Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа на 2020-2022 роки

  Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа на 2020-2022 роки

  1. Паспорт  Програми

  Ініціатор розроблення

  Програми

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

  Підстави для розробки Програми

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 616 «Про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», та від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

  Головний розробник  Програми

   

  Служба у справах дітей виконавчого комітету Чорноморської міської ради  Одеської області

  Співрозробники Програми

  Управління   капітального будівництва  Чорноморської міської ради Одеської області та Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Головний розпорядник коштів

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області

  Головна мета Програми

  Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, житлом у м. Чорноморську та за межами м. Чорноморська (за згодою особи) після завершення терміну перебування в навчальних закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, створення належних побутових умов проживання шляхом надання фінансової допомоги для придбання та капітального ремонту житлових приміщень. Пріоритетним направленням є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, які перебували на повному державному забезпеченні.

  Термін реалізації Програми

  2020-2022 роки

   Джерела фінансування

   

  Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з міського бюджету на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

   

  900, 0 тис. грн.

   

  2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні є одним із головних обов'язків держави та основним напрямом її правової політики.          

              Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей, які залишились без батьківського піклування. 

              Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути інтегровані у суспільство, у випадках, передбачених чинним законодавством, їм має бути забезпечено право на отримання житла.

  Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа, є:

  -відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;

  -залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;

  - відсутність постійного місця проживання батьків;

  - відсутність правовстановлюючих документів на житло.

  Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої долі.

  Міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (далі – Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року   № 1163/2011 з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

  Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про охорону дитинства";  Указ  Президента  України  від  16  грудня  2011  року              № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону     України   "Про   житловий фонд соціального призначення" та від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини"; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа.

  Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

              У місті Чорноморську послідовно реалізується житлова політика, спрямована на скорочення черги громадян, які перебувають на квартирному обліку, у тому числі і за категорією обліку "особи, що повернулися з державних дитячих закладів, від опікунів та піклувальників". Разом з тим,  термін перебування на черзі скорочується дуже повільно. Особливо гостро житлова проблема стосується осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку і відповідно до вимог статті 46 Житлового кодексу Української РСР мають бути забезпечені житлом позачергово.

              Доходи вказаної категорії громадян не дозволяють їм покращити свої житлові умови шляхом придбання квартир за ринковими цінами або участі у будівництві доступного житла.

  У 2017-2019 роках діяла Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2017-2019 роки, затверджена Чорноморською міською радою Одеської області від 16.06.2017 року № 236-VIІ, на реалізацію якої передбачалось фінансування з міського бюджету в обсязі 800 тис. грн.

              Крім цього, після введення в експлуатацію гуртожитку в с. Малодолинське, який будувався, як соціальне житло за кошти бюджету міста, забезпечено житлом 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   

  Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку служби у справах дітей у 2017-2019 роках

   

  Назва показника

  Кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  2017

  2018

  2019

  Усього

  120

  123

  129

  у тому числі:

   

   

   

  мали житло

  113

  120

  127

  із них:

   

   

   

  на праві власності

  28

  28

  30

  на праві користування

  85

  92

  97

  не мали житла

  7

  3

  2

   

             На первинному обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  станом на 01. 10. 2019 р. перебуває  129  дітей.

                З загальної  кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

  • 116 дітей  перебуває під опікою та піклуванням;
  • 3 дитини  проживають в прийомних сім’ях ;
  • 6 дітей в державних дитячих закладах на повному державному забезпеченні;
  • 4 дітей в дитячому будинку сімейного типу.

                З них:

  •  за правом користування мають житло 97 дітей ( 85 – проживають в сім’ях   опікунів,

  6 – в державних дитячих закладах, 2 дитини – в прийомних сім’ях, 4 дитини в дитячому будинку сімейного типу);

  • на праві власності  мають житло або частку житла 30  дітей, які проживають в сім’ях опікунів;
  •  не мають житла  2 дитини  (1 – проживає в сім’ї опікуна, 1 – перебуває в прийомній сім’ї).         

  Порушень житлових прав дітей, непридатного житла або житла, яке потребує термінового ремонту,  не виявлено.    

              Службою у справах дітей вживаються заходи щодо постановки дітей-вихованців закладів  на квартирний облік.  При досягненні 16-річного віку всі діти за поданням служби у справах дітей ставляться на квартирний облік  як такі, що не мають житла, так і потребуючих поліпшення житлових умов.  

   Станом на 01.10.2019 р. на квартирному  обліку  з поліпшення житлових умов  перебуває  9 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  у віці з 16 до 18 років. З них всі мають житло з правом користування. Всі перебувають на квартирному обліку з метою поліпшення житлових умов.

  Таким чином, за прогнозними показниками на 2020-2022 роки кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття, завершать навчання в навчальних, навчально-виховних закладах  та потребуватимуть забезпечення житлом,  дорівнює 12:

  -у 2020 році –   4

  -у 2021 році –   5

  -у 2022  році  -  3

   

  Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

              Всього на обліку центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 164 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

              На квартирному  обліку  перебуває  29  осіб з їх числа -  мешканців м. Чорноморська. З них не мають житла  ні на праві власності, ні на праві користування - 6 осіб. Потребують поліпшення житлових умов  23 особи.

              Житла в  непридатному  стані або такого,   що  потребує термінового ремонту, не виявлено. Санітарно-гігієнічні умови проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, визнані задовільними.

              Програма передбачає також вжиття низки інших заходів щодо дотримання житлових  прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, зокрема приділення належної допомоги щодо захисту  права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на своєчасне  оформлення і одержання спадщини від померлих батьків, опікунів, інших родичів.

   

  3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

  та джерел фінансування; строки виконання Програми

   

              Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом даної категорії населення в м. Чорноморську  є запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо забезпечення житлом:

  • ведення обліку  нерухомого майна, що знаходиться у власності (користуванні) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • вивчення технічного стану житлових приміщень, що  знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • надання допомоги у впорядкуванні житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поновлення правовстановлюючих документів на зазначене житло;
  • запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, мають право власності чи право користування;
  • захист спадкових  прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: контроль за своєчасним прийняттям  спадщини дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, надання матеріальної допомоги  в оформленні спадщини;
  • придбання житла та передача у власність дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,  які завершили перебування в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях,  закладах для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа;
  • виплата грошової компенсації особам та молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за належні для отримання житлових приміщень; 
  • проведення постійної методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту прав дітей.

  Дані шляхи дозволять зберегти майно дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які вже мають житло, та отримати житло тим, хто ним не забезпечений.

  Строк дії Програми – 2020-2022 роки.

            Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  міського  бюджету в межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

  Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття у роки виконання Програми, кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік (вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно – правових актів Мінрегіону) та норми жилої площі, що передбачені ст.47 Житлового кодексу Української РСР (13,65 кв. метра на одну особу).

   

  4. Напрями діяльності та заходів Програми

  Напрями діяльності та заходи включають:

  1. забезпечення придбання та передача у власність дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та молоді з їх числа упорядкованими житловими приміщеннями для постійного проживання;
  1. виплата грошової компенсації особам та молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за належні для отримання житлових приміщень; 
  2. формування житлового фонду соціального житла за рахунок вільних приміщень, що знаходиться у власності територіальної громади та передача його у користування для подальшого забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа.

   

  5. Очікувані результати та ефективність Програми

  Виконання Програми в м. Чорноморську  дасть змогу забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після завершення перебування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах та після закінчення навчання в навчальних закладах, а також осіб з їх числа, які потребують забезпечення житлом.

  Потреба у забезпеченні житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа у місті Чорноморську  на 2020-2022 роки наведена у розділі 2 Програми.

   

  6. Ресурсне забезпечення міської  програми

  забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа  на 2020-2022 роки

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

  Роки виконання Програми

  Усього витрат на виконання Програми

  (тис. грн.)

  2020 рік

  2021 рік

  2022 рік

  Усього

  300, 0

  300, 0

  300,0

  900, 0

   

  Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м.Чорноморська на зазначені цілі на відповідний рік.

   

  7.  Координація та контроль за виконанням Програми

  Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на службу у справах дітей  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, яка здійснює систематичний моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, та контролюватиме перевірку правових підстав надання житла на пільгових засадах в межах Програми.

  Реалізація Програми за суб’єктами діяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

  Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та у справах молоді.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань