Міська програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Чорноморської міської ради на 2015-2017 роки

  Міська програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Іллічівської міської ради на 2015-2017 роки

  Міська програма надання фінансової підтримки комунальним  підприємствам  Іллічівської міської ради на 2015-2017 роки

  ЗМІСТ

  І. Паспорт Міської програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Іллічівської міської ради на 2015 – 2017 роки  (далі -Програма).

  ІІ. Загальна частина.

  ІІІ. Мета та основні завдання Програми.

  ІV. Заходи з реалізації Програми.

  V. Фінансове забезпечення Програми.

  VI. Очікувані результати від реалізації Програми.

  VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

  1. Паспорт Програми

  Назва Програми

  Міська програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Іллічівської міської ради на 2015 – 2017 роки

  Підстава для розробки Програми

  Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України

  Замовник Програми

  Іллічівська міська рада

  Головний розробник Програми

  Фінансове управління Іллічівської міської ради

  Головна мета Програми

  Стабільна робота комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність Іллічівської  територіальної громади 

  Строки реалізації Програми

  2015-2017 роки

  Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми

  В межах коштів, визначених щорічно в міському бюджеті

   

  ІІ. Загальна частина

   Міська програма надання фінансової підтримки комунальним  підприємствам  Іллічівської міської ради на 2015-2017 роки спрямована на забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Іллічівської міської ради, виконання функцій яких забезпечують життєдіяльність територіальної громади. До таких підприємств належать:

  • комунальне підприємство «Іллічівськтеплоенерго»;
  • комунальне підприємство «Іллічівськводоканал»;
  • комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради;
  • комунальне підприємство «Зеленгосп»;
  • комунальне підприємство «Муніципальна охорона»;
  • комунальне підприємство - фірма «Райдуга»;
  • комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації».

  Основним напрямком роботи комунальних підприємств залишається вжиття заходів для надання якісних послуг населенню Іллічівської територіальної громади  з метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності.

  Одною із проблем функціонування комунальних підприємств міста на сьогодні залишається недостатність обігових коштів, що негативно впливає на діяльність підприємств, дестабілізує їх роботу і, як наслідок, призводить до погіршення якості і кількості наданих послуг та накопичує кредиторську заборгованість.

  Станом на 01.03.2015 року загальна сума кредиторської заборгованості по зазначеним комунальним підприємствам склала 30 236,7 тис. грн., в той час обсяг дебіторської заборгованості становив 22 812,4 тис. гривень.

  Основними причинами наявності як кредиторської, так і дебіторської заборгованості стали:

  - обмеженість обігових коштів на підприємствах для здійснення поточної діяльності в наслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів вартості окремих складових собівартості виробництва і надання послуг (зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси);

  - зниження платоспроможності населення;

  - невідповідність рівня встановлених тарифів на послуги комунальних підприємств економічно обґрунтованим плановим витратам на їх виробництво і реалізацію;

  - законодавча неврегульованість механізму застосування пені та штрафних санкцій для громадян – неплатників, а також механізму припинення (відключення) надання послуг тощо.

  ІІІ. Мета та основні завдання Програми

  Метою Програми є забезпечення стабільної і беззбиткової діяльності комунальних підприємств та збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, спрямованої на виконання наступних завдань:

  1)  здійснення статутної діяльності комунальних підприємств;

  2) забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;

  3) запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств;

  4) вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств шляхом поповнення обігових коштів.

  IV. Заходи з реалізації Програми

  1. Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

  1) надання підприємствами фінансовому управлінню Іллічівської міської ради фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення відповідної фінансової підтримки, погоджених з  виконавчими органами Іллічівської міської ради, що забезпечують здійснення функцій з галузевого управління;

  2) розгляд фінансовим управлінням направлених матеріалів та підготовка пропозицій  Іллічівській міській раді  щодо фінансової підтримки підприємств за рахунок коштів міського бюджету;

  3) забезпечення використання підприємствами виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

  2. Фінансова підтримка з бюджету міста Іллічівська здійснюється шляхом:

  1) внесків у статутний капітал суб’єктів господарювання відповідно до законодавства з метою інвестування в необоротні активи;

  2)  надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям).

  3. У випадку виділення коштів до статутного капіталу суб’єктів господарювання, міська рада вносить відповідні зміни до установчих документів підприємства, які реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.

  Першочергові заходи на виконання Програми

   

  № п/п

  Найменування заходу

  Отримувач бюджетних коштів

  Обсяг фінансування за роками, тис. грн.

  2015 рік

  2016 рік

  2017 рік

  1

  Надання фінансової підтримки

  комунальному підприємству "Міське  управління  житлово-комунального господарства" Іллічівської міської ради

  500,0

  За відповідними обґрунтуваннями підприємств, в межах наявного фінансового ресурсу

  комунальному підприємству "Муніципальна охорона"

  1 969,3

  комунальному підприємству "Іллічівськводоканал" Іллічівської міської ради

  3 000,0

  комунальному підприємству "Іллічівськтеплоенерго"

  4 000,0

  комунальному підприємству - фірмі  "Райдуга"

  150,0

   

  Разом

  9 619,3

  V. Фінансове забезпечення Програми

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі наданого фінансовим управлінням Іллічівської міської ради  подання з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету, або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

  Головним розпорядником коштів міського бюджету на виконання заходів Програми є виконавчий комітет і самостійні відділи та управління Іллічівської міської ради, що забезпечують здійснення функцій з галузевого управління.

  Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, визначені у загальній частині Програми.

  VI. Очікувані результати від реалізації Програми

  Виконання Програми надасть змогу:

  забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;

  здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання визначеної статутної діяльності підприємств;

  забезпечити прибуткову діяльність комунальних підприємств та  своєчасне внесення передбачених законодавством платежів до бюджету.

  VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

  Контроль за виконанням Програми здійснюють фінансове управління Іллічівської міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету відповідно до своїх повноважень, визначених чинним законодавством України, та одержувачі бюджетних коштів (фінансової підтримки).

  1. Фінансове управління Іллічівської міської ради:

  контролює хід реалізації заходів Програми;

  готує відповідні матеріали на засідання постійної  комісії з фінансово-економічних  питань, бюджету, інвестицій  та  комунальної  власності;

  забезпечує узагальнення інформації щодо виконання Програми;

  здійснює контроль за використанням коштів, наданих головним розпорядникам на виконання Програми.

  3. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують контроль за використанням коштів комунальними підприємствами та направляють відповідну інформацію фінансовому управлінню.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань