Міська програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території м. Чорноморська «Безпечне місто Чорноморськ» на 2018-2019 роки

  Міська програма

  зміцнення законності, безпеки та порядку на території   

   м. Чорноморська «Безпечне місто Чорноморськ»

  на 2018-2019 роки

  І. ПАСПОРТ

   

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Чорноморський міжрайонний відділ Управління СБ України в Одеській області

  2.

  Розробник Програми

  Чорноморський міжрайонний відділ Управління СБ України в Одеській області

  3.

  Відповідальний виконавець Програми

  Управління Служби безпеки України в Одеській області

  Чорноморський міжрайонний відділ Управління СБ України в Одеській області

  4.

  Учасники (співвиконавці) Програми

   

   Чорноморський міжрайонний відділ Управління СБ України в Одеській області;

   

  - Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області

  5.

  Термін реалізації Програми

  2018-2019 роки

  6.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

  400,0 тис. грн.

  у тому числі:

  6.1.         

  Кошти  міського бюджету                           м. Чорноморська Одеської області

  400,0 тис. грн.

   

  ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ

  СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

   

  2.1. Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з тероризмом», «Про основи національної безпеки України» та «Про Службу безпеки України», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №92 «Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків».

  2.2. У зв’язку з складною внутрішньополітичною обстановкою, подальшим втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної влади на території Донецької та Луганської областей, суходільних та морських комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на Кримському півострові, можливою загрозою захоплення інших територій України, в т.ч. Одеської області, продовжує існувати потреба в підтримці обороноздатності держави, в т.ч. матеріально-технічному забезпеченні Чорноморського МРВ Управління Служби безпеки України в Одеській області, забезпеченні особового складу, придбанні матеріально-технічних засобів, необхідних для захисту суверенітету нашої держави та боротьби з тероризмом.

  Тероризм - це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників,  підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

  Об'єктами устремлінь терористичних організацій все частіше стають місця масового перебування людей, що надає вказаним злочинам широкий суспільний резонанс. Наявність низки обставин, деструктивних і конфліктогенних чинників у суспільстві роблять проблему активізації міжнародного тероризму загрозливою і для України.

  Географічне розташування м. Чорноморськ та розвинена на його території транспортна інфраструктура обумовлюють існування значного пасажиро-вантажного потоку, наявність значної кількості уразливих у диверсійно-терористичному відношенні об’єктів інфраструктури, некерованого обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, у т.ч. внаслідок їх вивезення із зони проведення антитерористичної операції (з травня п.р. – Операції об’єднаних сил (ООС)).

  Беручи до уваги загальну тенденцію до посилення на міжнародному рівні заходів з протидії терористичним проявам, нагальною залишається проблема впровадження ефективних механізмів нейтралізації потенційних умов, які сприяють поширенню терористичних загроз в Україні.

    Незважаючи на досить складну обстановку, можна стверджувати про ефективність залучення, протягом 2016-2018 року, сил і засобів Чорноморського МРВ Управління Служби безпеки України в Одеській області у попередженні терористичних проявів, блокуванні деструктивних проявів та забезпечення стабільності в місті Чорноморськ.

  На даний час наявна система запобіжних заходів в місті дозволяє своєчасно виявляти та попереджати прояви терористичного характеру, але існують окремі чинники, які при несприятливому розвитку подій можуть призвести до загроз терористичного характеру.

  Зазначені проблеми вимагають необхідності формування нових підходів до виконання заходів щодо запобігання, реагування і припинення можливих терористичних актів та мінімізації їх наслідків.

  Так, відмічається тенденція до зростання потоків нелегальної міграції, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин.

  Указом Президента України від 26.05.2015 № 287 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" передбачається реформування Служби безпеки України шляхом створення динамічної, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами спеціальної служби, здатної ефективно захищати державний суверенітет, конституційний лад і територіальну цілісність України та вимагає забезпечити розвиток спроможності технічної розвідки, кіберрозвідки, електронного перехоплення і моніторингу телекомунікацій, удосконалити інформаційно-аналітичну діяльність і обробку відкритих джерел інформації.

  Враховуючи вищевикладене, наразі існує нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, Служби безпеки України тощо, підвищенні оперативності реагування на небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки в місті мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

   

  ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

   

  Метою Програми є:

  - забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці співробітників СБ України з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення підрозділу з метою покращення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів терористичного характеру;

  - посилення безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна;

  - попередження, виявлення та документування злочинів терористичного характеру;

  - дотримання режиму законності та правопорядку, забезпечення здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, підвищення рівня розкриття правопорушень віднесених до компетенції органів державної безпеки;

  - підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території міста;

  - створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів міста Чорноморськ;

  - захист економічних інтересів держави, сприяння стабільному соціально-економічному розвитку міста, покращення інвестиційного клімату.

   

  ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   

  4.1. Програма націлена на досягнення максимального ефекту в забезпеченні національної безпеки, боротьби з тероризмом та забезпечення безпеки мешканців та міста, що, у свою чергу, потребує впровадження нових підходів в організації взаємодії між Службою безпеки України, іншими правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування.

  4.2. Організація діяльності з підвищення рівня національної безпеки та антитерористичної діяльності забезпечуватиметься за умови реалізації наступних програмних заходів:

   - сприяння діяльності та створення належних умов для реалізації органами державної безпеки повноважень у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів мешканців міста Чорноморськ;

              - організація забезпечення профілактики правопорушень;

  - підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів;

  - запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території міста, вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об'єктів та недопущення проявів тероризму в регіоні;

  - запобігання та протидія  корупції;

  - підвищення ефективного виконання функціональних обов’язків співробітниками Управління Служби безпеки України у межах міста Чорноморськ щодо недопущення підриву конституційних засад державного устрою України, протидії злочинності та корупції, проявам сепаратизму та тероризму, організації діяльності з охорони громадського порядку, попередження вчинення кримінальних правопорушень.

  4.3. Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджету м. Чорноморська в межах наявного фінансового ресурсу із дотриманням норм статті 85 Бюджетного кодексу України.

  4.4. Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції  з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках виконавця Програми, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді  з урахуванням їх цільового призначення.

  Виконання Програми розраховано на період 2018-2019 років.

  4.5. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

  4.6. Реалізація Програми сприятиме:

  - своєчасному виявленню та усуненню причин і умов, що сприяють вчиненню терористичних актів на території міста; вдосконаленню інформаційної взаємодії та міжвідомчої професійної підготовки особового складу, підвищенню їх готовності до проведення антитерористичних заходів на території міста, унеможливленню вчинення терористичних актів;

  - зниженню злочинності в регіоні, негайному реагуванню на повідомлення про правопорушення пов’язані із терористичною загрозою;

  - попередженню можливих фактів терористичних проявів та підтриманню належного рівня готовності;

  - створенню більш якісного матеріально-технічного забезпечення сил і засобів регіональних структур Управління Служби безпеки України в Одеській області;

  - формуванню негативного ставлення громадян до проявів корупції та забезпеченню участі громадськості у протидії корупції;

  - переходу до більш зручного, швидкого і економного без паперового юридично значимого документообігу; удосконаленню процедури підготовки, подачі, доставки, обліку та зберігання документів, їх аутентифікація, цілісність, конфіденційність і неспростовність.

   

  V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

             

              5.1. Напрямами діяльності Програми є:

  - запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території міста, вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров'я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об'єктів та недопущення проявів тероризму у регіоні;

  - забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних обов’язків співробітниками органів СБ України у межах міста Чорноморськ;

  Напрями діяльності наведено у додатку 2 до Програми.

   

  VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

   

  6.1. Передбачається, що реалізація Програми надасть можливість:

  - запобігти виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, удосконалити методи боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою злочинною діяльністю та корупцією, забезпечити захист конституційних прав та свобод людини, провести правову та виховну роботу з населенням, посилити координацію дій правоохоронних органів з органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  • підвищити ефективність та оперативність роботи співробітників Чорноморського МРВ УСБ України з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін;
  • забезпечити на високому рівні громадський порядок та безпеку;
  • підвищити рівень довіри населення до органів державної безпеки та органів місцевого самоврядування міста Чорноморськ;

  - знизити загальний рівень загроз інтересам держави, зменшити вплив її організованих форм на економіку за рахунок створення належних умов для ефективного виконання службових обов’язків працівниками відділу.

   

  VІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

   

  7.1. Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

  • Чорноморська міська рада Одеської області;
  • Фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області.

   

  7.2. Організація виконання завдань Програми покладається на Управління Служби безпеки України в Одеській області та Чорноморський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Одеській області.

  7.3. Контроль за виконанням Програми безпосередньо здійснює постійна комісія міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян.

  7.4. Відповідальні за виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають звіт постійній комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та соціального захисту громадян, фінансовому управлінню Чорноморської міської ради, зазначаючи при цьому:

  • обсяг використаних коштів;
  • напрями спрямування та використання коштів;
  • ефективність використання коштів, відповідність їх цільовому призначенню;
  • досягнуті результати від використання коштів відповідного підрозділу згідно з функціональними повноваженнями.

  7.5. Відповідальні виконавці заходів Програми до 15 січня щорічно інформують фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області про стан виконання її заходів та надають фінансовий звіт.

  7.6. Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Чорноморської міської ради разом із пояснювальною запискою.

   

   

   

    1
          до Програми

   

   

  Додаток № 2

  до рішення Чорноморської міської ради

  від 19.12.2018 № 362-VII

   

   

  Напрями діяльності та заходів міської програми зміцнення законності, безпеки та порядку

   на території міста Чорноморськ «Безпечне місто Чорноморськ» на 2018-2019 роки

   

  Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

  Перелік заходів програми

  Строк виконання заходу

  Виконавці

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість у тому числі), тис. грн.

   

  Всього, обсяги фінансування на 2018-2019 роки, тис. грн.

  Очікувані результати

  Реалізації державної політики по усуненню причин та умов виникнення загроз національній безпеці, злочинності та тероризму  на території міста Чорноморськ

  Придбання паливно-мастильних матеріалів, закупівля оргтехніки та технічних засобів отримання інформації.

  2018-2019

  Чорноморський  МРВ Управління СБ України в Одеській області

  Міський

  бюджет

  І етап

  ІІ етап

   

   

   

   

   

  400,0 тис. грн.

  Зміцнення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для якісного виконання завдань, покладених на співробітників Служби безпеки України

  2018

  2019

  103,4 тис. грн.,  в т.ч.:

  32,4 тис. грн. поточні видатки та 71 тис. грн. капітальні видатки

  296,6 тис. грн., в т.ч.:

  182,85

  тис. грн. поточні видатки та 113,75 тис. грн. капітальні видатки

   

   

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань