Міська комплексна програма «Молодь Чорноморська» на 2019-2021 роки

  Міська програма

  «Молодь Чорноморська»

  на 2019-2021 роки

                                                         

  Структура програми

   

  Міська комплексна програма «Молодь Чорноморська»  на 2019-2021 роки   (даліПрограма)  визначає пріоритетні напрямки діяльності структур органів місцевого самоврядування, структур різної форми власності, громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем молоді, яка є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. 

  Програма складається з паспорту та двох розділів. У першому  розділі визначені мета, основні завдання, напрями діяльності  Програми, очікувані кінцеві результати виконання Програми. Другий розділ  Програми – напрямки діяльності та   заходи щодо  виконання та фінансування Програми.

   

   Паспорт Програми

  Назва Програми

  Міська комплексна програма «Молодь Чорноморська»

  на 2019-2021 роки   

  Підстави для розробки Програми

  Конституція України, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, Закони України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», обласна  цільова соціальна програма «Молодь Одещини» на 2018-2020 роки, Бюджетний кодекс України

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

   

  Головний розробник Програми

   

   

  Співвиконавці Програми

   

   

   

   

   

  Відділ  у справах сім'ї, молоді  та спорту Чорноморської міської ради Одеської області

   

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області, відділ культури Чорноморської міської ради Одеської області

   Чорноморський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті» МОЗ України, Чорноморський відділ поліції Овідіопольського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, засоби масової інформації

   

  Головна мета Програми

  Створення та здійснення комплексних заходів щодо підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, відродження національних традицій, протидія асоціальним проявам у молодіжному середовищі,  сприяння соціальному становленню молоді, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов. Програма є складовою частиною щорічної Програми соціально-економічного розвитку міста на відповідні роки

  Строки реалізації Програми

  2019 - 2021 роки

  Джерела фінансування

  Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з  міського бюджету на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством

  Обсяги фінансування

  Розмір витрат на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету визначається в кошторисах відповідних виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області

   

   

  Розділ  І

   

  1.Мета Програми

   

          Програма розроблена з метою здійснення комплексних заходів щодо підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, відродження національних традицій, протидії асоціальним проявам у функціонуванні молодіжного середовища,  сприяння соціальному становленню молоді, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію.

          Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному підходах всіх суб’єктів до проблем молоді шляхом координації їх діяльності.                                          

   

  1. Основні завдання Програми

   

      Основними завданнями Програми є:

   

  • підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості  молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку;
  • залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;
  • підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з  питань поваги до прав і свобод людини,  відповідальності за власне життя;
  • формування     свідомого    ставлення    молоді    до     збереження здоров'я,  боротьби   з 

  шкідливими звичками;

  -   збільшення     чисельності     молоді,   яка     бере   участь   у діяльності дитячих і молодіжних  громадських організаціій;
  -     підтримка талановитої молоді;
  -     соціальна підтримка студентської молоді.

   

  1. Напрями діяльності  Програми

   

      Основними напрямами Програми є:

   

  -   створення умов для   доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення    молоді, творчого розвитку особистості;

  -  утвердження    патріотизму,       духовності,    моральності  та формування  загальнолюдських  цінностей;

  -   пропаганда та формування здорового способу життя;

  -  надання підтримки громадським організаціям, залучення громадськості до  участі в реалізації   державної політики з питань сім’ї та молоді;

  •   створення     сприятливого     середовища    для  забезпечення   зайнятості та розвитку 

  підприємницької   діяльності   молоді;

  •   здійснення  заходів щодо формування ціннісної  орієнтації молоді на сімейний  спосіб 

  життя, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

   

  4. Очікувані результати та ефективність Програми

   

      Очікуваними результатами виконання Програми є:

   

  • поліпшення   координації   зусиль  органів державної  влади,  структур різної  форми власності, громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем молоді;
  • виявлення та підтримка обдарованої молоді;
  • забезпечення   самореалізації   обдарованої   молоді шляхом  участі у  фестивалях, конкурсах;  
  • забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво- значущих питань, формування здорового способу життя та патріотизму у молодіжному середовищі;
  • підвищення культурного, освітнього та духовного рівня розвитку молодих осіб;
  • підтримка підприємницьких ініціатив молоді, сприяння професійній орієнтації молодих осіб;
  • підтримка програм та проектів громадських об’єднань,    що   сприяють  реалізації державної   молодіжної політики;
  • підвищення рівня інформаційного забезпечення реалізації державної  молодіжної політики у  місті.

                              

   

  Розділ ІІ

   

  Заходи

  по виконанню основних напрямків Програми

   

  1. Створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

   

  1. Сприяти реалізації  проекту  «Школа молодого лідера».

   

  Постійно                                          Відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

   

  1.2.Поповнювати міський банк даних «Обдарованість», забезпечувати організаційне та фінансове сприяння розвитку у місті руху КВН та Ліги Сміху, організація та реалізація змагань «Що? Де? Коли?», молодіжних театральних, мистецьких  студій.

   

  Постійно

  Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту, відділ освіти, відділ культури

   

  1.3.Організаційно забезпечувати проведення щорічної премії міського голови для нагородження молодих людей за особливі успіхи в різних галузях суспільного життя.

   

  Постійно

  Відділ у  справах сім’ї, молоді  та  спорту

   

  1.4.Сприяти проведенню та залученню молоді міста до участі в міських фестивалях, конкурсах та інших культурно-мистецьких акціях, спрямованих на духовний розвиток особистості, її психологічне становлення.

   

  Постійно

   

  Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту, відділ освіти, відділ культури

   

  1.5.Сприяти реалізації проектів молодіжних громадських організацій, спрямованих на покращення якості та змістовності молодіжного дозвілля, пропаганду ідеї здорового способу життя, почуття патріотизму, сімейної та родинної взаємоповаги, гуманізму та демократії у молодіжному середовищі в рамках реалізації громадського бюджету міста.

   

  Постійно

  Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту, відділ освіти, відділ культури

                                              

  1.6.Сприяти творчій молоді у публікації її творів у періодичних виданнях та  видавництві творчих робіт.

   

   Щорічно

   

  Відділ культури, відділ освіти, ЗМІ

  1.7.Сприяти участі талановитої молоді міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних творчих фестивалях, конкурсах та спортивних змаганнях.

   

  Постійно

   

  Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту, відділ освіти, відділ культури

   

  1.8.Забезпечити  надання компенсації проїзду до місця навчання у вищих навчальних закладах  м. Одеси:

  - студентам Чорноморської територіальної громади при умові, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує півтора прожиткових мінімуми, встановлених для працездатної особи, згідно з Законом України про Державний бюджет на відповідний рік;

  -  студентам з осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;     

  - студентам, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

    - студентам, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

  -  студентам, які зареєстровані на території Чорноморської міської ради Одеської області як внутрішньопереміщені особи.

   

  Щорічно                                            Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту

   

  1.9.Здійснювати організаційні заходи щодо виплати щорічної премії міського голови талановитій молоді міста.

   

  Щорічно                                            Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту

   

  1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей

   

  2.1.Забезпечити проведення в закладах культури інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на визначення та популяризацію художнього надбання, виховання у молоді патріотизму, поваги до духовних та історичних цінностей.

   

  Щорічно                                           Відділ культури

   

  2.2.Забезпечити проведення  міської  Спартакіади для юнаків допризовного та призовного віку та заходів до Дня захисника України, Дня незалежності України, Дня соборності України, Дня гідності  та свободи, Дня Перемоги.

   

  Щорічно

   

  Відділ культури, відділ освіти, відділ у справах сім’ї,  молоді  та  спорту спільно  з міським військовим комісаріатом

   

  2.3.Забезпечити щорічне проведення благодійних акцій  для вшанування пам’яті загиблих у визвольній боротьбі, загиблих у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, а також надання допомоги ветеранам війни і праці.

   

  Постійно

   

  Відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту, відділ освіти, відділ культури

  2.4.Забезпечити щорічне проведення уроків мужності, за участю учасників АТО, у навчальних закладах міста, заходів з вшанування Дня захисника Вітчизни та відзначення Дня Збройних Сил України.

   

  Щорічно

   

  Відділ у справах сім’ї,  молоді  та  спорту ,

   відділ освіти,  Управління   соціальної політики

   

  2.5.Забезпечити участь молоді у культурно-масових заходах, присвячених  Дню пам’яті та примирення на честь жертв Другої Світової війни, річниці від Дня Перемоги над нацизмом у Європі тазаходи з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

   

  Щорічно

   

  Відділ у справах сім’ї,  молоді  та  спорту , відділ освіти,  Управління   соціальної політики

   

   2.6.Забезпечити щорічне проведення заходів з нагоди Дня Конституції, Дня  Державного Прапору України, Дня незалежності України та Дня Соборності України.

   

  Щорічно

   

  Відділ у справах сім’ї,  молоді  та  спорту , відділ освіти

   

  2.7.Сприяти утворенню та забезпеченню підтримки діяльності молодіжних військово-патріотичних об’єднань та громадських організацій, а також збільшенню відвідуваності молоддю семінарів та тренінгів, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, проведенню зустрічей з представниками благодійних організацій, військомату, представниками Збройних сил України з питань патріотичного виховання дітей.

   

  Постійно

  Відділ у   справах  сім’ї, молоді  та  спорту,  відділ спільно з міським військовим комісаріатом, відділ культури

   

  2.8.Сприяти залученню дітей та молоді  до краєзнавчих та етнографічних експедицій, розвитку молодіжного туризму по історичних місцях України.

   

  Постійно

  Відділ освіти, відділ у справах  сім’ї, молоді  та  спорту

   

  2.9.Забезпечити участь молоді у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах, виставках творчих робіт, направлених на вивчення історії, культури українського народу,  пропагуванні кращих здобутків національної, культурної та духовної спадщини.                    

   

  Постійно

  Відділ культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти

   

  2.10.Забезпечити участь молоді у міських, обласних та всеукраїнських патріотичних фестивалях, конкурсах та інших заходах (Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» (Джура) та інш.).

   

  2.11. Забезпечити участь молоді у заходах, що популяризують українські традиції (ярмарки, фестивалі, тематичні вечори тощо), з нагоди Дня вишиванок та Дня рідної мови (розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю), участь волонтерів у проведенні всеукраїнського заходу «Мегамарш у вишиванках». Організувати навчальні семінари для тренерів з патріотичного виховання дітей та молоді.

   

  Щорічно

  Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту, відділ культури, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ з питань внутрішньої політики

   

  2.12.Сприяти впровадженню комплексу заходів щодо залучення молоді до активних соціальних дій, підтримки волонтерського руху.

   

  Постійно

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, відділ у   справах сім’ї, молоді  та  спорту

                                          

  3. Пропаганда та формування здорового способу життя

   

  3.1.Сприяти формуванню здорового способу життя серед молоді, профілактиці негативних проявів у молодіжному середовищі, формуванню толерантності у суспільстві та запобіганню виявам дискримінації молодих людей за будь-якою ознакою шляхом проведення інформаційно-пропагандистських та профілактичних  заходів.

   

  Постійно

  Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту, відділ освіти, відділ культури, Чорноморський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді,  служба у справах дітей

   

  3.2.Проводити профілактично-інформаційні, розважальні програми з учасниками акції  «Молодь у місті, молодь для міста» та для учнівської молоді у таборах денного перебування.

   

  Постійно

  Відділ освіти, Чорноморський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді

                                              

  3.3.Проводити міські профілактичні культурно-освітні акції, рейди та профілактичні операції «Канікули»,  «Вулиця», «Анти – СНІД», «Тверезість», «Зберегти життя», «Молодь за здоров’я» тощо.

   

  Постійно

  Відділ освіти, відділ у  справах сім’ї,  молоді  та  спорту, Чорноморський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, служба у справах дітей

                                 

  3.4.Забезпечити проведення міського та сприяти в організації обласного фестивалю - конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

   

  Щоно Щорічно

  Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту, відділ освіти, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

   

  3.5. Забезпечити проведення тижня правових знань у навчальних закладах міста. 

                                   

  Щорічно

     Відділ освіти

   

  3.6.Сприяти роботі  проекту  «Школа відповідального батьківства».

   

  Щорічно

  Відділ освіти, відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту

  служба у справах дітей

   

  1. Надання підтримки громадським організаціям, залучення громадськості до участі в реалізації державної політики з питань сім’ї та молоді

   

  4.1.Сприяти впровадженню соціальних програм молодіжних, жіночих та дитячих громадських організацій.

      

  Щорічно

    Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту

   

  4.2.Забезпечити участь в обласних  семінарах лідерів громадських молодіжних організацій.

     

  Щорічно

  Відділ у  справах сім’ї,  молоді  та  спорту, відділ освіти, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

                                             

  4.3.Організувати проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді, Дня міста, новорічних та Різдвяних свят тощо.

   

  Щорічно

  Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту, відділ культури, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

   

  1. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді

        

  5.1.Сприяти роботі громадських молодіжних організацій  в реалізації соціальних програм, спрямованих на забезпечення вторинної зайнятості студентів. Надавати безробітним молодим людям юридичні консультації з питань працевлаштування, соціальних гарантій у різних сферах життєдіяльності та психологічну допомогу.

   

    Постійно

  Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та спорту , Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  міський  центр зайнятості

                                    

  5.2. Організувати проведення міського конкурсу та забезпечити участь в обласному конкурсі бізнес - планів підприємницької діяльності серед  молоді.  Забезпечити надання на конкурсних засадах молодим підприємцям організаційного та фінансового сприяння для реалізації бізнес-планів, спрямованих на розвиток економіки міста.                      

              

  Постійно

  Управління економічного розвитку та торгівлі,  міський центр зайнятості, фонд підтримки підприємницької діяльності

   

   

  5.3.Здійснювати заходи щодо проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста з орієнтацією на потреби економічної, соціокультурної та побутової сфер міста.

   

  Постійно

  Відділ у справах сім’ї, молоді  та  спорту, відділ освіти,   міський центр зайнятості

   

  5.4.Забезпечити проведення трудової акції з благоустрою міста «Молодь у місті, молодь для міста» для молоді з обмеженими можливостями та волонтерів міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді.

   

  Щорічно, червень-серпень

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, міський центр зайнятості

   

   

  1. Здійснення заходів щодо формування ціннісної орієнтації молоді на

  сімейний спосіб  життя, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

   

  6.1.Організувати проведення інформаційної кампанії щодо популяризації сім’ї, формування національних, сімейних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

   

    Постійно                              Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї,           

                                                  дітей та молоді, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,             

                                                  відділ освіти, ЗМІ

   

  6.2.Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів. Організувати проведення заходів до Міжнародного жіночого дня, Дня матері та Дня родини України. Здійснювати заходи щодо підготовки молоді до сімейного життя, формування культури сімейних стосунків з гуманними принципами функціонування, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, запобігання насильству в сім’ї.

   

     Постійно                             Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї,           

                                                  дітей та молоді, відділ у справах   сім’ї, молоді та    спорту,             

                                                  відділ освіти

   

  6.3.Сприяти проведенню роботи з відродження та збереження національних, сімейних традицій та цінностей України.

   

   Постійно                               Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї,           

                                                  дітей та молоді, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,             

                                                  відділ освіти, ЗМІ

   

  6.4.Забезпечити проведення масових сімейних змагань з найдоступніших видів спорту «Тато, мама і я - спортивна сім’я».

   

  Постійно                                  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти

   

   

  1.  Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики

                                        

  7.1.Сприяти  вивченню та поширенню кращого досвіду діяльності молодіжних громадських організацій.

   

  Постійно

   

  Відділ     у      справах    сім’ї,  молоді    та    спорту,

  Чорноморський міський центр   соціальних     служб

  для сім’ї, дітей та молоді

   

  7.2.Забезпечити системне висвітлення у засобах масової інформації  та інтернет - ресурсах молодіжних проблем, зокрема, забезпечення прав молоді, гарантованих чинним законодавством, роз’яснення основних напрямків державної молодіжної політики.

   

    Постійно

           Відділ у   справах сім’ї,  молоді  та  спорту, ЗМІ

   

  1. Фінансове забезпечення Програми

   

  8.1.Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших, передбачених законом, джерел.

  8.2.Загальні обсяги фінансування (тис. грн.):

   

  Міський бюджет

  За роками виконання

  2019 р.

  2020 р.

  2021 р.

  Всього (тис.грн.)

  554,4

  569,4

  584,9

   

          Виконавець: 

   

          Начальник відділу у справах сім’ї,

          молоді  та  спорту                                                                           С.П. Фурсова

   

   

                                            

                                                                                                                                               

                                                                        Додаток 2

                                                                                                             до рішення міської ради

  від_______2019р. №_______

   

   

                                                   Кошторис

                           видатків на реалізацію Міської комплексної програми 

                                «Молодь  Чорноморська» на 2019- 2021 роки

   

   

  №з/п

  Заходи

   

  Сума видатків за роками виконання

  (тис. грн.)

  2019 р.

  2020 р.

  2021 р.

  1.

  Компенсації проїзду до місця навчання студентській молоді

   

  396,0

  396,0

  396,0

  2.

  Матеріальне заохочення молоді

   

  23,4

  25,7

  28,3

  3.

  Виплата щорічної Премії міського голови талановитій молоді міста.

  53,8

  58,4

  62,4

  4.

  Проведення молодіжних міських заходів

  41,0

  45,1

  49,6

  5.

  Витрати на участь молоді у обласних та  всеукраїнських заходах

  40,2

  44,2

  48,6

   

  Всього:

  554,4

  569,4

  584,9

   

   

  Виконавець:

   

  Начальник відділу у справах сім’ї,                                                             С.П. Фурсова

  молоді та спорту

   

   

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань