Міська програма створення страхового фонду документації міста Чорноморська на 2018 – 2022 роки

  Міська програма

  створення  страхового  фонду  документації 

  міста  Чорноморська  на  2018 – 2022  роки

   

  ЗМІСТ

  І.   Паспорт  Міської  програми  створення  страхового  фонду  документації  міста  Чорноморська  на  2018 – 2022  роки  (далі – Програма).

  ІІ.    Загальна  частина.

  ІІІ    Мета  Програми.

  IV.   Основні  завдання  Програми.

  V.    Виконавці  Програми.

  VI.  Очікувані  результати,  ефективність  Програми.

  VII. Обсяги  та  джерела  фінансування.

  І.  Паспорт  Програми

   

  Назва  Програми

  Міська  програма  створення  страхового  фонду  документації  міста  Чорноморська  на  2018 – 2022  роки

  Підстава  для  розробки  Програми

  Закон  України  «Про  страховий  фонд  документації»,  постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  13.03.2002  року  №320  «Про  затвердження  Положення  про  порядок  формування,  ведення  та  використання  обласного  (регіонального)  страхового  фонду  документації»

  Замовник  Програми

  Чорноморська  міська  рада  Одеської  області

  Головний  розробник  Програми

  Відділ  взаємодії  з  правоохоронними  органами,  органами  ДСНС,  оборонної  роботи,  запобігання  та  протидії  корупції

  Головна  мета  Програми

  Головною  метою  Програми  є  забезпечення  органів  місцевого  самоврядування  та  юридичних  осіб  документами  регіонального  СФД  для  проведення  будівельних  (відбудовчих),  аварійно-рятувальних  та  аварійно-відновлювальних  робіт  в  особливий  період  та  під  час  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків,  а  також  для  збереження  об’єктів  культурної  спадщини  на  випадок  втрати  або  псування  документації

   

  Строки  реалізації  Програми

  2018 – 2022  роки

  Джерела  фінансування

  Міський  бюджет,

  власні  кошти  підприємств,  установ,  організацій

  Обсяги  фінансування

  Розмір  коштів  визначається  в  кошторисі  витрат  на  виконання  Програми

   

   

   

  ІІ.  Загальна  частина

  Програма  створення  страхового  фонду  документації  міста  Чорноморська  на  2018 – 2022  роки  (далі – Програма)  розроблена  відповідно  до  Закону  України  „Про  страховий  фонд  документації  України”,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  13.03.2002  року  № 320  „Про  затвердження  Положення  про  порядок  формування,  ведення  та  використання  обласного  (регіонального)  страхового  фонду  документації”.

  Ця  Програма  спрямована  на  реалізацію  державної  політики  у  сфері  створення,  формування,  ведення  і  використання  страхового  фонду  документації  (далі – СФД).

  Міський  СФД  -  банк  документів,  який  створюється  виконавчим  комітетом  Чорноморської  міської  ради  Одеської  області   і  є  складовою  частиною  страхового  фонду  документації  області  й  України.

  До  складу  міського  СФД  входять документи  для   проведення   будівельних   (відбудовчих),  аварійно-рятувальних  та  аварійно-віднолювальних  робіт  на об'єктах   і   спорудах    систем   життєзабезпечення   населення,   транспортних  зв'язків,   об'єктах   будівництва   промислового   і   цивільного  призначення,  на техногенно та екологічно небезпечних об'єктах;  документи  на  об'єкти  культурної  спадщини,  розташовані  на  території міста,  а також належить інформація про культурні цінності,  які  мають  важливезначення.

  ІІІ.  Мета  Програми

  Головною  метою  Програми  є  забезпечення  органів  місцевого  самоврядування  та  юридичних  осіб  документами  регіонального  СФД  для  проведення  будівельних  (відбудовчих),  аварійно-рятувальних  та  аварійно-відновлювальних  робіт  в  особливий  період  та  під  час  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та  їх  наслідків,  а  також  для  збереження  об’єктів  культурної  спадщини  на  випадок  втрати  або  псування  документації.

  Досягнення  мети  здійснюється  шляхом  створення  страхового  фонду  документації,  який  передбачає  підготовку  та  поставку  документації  на  виготовлення  мікрофільмів  у  регіональному  центрі  СФД  в  обсязі,  необхідному  та  достатньому  для  відбудови  об’єктів,  споруд,  систем  життєзабезпечення,  виробництва  продукції,  і  проводиться  планово  методом  реалізації  міської  Програми.
  ІV.  Основні  завдання  Програми
  
  Основними  завданнями  Програми  є:
  

  -  формування  міського  страхового  фонду  документації  шляхом  закладки  його  в  регіональний  СФД;

  -  забезпечення  документацією  для  проведення  будівельних  (відбудовчих),  аварійно-рятувальних  та  аварійно-відновлювальних  робіт  в  особливий  період  та  під  час  ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  а  також  внаслідок  природного  старіння  конструкцій  на  об'єктах  культурної  спадщини  та  потенційно  небезпечних  об'єктах  у  разі  втрати  або  неможливості   отримання  проектної  документації  будівництва  на  них;

  -  видача  користувачам  копій  документів  СФД  у  визначені  терміни  і  в  необхідних  обсягах;

  -  відновлення  рідкісних  книг  у  разі  втрати  оригіналів,  а  також  їх  реставрація  внаслідок  пошкодження  оригіналів.

   

  V.  Виконавці  Програми

  Виконавці  Програми  -  Чорноморська  міська  рада  Одеської  області,  підприємства,  установи  й  організації  міста  Чорноморська.

  Строк  виконання  Програми:  2018 – 2022  роки.

   

  VI.  Очікувані  результати,  ефективність  Програми

  У  разі  виконання  Програми  створення  СФД  буде  забезпечено  розвиток  функціонування  міської  підсистеми  державної  системи  попередження  та  реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та  природного  характеру  і  внаслідок  цього  зменшення  витрат  на  ліквідацію  їх  наслідків.

  Реалізація  Програми  дозволить  у  разі  необхідності:

  -  своєчасне  забезпечення  органів  місцевого  самоврядування  та  сил  по  ліквідації  наслідків  аварій  та  катастроф  документами  СФД,  необхідними  для  проведення  відбудовчих  робіт;

  -  у  найкоротші  строки  провести  будівельні  та  відбудовчі  роботи  на  підприємствах,  об'єктах  систем  життєзабезпечення  населення,  потенційно  небезпечних  об'єктах,  розташованих  на  території  міста;

  -  зберегти  зміст  рідкісних  книг  та  музею.

  
   
  VII.  Обсяги  та  джерела  фінансування
  Обсяг  фінансування  Програми  створення  страхового  фонду  документації  міста  Чорноморська  становить:
  
  • на  2018  рік  - 21530,00 грн.,  в  тому  числі  за  кошти  міського  бюджету -  15330,00 грн.;  за  власні  кошти  підприємств,  установ  та  організацій  6200,00 грн.;
  • на  2019  рік  -  18230,00 грн.,  в  тому  числі  за  кошти  міського  бюджету – 5830,00 грн.;  за  власні  кошти  підприємств,  установ  та  організацій  -  12400,00 грн.;
  • на  2020  рік  -  12680,00 грн.,  в  тому  числі  за  кошти  міського  бюджету – 8880,00 грн.;  за  власні  кошти  підприємств,  установ  та  організацій  -  3800,00 грн.;
  • на  2021  рік  -  22800,00 грн.,  в  тому  числі  за  кошти  міського  бюджету – 9200,00 грн.;  за  власні  кошти  підприємств,  установ  та  організацій  -  13600,00 грн.;
  • на  2022  рік  -  21900,00 грн.,  в  тому  числі  за  кошти  міського  бюджету – 5400,00 грн.;  за  власні  кошти  підприємств,  установ  та  організацій  -  16500,00 грн.

   

   

  Секретар  міської  ради                                                                                  О.Р.Боровська

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань