Програма розвитку туризму та курорту у м. Чорноморську Одеської області на 2018-2020 роки

  Програма

  розвитку туризму та курорту  у м. Чорноморську Одеської області  на 2018-2020 роки

   

  ПАСПОРТ

  Програми розвитку туризму та курорту у м. Чорноморську Одеської області  на 2018-2020 роки (далі – Програма)

   

  1.  

  Ініціатор розроблення Програми

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

  1.  

  Розробник Програми

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

  1.  

  Відповідальний виконавець

   

                                                 

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

  1.  

  Учасники Програми

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області; відділ культури Чорноморської міської ради Одеської області; відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області; відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області; відділ інформаційних технологій та з питань  доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

   

  1.  

  Термін реалізації Програми

  2018-2020 роки

  1.  

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього,

  у тому числі:

   709 465 тис. грн.

   

  6.1.

  кошти бюджету міста Чорноморська Одеської області

   7 265,0  тис. грн.*

  Обсяг фінансування заходів, визначених  напрямком  діяльності 1 "Створення комфортного середовища для туристів у   м. Чорноморську" в 2019-2020 роках   щорічно уточнюється відповідно до бюджетних призначень.

  6.2.

  позабюджетні кошти

   

  702 200,0 тис. грн.

   

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Програма розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми» та «Про туризм»; Указу Президента України від 12 січня   2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»; розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16 березня 2017 року   № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»; рішення Одеської обласної  ради від 23 грудня 2016 року № 285-VIІ «Про затвердження Програми  розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки».

  Програма визначає основні напрямки та форми діяльності органів місцевого самоврядування м.  Чорноморська для подальшого становлення й ефективного функціонування туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку таких видів туризму, як культурологічний, розважальний, діловий, освітній, оздоровчий  тощо.

  Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв'язанню наявних соціально-економічних проблем, активізації підприємницької діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності, поліпшенню їхнього фінансового становища, збільшенню обсягів конкурентоспроможних туристично-оздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби населення країни та іноземних громадян, формуванню здорового способу життя, профілактиці захворювань та оздоровленню дітей та дорослих,  розвитку всіх видів туризму, забезпеченню динамічного розвитку міста Чорноморська при дотриманні екологічної рівноваги.

   

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ`ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

  Туризм є однією з найважливіших сфер сучасної економіки, який позитивно впливає на розвиток інших секторів економіки, включаючи готельне господарство, транспорт і комунікації, будівництво, роздрібну торгівлю, виробництво і торгівлю сувенірами та інше, будучи каталізатором їх розвитку. Крім того, цей вид діяльності спрямований на задоволення потреб людей в ознайомленні з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями різних країн та їх народів.

  За даними Всесвітньої туристичної організації туристичний внесок у світову економіку оцінюється в 10 % світового валового внутрішнього продукту. На 30 % світового експорту послуг і 7 % від загального обсягу експорту товарів і послуг.

  Відповідно до Закону України «Про туризм» держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. Роль органів влади в цьому механізмі полягає у створенні сприятливих умов для діяльності в туристично-рекреаційній сфері, що нові можливості для інвестування як масштабних, так і невеликих проектів.

  Туристична індустрія набуває все відчутнішого значення для місцевого господарства і на теперішній час є стратегічним напрямком розвитку економіки міста. Кожен турист, який відвідує м. Чорноморськ,

  Об’єктивно, що м. Чорноморськ має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму, а саме:

  - особливості географічного розміщення;

  - сприятливий клімат;

  - один з найбільших морських портів України;

  - розвинена промисловість;

  - курортно-рекреаційний комплекс;

  - транспортна, фінансова та соціально-культурна інфраструктура.

  У 2014-2017 роках у зв’язку з відсутністю можливості відвідувати АР Крим суттєво збільшився туристичний потік у м. Чорноморськ.Так, за ці роки з діловими, туристичними та службовими цілямимісто відвідало близько 600,0 тисяч туристів, що в рази перевищує їх кількість в минулі роки.

  На даний момент у місті можливе розміщення туристів у номерному фонді23 готелів та інших аналогічнихзасобах розміщення із загальним обсягом близько 1000 ліжко-місць. Загальна кількість об’єктів тимчасового розміщення за період 2015-2017 років зросла на 30%.

  За останні роки у місті з

  Водночас подальший розвиток туристичної галузі гальмується через:

              - недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму;

              - недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;

  - недостатню кількість засобів розміщення, насамперед готелів 3-4 та 5 зірок, які відповідають міжнародним стандартам та сертифікаційним вимогам;

  - недостатню якість готельного сервісу економ класу;

              - відсутність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків, в тому числі і  на іноземних мовах;

              - нестачу нових туристичних маршрутів,  об'єктів показу,  розважальних закладів;

              - незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму;

  - недостатнє надання статистичної інформації в галузі туризму представниками туристичного бізнесу.

  Вирішення зазначених проблем відповідає пріоритетним напрямкам Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Чорноморська цілями якої є підвищення якості туристичного продукту, розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг та просування і позиціонування міста як туристичного центру, цікавого для відвідування.

   

  2.  МЕТА ПРОГРАМИ

  Основною метою Програми є  створення умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму та курорту у м. Чорноморську, підвищення конкурентоздатності міста в галузі туризму, забезпечення широких можливостей та комфортних умов для туристів і гостей  міста Чорноморська, сприяння виходу міста не тільки на національний, але і на міжнародний ринок,  збільшення кількості робочих місць,  збереження та раціональне використання  природного потенціалу міста.

   

  3. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

   

  Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

  - створення комфортного середовища для туристів та здійснення туристичної діяльності у м. Чорноморську, шляхом розвитку інфраструктури рекреаційних територій та підвищення якості та конкурентноспроможності туристичного продукту;

  - просування туристичного продукту завдяки розвитку інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг;

  - створення системи міжрегіональних та міжнародних зв’язків та кооперації у сфері туризму та курортів, спрямованої на збільшення туристичних потоків до  м. Чорноморська.   

  Напрямки діяльності та заходи Програми наведені у додатку до Програми .

   

  4. ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  4.1. Розширення номенклатури туристично-рекреаційних послуг;

  4.2. Покращення стану зон відпочинку на морському узбережжі, розвиток інфраструктури рекреаційних територій, утримання та благоустрій парків, пляжів.

  4.3 Розвиток музеїв та розгалуженої мережі організацій та установ, що надають екскурсійні, культурно-розважальні, оздоровчі та інші послуги.

  4.4. Формування механізму реалізації державно-приватного партнерства  та залучення коштів міжнародної технічної допомоги у сфері туризму та рекреації.

  4.5. Розробка  проектів залучення інвестицій у сферу курортів та туризму.

  4.6. Покращення загальної інформованості потенційних інвесторів про можливості інвестиційних вкладень в об'єкти рекреаційно-туристичного комплексу  міста.

  4.7. Популяризація туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльність.

   

  5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

   

  Виконання Програми сприятиме розвитку матеріально-технічної бази туристично-курортної сфери, створенню конкурентоспроможного туристичного продукту, задоволенню відповідних потреб населення України, іноземних громадян, підвищенню інвестиційної привабливості міста та створенню умов для залучення іноземних інвестицій, збільшенню туристичних потоків,  покращенню  іміджу  м. Чорноморська як курортно-рекреаційного та туристичного центру.

   Виконання Програми дасть змогу підтримувати позитивний  туристичний імідж міста, що забезпечить збільшення кількості туристів і екскурсантів, зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки, обсягів туристичних послуг, надходжень до бюджетів усіх рівнів.

   

  6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

  Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та  міського бюджетів, коштів суб'єктів туристичної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

   Обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахуванням конкретних завдань і реальних можливостей бюджету міста.

   

  7.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

  Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради  з  фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності та з питань освіти, охорони здоров’я культури, спорту та у справах молоді.

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань