МІСЬКА ПРОГРАМА інвентаризації об’єктів нерухомості, зелених насаджень та інженерних мереж з метою створення електронного варіанту великомасштабних планшетів та карти території Чорноморської міської ради на період 2015 – 2017 роки

  ПРОГРАМА інвентаризації об’єктів нерухомості, зелених насаджень та інженерних мереж з метою створення електронного варіанту великомасштабних планшетів та карти території Чорноморської міської ради на період 2015 – 2017 роки

  ЗМІСТ

  І. Паспорт Міської програми інвентаризації об`єктів нерухомості, зелених насаджень та інженерних мереж з метою створення електронного варіанту великомасштабних планшетів та карти території Іллічівської міської ради на період 2015-2017 роки (далі -Програма).

  ІІ. Загальні положення.

  ІІІ. Аналіз сучасного стану питань,  які повинна вирішити  Програма.

  ІV. Мета Програми.

  V. Основні напрями Програми.

  VI. Механізм забезпечення виконання Програми.

  VII. Очікувані результати реалізації Програми.

  1. Паспорт Програми

  Назва Програми

  Міська програма інвентаризації  об’єктів  нерухомості,  зелених  насаджень та  інженерних  мереж  з  метою  створення  електронного  варіанту  великомасштабних  планшетів та  карти  території  Іллічівської міської  ради на   період 2015 – 2017 роки

  Підстава для розробки Програми

  Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",  Інструкція  про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, тимчасова Інструкція  з технічної інвентаризації водопровідних і каналізаційних мереж в містах та селищах міського типу  України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України

  Замовник Програми

  Іллічівська міська рада

  Головний розробник Програми

   

  Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації"

   

  Головна мета Програми

  Створення привабливих  умов для  ведення обліку об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та  зелених  насаджень, створення  великомасштабних планшетів та  карти території Іллічівської міської  ради.

  Строки реалізації Програми

  2015-2017 роки

  Джерела фінансування

  Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету, а також шляхом залучення коштів комунального підприємства  “Бюро  технічної  інвентаризації” за рахунок тієї  частки прибутку, яка  повинна відраховуватись як нормативна  частка відрахування у  місцевий  бюджет, а також інших юридичних і фізичних осіб.

  Обсяги фінансування

  Розмір коштів визначається в кошторисі видатків на виконання Програми.

   

  І.  Загальні положення

       1.1.  Міська  програма інвентаризації  об’єктів  нерухомості,  зелених  насаджень та  інженерних  мереж  з  метою  створення  електронного  варіанту  великомасштабних  планшетів та  карти  території  Іллічівської міської  ради на  період 2015 – 2017  роки (далі - Програма) розроблена  відповідно до  положень  ст., ст. 7, 41, 140, 142 –144  Конституції  України, ст., ст. 16, 26, 29, 37, 59  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в  Україні”, Земельного  кодексу  України, Закону  України  “Про  охорону навколишнього  природного  середовища ”, інструкції “Про порядок  проведення  технічної  інвентаризації  об’єктів  нерухомого  майна ”, інструкції “З  технічної  інвентаризації зелених  насаджень у  містах та  селищах  міського  типу  України”, інструкції “З  технічної  інвентаризації водопровідних та  каналізаційних  мереж ”.

      1.2. Програма визначає основні напрямки та форми діяльності органів місцевого самоврядування на території Іллічівської міської ради щодо формування  матеріальної  та  фінансової  основи місцевого  самоврядування – нерухомого  майна, землі,  природних ресурсів, що сприяють ефективному, прозорому, економічно обґрунтованому  прийняттю рішень з їх  обліку та  використання в суспільних  інтересах  всієї  громади.

       1.3. Програма  покликана  створити  умови суворого обліку та  більш  раціонального використання  матеріальної, природної   та  рекреаційної   бази  місцевого  самоврядування;  забезпечити   сприятливі  умови  для  ведення  бізнесу  з  питань  землевідведення, будівництва, використання  нежитлового  фонду,  інженерних  мереж та  зелених  насаджень.    

        1.4. Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприяють покращенню  та  втіленню нових технологій в системі обліку  і раціонального  використання матеріальних та  фінансових  ресурсів  місцевого  самоврядування, впровадження системи,  яка   допоможе  уникати дублювання функцій органів місцевого  самоврядування з  питань, які ставить  місцева програма, дає  змогу прозорого  та  чіткого  контролю з  боку  органів місцевого  самоврядування  за  економічною та екологічною  діяльністю господарчих суб’єктів, спрощує їм  взаємовідношення  з  органами  влади  з   адміністративних, земельних, екологічних та будівельних  питань.

  ІІ. Аналіз сучасного стану питань,  які повинна вирішити  Програма.

       2.1. Необхідність створення Програми  обґрунтовується  змінами в  економічному,  політичному  житті  країни,  вимогами  нормативних  актів  України  з  обліку, використання та  контролю за  об’єктами комунальної,  державної  власності, інженерних  мереж та  зелених  насаджень.

       2.2. На території  Іллічівської  міської  ради  відсутня єдина  база  даних з  визначенням меж земельних  ділянок, об’єктів  нерухомості, зелених насаджень, інженерних  мереж та  інших  споруд, які  розташовані  на  цих ділянках, що   ускладнює ведення  обліку, проведення  моніторингу, прийняття своєчасних, економічно та  обґрунтованих  рішень.  

       2.3. У  зв’язку із  входженням  Олександрівської селищної адміністрації, Малодолинської та Бурлачобалківської сільських адміністрацій до складу Іллічівської міської  ради та наявністю на їх територіях крупних  промислових об’єктів,  які  не  провели  інвентаризацію нерухомого  майна, на території Іллічівської міської ради відсутній міський  Реєстр  вулиць, провулків, майданів, що  ускладнює встановлення  меж, нумерацію об’єктів  нерухомості, сприяє виникненню спорів та  конфліктів з  цих  питань.

       2.4. Вищевказаний  стан  справ ускладнює питання  розвитку економічного та  рекреаційного потенціалу Іллічівської територіальної громади,  особливо  малого та  середнього  бізнесу, з питань  земельних  відносин, відводу, узгоджень,  встановлення  меж землекористування.

  ІІІ. Мета Програми

  Метою Програми є створення:

  3.1. Привабливих  умов для  ведення обліку об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та  зелених  насаджень, що,  в  свою  чергу,  сприяє прозорому,  відкритому, економічно та    обґрунтованому  прийняттю  рішень з  боку органів місцевого самоврядування.

  3.2. Великомасштабних планшетів та  карти території Іллічівської міської  ради,  що надасть   змогу вирішити  питання  з ведення міського Реєстру  вулиць,  провулків, площ, а  це, в  свою  чергу, вирішить питання встановлення  меж  вулиць,  провулків та площ, наведення порядку з нумерацією об’єктів  нерухомості,  що розташовані на них.

  3.3. Умов для  проведення  моніторингу  зелених  насаджень, рекреаційного потенціалу та  можливостей  території  Іллічівської  міської  громади.

  3.4. Прозорого відкритого  контролю зі  сторони  громадських організацій та  громадян  Іллічівської  громади за  діями та  рішеннями, які  приймаються  органами місцевого  самоврядування  з  питань  Програми.

  3.5.  Встановлення  контролю  за  діями  суб’єктів  господарювання з  питань  благоустрою, збереження  зелених  насаджень,  проведення  моніторингу навколишнього довкілля.

  3.6. Сприяння  розвитку  малого  та  середнього бізнесу в питаннях  зменшення  часу на  надання  інформаційних  послуг з  цих  питань, проведення  узгоджень зі  службами та  підприємствами.

  IV. Основні напрямки Програми

  4.1. Програма передбачає проведення аерофотозйомки  території Іллічівської  міської  ради для  розроблення великомасштабних планшетів та  карти в  електронному  варіанті.

  4.2. Створення  міського Реєстру  вулиць, провулків,  площ  та розроблення положення про  ведення реєстру,  який  буде затверджений  Іллічівською  міською  радою.

  4.3. Проведення  повної  інвентаризації  об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та споруд, зелених  насаджень для  встановлення  меж їх розташування, кількості, технічних  характеристик з подальшою  паспортизацією та  постановкою на  облік.

  4.4 Встановлення  меж земельних  ділянок та прибудинкових  територій  з  подальшою  їх  паспортизацією.

  4.5. Створення  умов з  цих питань  для  розвитку  малого  та  середнього бізнесу. 

  V. Механізм забезпечення виконання Програми

       5.1. Правове забезпечення:

       5.1.1. Програма  розроблена на підставі відповідних законодавчих  та нормативних документів, які регламентують ці  питання, а саме:

  • ст., ст. 7, 41, 140, 142 –144  Конституції  України;
  • ст., ст. 16, 26, 29, 37, 59  Закону  України “Про  місцеве  самоврядування в  Україні”;
  •  Земельного  кодексу  України;
  • Закону  України  “Про  охорону навколишнього  природного  середовища ”;
  • Інструкції “Про порядок  проведення  технічної  інвентаризації  об’єктів  нерухомого  майна ”;
  • Інструкції “З  технічної  інвентаризації зелених  насаджень у  містах та  селищах  міського  типу  України”;
  • Інструкції “З  технічної  інвентаризації водопровідних та  каналізаційних  мереж ”.

       5.2. Фінансове забезпечення:

       5.2.1. Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету, а також шляхом залучення коштів комунального підприємства  “Бюро  технічної  інвентаризації ” за рахунок тієї  частки прибутку, яка  повинна відраховуватись як нормативна  частка до міського бюджету, а також інших юридичних і фізичних осіб.

       5.2.2. При складанні щорічних планів соціально-економічного та культурного  розвитку міста Іллічівська, комунальне підприємство “Бюро Технічної Інвентиризації”   подає до Іллічівської міської ради економічне обґрунтування заходів Програми на наступній рік і розмір коштів, необхідних для їх реалізації.

       5.2.3. Кошти на реалізацію Програми, що передбачаються в міському бюджеті, виділяються окремим рядком.

       5.3. Організаційне забезпечення:

       5.3.1. Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюється  комунальним  підприємством “Бюро  технічної  інвентаризації ”.   

       5.3.2. З цією метою комунальне підприємство “Бюро Технічної Інвентиризації”  планує роботу, контролює виконання заходів Програми, підписує  угоди та  договори з  підрядниками,  готовить  проекти  розпорядчих  документів для їх розгляду на засіданнях  виконкому Іллічівської міської  ради, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції.

       5.3.3. Комунальне підприємство “Бюро Технічної Інвентиризації” на підставі аналізу інформації про хід виконання Програми та рекомендацій щодо виконання заходів Програми, вносить пропозиції до Іллічівської міської ради для прийняття  відповідних рішень.

  VI. Очікувані результати реалізації Програми

  6.1. Реалізація Програми повинна забезпечити:

  6.1.1. Створення  єдиної  бази  даних  для  ведення обліку об’єктів нерухомого  майна, інженерних  мереж та  зелених  насаджень, що,  в  свою  чергу,  сприяє прозорому,  відкритому, економічно та   обґрунтованому  прийняттю  рішень з боку  органів місцевого самоврядування.

  6.1.2. Створення  електронного  варіанту  великомасштабних планшетів  та  карти території міської  ради,  що надасть   змогу вирішити  питання  з веденням міського Реєстру  вулиць,  провулків, площ, а  це, в  свою  чергу, вирішить питання встановлення  меж вулиць,  провулків та площ, наведення порядку з нумерацією об’єктів  нерухомості,  що розташовані на  них.

  6.1.3. Створення умов для  проведення  моніторингу  зелених  насаджень, рекреаційного потенціалу та  можливостей  території Іллічівської  міської  громади.

  6.1.4. Створення прозорого відкритого  контролю з  боку  громадських організацій та  громадян м. Іллічівська  за  діями та  рішеннями, які  приймаються  органами міської ради   з  питань  Програми.

  6.1.5.  Встановлення   контролю  за  діями  суб’єктів  підприємницької  діяльності з  питань  благоустрою, збереження  зелених  насаджень,  проведення  моніторингу навколишнього довкілля.

  6.1.6. Сприяння  розвитку  малого  та  середнього бізнесу в питаннях  зменшення  часу на  надання  інформаційних  послуг з  цих  питань, проведення  узгоджень зі  службами та  підприємствами міста.

   

  Кошторис

  видатків  на  реалізацію Міської програми  інвентаризації  об’єктів  нерухомості,  зелених  насаджень та  інженерних  мереж 

  з  метою  створення  електронного  варіанту  великомасштабних  планшетів та  карти  території  Іллічівської міської  ради на період 2015 – 2017 роки

  № з/п

  Зміст  заходу

  Вартість, тис. грн.

  2015 р.

  2016 р.

  2017 р.

  1

  Обстеження  земельних ділянок та зйомка нерухомого  майна (будівлі,  споруди, тощо)

  10,0

        -/-

  -/-

  2

  Зйомка та складання  плану  зелених  насаджень

  30,0

         30,0

  30,0

  3

  Зйомка та  складання  абрису  трубопровідних мереж (водяні  та  теплові)

         10,0

  40,0

  40,0

  4

  Зйомка та  складання  абрису  каналізаційних  мереж (магістральні та прибудинкові)

  20,0

  20,0

  20,0

  5

  Зйомка та  складання  абрису  електричних   та телефонних мереж

         20,0

  20,0

  20,0

  6

  Камеральна  обробка  даних  польових  зйомок та  внесення  їх   у  комп’ютерну  програму

         10,0

  10,0

  10,0

  7.

  Складання технічної документації та звіту

  10,0

  10,0

  10,0

  8.

  Всього

  110,0

  130,0

  130,0

  Всього  по  Програмі

  370  тис. грн.

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань