Міська програма співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська до стану, придатного для проживання, на 2021-2023 роки

  Міська програма співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська до стану, придатного для проживання, на 2021-2023 роки

  МІСЬКА ПРОГРАМА
  співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська до стану, придатного для проживання,

  на 2021-2023 роки

   

  1. Паспорт Програми

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Депутат Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Романенко Г.В.

  2.

  Розробники Програми

  Депутат Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Романенко Г.В.

  3.

  Відповідальні виконавці та учасники Програми

  • Головні розпорядники коштів за відповідними напрямками діяльності,
  • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, (далі – ОСББ),
  • спеціалізовані підприємства, які проводять технічне обслуговування,  капітальний ремонт.

  4.

  Мета Програми

  Здійснення заходів щодо доведення прийнятих в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться на території 13-го мікрорайону м. Чорноморська та перебувають в управлінні ОСББ, до стану придатного для проживання.

  5.

  Термін реалізації Програми

  2021 – 2023 роки

  6.

  Розпорядник бюджетних коштів, який бере участь у виконанні Програми

  Головні розпорядники коштів за відповідними напрямками діяльності

  7.

  Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші джерела, не заборонені  законодавством

  8.

  Загальний обсяг фінансування (попередній)

  Згідно з відповідними рішеннями ради та за наявності коштів

  9.

  Орієнтовний обсяг фінансування, у тому числі (попередній):

  Згідно з відповідними рішеннями ради та за наявності коштів

   

  2. Аналіз проблеми

  Багатоквартирні житлові будинки, що розташовані на території 13-го мікрорайону              м. Чорноморська, споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, є введеними в експлуатацію, але знаходяться у стані, не придатному для безпечного проживання, не відповідають державним будівельним нормам, правилам та стандартам, санітарним та технічним вимогам щодо житлових будинків, приміщень.

  А саме, у вказаних багатоквартирних житлових будинках відсутні або частково відсутні мережі електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, інженерне обладнання, не проведено роботи з благоустрою, не дотримано вимог пожежної безпеки, будівельні роботи частково не закінчено, що створює реальну та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людей, унеможливлює належну та безпечну експлуатацію такого житла, його обслуговування та утримання, а обсяг робіт, які необхідно провести задля доведення будинку до стану, придатного та безпечного для проживання, потребує значних матеріальних ресурсів.

  Значний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для проведення вищезазначених заходів, обмежує можливість самостійного вирішення проблеми за рахунок мешканців проблемних будинків, в результаті чого люди вимушені проживати в небезпечних та несприятливих умовах. Утворені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків позбавлені можливості забезпечити в повній мірі умови належного утримання, обслуговування та безпечну експлуатацію таких багатоквартирних будинків.

  З урахуванням того, що відсутність електропостачання зумовлює також відсутність води та опалення в багатоквартирних житлових будинках; відсутність ліфтового обладнання у багатоповерхових житлових будинках унеможливлює експлуатацію квартир більшістю власниками та зумовлює несплату витрат на опалення та утримання таких багатоквартирних будинків, утворюються величезні борги, а об’єднання співвласників багатоквартирного будинку фактично позбавлене в такій ситуації можливості забезпечити в повній мірі умови належного утримання, обслуговування та безпечну експлуатацію такого багатоквартирного будинку. Відкриті шахти ліфтів, в свою чергу, також становлять загрозу життю та здоров’ю  мешканців таких будинків.

  Таким чином, виправданою є необхідність в розробленні, прийнятті та реалізації Міської програми співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська до стану, придатного для проживання, на 2021-2023 роки (далі – Програма).

   

  3. Основні завдання  та мета Програми

  3.1. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення на території на території              13-го мікрорайону м. Чорноморська, безпечного проживання в багатоквартирних житлових будинках, що введені в експлуатацію, але знаходяться в стані непридатному для проживання, організація їх належного обслуговування, утримання та експлуатації.

  3.2. Захист мешканців багатоповерхових житлових будинків 13-го мікрорайону м.Чорноморська від реальної та невідворотної загрози їх життю та здоров’ю, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

  3.3. Підвищення надійності експлуатації багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків, а також збільшення експлуатаційного періоду їх життєвого циклу.

  3.4. Забезпечення умов надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям                                        м. Чорноморська Одеського району Одеської області.

   

  4. Заходи щодо реалізації Програми та їх фінансове забезпечення

  4.1. Програма реалізовуватиметься у 2021 - 2023 роках в залежності від реального фінансування з міського бюджету м. Чорноморська Одеського району Одеської області та прийнятих міською радою рішень, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

  4.2. За умови обмеженості фінансових ресурсів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та у разі неможливості у повній мірі забезпечити виконання Програми, передбачається можливість звернення до Одеської обласної ради, Кабінету Міністрів України щодо необхідного обсягу співфінансування.

  4.3. Фінансове забезпечення Програми здійснюється на підставі рішень Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

  4.4.  Джерела фінансування заходів Програми:

  • бюджет м. Чорноморська - у разі прийняття відповідних рішень міською радою, обласний бюджет, державний бюджет, депутатські фонди, резервні фонди;
  • кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
  • кредитні кошти, гранти, іноземні інвестиції, приватні інвестиції та інші джерела, не заборонені чинним  законодавством України.

  4.5. Розпорядниками коштів цієї Програми є головні розпорядники коштів за відповідними напрямками діяльності.

   

  5. Очікувані результати впровадження Програми

  5.1. Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення на території 13-го мікрорайону м. Чорноморська, в тому числі безпечного проживання людей в багатоквартирних житлових будинках.

  5.2. Можливість ОСББ забезпечити належне утримання, обслуговування та безпечну експлуатацію багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська.

  5.3. Забезпечення надійного та безпечного функціонування основних конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська, інженерного обладнання і мереж - систем життєзабезпечення та безпеки багатоквартирних житлових будинків на стадії експлуатаційного періоду їх життєвого циклу.

   

                                    6. Відповідність Програми Державній політиці

         Програма розроблена відповідно до таких законодавчих актів:

  1. Конституція України.

  2. Бюджетний кодекс України.

  3. Господарський кодекс України.

  4. Закон України «Житловий Кодекс України»;

  5. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

  6. Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

  7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  8. Закон України «Про органи самоорганізації населення».

  9. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

  10. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

  11. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

  12.  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

  13.  Кодекс Цивільного Захисту України.

  14.  Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;

  15. Постанови Кабінету Міністрів України № 461 від 13 квітня 2011 р. «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».

  16. Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва».

  17. Державним будівельним нормам:

  • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВСН) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
  • ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
  • ДБН В.1.2-8-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища»;
  • ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації»;
  • ДБН В.1.2-14-201Х «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»;
  • ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;
  • ДБН В.2.5-67.2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;
  • ДБН В.2.5-77-2014 «Котельні»;
  • ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»;
  • ДБН В.3.1-ХХ:201Х «Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення»;
  • ДБН В.3.2-2:2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт»;
  • ДСТУ Б В.2.5-34:2007 «Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови»;
  • ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХ:201Х «Настанова з складання розділу щодо забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель і споруд у складі проектної документації»; 
  • ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»;
  • СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 «Правила визначення фізичного зносу житлових будинків»;
  • СанПіН 2.1.2.1002-00 «Санітарно-епідеміологічні вимоги до житлових будівель та приміщень»;

  18. «Правила утримування будинків та прибудинкових територій», наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань