Програма розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки

  Програма

  розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки

  Паспорт Програми

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  2.

  Розробник Програми

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

   

  3.

  Співрозробники

   Програми

  Структурні підрозділи виконавчого органу та комунальні підприємства Чорноморської міської ради Одеської області

   

  4.

  Учасники Програми

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

  КП «МУЖКГ» Чорноморської міської ради Одеської області;

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області;      

  КП «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області;

  КП «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеської області;

  підприємства, різних форм власності;

  громада міста

   

  5.

  Мета

  Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, забезпечення реалізації державної політики, визначеної у сфері житлово-комунального господарства

  6.

  Термін реалізації Програми

  2019 – 2023 роки
   

  6.1

  Етапи виконання

  Програми

  2019 – 2023 роки

  7.

   Джерела фінансування

  Кошти державного бюджету, обласного бюджету, міського бюджету, кошти співфінансування співвласників багатоквартирних будинків, кошти підприємств та інші джерела, незаборонені чинним законодавством

  8.

  Обсяги фінансування

  Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету визначаються на кожний рік окремо відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії Чорноморської міської ради, у межах бюджетних асигнувань

  9.

  Відповідальні за виконання Програми

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області, комунальні підприємства, які належать до територіальної громади міста Чорноморська

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

         Житлово-комунальне господарство – це багатогалузевий комплекс, що включає в себе утримання житлових будинків, доріг і мостів, поводження з побутовими відходами, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, благоустрій, ритуальні послуги. Результат діяльності житлово-комунального господарства значною мірою визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства. Галузь має життєвоважливе значення як для населення громади, так і для функціонування господарства. Взагалі, без розвинутої міської інфраструктури, яка створюється та забезпечується підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе існування будь-якого міста. Відсутність інвестицій в галузь та обігових коштів підприємств призвели до значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності об’єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість та рівень надання комунальних послуг.

        Зрушити ситуацію, що склалася, можливо лише за умов забезпечення достатнього фінансування цільових програм, спрямованих на розвиток житлово-комунального господарства.

      Програма розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації на території громади державної політики, власних повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та утримання житлово-комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення населення міста якісними житлово-комунальними послугами.

   

  ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА  

           

        Основним напрямком діяльності житлово-комунального господарства в  м. Чорноморську є повне задоволення потреб міста в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців,  належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, ліфтів та об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, системи центрального теплопостачання, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг, аварійності на автошляхах міста, поліпшення екологічного стану міста.

         Сьогодні житлово-комунальне господарство міста переживає значні труднощі. Технічний стан житлово-комунального господарства з кожним роком погіршується, основні фонди та обладнання потребують оновлення.

   

  2.1 Житловий фонд

        Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя, в тому числі в галузі управління житловим фондом. Загальнодержавна програма реформування житлово-комунального господарства України, яка передбачала виділення коштів на капітальний ремонт та реконструкцію житлових будинків, в т.ч. будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний, так і залишилась невиконаною.

        Реформування житлово-комунального господарства – процес складний та тривалий. Він можливий лише за активної участі громади. Реалізація Програми (у частині житлового фонду) дасть змогу мешканцям міста поступово перетворитися з пасивних споживачів послуг на повноцінних власників житла, підвищить рівень самоорганізації та соціальної активності громади, забезпечить часткове оновлення житлового фонду міста.

       Для кращого задоволення потреб власників житла, наймачів, орендарів, власників нежитлових приміщень (юридичних і фізичних осіб) щодо умов проживання та прискорення процесу і збільшення обсягів капітальних ремонтів будинків пропонується створити механізм (порядок співфінансування) проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування.

       Залучення коштів власників житла, наймачів, орендарів, власників нежитлових приміщень (юридичних і фізичних осіб) не тільки підвищить фінансові можливості щодо проведення ремонтних робіт, але й стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження.

       Порядок співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків (гуртожитків), у яких не створені ОСББ та ЖБК затверджується рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

       Капітальний ремонт (заміна) ліфтів у багатоквартирних житлових будинках (гуртожитках), у яких не створені ОСББ та ЖБК, виконується за рахунок коштів бюджету міста без співфінансування співвласників будинків.

       Житловий фонд міста Чорноморська включає в себе 275 житлових будинків, у тому числі і гуртожитки (без урахування будинків приватного сектору),  які обслуговуються та утримуються   підприємствами  різних форм власності. З них:  КП «МУЖКГ» - 197 будинків, ОСББ – 39 будинків, ЖБК – 13 будинків, ТОВ «Моноліт-сервіс» - 15 будинків,    ТОВ «Компанія Еліткомсервіс» - 1 будинок, ОО «Бульвар Сервіс» - 3 будинки та  на обслуговувані ІМТП, ТОВ «Автосервіс», ІВПУ МТ та МЧС України знаходяться  7 гуртожитків.

      У місті Чорноморську стан житлових будинків різний. Більшість будинків 5-ти і 9-ти поверхової забудови. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних мереж, не проведення заходів по своєчасному капітальному ремонту значно погіршують технічний стан житлового фонду. Будинки, збудовані в радянський період (так звані «хрущівки») потребують комплексного капремонту. Є панельні багатоповерхові будинки, які потребують проведення капремонту мереж та утеплення фасадів (термомодернізація), оскільки тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, їх промерзання, замокання. Будинки 2-3- поверхової забудови  потребують капітального ремонту фасадів.

        Ліфтове господарство має високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій та електрообладнання. Ліфтове обладнання з року в рік старішає. Ліфти, які відпрацювали 25-річний ресурс і більше, підлягають технічному обстеженню для вирішення питання з їх ремонту, модернізації та подальшої експлуатації. Ці ліфти вимагають модернізації, оскільки є небезпечними для користувачів. Головним Управлінням Держпраці в Одеській області за результатами перевірки, в окремих випадках, забороняється експлуатація таких ліфтів.

  Новий механізм формування конкурентного середовища на ринку надання послуг з управління житловим фондом визначений Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирних будинків щодо їх утримання та управління.

       Сучасне законодавство мотивує жителів багатоповерхових будинків визначатися, чи готові вони нарешті брати відповідальність на себе та керувати будинком самостійно. Як механізм їм пропонується створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

       На сьогоднішній день у місті Чорноморську створено вже 39 об’єднань, які утримують будинки, що становить 14 % від загальної площі житлового фонду. Останнім часом жителі Чорноморська активізувалися та почали більше цікавитися перевагами самоуправління.

        Першим кроком щодо стимулювання впровадження подібного механізму стало створення та затвердження міської Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів в багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської ради Одеської області  на 2017-2019 роки.

        З метою покращення стану житлового фонду міста передбачається забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів, наведених у додатку 1 до Програми,  спрямованих на відновлення (з можливим поліпшенням) експлуатаційних показників житлових багатоквартирних будинків, у яких не створені ОСББ та ЖБК, для комфортного проживання та проведення модернізації житлового фонду.

   

  Основні цілі впровадження Програми:

  1) проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків (гуртожитків)  за рахунок коштів бюджету міста та, можливо, за рахунок коштів співвласників будинків на умовах співфінансування;

  2) стимулювання активності співвласників будинків у напрямку покращення стану житлового фонду в місті;

  3) створення сприятливих умов для збереження житлового фонду міста;

  4) розроблення та затвердження Порядку співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків (гуртожитків), у яких не створені ОСББ та ЖБК.

  Основні завдання:

  1) покращення рівня життя мешканців міста шляхом проведення своєчасного капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду;

  2) підвищення енергоефективності використання ресурсів та скорочення енергетичних витрат у житловому господарстві;

  3) підвищення соціальної активності та самоорганізації громади міста щодо вирішення своїх проблем (соціального та економічного характеру) і покращення якості життя;

  4) сприяння зацікавленості мешканців будинків у створенні ефективного власника житла.

   

  2.2. Комунальне господарство

       На сьогоднішній день для виконання робіт та послуг у комунальній галузі міста Чорноморська, що надають послуги з благоустрою, тепло, водопостачання та водовідведення, задіяні такі комунальні підприємства:

  • КП «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області забезпечує місто тепловою енергією;
  • КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та перекачки господарсько-побутових стічних вод на очисні споруди;
  • КП «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеської області здійснює утримання та ремонт об’єктів зеленого господарства загального користування;
  • КП «МУЖКГ» Чорноморської міської ради Одеської області здійснює утримання, експлуатацію, прибирання та проведення ремонту об’єктів міського благоустрою комунальної власності.

       Фінансово-економічний стан міських комунальних підприємств «Чорноморськтеплоенерго», «Чорноморськводоканал» та «Зеленгосп» є досить скрутним, що обумовлено низкою причин: поганим станом основних фондів, зростанням вартості ресурсів та енергоносіїв, великими обсягами дебіторської заборгованості тощо. На погіршення фінансово-економічного стану комунальних підприємств, які надають послуги з тепло, водопостачання та водовідведення, значно впливає відсутність фінансування державних програм, недосконалість нормативно-правової бази, зокрема в частині оподаткування, надання пільг, формування тарифної політики, відшкодування різниці в тарифах тощо.

       У житлово-комунальному господарстві міста виникають проблеми, які впливають на рівень та якість послуг та діяльність підприємств ЖКГ:

  - у теплопостачанні – зношеність основних фондів, необхідність проведення капітального ремонту або заміни основного та допоміжного обладнання котельні, теплових мереж, що потребує значного обсягу фінансування;

  - у водопостачанні та водовідведенні – наднормативний термін експлуатації трубопроводів, відсутність достатнього обсягу коштів для проведення ремонтів або заміни мереж водопостачання та водовідведення, заміни енергоємного обладнання на менш енергоємне;

  - у сфері зеленого господарства – необхідність значного обсягу коштів для забезпечення організації належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою та відсутність парку спецмашин, механізмів, засобів малої механізації.

  2.2.1. Теплопостачання

          Комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області  (далі - КП «ЧТЕ») здійснює виробництво, транспортування і постачання теплової енергії за всіма групами споживачів міста Чорноморська, які підключені до централізованого теплопостачання та надає послуги  централізованого опалення для населення.

         Система теплопостачання закритого типу.

         До магістральних камер і розподільчих теплових мереж підключені центральні теплові пункти (ЦТП), на яких здійснюється зниження температури теплоносія для потреб централізованого опалення місцевих систем, які приєднані за незалежною схемою (приєднано 88 систем опалення житлових будинків). Розподіл теплоносія за внутрішньо- квартальними тепловими мережами виконується для місцевих систем опалення, теплові пункти яких приєднані за залежною схемою.

          КП «ЧТЕ» обслуговує 18886 особових рахунків споживачів категорії населення, бюджетної сфери та інших.

         Термін експлуатації котельні КП «Чорноморськтеплоенерго» перевищує сорок років.

         Значною проблемою теплового господарства є зростаючий рівень пошкодження теплотрас та їх застаріла теплоізоляція. Теплові мережі прокладені переважно в непрохідних залізобетонних каналах різних конструкцій з ізоляцією із мінеральної вати. Термін служби близько 25 років мають понад 60% теплових мереж.  Частка трубопроводів у пінополіуретановій ізоляції складає 24,13%.

         Основним напрямком реформування та розвитку галузі є втілення економічних та нормативно-правових важелів з метою скорочення потреби споживача в тепловій енергії, скорочення споживання енергоресурсів. Такий підхід сприятиме комплексному вирішенню завдання зі зниження споживання теплоенергетичних ресурсів, що враховує інтереси як споживача, так і постачальника.

          До основних напрямків розвитку системи теплопостачання технічного (технологічного) характеру можна віднести:

  - подальший розвиток та вдосконалення централізованого теплопостачання з метою збереження енергоресурсів;

  - забезпечення безперебійного теплопостачання міста протягом усього опалювального сезону;

  - зниження екологічної напруженості шляхом зменшення викидів забруднюючих речовин у довкілля, зниження теплових втрат;

  -  зменшення витрат палива при виробництві теплоенергії;

  - зменшення втрат у теплових мережах у процесі транспортування теплової енергії;

  - впровадження заходів з підвищення безпеки експлуатації технологічного обладнання;

  - розвиток, оновлення і модернізація основних фондів підприємства із застосуванням сучасного високоефективного обладнання;

  - підключення нових споживачів до системи централізованого теплопостачання;

  - підвищення інформзабезпечення та мобільності ділянки з ремонту та обслуговування теплових мереж.

           З метою реалізації вищезазначених напрямків реформування та розвитку галузі в рамках чинної Програми КП «Чорноморськтеплоенерго» планує здійснювати:

  - технічне переоснащення котлоагрегатів на котельні № 2 по вул. Садовій, 1;

  - реконструкцію автоматики регулювання контролю та безпеки котлів ПТВМ-30 № 1,2;

  - проведення режимного налагоджування котлів ПТВМ-30 № 1,2, КВГМ-50 № 3,4;

  - модернізацію та реконструкцію теплових мереж із використанням трубопроводів у пінополіуретановій теплоізоляції;

  - наладку гідравлічного режиму теплових мереж;

  - заміну надземних теплових мереж на підземні безканальні;

  - відновлення ізоляції на теплових мережах;

  - переведення на незалежну схему теплопостачання 20 кв (2 черга, вул. Паркова);

  -  виконання диспетчеризації ЦТП;

  - впровадження систем автоматизації та диспетчеризації виробництва, транспортування та споживання  теплової енергії;

  - оновлення автопарку підприємства.

  Для забезпечення надійної та безаварійної роботи теплових мереж, виконання комплексу ремонтних робіт, модернізації, реконструкції з метою відновлення основних фондів КП «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області  щорічно необхідно орієнтовно не менше 15 млн. грн.

   

  2.2.2. Водопостачання та водовідведення

       Комунальне підприємство «Чорноморськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам Чорноморської територіальної громади та населеним пунктам Овідіопольського району Одеської області. Для  цього підприємством експлуатується система інженерної інфраструктури в складі  водопровідних мереж -                            230,56 км, каналізаційних - 118,544 км, водопровідних насосних станцій – 30 од., каналізаційних  насосних станцій – 8 шт., 4 резервуари чистої води загальною ємністю                          19 тис.м3,  станція дознезараження питної води та  каналізаційні очисні споруди. 

  Підприємство здійснює:

  - забір, дознезараження,  транспортування, розподіл, реалізацію питної води;

  - прийом, збирання, транспортування та повне біологічне очищення стічних вод, що надходять від населення, комунально-побутових та промислових підприємств                                      м. Чорноморська та деяких населених пунктів Одеської області;

  - знезараження та скид біологічноочищеної стічної води в  акваторію Чорного  моря;

  - обслуговування  артезіанських свердловин для  розбору  води населенням  в переносну  тару,

  - забезпечення  безперебійної  та  економічної  роботи  систем  водопостачання  та водовідведення, проведення  планово-попереджувальних  оглядів, ремонтів та  заміни мереж й  обладнання.

        Послуга з водопостачання та водовідведення надається споживачам цілодобово.

        Підприємство є стратегічним об'єктом, від надійності роботи інженерної системи якого суттєво залежить екологічний  та санітарно-епідемічний стан  міста.

        Рівень зносу мереж водопостачання — 47 відсотків, водовідведення — 58 відсотків. Через тривалий час експлуатації кількість пошкоджень на водоводах та водопровідних мережах міста має тенденцію до збільшення.  Також у м. Чорноморську спостерігається збільшення протяжності технічнозношених мереж.

        Очисні споруди КП «Чорноморськводоканал» введені в експлуатацію в 1977 році і запроектовані згідно з Державними будівельними нормами 1962 року. Враховуючи  те, що   якість стічних вод з того часу  дуже змінилася як за складом, так і за концентрацією основних забруднюючих речовин, стічні води значно перевищують проектну спроможність очисних споруд, особливо по зваженим речовинам, азоту амонійному, фосфатам, сульфатам, ХСК, БСК. Зміна якості стічних вод потребує введення нових сучасних технологій.

         Не вирішено питання  зневоднення та  видалення (утилізації) осаду  стічних вод.

         У незадовільному стані знаходяться основні гідравлічні залізобетонні конструкції КОС, які експлуатуються на протязі довгого часу, зокрема глибоководний випуск потребує реконструкції та  подовження  його  до нормативної довжини.                                                                                                                                   

        У зношеному стані знаходиться система енергопостачання очисних споруд.

        Обладнання КОС застаріле та енерговитратне, оригінальні запасні частини до устаткування 1973-1977 років виробництва знайти дуже важко. Управління обладнанням технологічного процесу здійснюється в ручному режимі.

        Енергозабезпечення КОС здійснюється по трьом високовольтним (10 кВ) лініям. Кабелі вже довгий час (з 1977 року) перебувають в експлуатації,  прокладені в міських районах інтенсивної забудови та приватного сектору, звідси часті ушкодження. Із трьох кабелів систематично підлягають ремонту два. Електричні розподільчі силові шафи керування з морально та фізично застарілою базою, монтаж яких виконано алюмінієвим дротом у гумовій ізоляції, яка від тривалої експлуатації пересохла і практично знаходиться в аварійному стані.

         Надійність  такого  обладнання  не  задовольняє потребу  очисних споруд. Впродовж одного місяця очисні  споруди  з причини  відмови енергетичного обладнання працюють на  резервному  обладнанні. Кабельні  мережі КЛ-10кВ від  підстанції “Іллічівськ” до ОС  протяжністю  12320 м, від  РП-1  до  очисних споруд - 8920 км,   та   від підстанції “Темп” до очисних споруд протяжністю  9980 м    знаходяться  в  незадовільному  стані. Два  кабелі  від  підстанції  № 4076  проходять  по  забудованій  території, що  знаходиться  в  зоні зсуву.  Один із них відключено  у  зв’язку  з пошкодженням. Власник  ділянки, що розташована  за адресою: вул. Тіниста, 29, відмовив  у  доступі на  приватну територію. Силовий  кабель від підстанції “Темп” на  ділянці від станції дознезараження  води  діоксидом  хлору  на  відстані  1 км  проходить  по землях  з високим  рівнем  ґрунтових вод, багаторазово  пошкоджений  і  потребує заміни.

          До основних напрямків реформування та розвитку систем водопостачання та водовідведення необхідно віднести:

  1.Поліпшення  якості  питної води  за рахунок  влаштування  знезараження  води  для  населених пунктів: сел. Олександрівка,  с. Малодолинське, с. Бурлача Балка.

  2. Зниження невиробничих втрат води до затверджених нормативів.

  3.Збільшення рівня оплати послуг питного водопостачання та водовідведення за рахунок удосконалення системи надання послуг на основі договорів між підприємством і споживачами - фізичними особами.

  4.Здійснення заходів щодо економії питної води, зниження кількості стоків із несанкціонованих джерел, скорочення неврахованих втрат води, у т.ч. за рахунок встановлення технологічних приладів обліку води та стоків з метою створення обов'язкової системи обліку та контролю втрат води.

  5. Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації заходів з енергозбереження:

  - технічне переоснащення підприємства у зв'язку з високим ступенем зносу основного технологічного обладнання і використання менш енергоємних сучасних технологій і обладнання;

  - підвищення ефективності використання всіх видів паливно-енергетичних ресурсів - електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафтопродуктів тощо;

  - зниження негативного впливу існуючих технологій біологічного очищення стічних вод і обробки осаду за рахунок створення безвідходних технологій, що є одночасно альтернативними джерелами енергії та палива;

  - підвищення інвестиційної привабливості підприємства для потенціальних інвесторів за рахунок реалізації енергоефективних проектів, які мають високу прибутковість.

  5. Приведення якості біологічного очищення стічних вод у відповідність з нормативами гранично допустимих скидів та вирішення проблеми утилізації осаду, що утворюється внаслідок біологічного очищення стоків.

  6. Збільшення обсягів щорічного перекладання та санації технічнозношених водогонів, водопровідних мереж та мереж водовідведення.

   

  2.2.3.  Зелене господарство

         Утримання об'єктів зеленого господарства загального користування здійснює                               КП «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеської області (далі – КП «Зеленгосп»).

          Загальна площа об'єктів зеленого господарства, які передані в господарське відання КП «Зеленгосп», складає 34890 кв.м, у тому числі: парки «Молодіжний»,  «Приморський» та «Праці», сквери, зони відпочинку, набережна,  меморіальні комплекси тощо.

         На балансі підприємства є тепличний комплекс, де вирощується квіткова продукція для висадки на об'єктах міста Чорноморська.

         Основний перелік робіт, що виконуються підприємством:

  - утримання дерев і чагарників (поливання у пристовбурні лунки, обрізування з проріджуванням, зняття омели, підстригання живоплоту, звалювання аварійних дерев, корчування пнів, знесення самосійних дерев);

  - догляд за газонами (викошування, прополювання, збір сміття, поливання, підживлення, очищення від опалого листя, гілля);

  - догляд за квітниками (висаджування квітів, підстригання бордюрів квітників, прополювання, поливання, збір сміття, видалення квітів, які відцвіли, очищення квітників від опалого листя, гілля);

  - догляд за доріжками (прибирання від сміття, очищення від снігу, криги, посипання піском, підмітання);

  - очищення урн від сміття, вивіз сміття на звалище, вивезення опалого листя з територій міста;

  - вирощування квіткової продукції для озеленення міських об'єктів зеленого господарства;

  - догляд  за існуючими зеленими зонами, парками, скверами, тощо.

   Основними проблемами в галузі є:

  1. Зношеність засобів малої механізації (газонокосарок, кущорізів, бензопил тощо).

  2. Недостатня кількість малої техніки (підмітально-прибиральних машин, техніки для прибирання гранітних поверхонь тощо) для прибирання територій скверів та парків.

  3. Недостатня кількість великовантажної самоскидної транспортної техніки для вивозу сміття з об'єктів зеленого господарства.

  4. Відсутність ремонтної бази, недостатня кількість боксів для зберігання транспортної техніки.

  5. Знос основних фондів тепличного комплексу (теплиць, системи опалення тощо).

  6. Відсутність інвентаризації та паспортизації зелених насаджень.

  7. Вандалізм на об'єктах зеленого господарства.

  8. Неукомплектованість виробничих ділянок кваліфікованими робітниками, висока плинність кадрів.

  9. Відсутність автоматизації технологічних процесів (прибирання, поливу, тощо).

         Основними напрямками реформування та розвитку галузі є:

  1. Забезпечення збереження зелених насаджень міста, рекреаційних зон, їх комплексний благоустрій.

  2. Проведення поетапної технічної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень відповідно до вимог Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів та Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах та селищах міського типу України.

  3. Підвищення рівня озеленення міста за рахунок висаджування дерев, кущів, створення нових квітників та газонів.

  4. Проведення капітального ремонту об'єктів зеленого господарства, в тому числі висадження нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом, укладання поливального водопроводу тощо.

  5. Проведення капітального ремонту тепличного комплексу та реконструкції його котельні із встановленням високоефективних котлів.

  6. Забезпечення громадського порядку на об'єктах зеленого господарства.

  7. Створення належних умов для здійснення виробничої діяльності КП «Зеленгосп» (ремонт виробничих приміщень дільниць зеленого господарства підприємства, придбання спецодягу тощо).

  8. Оновлення парку спецмашин, механізмів, засобів малої механізації.

   

   

  2.3. Санітарне очищення прибудинкових та території приватного сектору міста

          Щорічний обсяг вивезення побутових відходів складає 182 тис.м3.  Вивезення з територій громади побутових відходів здійснюється на полігон ТПВ-1 «Дальницькі кар’єри», який розташований на території Овідіопольського та Біляївського районів Одеської області.  Для виконання послуг з вивезення твердих побутових відходів з території Чорноморської міської ради Одеської області залучаються підприємства різних форм власності на конкурсних засадах.

         Щорічно з метою приведення житлових будинків і прибудинкових територій до належного санітарного та естетичного стану та підготовки міста до весняно-літнього сезону і травневих свят проводиться двомісячник з благоустрою.

         У період проведення двомісячника ліквідуються звалища побутового сміття, які виникли протягом зими, прибираються безгосподарні території, очищуються підвали, горища, технічні поверхи, вивозиться негабаритне сміття, прибирається сухостій, виконуються роботи з озеленення та комплексного благоустрою дворів з улаштуванням дитячих та спортивних майданчиків, оновлюються номерні знаки, виконується комплекс ремонтних робіт на житлових будинках, ремонтуються покрівлі, водостічні труби, вхідні двері, фасади, цоколі тощо. Здійснюється благоустрій та санітарне очищення житлових будинків і прибудинкових територій, а також територій, які не мають балансової належності, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят.

       Для поліпшення санітарного стану міста та науково-технічного й економічного обґрунтування можливих шляхів подальшого розвитку сфери поводження з побутовими відходами необхідно: 

  • дообладнати майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів (контейнерні майданчики);
  • проведення ремонтів під’їзних шляхів до контейнерних майданчиків;
  •  проводити роз’яснювальну роботу з населенням приватного сектору та будинків ОСББ, ЖБК для укладання договорів з підприємствами - перевізниками відходів;
  • видалення відходів з загальноміських територій міста.

   

  2.4. Зовнішнє освітлення

        Експлуатацію мереж зовнішнього освітлення міста та елементів святкової ілюмінації здійснює підприємство на конкурсних засадах. Протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 116 км, світлоточок -  4799 одиниць.

        Протягом останніх років у місті встановлено  нові світильники з енергозберігаючими лампами замість старих світильників з лампами розжарювання та ртутними лампами, що дозволяє знижувати споживання електроенергії, а також зменшувати видатки на її оплату. Для забезпечення безпеки пішоходів у темний час доби в деяких місцях на території Чорноморської міської ради встановлено систему освітлення на нерегульованих пішохідних переходах.

        З метою підвищення показників роботи зовнішнього освітлення міста, в рамках Програми розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки планується здійснювати:

  -   виконання робіт з поточних та капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення, в тому числі на об'єктах системи освіти та охорони здоров'я, територіях приватного сектору, селища Олександрівка, сіл Малодолинське і  Бурлача Балка;

  -   будівництво мереж зовнішнього освітлення в житлових забудовах, де вони не були передбачені;

  -    зниження неефективних втрат електроенергії шляхом заміни зношених кабелів та дротів на самонесучі ізольовані дроти (СІД);

  -     освітлення нерегульованих пішохідних переходів міста;

  -     упровадження енергоефективних та енергозберігаючих приладів освітлення;

  -     виконання інвентаризації зовнішніх освітлювальних мереж міста;

  -     запровадження системи дистанційного керування зовнішнім освітленням.

   

  2.5. Парки, сквери,  дитячі та спортивні майданчики, міські фонтани

        У постійному утримані знаходяться зони відпочинку,  міські сквери, парки «Молодіжний»,  «Приморський» та «Праці». Проте парки «Молодіжний» та «Приморський» і сквер «Центральний» потребують проведення капітальних робіт та реконструкції з застосуванням сучасних рішень. Значна частина зон відпочинку міста потребують постійного оновлення, належного утримання, своєчасного виконання капітального ремонту та реконструкції. Необхідно збільшувати площі зелених насаджень в місцях загального користування шляхом створення нових парків та скверів. Дитячі та спортивні майданчики потребують заміни або капітального ремонту, передбачається збільшення їх кількості.

        Діючі фонтани у місті є справжньою прикрасою місць масового відпочинку. Сезон роботи міських фонтанів складає шість місяців - з травня по жовтень. У процесі експлуатації фонтанів міська влада забезпечує їх поточний ремонт та утримання, а також знезараження води в чашах з метою забезпечення епідеміологічної безпеки мешканців міста.

      Проблемними питаннями в експлуатації фонтанів є вихід з ладу насосів, які псуються через хімічні властивості води, а також випадки вандалізму (викрадення деталей обладнання, забарвлення та псування води в чашах фонтанів хімічними речовинами тощо). При створені нових зон масового відпочинку мешканців та гостей міста, передбачається збільшення кількості фонтанів. З метою створення комфортних та безпечних умов для мешканців і гостей міста під час перебування на об'єктах відпочинку необхідно здійснювати:

  • належне утримання та збереження парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, міських фонтанів;
  • поточний та капітальний ремонт парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, міських фонтанів;
  • встановлення відеонагляду за фонтанами, дитячими та спортивними майданчиками з метою запобігання актам вандалізму;
  • знезараження води у чашах міських фонтанів, придбання та заміну насосів, що виходять з ладу;
  • розробку документації із землеустрою парків, скверів та зон відпочинку;
  • проведення реконструкції парків «Молодіжний» і «Приморський» та скверу «Центральний» з застосуванням сучасних рішень.

   

  2.6. Ритуальне обслуговування

      Відповідно до вимог чинного законодавства утримання кладовищ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (на поточне утримання КП «МУЖКГ» - балансоутримувача кладовищ).

      КП «МУЖКГ» здійснюються всі регламентні роботи з утримання кладовищ, а саме: прибирання доріг, вивезення твердих побутових відходів, знесення аварійних та сухостійних дерев, поховання самотніх та інших категорій громадян, тощо.

      Проблемними питаннями у сфері ритуального обслуговування є:

  • відсутність достатнього освітлення на кладовищах, що перешкоджає здійсненню їх охорони;
  • відсутність деяких під’їзних шляхів, пішохідних доріжок на території кладовищ;
  • відсутність транспортного засобу для перевезення тіл померлих;
  • необхідність проведення ремонту адміністративних та господарчих приміщень;
  • відсутність  додаткових стін колумбарію.

       Основними напрямками розвитку і належного утримання у сфері ритуального обслуговування  є:

  • забезпечення належного утримання міських кладовищ;
  • початок будівництва нових стін колумбарію;
  • виконання технічної інвентаризації з метою впорядкування місць поховань;
  •  виконання робіт з капітального ремонту покриття проїздів, пішохідних доріжок на територіях кладовищ тощо;
  • будівництво та ремонт огорож, відновлення освітлення на міських кладовищах та забезпечення їх охорони;
  • придбання транспортного засобу для перевезення тіл померлих;
  • улаштування, реконструкція, ремонт адміністративних та господарчих приміщень.

   

  2.7. Міський пляж

         У місті розвивається пляжний туризм. Велика увага приділяється дозвіллю та відпочинку. Центральний комунальний пляж міста Чорноморська отримує восьмий раз поспіль «Блакитний прапор» - європейський сертифікат чистоти та благоустрою. Протяжність пляжу становить 1130 м. Площа піщаної подушки приблизно 45 000 м2, площа зеленої зони - 39 000 м2. На території пляжу знаходяться 4 рятувальних поста, 2 медичних пункти, 3 одиниці моторної рятувальної техніки. По всій протяжності пляж обладнаний гучним зв'язком, інформаційними стендами з правилами безпеки на водних об'єктах тощо.

       Утримання міського пляжу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (на поточне утримання КП «МУЖКГ» - балансоутримувача міського пляжу).

       Основними напрямками реформування і розвитку узбережжя Чорноморської міської ради Одеської області є:

  • будівництво парку на території прибережної зони біля ФНС з застосуванням сучасних рішень;
  • забезпечення належного утримання міського пляжу;
  • реконструкція системи зливової каналізації, лотків на схилах узбережжя та по вулиці Пляжній;
  • придбання спецмашин та механізмів для надання пляжних послуг, санітарного утримання пляжів, обслуговування виробничих потужностей;
  • капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Пляжній;
  • капітальний ремонт приміщення рятувальної станції;
  • будівництво електричної трансформаторної станції по вул. Пляжній.

          

   2.8. Дорожнє господарство

          Протяжність вулично-дорожньої мережі міста складає 95 км. Обслуговуються 14,3 км мереж зливової каналізації м. Чорноморська.

          З метою забезпечення належного санітарного стану доріг у мікрорайонах міста, центральних магістралей, інженерних споруд, а також створення необхідних умов для забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів необхідно продовжити виконання дорожніх ремонтно-будівельних робіт, прибирання вулично-дорожньої мережі міста, мостів, шляхопроводів та інших інженерних споруд міста, робіт з утримання і поточного ремонту мереж зливової каналізації, в тому числі прочищання магістральних мереж зливової каналізації. Крім того, потрібно завершити будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в селі Малодолинському на автомобільній дорозі "Одеса - Чорноморськ".      

          У даний час на вулицях і майданах міста працює сучасна прибиральна техніка                           КП «МУЖКГ» та ТОВ «Автодор» (підмітально-прибиральні, тротуаро-прибиральні машини тощо). ТОВ «Автодор» виконує роботи з утримання і поточного ремонту мереж зливової каналізації.

       Основні завдання, які стоять перед дорожнім господарством міста:

  - поліпшення якості утримання вулично-дорожньої мережі міста за рахунок ефективного використання бюджетних коштів;

  - підвищення якості поточного і капітального ремонтів доріг та інженерних споруд із застосуванням нових матеріалів і передових технологій (полімерні,  мастично-щебенисті та інші асфальтобетонні суміші);

  - виконання робіт з капітального ремонту доріг, у тому числі, на територіях приватного сектору, селища Олександрівка, сіл Малодолинське і  Бурлача Балка;

  - проведення робіт з експлуатації мереж, капітального ремонту та розвитку системи зливової каналізації міста;

  - будівництво очисних споруд;

  -  будівництво колекторів зливової каналізації від вул. Данченка до вул. 1-го Травня та від  вул.вул. Шевченка,  Данченка до парку «Молодіжний»;    

  - завершення будівництва мостового переходу через Сухий лиман з підходами в селі Малодолинське на автомобільній дорозі "Одеса - Чорноморськ".

   

  ІІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

   

      Метою Програми є реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

       Основними завданнями Програми є:

  -     проведення своєчасного капітального ремонту житлових будинків, конструктивних елементів та внутрішньобудинкових систем, покращення технічного стану житлового фонду;

  - забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

  - технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво послуг;

  -  підвищення якості житлово-комунальних послуг;

  -  покращення технічного стану  доріг міста;

  -  покращення якості зовнішнього освітлення міста;

  -  розвиток мережі зливової каналізації тощо.

         Заходи на виконання основних завдань Програми наведені у додатках 1-3 до Програми.

         Реалізація окремих заходів на виконання завдань Програми та забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства здійснюється шляхом:

  - виділення коштів на розвиток житлово-комунального господарства;

  - здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств, у тому числі шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету на поточний рахунок комунальних підприємств, спрямованих на приріст обігових коштів;

  - приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно- обґрунтованих витрат  на виробництво цих послуг;

  -  проведення реструктуризації заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

   

  ІV. ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ

   

         Програма розроблена відповідно до таких законодавчих актів:

  1. Конституція України.

  2. Бюджетний кодекс України.

  3. Господарський кодекс України.

  4. Житловий кодекс України.

  5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

  6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  7. Закон України «Про органи самоорганізації населення».

  8. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».

  9. Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

  10. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

  11. Закон України «Про енергозбереження».

  12. Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

  13. Закон України «Про відходи».

  14. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами».

  15. Закон України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

  16. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

  17. Закон України «Про поховання та похоронну справу».

  18. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006- 2020 роки».

  19. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

  20. Закон України «Про охорону культурної спадщини».

  21. Закон України «Про теплопостачання».

  22. Державні будівельні норми.

   

  V. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

   

         Виконання Програми заплановане на період з 2019  по  2023 роки.

   

  VІ.  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

   

         Фінансування заходів (додатки 1-3 до Програми) здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Чорноморська, коштів державного бюджету, коштів обласного бюджету,  коштів співвласників багатоквартирних будинків, коштів підприємств, інших джерел, не заборонених законодавством.

        Обсяги фінансування  Програми за рахунок бюджетних коштів визначаються в бюджеті міста Чорноморська на відповідний рік шляхом затвердження бюджетних призначень головним розпорядником коштів бюджету міста Чорноморська, виходячи з фінансової можливості бюджету. 

   

  VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

   

  1.Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-комунального господарства.

  2. Надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості  відповідно до вимог національних стандартів.

  3. Покращення технічного стану будинків та умов проживання в них.

  4. Покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.

  5. Покращення якості послуг з теплопостачання.

  6. Збереження покриття вулично-шляхової мережі міста після проведеного капітального ремонту або реконструкції. Покращення технічного стану автомобільних доріг, збільшення їх пропускної здатності.

  7.  Підвищення безпеки руху пішоходів та транспорту, забезпечення доступу до мікрорайонів спеціального транспорту.

  8. Забезпечення повного освітлення території міста з застосуванням енергозберігаючих світильників.

  9. Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення, їх фізичного розвитку (будівництво, реконструкція та ремонт дитячих і спортивних майданчиків, скверів).

  10. Відновлення та створення нових зон культурно-масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста біля водойм.

  11. Збереження об'єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів.

  12. Поліпшення екологічного і санітарного стану та естетичного вигляду міста.

   

   

   

   

                                                                                             

  Додаток 1

  до Програми розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки

   

  Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки» (утримання, ремонт житлового фонду, благоустрій прибудинкових територій та приватного сектору)»

   

  № з/п

  Найменування заходу

  1

  Капітальний ремонт житлового фонду:

  1.1

  Ремонт покрівлі

  1.2

  Ремонт внутрішньобудинкових трубопроводів холодного водопостачання

  1.3

  Ремонт внутрішньобудинкових трубопроводів центрального опалення

  1.4

  Ремонт каналізаційних трубопроводів

  1.5

  Ремонт систем будинкових зливостоків

  1.6

  Ремонт та заміна балконів

  1.7

  Ремонт фасадів

  1.8

  Облаштування пандусів

  1.9

  Ремонт вимощення навколо житлових будинків

  1.10

  Ремонт перекриття

  1.11

  Ремонт квартир інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни

  1.12

  Ремонт ввідних і внутрішніх газопроводів:

   

  • заміна газопроводу

   

  • ремонт вентиляційних оголовків

  1.13

  Обладнання автоматичною пожежною сигналізацією

  1.14

  Ремонт систем пожежогасіння та димовидалення

  1.15

  Ремонт ліфтів

  1.16

  Заміна ліфтів

  1.17

  Встановлення та оновлення диспетчерського зв'язку

  1.18

  Ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та обладнання:

   

  - ремонт електрощитових

   

  - винос електрощитових

   

  - ремонт електромереж

  1.19

  Капітальний ремонт гуртожитків

  2.

  Реконструкція житлового фонду

  2.1

  Облаштування пандусів

  2.2

  Реконструкція димових каналів

  2.3

  Інші роботи з реконструкції житлового фонду

  3

  Технічні висновки про стан житлового фонду

  4

  Проектно-кошторисна документація

  5

  Ремонт внутрішньоквартальних доріг:

  5.1

  Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг

  5.2

  Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг

  6

  Енергозбереження

  6.1

  Заміри опору ізоляції

  6.2

  Установлення багатотарифних лічильників

  6.3

  Установлення енергозберігаючого обладнання для освітлення місць загального користування

  6.4

  Заміна вікон та дверей в житлових будинках

  7.

  Технічна інвентаризація житлового фонду та об'єктів цивільного захисту населення

  7.1

  Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки

  8.

  Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях

  8.1

  Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях

  8.1.1.

  Обладнання контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях

  8.1.2.

  Обладнання куточків відпочинку на прибудинкових територіях (встановлення урн, лавок, огороджувальних конструкцій тощо)

  8.1.3.

  Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях

  8.1.4.

  Озеленення:

   

  - висадження дерев

   

  - висадження чагарників

   

  - обрізання дерев

   

  - висадження трави та квіткової продукції, полив прибудинкових територій міста

  8.1.5.

  Придбання і встановлення дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територіях

  8.1.6

  Придбання і встановлення спортивних майданчиків на прибудинкових територіях

  8.1.7

  Завезення піску на дитячі гральні майданчики

  8.1.8

  Придбання солі та піску для посипання території в зимовий період

  8.19

  Видалення відходів з загальноміських територій міста

  8.1.10

  Виготовлення оголошень для розповсюдження на території

  8.1.11

  Придбання дощок оголошень для встановлення на території

  8.1.12

  Придбання обладнання примусового зниження швидкості на прибудинкових територіях

  9.

  Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла

  9.1

  Забезпечення виконання «Програми сприяння діяльності об’єднань багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів в багатоквартирних будинках на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2017-  2019 роки»

  9.2

  Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

  10

  Технічне переоснащення

  10.1

  Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, у т.ч.:

   

  - придбання техніки, механізмів, обладнання

   

  - придбання засобів малої механізації

   

  Крім заходів, передбачених у додатку 1 до Програми, можуть виконуватися інші роботи (надаватися інші послуги) з утримання, ремонту та реконструкції об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста, які направлені на розвиток і реформування галузі і не суперечать вимогам чинного законодавства.

   

   

   

   

  Додаток 2

  до Програми розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки

   

  Заходи

  на виконання основних завдань «Програми розвитку у сфері  житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

   

  № з/п

  Заходи

   

  Благоустрій міста, селища, сіл

   

  Зовнішнє освітлення міста

  1.

  Підвищення рівня освітленості міста

  2.

  Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста, в т.ч.:

  2.1

  Огляд, перевірка роботи та технічне обслуговування світильників

  2.2

  Заміна ламп у світильниках

  2.3

  Технічне обслуговування ліній електропередач

  2.4

  Технічне обслуговування опор

  2.5

  Технічне обслуговування виконавчих пунктів

  2.6

  Технічне обслуговування світлової ілюмінації:

  - конструкцій;

  - комплектів

  2.7

  Заміна рубильників, контакторів, тримачів, запобіжників

  3.

  Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення міста, в т.ч.:

  3.1

  Заміна світильників

  3.2

  Заміна опор

  3.3

  Заміна кабелю, дроту

  3.4

  Заміна кронштейнів

  4.

  Енергозабезпечення (електроенергія для зовнішнього освітлення міста)

  5.

  Капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення, в т.ч.:

  5.1

  Заміна неізольованих мереж на СІП

  5.2

  Заміна світильників на енергоекономічні

  5.3

  Заміна опор

  5.4

  Установлення та заміна виконавчих пунктів

  5.5

  Впровадження світлодіодних світильників

  6.

  Приєднання до електричних мереж

  7.

  Освітлення нерегульованих пішохідних переходів міста

  8.

  Придбання, улаштування, капітальний ремонт ілюмінації

   

  Озеленення міста

  1.

  Догляд за об'єктами зеленого господарства, в т.ч.:

  1.1

  Вирощування квітів

  1.2

  Висаджування квітів

  1.3

  Створення тематичних квітників

  1.4

  Догляд за квітниками

  1.5

  Сівба газонів

  1.6

  Догляд за газонами

  1.7

  Догляд за деревами

  1.8

  Звалювання аварійних дерев

  2.

  Прибирання об'єктів зеленого господарства

  2.1

  Підмітання доріжок, очищення доріжок від снігу, посипання доріжок піском

  2.2

  Очищення газонів та квітників від випадкового сміття

  2.3

  Протирання гранітних поверхонь

  2.4

  Навантаження та вивезення сміття

  3.

  Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства, в т.ч.:

  3.1

  Ремонт садово-паркового інвентарю

  3.2

  Фарбування огорож, садово-паркового інвентарю, малих архітектурних споруд

  4.

  Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

  5.

  Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

  6.

  Капітальний ремонт тепличного комплексу КП «Зеленгосп» (вул. Хантадзе, 9-А)

  7.

  Реконструкція котельні із встановленням високоефективних котлів по                        вул. Хантадзе, 9-А

  8.

  Капітальний ремонт (висадження нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі)

  9.

  Капітальний ремонт виробничих приміщень на дільницях зеленого господарства КП «Зеленгосп»

   

  Міські фонтани

  1.

  Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів, в т.ч.:

  1.1

  Монтаж та демонтаж насосів

  1.2

  Монтаж та демонтаж кабелю

  1.3

  Монтаж та демонтаж світильників

  1.4

  Монтаж та демонтаж кранів

  1.5

  Технічне обслуговування фонтанів

  2.

  Капітальний ремонт фонтанів

   

  Благоустрій та ремонт міських кладовищ

  1.

  Поточний ремонт та утримання міських кладовищ, у т.ч.:

  1.1

  Знесення аварійних та сухостійних дерев

  1.2

  Косіння трави

  1.3

  Вивезення сміття

  1.4

  Догляд за гранітною поверхнею намогильних споруд, пам'ятників

  1.5

  Прибирання алей та доріжок від сміття та снігу

  1.6

  Забезпечення охорони міських кладовищ

  2.

  Капітальний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ, у т.ч.:

  2.1

  Стін колумбарію на території  кладовищ

  2.2

  Систем зовнішнього освітлення місць поховань (кладовищ)

  2.3

  Огорож місць поховань (кладовищ)

  2.4

  Покриття проїздів та пішохідних доріжок на території кладовищ

  2.5

  Пам'ятників та намогильних споруд, зруйнованих вандалами

  3.

  Придбання та встановлення пам'ятників Почесним громадянам                                      м. Чорноморська

  4.

  Будівництво додаткових  стін клумбарію

  5.

  Поховання самотніх та інших категорій громадян

  6.

  Придбання техніки, механізмів, обладнання та транспортного засобу для перевезення тіл померлих

  7.

  Улаштування, реконструкція, ремонт адміністративних та господарчих приміщень

   

  Благоустрій та ремонт міського пляжу

  1.

  Благоустрій та поточне утримання міського пляжу, в т.ч.:

  1.1

  Експлуатація інженерних мереж та споруд на пляжах та між ними

  1.2

  Озеленення території

  1.3

  Вивіз сміття

  1.4

  Прибирання  території пляжу

  1.5

  Утримання громадських туалетів

  1.6

  Поточне утримання, ремонт, придбання, будівництво будівель, споруд, інших основних засобів та інвентарю, що належать до інфраструктури пляжів

  1.7

  Забезпечення охорони міського пляжу

  1.8

  Утримання сезонної автостоянки

  1.9

  Заходи з благоустрою пляжу для отримання сертифікату "Блакитний прапор"

  2.

  Капітальний ремонт об'єктів благоустрою міського пляжу, в. т.ч.:

  2.1

  Реконструкція системи зливової каналізації, лотків на схилах узбережжя та по вулиці Пляжній

  2.2

  Придбання спеціальної техніки, механізмів, обладнання для обслуговування пляжу

  2.3

  Придбання відеокамер та електронного обладнання для відеоспостереження міського пляжу

  2.4

  Розробка документації  із землеустрою

  2.5

  Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.  Пляжній

  2.6

  Будівництво парку на території прибережної зони біля ФНС

  2.7

  Капітальний ремонт та реконструкція рятувальних постів

  2.8

  Капітальний ремонт громадських туалетів

  2.9

  Капітальний ремонт приміщення рятувальної станції

  2.10

  Будівництво електричної трансформаторної станції по вул. Пляжній

   

  Інші заходи з благоустрою

  1.1

  Утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн,  вивезення  сміття, листя). Вологе прибирання підмітально-прибиральною машиною вулиць міста й сіл, забарвлення бордюрів,  придбання та ремонт  урн, лав для відпочинку)

  1.2

  Утримання артезіанських свердловин

  1.3

  Відлов, доставка, ветеринарне обслуговування,  стерилізація бродячих тварин

  1.4

  Сплата за використаний газ для вічного вогню

  1.5

  Утримання, капітальний ремонт міських туалетів загального користування

  1.6

  Улаштування, капітальний, поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків

   

  Теплові мережі

  1.

  Котельня по вул. Садовій, 1.

  1.1

  Технічне переоснащення котлоагрегатів ПТВМ-30 № 1,2, КВГМ-50 № 3 з використанням енергоефективних пальникових пристроїв на котлах

  1.2

  Реконструкція автоматики регулювання контролю та безпеки котлів ПТВМ-30М                               № 1, № 2 з розробкою проектно-кошторисної документації

  1.3

  Заміна рециркуляційних насосів на котельні № 2 - 3шт.

  1.4

  Відновлення обмурування котла ПТВМ-30М № 1,2, КВГМ-50 № 3,4

  1.5

   Проведення режимного налагоджування котлів ПТВМ-30М № 1,2, КВГМ-50                        № 3,4

  1.6

  Обстеження конструкцій будівель та споруд виробничого призначення та ліквідація дефектів (котельня на вул. Садовій, 1 та димових труб Н=60 м, Н=80 м)

  1.7

  Реконструкція ХВП котельні на вул. Садовій, 1 з метою введення в дію можливості комплексної обробки води, що поступає у водогрійні котли, спеціальними хімічними реагентами з метою зниження жорсткості води і її очищення від шкідливих домішок

  1.8

  Капітальний ремонт деаераційних баків № 1, 2 на котельні по вул. Садовій, 1

  1.9

  Заміна електроприводів на запірній арматурі у котельні № 2 ( по газу Ду300 -                   2 шт., Ду200 - 4 шт.; по теплоносію Ду300 – 4 шт., Ду250 - 4 шт.)

  1.10

    Диспетчеризація котельні  № 2

  1.11

  Забарвлення внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій - 2250 кв. м, ремонт керамічного покриття підлоги у приміщенні котельні - 1802 кв. м, відновлення віконних рам - 685 кв. м

  2.

   Теплові мережі

  2.1

  Забезпечення надійності теплопостачання міста шляхом будівництва резервної перемички Ду 2х350 мм (МК-2 до МК-31" - L= 700 п.м.)

  2.2

  Встановлення додаткової запірної арматури на розподільних теплових мережах                 Ду 500 мм - 2 шт. (на розі вул. 1 Травня, вул. Олександрійська МК-13)

  2.3

  Забезпечення надійності теплопостачання 20 кварталу міста шляхом монтажу перемички  Ду 2х125  мм L=50 м  (Технічне підпілля по вул.1 Травня,8)

  2.4

  Заміна та ремонт зовнішніх теплових мереж щорічно по 1,5 км із використанням попередньоізольованих труб

  2.5

  Реконструкція  теплових мереж, що забезпечують транспортування теплоносія (заміна надземних теплових мереж на підземні безканальні по вулицях Хантадзе,15, Данченка,1а, Олександрійській,1а, 22, 18-а, Спортивній,5, Парусній, 10, В. Шума, 19-21)

  2.6

  Наладка гідравлічного режиму теплових мереж

  2.7

  Диспетчеризація ЦТП

  2.8

  Придбання автотранспорту для ділянки теплових мереж (аварійно-відновлюваних робіт)

  3.

  Центральні теплові пункти               

  3.1

  Переведення на незалежну схему теплопостачання 20 кв (2 черга)

  3.2.

  Реконструкція систем контролю та автоматики

  3.3

  Програмне забезпечення для абонентського відділу КП «ЧТЕ»

   

  Водопровідно-каналізаційне господарство

  1.

  Реконструкція систем водопостачання та водовідведення

  2.

  Заміна фізично-зношених насосних агрегатів у системі водопостачання

  3.

  Знезараження питної води діоксидом  на станціях

  4.

  Реконструкція і розвиток артезіанських свердловин

  5.

  Будівництво нових водопровідних мереж у районах міста,  неохоплених централізованим питним водопостачанням

  6.

  Реконструкція діючого енергогосподарства на спорудах водопостачання в місті

  7.

  Впровадження будинкового обліку споживання холодної води на вводах у житлові будинки в м. Чорноморську

  8.

  Установлення та модернізація технологічних приладів обліку

  9.

  Тампонаж свердловин

  10.

  Заміна запірно-регулюючої арматури на об'єктах підприємства

  11.

  Перекладання та санація водопровідних мереж

  12.

  Будівництво локальних автоматизованих систем (комплексів) раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення при можливих аваріях на об'єктах КП «Чорноморськводоканал»

  13.

  Оснащення діючих хіміко-бактеріологічних лабораторій сучасним обладнанням і приладами контролю якості питної води згідно з вимогами санітарних правил і норм

  14.

  Розроблення нормативів питного водопостачання у м. Чорноморську

  15.

  Будівництво каналізаційних колекторів

  16.

  Модернізація застарілого електричного обладнання

  17.

  Перекладання та санація технічнозношених каналізаційних мереж

  18.

  Фінансова підтримка КП «Чорноморськводоканал» на покриття знижки по тарифу.

  19.

  Науково-дослідні роботи

  20.

  Проектно-вишукувальні роботи

   

  Крім заходів, передбачених у додатку 2 до Програми, можуть виконуватися інші роботи (надаватися інші послуги) з утримання, ремонту та реконструкції об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста, які направлені на розвиток і реформування галузі і не суперечать вимогам чинного законодавства.

   

   

   

  Додаток 3

  до Програми розвитку у сфері житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки

   

  Заходи

  на виконання основних завдань «Програми розвитку у сфері  житлово-комунального господарства в межах Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2023 роки» (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки)

   

  № з/п

  Найменування заходу

   

  1. Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд

   

  1.1.

  Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд (зимове утримання доріг, ручне та механізоване прибирання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, заходи, пов'язані з боротьбою із ожеледицею, сніжними заносами)

   

  1.2.

  Поточний та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста

   

  1.3.

  Поточний ремонт штучних споруд вулично-дорожньої мережі міста (мостів, турнікетів, тротуарів, громадських зупинок тощо)

   

  1.4.

  Інші роботи (обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи тощо)

   

  1.5.

  Інвентаризація і паспортизація об'єктів вулично-дорожньої мережі

   

  1.6.

  Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, турнікетів, тротуарів, громадських зупинок тощо)

   

  1.7.

  Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

   

  1.8.

  Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

   

  1.9

  Капітальний та поточний ремонти доріг на територіях приватного сектору, селища Олександрівка, сіл Малодолинське і  Бурлача Балка

   

  1.10

  Утримання, поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки), поновлення дорожньої розмітки

   

  1.11

  Улаштування, капітальний ремонт світлофорних об'єктів та придбання запчастин до них

   

  2. Об'єкти зливової каналізації та системи водозниження

   

  2.1.

  Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

   

  2.2.

  Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

   

  2.3.

  Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів

   

  2.4.

  Прочищення та промивання колекторів зливової каналізації

   

  2.5.

  Установлення залізобетонних плит, дощоприймальних ґрат та люків на оглядових та дощоприймальних колодязях

   

  2.6.

  Прочищення оглядових та дощоприймальних колодязів

   

  2.7.

  Ремонт оглядових та дощоприймальних колодязів

   

  2.8.

  Прочищення шиберних камер

   

  2.9.

  Розчищення випускних оголовків колекторів

   

  2.10.

  Капітальний ремонт випускних оголовків

   

  2.11.

  Капітальний ремонт зливових колекторів та водовідвідних систем

   

  2.12.

  Інвентаризація мереж зливової каналізації, які не мають балансового відображення

   

  2.13.

  Ремонт і реконструкція пішохідних мостів та водопропускних труб

   

   

  2.14.

  Інвентаризація системи зливової каналізації

   

  2.15.

  Прочищення випускних оголовків

   

  2.16.

  Розроблення кошторисних норм (розцінок) на окремі види робіт з утримання і ремонту мереж зливової каналізації

   

  2.17.

  Будівництво очисних споруд зливової каналізації

   

  2.18.

  Будівництво колекторів зливової каналізації від вул. Данченка до вул.1-го Травня та від вулиць Шевченка-Данченка до парку «Молодіжний»

   

  5. Інші

   

  5.3.

  Капітальний та поточний ремонт інженерних мереж та комунікацій міста

   

  5.4.

  Виготовлення, придбання та встановлення автобусних зупинок з благоустроєм їх територій

   

  5.5.

  Будівництво піднесених пішохідних переходів

   

  5.6.

  Створення пішохідних переходів з будівництвом острівців безпеки

   

  5.7.

  Будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в селі Малодолинське на автомобільній  дорозі "Одеса - Чорноморськ"

   

  5.8

  Внески до статутного капіталу комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи, в т.ч. на придбання техніки, механізмів, обладнання.

   

   

  Крім заходів, передбачених у додатку 3 до Програми, можуть виконуватися інші роботи (надаватися інші послуги) з утримання, ремонту та реконструкції об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста, які направлені на розвиток і реформування галузі і не суперечать вимогам чинного законодавства.

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань