МІСЬКА ПРОГРАМА Інвентаризації об’єктів нерухомості, зелених насаджень та інженерних мереж з метою створення електронного варіанту великомаштабних планшетів та карти території Чорноморської міської ради Одеської області на період 2018

  Міська програма

  Інвентаризації  об’єктів  нерухомості,  зелених  насаджень та  інженерних  мереж  з  метою  створення  електронного  варіанту  великомаштабних  планшетів та  карти  території Чорноморської  міської  ради Одеської області

  на   період 2018 – 2020 роки

   

  І. Паспорт Програми

   

  Назва Програми

   

  Міська програма інвентаризації об’єктів нерухомості, зелених насаджень та інженерних мереж з метою створення електронного варіанту великомасштабних планшетів  та карти  території Чорноморської міської ради Одеської області на період 2018-2020 роки  (далі -  Програма)

  Підстава для розробки Програми

  • ст. 7, 41, 140, 142 –144  Конституції  України;
  • ст. 16, 26, 29, 37, 59,  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в  Україні”;
  • Земельний кодекс  України;
  • Закон  України  “Про  охорону навколишнього  природного  середовища”;
  • Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
  • Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України;
  • Інструкція з  технічної  інвентаризації водопровідних та  каналізаційних  мереж.

   

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  Головний розробник Програми

  Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" Чорноморської міської ради Одеської області

  Головна мета Програми

  Створення великомаштабної електронної карти  території Чорноморської міської  ради Одеської області з внесенням інформації про об'єкти нерухомого майна, інженерних мереж, зелених насаджень тощо

  Строки реалізації Програми

  2018 - 2020 роки

  Джерела фінансування Програми

  Міський бюджет

  Обсяги фінансування Програми протягом її дії

  1 470,0  тис. грн.

   

                                                      

   

   

   

   

   

   

  ІІ.  Загальні положення

       2.1.  Міська  програма інвентаризації  об’єктів  нерухомості,  зелених  насаджень та  інженерних  мереж  з  метою  створення  електронного  варіанту  великомаштабних  планшетів та  карти  території Чорноморської  міської  ради Одеської області               на  період 2018 – 2020  роки  розроблена  відповідно  положень  ст. 7, 41, 140, 142 –144  Конституції  України  ст. 16, 26, 29, 37, 59,  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в  Україні”, Земельного  кодексу  України, Закону  України  “Про  охорону навколишнього  природного  середовища”, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, Інструкції з технічної інвентаризації водопровідних та каналізаційних мереж.

      2.2. Програма визначає основні напрямки та форми діяльності органів місцевого самоврядування на території Чорноморської міської ради Одеської області щодо формування  матеріальної  та  фінансової  основи місцевого  самоврядування – нерухомого  майна, землі,  природних ресурсів, що сприяє ефективному, прозорому, економічно обґрунтованому  прийняттю рішень по їх  обліку та  використанню в суспільних  інтересах  всієї  громади.

       2.3. Програма  покликана  створити  умови суворого обліку та  більш  раціонального використання  матеріальної, природної   та  рекреаційної   бази  місцевого  самоврядування.  Забезпечення   сприятливих   умов  для  ведення  бізнесу  з  питань  землевідведення, будівництва, використання  нежитлового  фонду,  інженерних  мереж та  зелених  насаджень.    

       2.4. Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприяють покращенню  та  втіленню нових технологій в системі обліку  і раціонального  використання матеріальних та  фінансових  ресурсів  місцевого  самоврядування, впровадження системи,  яка   допоможе  уникати дублювання функцій органів місцевого  самоврядування з  питань, які ставить  міська програма, дає  змогу прозорого  та  чіткого  контролю з  боку  органів  самоврядування  за  економічною та екологічною  діяльністю господарчих суб’єктів, спрощує їм  взаємовідношення  з  органами  влади  з   адміністративних, земельних, екологічних та будівельних  питань.

                    

  ІІІ. Аналіз сучасного стану питань,  які повинна вирішити  Програма

       3.1. Необхідність створення Програми  обґрунтовується  змінами в  економічному,  політичному  житті  країни,  вимогами  нормативних  актів  України  по  обліку використанню та  контролю за  об’єктами комунальної  та  державної  власності, інженерних  мереж та  зелених  насаджень.

       3.2. На території  Чорноморської  міської  ради  Одеської області відсутня єдина  база  даних з  визначенням меж земельних  ділянок, об’єктів  нерухомості, зелених насаджень, інженерних  мереж та  інших споруд, які  розташовані  на  цих ділянках, що  ускладнює ведення  обліку, проведення  моніторингу, прийняття своєчасних, економічно та  екологічно обґрунтованих  рішень.  

       3.3. На території  Чорноморської міської  ради  Одеської області відсутні матеріали технічної інвентаризації на 81 багатоквартирний житловий будинок, які знаходяться на обслуговуванні в комунальному підприємстві "МУЖКГ" Чорноморської міської ради Одеської області, що в свою чергу  не дає можливостей для реалізації положень Закону України від 14.05.2017 року  №417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

       3.4. Вищевказане  положення  справ ускладнює питання  розвитку економічного та  рекреаційного потенціалу Чорноморської територіальної громади Одеської області,  особливо  малого та  середнього  бізнесу з питань  земельних  відносин, відводу, узгоджень,  встановлення  меж землекористування тощо.

                                                               ІV. Мета Програми

        Метою Програми є створення:

  4.1. Привабливих  умов для  ведення обліку об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та  зелених  насаджень, що  в  свою  чергу  сприяє прозорому,  відкритому, економічно та  екологічно  обґрунтованому  прийняттю  рішень з боку органів місцевого самоврядування.

  4.2. Великомаштабних  планшетів та  карти території Чорноморської міської  ради Одеської області,  що надасть   змогу вирішити  питання  з веденням міського Реєстру  вулиць,  провулків, площ, а  це, в  свою  чергу вирішить питання встановлення  меж вулиць,  провулків та площ, наведенням порядку з нумерацією об’єктів  нерухомості,  що розташовані на них.

  4.3. Умов для  проведення  моніторингу  зелених  насаджень, рекреаційного потенціалу та  можливостей  території  Чорноморської  міської  громади.

  4.4. Прозорого відкритого  контролю зі  сторони  громадських організації та  громадян  Чорноморської  громади за  діями та  рішеннями, які  приймаються  органами місцевого  самоврядування  з  питань  Програми.

  4.5.  Встановлення  контролю  за  діями  суб’єктів  господарювання з  питань  благоустрою, збереження  зелених  насаджень,  проведення  моніторингу навколишнього довкілля.

  4.6. Сприяння  розвитку  малого  та  середнього бізнесу в питаннях  зменшення  часу на  надання  інформаційних  послуг з  цих  питань, проведення  узгоджень зі  службами та  підприємствами.

                                                         V. Основні напрямки Програми

  5.1. Програма передбачає проведення аерофотозйомки  території Чорноморської  міської  ради Одеської області для  розроблення великомаштабних планшетів та  карти в  електронному  варіанті.

  5.2. Створення  міського Реєстру  вулиць, провулків,  площ  та  положення про  ведення реєстру,  який  був  затверджений  Чорноморською  міською  радою Одеської області.

  5.3. Проведення  повної  інвентаризації  об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та споруд, зелених  насаджень для  встановлення  меж їх розташування, кількості, технічних  характеристик з  подальшою  паспортизацією та  постановкою на  облік.

  5.4. Встановлення  меж земельних  ділянок та  прибудинкових  територій  з  подальшою  їх  паспортизацією.

  5.5. Створення  умов з  цих питань  для  розвитку  малого  та  середнього бізнесу. 

                                     

                                 VI. Механізм забезпечення виконання Програми

   

      6. 1. Правове забезпечення.

     6.1.1. Програма  розроблена на підставі відповідних законодавчих  та нормативних документів, які регламентують ці  питання, а саме:

  • ст. 7, 41, 140, 142 –144  Конституції  України;
  • ст. 16, 26, 29, 37, 59,  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в  Україні”;
  • Земельний кодекс  України;
  • Закон  України  “Про  охорону навколишнього  природного  середовища”;
  • Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
  • Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України;
  • Інструкція з  технічної  інвентаризації водопровідних та  каналізаційних  мереж.

       6.2. Фінансове забезпечення.

      6.2.1. Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету.

       6.2.2. При складанні щорічних планів соціально-економічного та культурного  розвитку міста Чорноморська, комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації” Чорноморської міської ради Одеської області   подає до Чорноморської міської ради економічне обґрунтування заходів Програми на наступній рік і розмір коштів, необхідних для їх реалізації.

       6.3. Організаційне забезпечення.

       6.3.1. Координація роботи та організаційне забезпечення з реалізації Програми здійснюється  комунальним   підприємством  "Бюро  технічної  інвентаризації" Чорноморської міської ради Одеської області.   

        6.3.2.  Комунальним підприємством “Бюро технічної інвентаризації” Чорноморської міської ради Одеської області на підставі аналізу інформації про хід виконання Програми надаються пропозиції виконавчим органам Чорноморської міської ради Одеської області щодо реалізації даної Програми для прийняття  відповідних рішень.

   

                                         VII. Очікувані результати реалізації Програми

         7.1. Реалізація Програми повинна забезпечити:

  7.1.1. Створення  єдиної  бази  даних  для  ведення обліку об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та  зелених  насаджень, що  в  свою  чергу  сприяє прозорому,  відкритому, економічно та  екологічно  обґрунтованому  прийняттю  рішень з боку органів місцевого самоврядування.

  7.1.2. Створення  електронного  варіанту  великомаштабних планшетів  та  карти території міської  ради,  що надасть   змогу вирішити  питання  з веденням міського Реєстру  вулиць,  провулків, площ, а  це в  свою  чергу вирішить питання встановлення  меж вулиць,  провулків та площ, наведенням порядку з нумерацією об’єктів  нерухомості,  які розташовані на  них.

  7.1.3. Створення умов для  проведення  моніторингу  зелених  насаджень, рекреаційного потенціалу та  можливостей  території   Чорноморської міської  громади.

  7.1.4. Створення прозорого відкритого  контролю зі  сторони  громадських організації та  громадян м. Чорноморська  за  діями та  рішеннями, які  приймаються  виконавчими органами міської ради   з  питань  Програми.

  7.1.5.  Встановлення   контролю  за  діями  суб’єктів  підприємницької  діяльності з  питань  благоустрою, збереження  зелених  насаджень,  проведення  моніторингу навколишнього довкілля.

  7.1.6. Сприяння  розвитку  малого  та  середнього бізнесу в питаннях  зменшення  часу на  надання  інформаційних  послуг з  цих  питань, проведення  узгоджень зі  службами та  підприємствами.

   

                  Секретар   ради                                                                     О.Р. Боровська

   

   

                         Додаток  2

                                                                            до   рішення Чорноморської    міської    ради

                                                                                                           Одеської області

                                                                                                    від 16.02.2018  № 292-VIІ

   

                                                                   Кошторис

  видатків  на  реалізацію Міської програми  інвентаризації  об’єктів  нерухомості, зелених  насаджень та  інженерних  мереж  з  метою  створення  електронного  варіанту  великомаштабних  планшетів та  карти  території Чорноморської міської  ради Одеської області на 2018 – 2020 роки

   

   

  № з/п

  Зміст  заходу

  Вартість, тис. грн.

  2018 р.

  2019 р.

   2020 р.

  1

  Обстеження  земельних ділянок та зйомка нерухомого  майна (будівлі,  споруди и т.п.)

  400,0

        400,0

  400,0

  2

  Зйомка та складення  плану  зелених  насаджень

           -/-

         -/-

  -/-

  3

  Зйомка та  складення  абрису  трубопровідних мереж (водяні  та  теплові)

         0,0

  40,0

  0,0

  4

  Зйомка та  складення  абрису  каналізаційних  мереж (магістральні та прибудинкові)

  70,0

  30,0

  30,0

  5

  Зйомка та  складання  абрису  електричних   та телефонних мереж

         0,0

  0,0

  0,0

  6

  Камеральна  обробка  даних  польових  зйомок та  внесення  їх   у  комп’ютерну  програму

         10,0

  10,0

  50,0

  7.

  Складення технічної документації та звіту

  10,0

  10,0

  10,0

  8.

  Всього

  490,0

  490,0

  490,0

  Всього  по  Програмі

  1 470 тис. грн.

   

      

                   Секретар    ради                                                                           О.Р. Боровська

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань