1. Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх і будівельних машин і обладнання.

  2. Експлуатація засобів механізації і автоматизації перевантажувальних машин.

  3. Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті.

  4. Комерційна діяльність.

               Випускники коледжу зможуть працювати на підприємствах міста. Студенти коледжу приймають активну участь  в  благоустрої  міста, громадському житті. 

             Силами інженерно-педагогічного колективу створені кабінети, майстерні, лабораторії, комп'ютерні класи.

             Але сьогодні навчально-матеріальна база вимагає значного оновлення і поповнення, що дасть змогу готувати фахівців, які б відповідали вимогам часу.

   

              4. Мета Програми

            Головна мета Програми - це досягнення такого рівня підготовки фахівців, який буде задовольняти вимоги роботодавців, дасть змогу молодим людям впевнено почувати себе на ринку праці і мати змогу знайти роботу на підприємствах міста і у сфері послуг.

            Для підвищення якості професійної підготовки випускників коледжу  необхідно вирішити такі першочергові проблеми:

  • матеріально-технічне оновлення навчальної бази майстерень і кабінетів спецдисциплін;
  • впровадження новітніх інформаційних технологій, комп'ютеризація навчального процесу;
  • створення нових кабінетів, лабораторій;
  • виконання замовлень підприємств міста і громадян під час виробничого навчання;
  • укладання угод з підприємствами міста, для яких ведеться підготовка кадрів.

   

  5. Основні напрями реалізації Програми

       Реалізація Програми полягає у здійсненні комплексу заходів фінансово-матеріального та інформаційного характеру, спрямованих на  досягнення мети Програми:

   

  1. Фінансово-матеріальна підтримка розвитку навчально-матеріальної бази передбачає фінансування з бюджетів різних рівнів,  залучення позабюджетних коштів, фінансову підтримку ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», сфери послуг міста.

  1. Оснащення навчального закладу сучасним обладнанням:
  • придбання обладнання для учбових лабораторій;
  • сучасне обладнання для  майстерень;
  • придбання комп'ютерної техніки;
   1. Забезпечення коледжу сучасною навчально-методичною літературою.
   2. Проведення заходів по енергозбереженню.
   3. Придбання спецодягу і спецвзуття.
   4. Ремонт покрівлі учбового корпусу і гуртожитку.

   

  1. Організаційні заходи.

  2.1. Заключення договорів про співробітництво і фінансово-економічну підтримку коледжу    з підприємствами міста.

  1.  Проведення моніторингу щодо забезпечення коледжу сучасним обладнанням, методично-навчальною літературою.

   

  6. Фінансове забезпечення Програми

              Джерелами фінансування Програми є міський бюджет, позабюджетні кошти коледжу, допомога підприємств міста.

              Загальний обсяг  фінансування Міської програми підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету на 2019 рік складає 1178,740 тисяч гривень, в тому числі - 988,740 тисяч гривень  за рахунок  вільного залишку коштів загального фонду  бюджету  міста Чорноморська, що не суперечить статті 85 Бюджетного кодексу України.

   

                          7. Строки виконання Програми

  Реалізацію Програми передбачено здійснити протягом 2019 року

       Головна увага повинна приділятися реалізації комплексу заходів на створення належних умов для навчання, виховання і соціального захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету.

                                          

                             8. Очікувані результати виконання Програми

  Реалізація Програми дозволить створити необхідні умови для оволодіння обраною професією студентами  і успішного вирішення питання їх подальшого працевлаштування на підприємствах міста, підвищення фахової майстерності,  створення належних умов для заняття спортом і  соціального захисту студентів.

   

   

  Додаток 2 до рішення                                                                                           

  Чорноморської міської ради

  Одеської області

  від ____________ №_________

   

  КОШТОРИС

  витрат  на  виконання  Міської  програми  підтримки  і  розвитку  навчально -

  матеріальної бази та соціального захисту студентів  Чорноморського  морського

  коледжу  Одеського  національного морського університету на 2019 рік

                                                                                              

  Зміст заходу

  КЕКВ

  Вартість,

  тис. грн.

  Джерело фінансування

  1

  Поточний ремонт покрівлі і гуртожитку

  2282

  (2240)

  50,0 тис. грн.

  Позабюджетні кошти ЧМК ОНМУ

   

  2

  Придбання ліжок (для студентів,які проживають у гуртожитку)

  2282

  (2210)

  55,0 тис. грн.

  Позабюджетні кошти ЧМК ОНМУ

  3

  Придбання матраців для ліжок (для студентів, які проживають у гуртожитку)

  2282

  (2210)

  35,0 тис. грн.

  Позабюджетні кошти ЧМК ОНМУ

  4

  Придбання спецодягу і спецвзуття

  2282

  (2210)

  50,0 тис. грн.

  ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»

  5

  Придбання  комп’ютерів в зборі для учбових цілей

  3220

  60,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  6

  Придбання  ноутбука для учбових цілей

  3220

  10,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  7

  Придбання телевізорів для учбових цілей

  3220

  42,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  8

  Придбання кондиціонерів для комп’ютерних  класів

  3220

  45,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  9

  Придбання  жалюзі для учбових

  аудиторій

  2282

  (2210)

  40,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  10

  Придбання світильників для учбових

  аудиторій

  2282

  (2210)

  9,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  11

  Придбання дошки маркерної поворотної на підставці

  2282

  (2210)

  5,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  12

  Придбання  меблів для учбових аудиторій

  2282

  (2210)

  75,0 тис. грн

  Кошти міського бюджету

  13

  Придбання матеріалів і обладнання для сантехнічних систем та систем опалення

  2282

  (2210)

  80,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  14

  Придбання   фарб для поточного ремонту учбового корпусу                         

  2282

  (2210)

  40,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

   

  15

  Придбання інструментів для слюсарної майстерні:

   

   

   

   

  15.1  Напилки різні                   

  2282

  (2210)

  6,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

   

  15.2 Кола шліфувальні

  2282

  (2210)

  7,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

   

   

  15.3 Полотна ножівкові

  2282

  (2210)

  5,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  16

  Придбання  багатофункціональних пристроїв для учбових цілей

  3220

  40,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  17

  Придбання  багатофункціонального пристрою (форма А-3)

  3220

  20,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  18

  Придбання мультимедійного проектора

  «Panasonic»

  3220

  26,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  19

  Придбання запчастин і для учбових автомобілів

  2282

  (2210)

   

  10,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  20

  Придбання  лінолеуму для учбових аудиторій

  2282

  (2210)

  24,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  21

  Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу

  3210

  (3132)

  300,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету

  22

  Матеріальна допомога дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування і дітям з малозабезпечених сімей

  2282

  (2730)

  20,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету           

  23

  Придбання спортивного інвентарю

  2282

  (2210)

  20,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету             

  24

  Придбання обладнання для лабораторних засобів

   

   

  Кошти міського бюджету            

   

  24.1 Стенд для діагностики і очищення форсунок

  3220

  21,0 тис. грн

  Кошти міського бюджету            

   

  24.2  Набір для очищення системи інжектора

  3220

  7,6 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.3  Комплект для очищення форсунок і паливних систем бензинових і дизельних ДВЗ

  2282

  (2210)

   

  5,7 тис. грн

  Кошти міського бюджету            

   

  24.4  Автомобільний сканер

  3220

  10,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.5  Тестер інжекторів

  2282

  (2210)

   

  3,8 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.6  Тестер тиску масла

  2282

  (2210)

   

  2,8 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.7  Прилад для перевірки герметичності системи охолодження

  2282

  (2210)

   

  2,2 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.8  Тестер гальмівної рідини

  2282

  (2210)

   

  0,560 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.9  Тестер акумуляторних батарей

  2282

  (2210)

   

  1,4 тис. грн.

  Кошти міського бюджету             

   

  24.10  Компресометр

  2282

  (2210)

   

  0,320 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.11 Компресометр бензиновий

  2282

  (2210)

  0,860 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.12 Тестер герметичності циліндрів

  2282

  (2210)

  1,9 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.13 Стробоскоп

  2282

  (2210)

  1,1 тис. грн.

   

  Кошти міського бюджету            

   

  24.14 Шиномонтажний стенд

  3220

  21,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  24.15 Балансувальний верстат

  3220

  21,500 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

  25

   

  Кронштейн для телевізорів

   

  2282

  (2210)

  3,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету            

   

  Всього по ЧМК ОНМУ

   

  1 178,74 тис. грн.

             

   

  в т. ч. кошти міського бюджету

   

  988,74 тис. грн.

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань