Про затвердження Міської комплексної програми відпочинку та оздоровлення дітей на2019- 2021 роки

  Міська програма

  Програма відпочинку та оздоровлення    дітей

  на 2019-2021роки

   

  Структура Програми

   

  Міська комплексна програма відпочинку та оздоровлення  дітей  на 2019-2021 роки (даліПрограма)  визначає пріоритетні напрямки діяльності структур органу місцевого самоврядування, структур різної форми власності, громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем оздоровлення та відпочинку дітей. 

  Програма складається з паспорту та двох розділів. У першому розділі визначені мета, основні завдання, підходи до формування, очікувані кінцеві результати виконання Програми та визначення понять.  Другий розділ Програми – напрямки діяльності,  заходи щодо виконання та фінансування Програми.

   

   Паспорт Програми

  Назва Програми

  Міська комплексна програма відпочинку та оздоровлення    дітей на 2019 - 2021 роки

   

  Підстава для розробки Програми

  Конституція України, Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей ” (зі змінами та доповненнями), Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний кодекс України

  Замовник Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  Головний розробник Програми

   

  Співвиконавці Програми

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Відділ  у справах сім'ї, молоді  та спорту Чорноморської міської ради Одеської області

   

  Відділ освіти, служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Державний заклад “Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті” Міністерства охорони здоров’я  України, Чорноморське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Головне управління Держсанепідемслужби на водному транспорті, Чорноморське відділення поліції Овідіопольського відділення поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, КП  Чорноморської міської ради Одеської області “Міське управління житлово-комунального господарства”, Чорноморський міський відділ Державної служби надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в Одеській області

  Головна мета Програми

  Реалізація одного із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей - права на оздоровлення та відпочинок, створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді. Програма є складовою частиною щорічної Програми соціально-економічного розвитку міста на відповідні роки

  Строки реалізації Програми

  2019 - 2021 роки

  Джерела фінансування

  Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з  міського бюджету на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством

  Обсяги фінансування

  Розмір витрат на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету визначається в кошторисах відділів, управлінь та установ Чорноморської міської ради Одеської області.

   

   

  Розділ  І

   

  1.Мета Програми

   

         Програма розроблена з метою подальшого  розвитку й удосконалення процесу соціального захисту дитинства, реалізації права на оздоровлення та відпочинок, практичної діяльності  органу місцевого самоврядування стосовно забезпечення прав дітей на оздоровлення та відпочинок.

        Досягнення означеної мети вбачається у комплексному та системному підходах всіх суб’єктів до проблем оздоровлення та відпочинку шляхом координації їх діяльності.

   

  Визначення понять

   

  Відпочинкова зміна - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

   

  Оздоровча зміна - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

   

  Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів.

   

  Тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.

   

  Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.

   

  Оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

   

  Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

   

  Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей - встановлені законами, іншими нормативно - правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.

   

  Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

  - діти-сироти;

  - діти, позбавлені батьківського піклування;

  - діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

  - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення  заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецької та Луганської областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні  заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецької та Луганської областях;

  - діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення,  контузій чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

  - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

  - діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

  - рідні діти батьків-вихователів або прийомних сімей, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

  - діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

  - діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

  - діти з багатодітних сімей;

  - дітиз малозабезпечених сімей;

  - діти, батьки яких загинули від нещасного випадку  на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

  -  діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;

  - діти,які перебувають на диспансерному обліку;

  - талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

  - діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

  - діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

   

  Діти, які потребують особливих умовдля оздоровлення - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

   

  Послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини.

   

  Відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

  2. Основні завдання Програми

   

  Основними завданнями Програми є:

  • збільшення кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримкиорганізованими формами відпочинку та оздоровлення;
  • урізноманітнення форм оздоровлення та відпочинку;
  •    поліпшення матеріально-технічного, методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів денного перебування;
  • поліпшення координації зусиль органів державної влади, структур різної форми власності, громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем оздоровлення та відпочинку;
  • сприяння розвитку та поглибленню міжрегіональних контактів з питань оздоровлення та відпочинку молоді;
  • підтримка програм та проектів громадських об’єднань, що сприяють оздоровленню та відпочинку молоді.

   

  3. Реалізація завдань та заходів Програми дасть змогу:

   

  3.1. Збільшити кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:

  - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  - дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  - дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і спрямування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення  заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецької та Луганської областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні  заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецької та Луганської областях;

  - дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

  - дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

  - дітей, які взяті на облік службамиу справах дітей як такі, щоперебуваютьу складних життєвих обставинах;

  - дітей з інвалідністю;

  - дітей,  які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи;

  - дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

  - дітей з багатодітнихсімей;

  - дітей з  малозабезпечених сімей;

  - дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

  - дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;

  - дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

  - талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

  - дітей- відмінників навчання;

  - дітей- лідерів дитячих громадських організацій;

  - дітей- учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд;

  - дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

  - талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій;

  - дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд;

        - дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

   

  При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

                 3.2. Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг.

                 3.3. Підвищити контроль за організацією оздоровлення та відпочинку у таборах різної форми власності.

  3.4. Підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення оздоровчої кампанії.

   

   

  4. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   

  Відповідальність за виконання Програми несуть виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області (відділ освіти, служба у справах дітей, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту), які щорічно звітують перед Чорноморською міською радою про результати виконання Програми. Координація за виконанням Програми покладається на відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області. Контроль за виконанням Програми здійснює Чорноморська міська рада Одеської області.

   

  Розділ ІІ

   

  Напрямки діяльності, заходи по виконанню  Програми та  фінансування Програми

   

  з/п

  Назва напрямку та перелік заходів

  Виконавці,

  розпорядники коштів

  Обсяги фінансування

  з міського бюджету за роками виконання

  (тис. грн.)

   2019 р.

  2020 р.

  2021 р.

   

  1. Забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення дітей

   

  1.1.

  Оздоровлення дітей - інвалідів, які  можуть обходитись без сторонньої допомоги та дітей, які знаходяться на диспансерному облікув обласних санаторно-оздоровчих закладах

  Дитяча поліклініка Державного закладу “Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті” Міністерства охорони здоров’я  України

  За рахунок коштів обласного бюджету

  За рахунок коштів обласного бюджету

  За рахунок коштів обласного бюджету

   

  1.2.

  Придбання путівок для забезпечення оздоровленнядітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

  Служба у справах дітей

   

  170,0

   

   

   

  1.3.

  Придбання путівок для забезпечення оздоровлення дітей з багатодітних малозабезпечених та малозабезпечених сімей; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту                 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

   

  199,2

   

   

   

   

  1.4.

  Організація на базі оздоровчих таборів роботи  виїзних консультативних пунктів центрів соціальних  служб для молоді з метою надання консультацій, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної  допомоги дітям і молоді, пропаганди здорового  способу життя, попередження негативних проявів у підлітковому і молодіжному середовищі та  проявів суїцидальної поведінки серед дітей, факторів, які сприяють втечам та зникненню дітей

  Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

  Не

  потребує фінансу

  вання

  Не

   потребує фінансу

  вання

  Не потре

  бує фінансування

   

  1.5.

  Проведення організаційної роботи щодо  визначення місць оздоровлення дітей за рахунок коштів міського бюджету

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

  Не потребує фінансу

  вання

  Не потребує фінансу

  вання

  Не потре

  бує фінан              су

  вання

   

  1.6.

  Недопущення скорочення мережі дитячих оздоровчих закладів, які належать підприємствам міста, незалежно від форми власності

  Чорноморська міська

   рада, підприємства міста

  Не потре

  бує фінансування

  Не потребує фінансу

  вання

  Не потре бує фінан сування

   

  Всього на оздоровлення (тис. грн.):

  369,2

   

   

   

   

  2. Забезпечення повноцінного та змістовного відпочинку дітей

  2.1.

  Організація роботи таборів відпочинку з денним перебуванням,  дитячих закладів праці та відпочинку, тематичних та профільних змінна базі  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

  Відділ освіти

   

  1153,1

   

   

     

   

   

   

   

  2.2.

  Сприяння організації виїзних профільних таборів – зборів, наметових містечок для дітей та молоді

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, громадські організації

   

  Залучені кошти

  Залучені кошти

  Залучені кошти

  Всього на відпочинок (тис. грн.):

  1153,1

   

   

  Всього на оздоровлення та відпочинок (тис. грн.):

  1522,3

   

   

   

   

   

   

   

  3. Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення  та відпочинку дітей

  № з/п

  Назва напрямку                             

  Відповідальні виконавці

  Період (термін) виконання

  3.1

  Проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки до оздоровчої кампанії і підбиття підсумків її роботи

  Відділ у справах сім'ї, молоді  та спорту, відділ освіти, Чорноморське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Головне управління Держсанепідемслужби на водному транспорті, Чорноморське відділення поліції Овідіопольського відділення поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, Комунальне підприємство “Міське управління житлово-комунального господарства”Чорноморської міської ради Одеської області

  Щорічно

  3.2

  Поліпшення матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

  Відділ освіти, підприємства міста

  Щорічно

  3.3

  Утворення  міжвідомчої комісії з контролю діяльності дитячих закладів відпочинку

  Відділ  у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти

  Щорічно

  3.4

  Організація в дитячихзакладах оздоровлення та відпочинку змістовного    дозвілля, роботи виїзних бібліотек, безкоштовного відвідування музеїв, театрів  дітьми соціальнонезахищених категорій

  Відділ освіти, відділ культури

  Щорічно

  3.5

  Посилення контролю за організацією виховного процесу в закладах  оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності

  Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей

  Щорічно

  3.6

   Проведення в дитячих оздоровчих закладах  та таборах денного перебування тематичних та профільних  відпочинкових змін, забезпечення роботи тематичних гуртків, секцій, клубів з метою творчого розвитку  талановитих та обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування

  Відділ освіти, відділ культури

  Щорічно

  3.7

  Організація під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей екскурсійного обслуговування,  проведення дитячих туристичних та екскурсійних подорожей по Україні

  Відділ освіти, відділ культури, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

   

  Щорічно

  3.8

  Організація в дитячихзакладах оздоровлення та відпочинку культурно-масових, фізкультурно-спортивних  заходів

  Відділ у справах сім'ї, молоді  та спорту, відділ освіти, відділ культури

  Щорічно

  3.9

  Створення умов для забезпечення повної безпеки  дітей і учнівської  молоді під час перевезень до місцьвідпочинку та перебування в оздоровчих закладах

  Відділ освіти, відділ у справах  сім'ї, молоді та спорту, підприємства – власники таборів, Чорноморське відділення поліції Овідіопольського відділення поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, державний заклад “Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті” Міністерства охорони здоров’я України

  Щорічно

  3.10

  Організація в дитячих оздоровчих закладах належної охорони громадськогопорядку, забезпечення правил безпеки під час купання, туристичних походів, інших масових заходів

  Чорноморське відділення поліції Овідіопольського відділення поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, відділ освіти, підприємства - власники таборів

  Щорічно

  3.11

  Здійснення медичного обстеження дітей,  які направляються в дитячі оздоровчі заклади з обов’язковою видачею медичної довідки, із зазначенням даних про епідоточення, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб шкіри, педикульозу

  Державний заклад “Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті”  Міністерства охорони здоров’я України

  Щорічно

  3.12

  Посилення за дотриманням санітарно - гігієнічногота протиепідемічного режиму у дитячих оздоровчих закладах, контролю за якістю питної води, організацією харчування

  Чорноморське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Головне управління Держсанепідемслужби на водному транспорті

  Щорічно

  3.13

  Посилення контролю за виконанням протипожежних вимог норм та правил. Забезпечення обладнання приміщень первинними засобами пожежогасіння, приведення  електрообладнання у відповідність до нормативних вимог

  Чорноморський міський відділ Державної служби надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в Одеській області, відділ освіти

  Щорічно

  3.14

  Забезпечення безперебійного постачання якісних та безпечних харчових продуктів і продовольчої сировини до закладів оздоровлення та відпочинку, належне харчування дітей відповідно до вимог постанови КМУ України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

  Відділ освіти, підприємства міста на балансі яких утримуються заклади оздоровлення

  Щорічно

  3.15

  Проведення міського огляду - конкурсу дитячих закладів відпочинку відповідно до Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2012 р.  № 383

  Відділ освіти

  Щорічно

  3.16

  Розвиток міжрегіональних відносин у сфері дитячого відпочинку та оздоровлення

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти

  Щорічно

  3.17

  Забезпечення безперебійного електро, водо та газопостачання, виконання інших робіт щодо життєво    важливих складових    функціонування дитячих оздоровчих закладів під час перебування в них дітей

  Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал”,

  Комунальне підприємство“Чорноморськтеплоенерго”,

  Іллічівський район електричних мереж

  Щорічно

   

  4. Кадрове забезпечення оздоровчої кампанії

  4.1

  Створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних проектів відпочинку та оздоровлення дітей

  Відділ освіти, відділ у

  справах сім'ї, молоді та спорту

  Щорічно

   

  4.2

  Сприяння цільовій підготовці  кадрів для роботи в галузі організації оздоровлення та відпочинку дітей

  Відділ освіти, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

  Щорічно

   

  4.3

  Узгодження направлення в дитячі оздоровчі та відпочинкові заклади

   кваліфікованих лікарів-педіатрів та середніх медичних працівників

  Державний заклад “Іллічівська басейнова лікарня на водному

  транспорті” Міністерства охорони здоров’я України

  Щорічно

   

   

   

   

  5. Методичне забезпечення оздоровчої кампанії

  5.1

  Забезпечення організаційної роботи з надання шефської допомоги дитячим і молодіжним оздоровчим закладамспортивними товариствами у проведенні спортивно-масових та культурно - масових  заходів

  Відділ у справах сім'ї,  молоді  та спорту, відділ освіти,  відділ культури

           Щорічно

   

   

  6. Матеріально - технічне забезпечення оздоровчої кампанії

  6.1

  Сприяння залученню підприємств, установ та організацій, благодійних та релігійних організацій до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей

  Відділ освіти, відділ у

  справах сім'ї, молоді та спорту

  Щорічно

   

  6.2

  Обладнання місць для купання дітей необхідним устаткуванням для забезпечення безпеки та рятування дітей на воді на пляжі

  Комунальне підприємство “Міське управління житлово-комунального господарства”Чорноморської міської ради Одеської області

  Щорічно

   

   

  7. Інформаційне забезпечення оздоровчої кампанії

  7.1

  Створення системи інформаційної звітності щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей. Організація видавництва інформаційних бюлетенів з досвіду організації оздоровлення дітей та молоді

  Відділ у справах сім'ї,  молоді та спорту, відділ освіти

  Щорічно

   

  7.2

  Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації, на сайті міської ради заходів, пов'язаних з процесом підготовки і проведення оздоровлення дітей

  Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти,  телерадіокомпанія   “Іллічівське телебачення-3”, міська газета “Чорноморський маяк”

  Щорічно

   

                                 

   

   

   

    Виконавець:

   

  Начальник відділу у справах

  сім’ї, молоді та спорту                                                                                                       С.П. Фурсова

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань