Інформація про виконання бюджету за 2020 рік головного розпорядника бюджетних коштів відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

bud_info.jpeg

У місті Чорноморську функціонують 11 закладів культури і мистецтва у т.ч.:

- 4 клубного типу: Палац культури, Будинок культури с.м.т.Олександрівка, Будинок культури с.Мала Долина, клуб с.Бурлача Балка;

- Дитяча школа мистецтв;

- Музей образотворчих мистецтв ім.. О.Білого (виставкова зала);

- Централізована бібліотечна система, у яку входять 5 бібліотек: (міська бібліотека, дитяча бібліотека, філія № 2 с.м.т.Олександрівка, філія № 3 с.Мала Долина, філія № 4 с.Бурлача Балка)                                                      

По  установам культури видатки міського бюджету  за 2020 р склали  35 477 569 грн., які були спрямовані на утримання централізованої бібліотечної системи, музею, дитячої школи мистецтв, централізованої бухгалтерії, закладів клубного типу та мистецькі заходи. Видатки загального фонду проведені в обсязі 32 389 668  грн.., спеціального фонду 3 087 901 грн.

По КПК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» при річному плані 642 000 грн., видатки загального фонду склали 641 000 грн.. Вагому частку витрат (97,57%) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 625 400 грн.. Видатки на придбання канцелярських товарів склали 6000 грн. були придбані офісні крісла на суму 6600 грн, на оплату послуг зв’язку та послуг банку видатки склали 3000 грн.

По КПК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» при річному плані 5 361 500 грн., видатки загального фонду склали 5 004 422 грн.. Вагому частку витрат (85,96 %) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 4 301 948 грн. Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги складають – 306 814 грн., або 6,13 % від загальної суми видатків загального фонду.  Видатки на придбання предметів, обладнання та інвентарю склали 185 564 грн., у звітному періоді було придбано меблі на суму 51 000 грн., килим на суму 4 500 грн., жалюзі на суму 10 000 грн, витрати на підписку склали – 118564 грн., безконтактний термометр – 1 500 грн. Оплата послуг та  інші видатки склали 209075 грн., або 4,18 % видатків загального фонду. Видатки були спрямовані на  оплату технічного обслуговування пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, цілодобове спостереження за пультом пожежної автоматики, проценти банку, ВЕР, медичний огляд працівників, інформаційні послуги.

Видатки по КЕКВ 2282 у сумі 1020 грн біли спрямовані на навчання з питань охорони праці.

Видатки за рахунок надходжень спеціального фонду отриманих як плата за послуги склали  75 417 грн.. Видатки у сумі 49 067 грн були спрямовано на придбання канцелярських, електро та господарських товарів, тиражування бланків. Оплата послуг та інші видатки склали 19 850 грн., які були спрямовані на абон.плату за телефони, Інтернет, заправка картриджів.

При плані 713 700 грн. видатки з бюджету розвитку склали 599 647 грн. На капітальні придбання витрати склали 215 650 грн., було придбано комп’ютерну техніку, проектор на суму 25 000 грн., література – 110 650 грн, кондиціонери – 80 000 грн. Витрати на капітальний ремонт склали 383 997 грн, а саме: на капітальний ремонт фойє було витрачено 289 997 грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт міської бібліотеки – 94 000 грн.

По КПК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» при річному плані 1 856 800 грн., видатки загального фонду склали 1 727 182 грн.. Вагому частку витрат (79,86 %) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 379 308 грн. Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги складають – 114 103 грн., або 6,61 % від загальної суми видатків загального фонду. Видатки на придбання предметів , обладнання та інвентарю склали 49 572 грн., а саме були придбані захисні ковпаки для предметів мистецтва на суму 26 840 грн, меблів на суму 10 900 грн., жалюзі на суму 6 000 грн., вимірювальний прибор на суму 1 000 грн., мольберті – 3 332 грн, безконтактний термометр – 1 500 грн Оплата послуг та  інші видатки склали 184 199 грн.., або 10,66 % видатків загального фонду. Видатки були спрямовані на  оплату технічного обслуговування пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, цілодобове спостереження за пультом пожежної автоматики, проценти банку, ВЕР, медичний огляд працівників, інформаційні послуги, послуги на оформлення картин в рами склали  – 49 862 грн.

Видатки за рахунок надходжень спеціального фонду отриманих як плата за послуги склали    68 490 грн.. Видатки у сумі 33 173 грн було спрямовано на придбання канцелярських, електро та господарських товарів, друк афіш. Оплата послуг та інші видатки склали 35 269 грн., які були спрямовані на абон.плату за телефони, Інтернет, прання штор. Видатки на відрядження склали 48 грн

При плані 75 000 грн. видатки з бюджету розвитку склали 75 000 грн., а саме були придбані предмети мистецтва – 60 000 грн, системний блок – 15 000 грн.

По КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших закладів» при річному плані 7 043 200 грн., видатки загального фонду склали     6 589 113 грн.. Вагому частку витрат (87,11 %) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 5 739 636 грн. Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги складають – 343 135 грн., або 5,21 % від загальної суми видатків загального фонду. Видатки на придбання предметів, матеріали, обладнання, інвентарю склали 154 383 грн., видатки були спрямовані на придбання бензину             (49 901 грн), для Малодолинського Будинку культури костюми (10500 грн.), стільці (15 000 грн), костюми для духового оркестру  (32 000 грн.), костюми для Палацу культури (8550 грн), музичну апаратуру для Палацу культури (17 632 грн.), швейну машинку для Палацу культури (4800 грн) безконтактні термометри – 6 000 грн., автозапчастини – 10 000 грн Оплата послуг та  інші видатки склали 351449 грн.., або 5,3 % видатків загального фонду. Видатки були спрямовані на  оплату технічного обслуговування пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, цілодобове спостереження за пультом пожежної автоматики, медичний огляд працівників, інформаційні послуги, вогнегасну обробку одягу сцени та дерев’яних конструкцій, поточний ремонт механічної коробки автомобіля – 20 000 грн.

Видатки по КЕКВ 2282 у сумі 510 грн біли спрямовані на навчання з питань охорони праці.

Видатки за рахунок надходжень спеціального фонду отриманих як плата за послуги склали    66 219 грн.. Видатки у сумі 25 672 грн було спрямовано на придбання канцелярських, електро та господарських товарів. Оплата послуг та інші видатки склали 30 859 грн., які були спрямовані на абон.плату за телефони, Інтернет. Видатки на відрядження склали 1 272 грн

Видатки по КЕКВ 3110 склали 8415 грн., а саме витрати були спрямовані на придбання запчастини для пілетного котла.

При плані 1 344 500 грн. видатки з бюджету розвитку склали 1 309 910 грн. На капітальні придбання витрати склали 193 294 грн. а саме були придбані духові інструменти для духового оркестру- 25 814 грн., кондиціонер в Палац культури – 22 500 грн, кондиціонер в Малодолинський Будинок культури – 20 000 грн, демонстраційне обладнання для Палацу культури – 124 980 грн. Витрати на капітальний ремонт та реконструкцію склали – 1 116 616 грн, а саме у звітному періоді були завершені роботи по реконструкції топкової та перехід на твердопаливний котел Олександрівського Будинку культури – 383 774 грн, капітальний ремонт огорожі в Олександрівському Будинку культури – 199 619 грн., зроблена проектно-кошторисна документація та експертний звіт на благоустрій території Бурлачобалківського клубу – 23 947 грн., капітальний ремонт благоустрою території Бурлачобалківського клубу – 310 534 грн, проект реконструкції Олександрівського Будинку культури – 198742 грн.

По КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання» при річному плані 15 694 600 грн., видатки загального фонду склали 15 504 661 грн.. Вагому частку витрат     (97,69 %) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 11 205 797 грн. Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги складають – 132 848 грн., або 0,86 % від загальної суми видатків загального фонду. Оплата послуг та  інші видатки склали 222 293 грн. , які були спрямовані на оплату послуг банка, медичний огляд, інформаційні послуги, поточний ремонт – 189 999 грн.

Видатки за рахунок надходжень спеціального фонду отриманих як плата за послуги склали 866 218 грн.. На оплату праці з нарахувань видатки склали – 156 974 грн.. Видатки на придбання предметів, матеріали, обладнання, інвентарю склали  296 427 грн., за звітний період витрати на канцелярські, господарських, електро товарів, та учбової документації склали 176 427 грн., було придбано костюмів на суму 120 000 грн. Видатки у сумі 221 625 грн., були спрямовані на абон.плату за телефони, технічного обслуговування пожежної сигналізації, охоронної сигналізації,  поточний ремонт роялів на суму (143 390 грн).

Видатки по КЕКВ 3110 склали 191 192 грн., а саме витрати були спрямовані на придбання музичних інструментів – 121 130 грн, а також була придбана шафа для костюмів – 35 000 грн, антивірусний кіоск – 27 832, новорічної ялинки -7 230 грн.

Комунальний   заклад  “Дитяча  школа  мистецтв  ім. Л.Нагаєва  м. Чорноморська”  у   складі   8  відділів   (вокальний  відділ,  відділ  фортепіано,  теоретичний   відділ, фортепіанний відділ, відділ струнно-смичкових інструментів, відділ духових і ударних інструментів, фольклорний відділ, відділ народних інструментів), 5 відділень (художнє відділення, хорове відділення, хореографічне відділення, музичне відділення,відділення  народної музики)  з кількістю 660 учнів в них та початкового відділення з 60 учнями в  ньому.

            Розмір плати за навчання у комунальному закладі “Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва м. Чорноморська”:

    - підготовче відділення у складі:

      художня група                                                                              350,00 грн;

      музична група                                                                               400,00 грн;

     фольклорна група                                                                         400,00 грн;

      хореографічна група                                                                    400,00 грн.

   - художнє відділення                                                                     200,00 грн;

   - хорове відділення у складі:                                                          200,00 грн;

      вокальний відділ                                                                         200,00 грн;

      відділ фортепіано                                                                         200,00 грн;

      теоретичний відділ                                                                     

   - хореографічне відділення                                                            200,00 грн;

   - музичне відділення у складі:

      фортепіанний відділ                                                                    220,00 грн;

      відділ струнно-смичкових інструментів                                   180,00 грн;

      відділ духових і ударних інструментів                                      180,00 грн;    

            - відділення народної музики у складі:

       фольклорний відділ                                                                    180,00 грн;

       гітара                                                                                             220,00 грн;

       відділ народних інструментів:

       баян, акордеон,                                                                            180,00 грн;    

       балалайка, домра, бандура                                                          180,00 грн;

                гітара                                                                                             220,00 грн;

  • театральний клас                                                                       200,00 грн.

По КПК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» при річному плані 1 379 700 грн., видатки загального фонду склали 1 368 931 грн.. Вагому частку витрат (93,23%) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 276 342 грн. Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги складають – 19 860 грн., або 1,45 % від загальної суми видатків загального фонду. Видатки на придбання предметів, матеріали, обладнання, інвентарю склали 19500 грн., на оплату послуг зв’язку, Інтернету, послуг банку, супроводження програмного забезпечення, обслуговування комп’ютерної техніки, придбання ліцензії витрачено –   53 229 грн.

При плані 27 000 грн. видатки з бюджету розвитку склали 27 000 грн., а саме було придбано комп’ютерну техніку.

По КПК 1014082 «Інші заходи в  галузі культури і мистецтва».

При річному плані 2 082 500 грн.. видатки на проведення культурно-масових заходів у звітному періоді склали 1 581 120 грн. У звітному періоді було проведено наступні мистецькі заходи: 31-річниця з дня вивода військ з Афганістану, Міжнародний жіночий день, День Конституції, день села Бурлача Балка, день захисту дітей, День Незалежності, свято квітів та дарів природи, фестиваль «Серпневий заспів», "Fest music" , «На хвилях музики», «Світ зірок», «Різдвяні дзвони»,  день Козацтва, зустріч Нового 2021 року, видання літературних збірок місцевих письменників, гра духового оркестру по вихідним та святковим дням.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань