Публічна інформація

  До уваги фізичних осіб, юридичних осіб та громадських організацій:

  Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

  Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Відділу освіти Чорноморської міської ради в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

  Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

  3) підпис і дату.

  Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає відділ освіти Чорноморської міської ради або яка розміщується на офіційному вебсайті розпорядника.

  Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє районна державна адміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  Інформаційний запит може бути оформлено:

  усно: тел.:  (04868) 5-61-80

  письмово:  68001 м. Чорноморськ, Одеської області, вул. Хантадзе, 8-а

  e-mail vovnv@ukr.netmiskvo@ukr.net

  1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

  2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

  3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань