Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки

  Міська цільова соціальна програма

  розвитку цивільного захисту

  на 2016-2020 роки

   

  І. Загальна частина

  Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій є система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів по запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків, але недостатній рівень їх реалізації, критичний стан основних виробничих фондів підприємств, систем життєзабезпечення, неналежний рівень наявних фінансових, матеріальних ресурсів та резервів, незадовільний технічний стан техніки пожежно- рятувальних підрозділів збільшують загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів.

  50% захисних споруд цивільного захисту утримуються у незадовільному стані і не готові до використання для захисту працівників об’єктів і населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та воєнного характеру.

  Наявні системи оповіщення та зв’язку не забезпечують належним чином інформаційне забезпечення населення і ефективне та надійне управління силами і засобами при реагуванні на надзвичайні ситуації.

  Не змінюється кардинально ситуація з пожежною безпекою в населених пунктах міської ради та об’єктах господарської діяльності, що не приводить до зменшення кількості пожеж та загибелі і травмування людей. Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв’язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.

  Проблемою залишається стан забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та висотних будинків.

  Недостатнє забезпечення населених пунктів і об’єктів системами протипожежного водопостачання негативно впливає на стан організації гасіння пожеж у житлових будинках та на об’єктах економіки.

  Не вирішується питання щодо створення в місті системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером.

   

  ІІ. Мета Програми

  Метою Програми є створення механізму забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, посилення пожежної безпеки населених пунктів міської ради і об’єктів господарської діяльності, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

   

  ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

  Розв’язання проблеми полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, гарантованого

  захисту населення, територій та навколишнього природного середовища від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків.

  У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтовують вибір оптимального розв’язання проблеми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, підвищення рівня цивільного захисту населення і територій. Реалізація завдань і заходів Програми дозволить врегулювати питання щодо:

  - впровадження заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків;

  - створення на потенційно небезпечних об’єктах систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварії;

  - оновлення та поповнення в формуваннях цивільного захисту спеціальної техніки, засобів рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціального обладнання та приладів;

  - забезпечення утримання, збереження та розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту; 

              - удосконалення механізму взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту;

             - визначення повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту;

              - підвищення рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного, командно-начальницького складу та фахівців цивільного захисту, а також знань в питаннях безпеки працівників об’єктів і населення міста;

             - створення системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям на місцевому рівні;

             - забезпечення державного нагляду за станом техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів міської ради для своєчасної протидії аваріям і пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

             - забезпечення необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання для своєчасного оперативного реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків;

             - відновлення і ремонт систем протипожежного захисту (протипожежної автоматики, димовидалення, підпору повітря та протипожежного водопроводу) будинків підвищеної поверховості та висотних будинків;

               - відновлення технічного обслуговування систем автоматичного протипожежного захисту;

                - виявлення пожеж на початковій стадії та запобігання трагічним наслідкам, шляхом виведення систем протипожежної автоматики на пульти об’єднаних диспетчерських служб або до центрального протипожежного спостереження пожежної охорони;

                - об’єднання можливостей центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у вирішені питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

              - забезпечення протизсувних заходів, враховуючи ситуацію у 9 мікрорайоні;

               -  забезпечення засобами зв’язку;

               -  забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту.

   

  IV. Виконавці Програми

       Виконавці заходів Програми – комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства», відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС, оборонної роботи, запобігання та протидії корупції виконавчого комітету Іллічівської міської ради, Іллічівський міський відділ ГУ ДСНС України в Одеській області, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і підпорядкування.

          Строк виконання програми: 2016-2020 роки.
   

  V. Очікувані результати, ефективність Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  •  забезпечити належний рівень безпеки населення і території міської ради, потенційно небезпечних та інших об’єктів господарювання, населених пунктів від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

  підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям;

  •  зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти гарантований рівень захисту населення і територій від їх наслідків;
  •  підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;
  •  зменшити кількість постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій;
  •  зменшити на об’єктах та в населених пунктах кількості пожеж, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

  своєчасне виявлення осередків загорань, оповіщення про них людей та пожежно- рятувальних формувань, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;

  •  забезпечити наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;
  •  забезпечити своєчасне оперативне реагування на пожежі для їх успішної локалізації і ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;
  •  зменшити витрати коштів бюджету на компенсацію шкоди населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайних ситуацій;
  •  створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив негативних факторів аварій та пожеж на навколишнє природне середовище.

  VI. Обсяги та джерела фінансування

  Джерела фінансування

  Джерела фінансування

  у тому числі по роках

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Міський бюджет

  10 849,2

  6 160,2

  1 167,0

  1 174,0

  1 174,0

  1 174,0

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 10 849,2 тис.грн. за рахунок бюджету Іллічівської міської ради.

    Обсяги коштів на забезпечення реалізації Програми в розрізі напрямів та термінів наведено в кошторисі фінансування заходів, визначених  Міською цільовою соціальною програмою розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки

              Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається щорічно в міському бюджеті в межах наявного фінансового ресурсу з дотриманням норм  ст. 85 Бюджетного кодексу України.

   

   

   

  Секретар ради                                                              О.Р. Боровська

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань