МІСЬКА ПРОГРАМА «Здоров’я населення Чорноморської територіальної громади» на 2016-2020 роки

  Міська програма

  «Здоров’я  населення  Чорноморської територіальної  громади» на 2016-2020 роки

   

  ЗМІСТ

   

  І. Паспорт Програми

  ІІ. Мета і основні завдання Програми

  ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

  ІV. Механізм  управління та здійснення контролю за виконанням Програми

  V. Прогноз результатів

  VІ. Основні напрямки діяльності Чорноморської міської ради в сфері охорони здоров’я Чорноморської територіальної громади

   

   

  І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

   

  Назва Програми

  Міська  Програма "Здоров’я населення Чорноморської територіальної громади" на 2016-2020 роки" (далі-Програма)

  Підстава для розробки  Програми

  Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я";

  Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

  Закон України "Про боротьбу з захворюваннями на туберкульоз" від 05.07.2001р. №2586-ІІІ;

  Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 № 1645-ІІІ.

  Наказ МОЗ України  № 457 "Про заходи щодо удосконалення медичної допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні";
  Наказ МОЗ України №466 від 07.06.2010р. "Сучасний стан реформування  та подальший розвиток первинної медико–санітарної допомоги". Оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я.

   Бюджетний кодекс України.

  Замовник Програми

   Чорноморська міська рада 

  Головний розробник Програми

  ДЗ "Іллічівська Басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України"

  Головна мета Програми

  Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я

  Строки реалізації Програми

  2016-2020 роки

  Джерела фінансування

  Міський бюджет,  інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

  Обсяги фінансування

  Розмір коштів визначається в кошторисі витрат на виконання Програми

   

  ІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

   

   

  Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

  Основними завданнями Програми є:

  • Поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, смертності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
  • Проведення активної демографічної політики, охорони материнства і дитинства;
  • Розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропаганду, формування і заохочення здорового способу життя;
  • Оздоровлення довкілля, попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками на об’єктах довкілля;
  • Збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я;
  • Сприяння діяльності закладів охорони здоров’я усіх форм власності;
  • Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
  • Підвищення ефективності використання наявних кадрів, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
  • Створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
  • Посилення вимог до лікарської етики та деонтології;
  • Забезпечення населення ефективними та безпечними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

   

  ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

   

  Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок міського бюджету у межах затверджених обсягів видатків, відповідно до норм                             ст. 85 Бюджетного кодексу України, а також інших джерел, незаборонених діючим законодавством.

   

  IV. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

  ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

   

   

  Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Державний заклад  "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті  МОЗ України" та Державний заклад "Стоматологічна поліклініка МОЗ України".

  Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює  Чорноморська міська рада.

  Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті  звітує перед міською радою про стан виконання програми згідно плану її роботи.

   

  V. ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   

  Виконання програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити оптимальний підхід до вирішення питань охорони здоров’я, досягти цілей, передбачених стратегією "Здоров’я для всіх".

   

   

  VI. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ

  РАДИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

   

   1. Зниження показників материнської та перинатальної смертності, смертності   

       немовлят.

   2. Поліпшення стану здоров’я дітей та підлітків, зниження рівня їх інвалідизації,   

      смертності немовлят і дітей  та підлітків.

   3. Зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності та  травматизму

       дорослого населення.

   4. Зниження захворюваності, інвалідності та смертності від серцево-судинних та

      судинно-мозкових захворювань.

  5. Зниження захворюваності, смертності, інвалідності від злоякісних новоутворень.

  6. Поступове зниження рівня стоматологічної захворюваності.

  7. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб.

  8. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляд та підтримка ВІЛ-

     інфікованих і хворих на СНІД.

  9. Профілактика внутрішньо-лікарняного інфікування пацієнтів і медперсоналу.

  10.  Заходи протидії захворюванню на туберкульоз.

  11. Дооснащення лікувально-діагностичним обладнанням структурних підрозділів

        ІБЛ на ВТ.

  12. Створення сучасної системи інформаційного забезпечення в сфері охорони

       здоров’я.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань